e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-10-14


22 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U. z 22 września 2008r. Nr 170, poz. 1050.

30 września weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. z 28 lipca 2008r. Nr 134, poz. 850.

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. z 30 września 2008r. Nr 173, poz. 1075.

1 października weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. z 19 października 2007r. Nr 192, poz. 1378.

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego. Dz.U. z 7 maja 2008r. Nr 78, poz. 469.

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dz.U. z 10 lipca 2008r. Nr 122, poz. 795.

1 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą. Dz.U. z 23 września 2008r. Nr 171, poz. 1062.

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odznak "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu". Dz.U. z 18 września 2008r. Nr 168, poz. 1043.

8 października weszło w życie rozporządzenie Ministra w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Dz.U. z 23 września 2008r. Nr 171, poz. 1064.