e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zniesienie skierowań do pediatrów 2008-10-14


Zdaniem rzecznika praw dziecka trzeba zlikwidować obowiązek posiadania przez rodziców skierowania od lekarza rodzinnego, aby dziecko mogło być objęte specjalistyczną opieką pediatryczną.

Rzecznik praw dziecka uważa, że dostęp do specjalistycznej opieki pediatrycznej jest ograniczony. Zwrócił się więc do ministra zdrowia Ewy Kopacz o zniesienie skierowania do pediatrów od lekarzy rodzinnych. Rzecznik uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości uzyskania świadczenia pediatry w specjalistycznych poradniach dziecięcych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z rzecznikiem nie zgadzają się lekarze rodzinni.

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce tłumaczy, że właściwą opiekę zapewnia dzieciom nie doraźnie wybierana poradnia specjalistyczna, ale system opieki medycznej złożony z dobrego lekarza rodzinnego, który prowadzi pełną dokumentację dziecka i współpracujące z wieloma specjalistami pediatrycznymi. Uważa ona, że zniesienie skierowań do pediatrów może spowodować podobne problemy, z jakimi borykają się np. poradnie okulistyczne i ginekologiczne, gdzie też nie jest potrzebne skierowanie takie jak: wydłużające się kolejki, brak ciągłości opieki oraz dodatkowe koszty leczenia, jakie ponoszą pacjenci.

Źródło: Gazeta Prawna