e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-11-18


28 października weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 28 października 2008r. Nr 192, poz. 1181.
 
31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Dz.U. z 23 października 2008r. Nr 189, poz. 1157.

1 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dz.U. z 17 października 2008r. Nr 184, poz. 1143.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Dz.U. z 23 października 2008r. Nr 189, poz. 1157.

8 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek. Dz.U. z 24 października 2008r. Nr 190, poz. 1169.