e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-08-19


7 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 30 sierpnia 2008r. Nr 137, poz. 858.

7 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dz.U. z 7 sierpnia 2008r. Nr 144, poz. 906.

7 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą. Dz.U. z 7 sierpnia 2008r. Nr 144, poz. 907.

7 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dz.U. z 7 sierpnia 2008r. Nr 144, poz. 908.

13 sierpnia weszła w życie ustawa o izbach aptekarskich. Dz.U. z 29 lipca 2008r. Nr 136, poz. 856.

15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie. Dz.U. z 31 lipca 2008r. Nr 138, poz. 871.