e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-08-19


20 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Dz.U. z 5 sierpnia 2008r. Nr 142, poz. 893.

21 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu. Dz.U. z 6 sierpnia 2008r. Nr 143, poz. 897.

30 stycznia wejdzie w życie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 29 lipca 2008r. Nr 136, poz. 857.