e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja list refundacyjnych 2008-10-14


Na nowych listach refundacyjnych mają się znaleźć leki dla chorych na mukopolisacharydozę oraz na chorobę Pompego.

Do końca października ma zostać przygotowany projekt nowelizacji list refundacyjnych.

Zmiany mają brać pod uwagę wnioski i rekomendacje będące efektem prac Zespołu ds. Chorób Rzadkich.
Mirosław Zieliński, przewodniczący Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan tłumaczy, że zespół ma nadzieję, że minister zdrowia podejmie decyzję o rozpoczęciu refundacji dotychczas nieleczonych chorób rzadkich. Wśród nich są dwa typy mukopolisacharydozy oraz choroba Pompego, na które najczęściej cierpią dzieci. Ostatnia zmiana list refundacyjnych pozwoliła na finansowanie leczenia trzech innych chorób przewlekłych. Dwie z tych chorób dotyczą dzieci i są to tzw. choroby sieroce (pęcherzowe odwarstwianie naskórka i pierwotna dyskineza rzęsek) oraz stan po resekcji trzustki. Problem dotyczy około 2,5 tys. pacjentów.

NFZ uruchomił również nowy terapeutyczny program zdrowotny - Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, którym zostały objęte dzieci chore na hemofilię A i B do 18 roku życia. Dotyczy to około 450 pacjentów. Na refundację leków w 2009 roku NFZ chce przeznaczyć 7,2 mld zł.

Źródło: Gazeta Prawna