e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Krótsza specjalizacja medyczna 2008-08-19


Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie, które zakłada zniesienie podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe, a więc skrócenie czasu ich odbywania.

Projekt rozporządzenia dotyczący specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Według resortu zdrowia, proponowane zmiany powinny zmniejszyć emigrację lekarzy, a w niektórych przypadkach również zachęcić do powrotu do kraju.
Zdaniem resortu, zniesienie podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe doprowadzi m.in. do skrócenia czasu ich odbywania. Rozporządzenie pozwoli lekarzom, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, podejmowanie dowolnej specjalizacji. Nowe przepisy zmieniają również termin rozpoczęcia specjalizacji medycznej - do 15 listopada i 15 kwietnia.
Rozporządzenie daje m.in. możliwość zaliczenia połowy okresu pracy i szkolenia (przed rozpoczęciem specjalizacji) do specjalizacji. Nowe przepisy wprowadzają też rezygnację z egzaminu praktycznego w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES), natomiast egzamin ustny może obejmować część praktyczną z wyłączeniem procedur inwazyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita