e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na naukę przewlekle chorych 6-latków 2008-10-14


Dzieci przewlekle chore będą objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

Nowelizacja przepisów o systemie oświaty wprowadziła możliwość objęcia indywidualnym rocznym przygotowaniem sześciolatków. Dotyczy to dzieci, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Aby określić warunki prowadzenia takiej nauki resort edukacji przygotował i przesłał do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty tłumaczy, że brak przepisu w ustawie aby przewlekle chore sześcioletnie dzieci mogły uczyć się indywidualnie uniemożliwiał samorządom finansowanie takiej nauki.
Według przepisów sześciolatek ma się uczyć od czterech do sześciu godzin, które mają być rozłożone co najmniej na dwa dni.

Źródło: Gazeta Prawna