e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Szkolenie dla bezrobotnych w Radomiu 2008-10-14


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu organizuje szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych, od lat korzystających z pomocy społecznej. Szkolenia, które są finansowane z funduszy unijnych kosztują prawie 2,4 mln zł.

Wiceprezydent miasta Anna Kwiecień podkreśla, że w Radomiu, w którym ciągle jest wysokie bezrobocie (ok. 20 proc.), tego typu szkolenia są bardzo ważne, szczególnie w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych.
Dla bezrobotnych przygotowano wiele szkoleń, m.in. z zakresu bukieciarstwa, ogrodnictwa, stylizacji paznokci, technik wykończeniowych w budownictwie, są również kursy prawa jazdy oraz przygotowujące do pracy w charakterze pracownika administracyjno-biurowego.
Szkolenia przewidują również m.in. warsztaty poszukiwania pracy, indywidualną i rodzinną terapię psychologiczną oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Pieniądze na kursy pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu "Aktywność - szansą na lepsze jutro".

Źródło: Gazeta Prawna