e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższa cena krwi i jej składników 2008-08-19


Ministerstwo Zdrowia chce podwyższyć w 2009 roku ceny siedmiu składników krwi. W sumie na jej zakup zakłady opieki zdrowotnej wydadzą ponad 228 mln zł.

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składników w 2009 roku. Do 29 sierpnia można zgłaszać uwagi do tego projektu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w 2009 roku zmienią się ceny niektórych składników krwi. W przypadku siedmiu z nich cena została określona na wyższym poziomie niż w 2008 roku. W przypadku dwóch innych cena się nie zmieni. Rozporządzenie wprowadza również nową pozycję dotyczącą krwi - osocze świeżo mrożone po karencji.
Wzrost ceny krwi i jej składników oznacza dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) przygotowanie nowych cenników. Nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem dodatkowych dochodów.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że wzrost ceny krwi i jej składników był spowodowany wprowadzeniem od 1 marca 2008 r. obowiązku dodatkowych kontroli badań wirusologicznych krwi pobranej od tzw. dawców pierwszorazowych, u których wykryto przeciwciała anty HCV.
Dla szpitali wyższe ceny krwi to dodatkowe wydatki. W 2008m roku na ten cel przeznaczą one prawie 215 mln zł. W 2009, w związku ze wzrostem cen krwi i jej składników, zakup krwi wyniesie je ponad 7 mln zł więcej.
Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Tylko w tym roku resort zdrowia przeznaczy na ten cel ponad 98 mln zł.

Źródło: Gazeta Prawna