e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2008-12-16


Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne otrzymają maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). W 2009 roku pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie wyższa niż dla firm z otwartego rynku.
 
Tak wynika ustawy z 5 grudnia 2008 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, którą uchwalił Sejm. Dostosowuje ona polskie przepisy do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/20008 w sprawie tzw. wyłączeń blokowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Od 2009 roku Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr) będą mogły liczyć na dofinansowanie, które wynosi:

  • maksymalnie 2042 zł w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1786 zł za osobę ze stopniem umiarkowanym,
  • 766 zł za zatrudnienie niepełnosprawnego w stopniu lekkim.
Dodatkowo za zatrudnienie każdego pracownika ze schorzeniami szczególnymi (np. niewidomych) pracodawca dostanie 40 proc. płacy minimalnej, czyli 510 zł.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, które wynosi:

  • 1429 zł w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1250 zł za osobę ze stopniem umiarkowanym,
  • 536 zł za zatrudnienie niepełnosprawnego w stopniu lekkim.
Za zatrudnienie pracownika ze schorzeniami szczególnymi dostaną dodatkowo 459 zł.

Od 2010 roku kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych mają być takie same jak te obliczane dla ZPChr czyli o 30 proc. wyższe. Tak więc pracodawcy nie będą mogli już przekazywać nadwyżki dofinansowań na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji.

Firma, która zatrudni niepełnosprawnego po 1 stycznia 2009 r. otrzyma zwrot kosztów ich płacy jeżeli przyjęcie do pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Będzie jednak wyjątek - np. gdy pracownik zostanie przyjęty w miejsce osoby, która została zwolniona w trybie dyscyplinarnym za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub za porozumieniem stron.

Źródło: Tf.pl