e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zawody medyczne 2008-09-16


Od 2009r. warunki wykonywania 23 zawodów medycznych regulować będzie nowa ustawa. Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Nowe przepisy dotyczą m.in. masażystów, asystentek stomatologicznych, dietetyków, fizjoterapeutów, logopedów, opiekunów dziecięcych i medycznych, protetyków słuchu oraz optyków okularowych. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w kraju jest ponad 103 tys. osób wykonujących zawody, których ma dotyczyć nowa ustawa.

Zdaniem resortu zdrowia, głównym celem ustawy jest dokładne uregulowanie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodów medycznych.

Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia tłumaczy, że teraz zdarza się, że w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a zawód medyczny wykonują na zasadzie przyuczenia do zawodu.
Często np. masaże są wykonują osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień zawodowych, lecz tylko ukończone kursy szkoleniowe.

Psychoterapeuci uważają natomiast, że projekt ustawy zbyt mocno ogranicza prawo do wykonywania ich zawodu. Proponuje się w nim, aby psychoterapeutą mógł być jedynie lekarz lub magister psychologii, który odbył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Obecnie zawód ten wykonują również osoby, które mają wyższe wykształcenie z zakresu np. socjologii czy pedagogiki. Zdaniem psychoterapeutów wprowadzenie nowych przepisów może spowodować ograniczenie w dostępie do udzielanych przez nich usług.
Jak podaje Gazeta Prawna „oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia mechanizmem, który pozwoli na zweryfikowanie dostępu do jednego z 23 zawodów medycznych, będzie obowiązek uzyskiwania wpisu do rejestru osób uprawnionych do ich wykonywania”. Brak takiego wpisu spowoduje, że pracodawca nie będzie mógł zatrudnić masażysty, logopedy czy dietetyka. Za uzyskanie wpisu trzeba będzie zapłacić 50 zł. Według projektu ustawy osoby wykonujące zawód medyczny będą musiały uzyskać wpis w rejestrze maksymalnie do końca 2012 roku. Dzięki temu będą miały czas na uzupełnienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Plusy projektu ustawy o zawodach medycznych:

  • ograniczenie dostępu do zawodów medycznych osób bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
  • ciągłe podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników, których dotyczy ustawa,
  • rozwój małych firm organizujących kursy szkoleniowe dla kadr medycznych.
Minusy projektu ustawy o zawodach medycznych:

  • wykluczenie z zawodu osób, które nie będą posiadały odpowiednich kwalifikacji, a wykonują go od wielu lat,
  • ograniczenia w dostępie do usług wykonywanych przez psychoterapeutów,
  • dodatkowe koszty dla budżetu państwa.
Źródło: Gazeta Prawna