e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana terminu wypłaty zasiłków rodzinnych 2008-11-18


Od 2009 roku świadczenia rodzinne będą wypłacane od listopada do października roku następnego.

W 2009 roku zmieni się tzw. okres zasiłkowy. Obecnie prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane od września do sierpnia następnego roku. Od 2009 roku będą wypłacane od listopada do października. Takie zmiany wprowadziła uchwalona przez Sejm 17 października 2008 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiana tego okresu pozwoli gminom na wydanie w terminie decyzji o prawie do świadczeń rodzinnych osobom, które utrzymują się z gospodarstwa rolnego. Teraz gminy czekają do ostatnich dni września, aż GUS ogłosi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w tym gospodarstwie. Obecny okres zasiłkowy zostanie wydłużony do 31 października 2009 r.

Źródło: Gazeta Prawna