e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-10-14


1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dz.U. z 6 października 2008r. Nr 178, poz. 1102.