e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2008 r. 2008-09-16


Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2008 r. wyniosła 9,3 proc. W porównaniu do lipca spadła o 0,1 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych wyniosła 1.405,1 tys. Osób. W porównaniu do końca lipca 2008 spadła o 17,9 tys. osób (1,3 proc.).
Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 341,5 tys. Osób czyli o 19,6 proc. W okresie styczeń-sierpień 2007 roku o spadek bezrobocia wyniósł 487,5 tys. osób (21,1 proc.).

Spadek odnotowany w sierpniu 2008 roku był słabszy w porównaniu do lat poprzednich:

  • w końcu sierpnia 2007 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1.821,9 tys. osób i w odniesieniu do lipca 2007 spadła o 34,2 tys. osób (1,8 proc.);
  • w końcu sierpnia 2006 roku liczba bezrobotnych osiągnęła poziom 2.411,6 tys. i w porównaniu do lipca 2006 spadła o 31,7 tys. osób (1,3 proc.);
  • w końcu sierpnia 2005 liczba bezrobotnych wyniosła 2.783,3 tys. osób i w porównaniu do lipca 2005 obniżyła się o 25,7 proc. (0,9 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • łódzkim - o 2,7 proc. (o 2,7 tys. osób);
  • pomorskim - o 2,7 proc. (o 1,9 tys. osób).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwie:

  • świętokrzyskim (o 0,4 proc. tj. 0,3 tys. osób),
  • warmińsko-mazurskim (o 0,3 proc. tj. o 0,3 tys. osób).
Wzrost liczby bezrobotnych to wynik rejestrowania absolwentów, powracających po pracach sezonowych oraz osób zainteresowanych otrzymaniem zaświadczeń potrzebnych do otrzymania z pomocy społecznej stypendium szkolnego, dofinansowania do obiadów lub podręczników dla dzieci. Również wiele osób pracowało w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie (zbiór pieczarek) oraz korzystało ze szkoleń oraz stażów, finansowanych z Funduszu Pracy i EFS i zostało skreślonych z list bezrobotnych.

Pracodawcy zgłosili w sierpniu do urzędów pracy 97,9 tys. ofert, czyli o 10 tys. (o 9,3 proc.) mniej, niż w lipcu. Spadek liczby ofert odnotowano w 12 województwach, a najsilniejszy (względny) w województwie podlaskim (o 31,4 proc., tj. o 0,9 tys. ofert).
W pozostałych 4 województwach miał miejsce nieznaczny wzrost liczby ofert pracy. Najsilniejszy względny wzrost wystąpił w województwie łódzkim (o 8,2 proc. tj. o 0,6 tys. ofert). W województwie łódzkim miał miejsce również jeden z najsilniejszych spadków liczby bezrobotnych.

W okresie styczeń – sierpień 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 838,7 tys. ofert pracy czyli o 44 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2007 roku (882,7 tys. ofert).

Od 2005 roku, sierpień 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

  • w sierpniu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 11,9 proc.;
  • w sierpniu 2006 – 15,5 proc.;
  • w sierpniu 2005 – 17,7 proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej