e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Warsztaty terapii zajęciowej 2008-10-14


Od 1 stycznia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansuje 90 proc. kosztów warsztatów terapii zajęciowej.

Co najmniej 10 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) sfinansują odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prace nad projektem rozpoczęły Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.
Senat chce, aby PFRON również w kolejnych latach, a nie tylko w 2009 roku finansował 90 proc. kosztów funkcjonowania WTZ i ZAZ. Według obecnych przepisów od 1 stycznia 2009 roku i w kolejnych latach Fundusz ma opłacać 85 proc. takich kosztów. Senatorzy uważają, że zmniejszenie wielkości pomocy z PFRON mogłoby pogorszyć sytuację finansową wielu warsztatów i zakładów aktywności zawodowej.
Pozostałą część opłacą odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie, chyba że działalność WTZ i ZAZ sfinansowana zostanie z innego źródła, np. przez sponsora lub organizację pozarządową.

Źródło: Gazeta Prawna