e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na profilaktykę kobiecych nowotworów 2008-09-16


NFZ chce przekazać dodatkowo ponad 4,6 mln zł na profilaktykę nowotworów piersi oraz szyjki macicy.

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała zmianę w planie finansowym Funduszu na 2008 r.
Pieniądze zostaną przeznaczone na kampanię medialną oraz na zaproszenia do udziału w badaniach profilaktycznych, które są wysyłane do kobiet. NFZ planuje, że na profilaktykę raka szyjki macicy zostanie przekazanych dodatkowo ponad 2,6 mln zł., a na zapobieganie nowotworowi piersi ponad 2 mln zł. Koszt wysyłki jednego zaproszenia to 1,5 zł. Fundusz chce również przeznaczyć 600 tys. zł na koszty administracyjne.
NFZ poinformował, że na koniec 2007 r. na jego kontach znajdowało się ponad 4,4 mld zł., a na koniec czerwca kwota ta wynosiła już ponad 6,2 mld zł. 4 mld zł zostały już przeznaczone na finansowanie świadczeń.
Komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ w 2007 r. W 2007 roku Fundusz przeznaczył ponad 40 mld zł na finansowanie świadczeń zdrowotnych czyli ok. 1,4 mld mniej niż planowano.
46 proc. środków zostało przeznaczonych na lecznictwo szpitalne, 16,7 proc. na refundację leków, a 11,6 proc. na podstawową opiekę medyczną.

Źródło: Rzeczpospolita