e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polska służba zdrowia na 25. miejscu 2008-11-18


W opublikowanym w Brukseli rankingu badającym jakość systemów opieki zdrowotnej 31 europejskich krajów, polska służba zdrowia znalazła się na 25. miejscu.
 
Zdecydowanie lepsze od Polski są Węgry, Czechy, Litwa, Słowacja, Słowenia. Natomiast gorsze od Polski są: Portugalia, Rumunia, Bułgaria i Łotwa.

Ranking "Euro Health Consumer Index" został opracowany przez brukselski ośrodek analityczny Health Consumer Powerhouse, który specjalizuje się w kwestiach opieki zdrowotnej i praw pacjentów.

Ranking uwzględnia sześć najważniejszych dla pacjentów obszarów, które są osobno punktowane:

 • prawa pacjenta i dostęp do informacji,
 • czas oczekiwania na zabiegi,
 • wyniki leczenia,
 • zakres usług świadczonych przez system opieki zdrowotnej,
 • dostęp do leków,
 • stopień zinformatyzowania służby zdrowia (e-health).
Polska otrzymała w sumie 511 punktów na 1000 możliwych.
Najlepsze wyniki uzyskała:

 • Holandia (otrzymała 839 punktów),
 • Dania,
 • Austria,
 • Luksemburg,
 • Szwecja.
Szefem ds. badań w Euro Health Consumer Index, dr Arne Bjoernberg wśród najpilniejszych działań w polskiej służbie zdrowia wymienił poprawę zarządzania szpitalami i zachęcenie specjalistów do pracy w sektorze publicznej służby zdrowia.

Dane wykorzystane w rankingu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł statystycznych i niezależnych badań.

Źródło: Gazeta Prawna