e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2008 r. 2008-11-18


Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2008 roku wyniosła 8,8 procent. W porównaniu do września 2008r. spadła o 0,1 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych wyniosła 1 353,2 tys. osób. W porównaniu do końca września 2008 spadła o 23,4 tys. osób (1,7 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 393,4 tys. osób czyli o 22,5 proc. W okresie styczeń-październik 2007 roku spadek bezrobocia był silniejszy i wyniósł 588,5 tys. osób (25,5 proc.).

Spadek odnotowany w czasie poprzednich trzech lat kształtował się następująco:

  • w końcu października 2007 roku liczba bezrobotnych osiągnęła poziom 1 720,9 tys. osób i w porównaniu do września 2007 spadła o 56,9 tys. osób (3,2 proc.),
  • w końcu października 2006 roku bezrobocie wyniosło 2 301,8 tys. osób i w odniesieniu do września 2006 zmniejszyło się o 61,8 tys. osób (2,6 proc.),
  • w końcu października 2005 roku bezrobocie wyniosło 2 712,1 tys. osób i w porównaniu do września 2005 spadło o 48,0 tys. osób (1,7 proc.).
Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu) odnotowano w czternastu województwach. Tylko w województwie małopolskim i warmińsko-mazurskim natężenie bezrobocia się nie zmieniło.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • łódzkim - o 3,8 tys. osób (o 3,9 proc.);
  • lubuskim - o 1,3 tys. osób (o 3,1 proc.).
Jedynie w województwie warmińsko mazurskim odnotowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych – o 200 osób (0,3 proc.).

Cały czas utrzymuje się duża liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych, spowodowana znalezieniem pracy lub niepotwierdzeniem gotowości do jej podjęcia. Oferty pracy zgłaszali zazwyczaj drobni pracodawcy, głównie z branży usługowej (praca sezonowa przy produkcji akcesoriów na Wszystkich Świętych). Spadek bezrobocia był związany również z pracą dotowaną ze środków Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego: szkolenia, staże absolwenckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 89,5 tys. ofert. Porównując z wrześniem 2008 r. było ich o 15,8 tys. mniej (o 15 proc.). Spadek liczby ofert odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy względny odnotowano w województwie świętokrzyskim – o 40,7 proc. (o 1,4 tys. ofert).
W okresie styczeń – październik 2008 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 1 034,5 tys. ofert pracy, czyli o 67 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku (1 101,5 tys. ofert).

Październik 2008 charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia od 2005 roku:

  • w październiku 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc.
  • w październiku 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 14,9 proc.
  • w październiku 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 17,3 proc.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej