e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy z PFRON dla samorządów 2008-11-18


Dofinansowanie przekazywane samorządom na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej wzrośnie o 10,3 procent.

Z rządowego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, który przyjęła Rada Ministrów wynika, że od 1 stycznia 2009 r. dopłata do uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie 14 796 zł ( obecnie 13 414 zł ). Z kolei dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej będzie wynosić 18,5 tys. zł (obecnie 16 772 zł).

Rząd tłumaczy, że obecna wysokość środków przekazywanych przez PFRON na jednego uczestnika WTZ lub pracownika ZAZ została ustalona na podstawie kosztów działalności tych instytucji w 2002 roku i od 2003 roku nie była zmieniana. Natomiast w ciągu pięciu kolejnych lat (do 2007 roku) nastąpił ponad 10-proc. wzrost cen towarów i usług, a to ma wpływ na działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Projekt rozporządzenia pozwala również na przekazywanie wyższych dofinansowań zakładom aktywności zawodowej. Od 2009 roku PFRON przekaże samorządom środki na dofinansowanie zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Aktualnie nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791) i PFRON wypłaca pomoc wyłącznie na zatrudnienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ze względu na to, że nie ma możliwości wliczenia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do liczby osób zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, to PFRON przekazuje mniej pieniędzy na działalność ZAZ, niż umożliwiają przepisy ustawy o rehabilitacji.

Źródło: Gazeta Prawna