e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dodatkowe pieniądze na karetki i pensje ratowników 2008-10-14


Jeszcze w 2008 roku wojewoda otrzyma dodatkowe 130 mln zł na pokrycie kosztów zadań związanych z ratownictwem medycznym.

Minister Zdrowia, Ewa Kopacz wystąpiła do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o przesunięcie środków na zadania związane z ratownictwem medycznym z rezerwy celowej do budżetu wojewodów. Środki, które trafią do poszczególnych regionów, będą podzielone według algorytmu, który obowiązuje od 2007 roku.
Ratownicy uważają, że zasady podziału tych pieniędzy powinny ulec zmianie, ponieważ są one powodem dużych dysproporcji między województwami. Powodują różnice np. w wycenie stawek za dobę pracy karetek pogotowia oraz w wysokości wynagrodzeń ich pracowników. Najwięcej problemów finansowych dotyczących ratownictwa medycznego zgłaszanych przez wojewodów mają m.in. województwa: małopolskie oraz w warmińsko-mazurskie. Lepsza sytuacja jest na Mazowszu i na Śląsku, tak więc dostaną one najmniej dodatkowych środków.
W tej sytuacji Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność złożyła wniosek do resortu zdrowia, aby algorytm został zmieniony. Zmiana algorytmu pozwoliłoby przyjąć nowe zasady podziału środków finansowych na ratownictwo medyczne w 2009 roku. Zgodnie z założeniami do przyszłorocznej ustawy budżetowej w 2009 roku na tzw. ratownictwo medyczne zostanie przeznaczona 1,7 mld zł (na tzw. opiekę przedszpitalną).

Źródło: Gazeta Prawna