e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-11-18


20 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej. Dz.U. z 5 listopada 2008r. Nr 197, poz. 1225.

25 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji. Dz.U. z 10 listopada 2008r. Nr 200, poz. 1236.