e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Krótsze kolejki do lekarzy specjalistów 2008-10-14


Lekarz rodzinny otrzyma dodatkowe pieniądze na leczenie przewlekle chorych pacjentów. Ma to skrócić kolejki do specjalistów.

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza zmienić system finansowania i rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Świadczenia wykonywane przez lekarzy rodzinnych nadal mają być opłacane na podstawie tzw. stawki kawitacyjnej, czyli kwoty, jaką Fundusz płaci za leczenie każdego pacjenta przypisanego do konkretnego świadczeniodawcy.

Pieniądze otrzymane ze stawki kapitacyjnej mają zapewniać gotowość do wykonywania świadczeń (np. opłacenie personelu, leczenie stanów nagłych). Z kolei z dodatkowej puli środków ma być finansowane leczenie pacjentów przewlekle chorych. Dotyczy to osób z chorobami układu krążenia oraz cukrzyków. W zależności od liczby takich pacjentów i częstotliwości wizyt, lekarz będzie dostawał środki z NFZ.

Obecnie świadczeniodawcy POZ dostają dodatkowe pieniądze z NFZ za leczenie pacjentów przyjezdnych oraz na programy profilaktyczne.
Zmiany w systemie opłacania leczenia pacjentów przewlekle chorych mają spowodować rozładowanie kolejek u lekarzy specjalistów.

NFZ podaje, że opieką lekarzy rodzinnych jest objętych ponad 38 mln osób. Z ich usług najczęściej korzystają mieszkańcy województwa łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego.

Źródło: Gazeta Prawna