e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Radioterapia 2005-10-25


21 października weszło w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. nr 194, poz. 1625).

Rozporządzenie to określa:

  • poziomy dawek promieniowania dla badań rentgenodiagnostycznych,
  • techniczne parametry stosowanej aparatury,
  • program szkolenia pracowników medycznych w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.
Przepisy mówią o jak wykorzystać promieniowanie w diagnostyce radiologicznej, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej i radioterapii, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów. Rozporządzenie także obliguje np. do przeprowadzania badań diagnostycznych przy użyciu możliwie najmniejszych dawek promieniowania. Minister Zdrowia chce także ograniczyć badania diagnostyczne do absolutnie niezbędnego minimum. Spełnienie takich wymagań pozwoli obniżyć stopień narażenia ludności na napromieniowanie nie ograniczając korzyści zdrowotnych płynących z diagnostyki.

Wysokie standardy radioterapii i wyleczalności nowotworów mają być osiągnięte m.in. przez poziomy napromieniowania. Są one określone w załącznikach do rozporządzenia. Przepisy regulują również sposób wewnętrznej kontroli parametrów urządzeń radiologicznych oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów klinicznych.

Źródło: Rzeczpospolita