e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-09-16


25 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje. Dz.U. z 10 września 2008r. Nr 163, poz. 1024.