e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Finansowanie wysokospecjalistycznych świadczeń 2008-11-18


Od marca 2009 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował dwie wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiochirurgii dziecięcej. Obecnie są one opłacane przez Ministerstwo Zdrowia.

Od II kwartału 2009 r. finansowane przez NFZ będą następujące procedury:

  • przetrwały przewód tętniczy Botalla,
  • diagnostyczne cewnikowanie serca.
Jakub Gołąb, rzecznik prasowy resortu zdrowia tłumaczy, że obydwie procedury są tak często wykonywane u dzieci, że nie trzeba kwalifikować ich jako świadczenia wysokospecjalistyczne, za wykonanie których płaci Ministerstwo Zdrowia.
Dzięki finansowaniu tych dwóch procedur przez NFZ budżet Ministerstwa Zdrowia zaoszczędzi 12 mln zł, które zostaną wykorzystane na opłacenie innych zabiegów z zakresu kardiochirurgii dziecięcej.
Przyczyni się to do poprawy dostępu do świadczeń wysokospecjalistycznych udzielnych dzieciom z wadami serca. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę na problemy z ich uzyskiwaniem i długim, nawet kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na zabiegi. W liście do minister zdrowia Ewy Kopacz zwrócił uwagę na fakt, że operacje serca są wykonywane w ciągu roku u 2,2 tys. dzieci, a trzeba je przeprowadzić u 3 tys.
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, zmiana zasad finansowania wysokospecjalistycznych świadczeń z zakresu kardiochirurgii dziecięcej może spowodować dodatkowe ograniczenia w dostępie do nich, ponieważ NFZ rozlicza się ze świadczeniodawcami za wykonane procedury poniżej rzeczywistych kosztów.

Źródło: Gazeta Prawna