e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2008 r. 2008-10-14


Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2008 r. wyniosła 9,1 proc. W porównaniu do sierpnia 2008 spadła o 0,2 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2008 wyniosła 1 378,5 tys. Osób. W porównaniu do końca sierpnia 2008 spadła o 25,9 tys. osób (1,8 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 368,1 tys. osób czyli o 21,1 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2007 roku spadek bezrobocia był silniejszy i wyniósł 531,6 tys. osób (23 proc.).
Dla porównania:

  • w końcu września 2007 bezrobocie wyniosło 1 777,8 tys. osób i w porównaniu do sierpnia 2007 spadło o 44,1 tys. osób (2,4 proc.);
  • w końcu września 2006 bezrobocie osiągnęło poziom 2 363,6 tys. osób i w odniesieniu do sierpnia 2006 zmniejszyło się o 48 tys. osób (2 proc.);
  • w końcu września 2005 roku bezrobocie wyniosło 2 760,1 tys. osób i w porównaniu do sierpnia 2005 spadło o 23,2 tys. osób (0,8 proc.).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • śląskim - o 3,1 proc. (o 3,8 tys. osób);
  • kujawsko-pomorskim - o 3,0 proc. (o 3,1 tys. osób).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych występował w województwie małopolskim – o 0,5 proc. (o 400 osób).

Nadal mamy ożywienie na rynku pracy. Wiele osób zatrudnionych znalazło pracę o charakterze subsydiowanym czyli ze środków Funduszu Pracy i EFS. Urzędy pracy poinformowały, że część bezrobotnych już otrzymała potrzebne zaświadczenia i nie jest zainteresowana dalszym potwierdzaniem gotowości do pracy. Dużo ofert pracy pochodzi z branży handlowej.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2008 wyniosła 103,8 tys. W porównaniu do sierpnia 2008 wzrosła o 5 tys. (o 5,1 proc.). We wrześniu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 106,4 tys. ofert pracy (o 4 tys. mniej niż w sierpniu 2007). W okresie styczeń – wrzesień 2008 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 943,5 tys. ofert pracy czyli o 45,7 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (989,2 tys. ofert).
Wzrost ofert pracy odnotowano w 11 województwach. Najsilniejszy względny odnotowano w województwie śląskim – o 24,3 proc. czyli o 1,6 tys. ofert. W województwie śląskim wystąpił także najsilniejszy względny spadek liczby bezrobotnych. W pozostałych 5 województwach spadła liczba ofert pracy. Największy względny spadek wystąpił w województwie lubelskim – o 11 proc. (o 500 ofert).

W okresie od 2005 roku, wrzesień 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia:

  • we wrześniu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 11,6 proc.
  • we wrześniu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 15,2 proc.;
  • we wrześniu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 17,6 proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej