e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-10-25


29 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz. 1675.

29 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom. Dz.U. z 14 października 2005r. Nr 201, poz. 1669.

3 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Dz.U. z 19 października 2005r. Nr 205, poz. 1701.

14 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. z 13 października 2005r. Nr 200, poz. 1661.