e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-10-25


10 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. z 10 października 2005r. Nr 197, poz. 1643.

13 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 września 2005r. Nr 186, poz.1563.

13 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania. Dz.U. z 28 września 2005r. Nr 186, poz.1564.

15 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Dz.U. z 30 września 2005r. Nr 189, poz.1590.

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz.1608.

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz.1609.

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz.1610.

15 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dz.U. z 4 października 2005r. Nr 192, poz.1611.