e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na warsztaty terapii zajęciowej 2008-08-19


Od 1 stycznia 2009 r. o prawie 1,4 tys. zł wzrośnie wypłacane przez PFRON dofinansowanie za udział niepełnosprawnego w warsztatach terapii zajęciowej.

Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, od 1 stycznia 2009 r. wzrosną kwoty, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje samorządom na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Roczne dofinansowanie uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wzrośnie z 13 414 zł do 14 796 zł. Z kolei dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej wzrośnie z 16 772 zł do 18 500 zł.
Rząd uważa, że podwyżka taka jest konieczna, ponieważ obecna wysokość środków przekazywanych przez PFRON na jednego uczestnika WTZ lub pracownika ZAZ została ustalona na podstawie kosztów działalności tych instytucji w 2002 roku i od 2003 roku nie była zmieniana. W ciągu pięciu kolejnych lat (do 2007 roku) nastąpił ponad 10-proc. wzrost cen towarów i usług, a to ma decydujący wpływ na działalność zarówno WTZ, jak i ZAZ.

Daniel Jakubowski, kierownik WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej tłumaczy, że bez podwyżki dofinansowania nie będą mieli możliwości utrzymać usług rehabilitacyjnych na obecnym poziomie. Obecnie pożyczają pieniądze od Caritas, żeby warsztaty mogły funkcjonować.
Podkreśla, że samorządy często odmawiają współfinansowania działalności WTZ pomimo, że zobowiązuje je do tego ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Od 2009 roku do liczby pracowników zatrudnionych w ZAZ, od której zależy wysokość łącznego dofinansowania działalności takiego zakładu ze środków PFRON, będą wliczane osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obecnie dofinansowanie przysługuje tylko za zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Źródło: Gazeta Prawna