e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze dla niepełnosprawnych uczniów ze wsi i małych miast 2008-10-14


Od 2 do 4 tys. zł dostaną niepełnosprawni uczniowie z gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich na zakup m.in. podręczników, edukacyjnego oprogramowania komputerowego, rowerów, odtwarzaczy DVD itd.

Aby otrzymać taką pomoc rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych dzieci musieli złożyć wniosek w urzędzie gminy do 30 września.

Pieniądze na realizację tego zadania przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje program Uczeń na wsi. PFRON w 2008r. zarezerwował na ten cel prawie 83 mln zł. Pieniądze te pomogą rodzicom sfinansować zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych, a także np. wyjazdy na tzw. zielone szkoły, wyjścia do teatru, kina lub muzeum.

Rodzice mogli starać się również o dofinansowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach, które mają na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, w tym m.in. obozach, koloniach, zimowiskach zajęciach na siłowni i basenie. Dofinansowanie może obejmować koszty dojazdów na zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania.
PFRON opłaci niepełnosprawnym uczniom udział w kursach językowych, komputerowych, na prawo jazdy (dla uczniów szkół o profilu samochodowym), korepetycjach oraz zajęciach z logopedą.
O pomoc z PFRON mogli starać się uczniowie z rodzin, w których średnie miesięczne dochody brutto przypadające na osobę nie przekraczają 1123,20 zł. Musieli posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz rozpoczynać lub kontynuować w tym roku naukę w szkole.

Wysokość dofinansowania z PFRON w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć:

  • 2 tys. zł dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • 3 tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • 4 tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania czesnego.
Źródło: Gazeta Prawna