e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2008 r. 2008-12-16


Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2008 r. wyniosła 9 procent. W porównaniu do października 2008 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego.

Od roku 2005 listopad 2008 charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia:

  • w listopadzie 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 11,2 proc.
  • w listopadzie 2006 - stopa bezrobocia wyniosła 14,8 proc.
  • w listopadzie 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 17,3 proc.
Liczba bezrobotnych wyniosła 1 394 tys. osób. W porównaniu do końca października 2008 liczba bezrobotnych wzrosła o 41,7 tys. osób (3,1 proc.). Od początku 2008 roku liczba ta spadła o 352,6 tys. osób, czyli o 20,2 proc. W okresie styczeń-listopad 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 590 tys. osób (25,5 proc.), a więc był silniejszy.
Porównując, spadek odnotowany na przestrzeni poprzednich 3 lat kształtował się następująco:

  • w końcu listopada 2007 roku liczba bezrobotnych osiągnęła poziom 1 719,4 tys. osób i w odniesieniu do października 2007 spadła o 1,5 tys. osób (0,1 proc.)
  • w końcu listopada 2006 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2287,3 tys. osób i w porównaniu do października 2006 spadła o 14,5 tys. osób (0,6 proc.);
  • w końcu listopada 2005 roku liczba bezrobotnych osiągnęła poziom 2722,8 tys. osób i w odniesieniu do października 2005 wzrosła o 10,7 tys. osób (0,4 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • opolskim - o 6,1 proc. (o 1,9 tys. osób);
  • lubuskim- o 5,3 proc. (o 2,2 tys. osób).
Jedynie w województwie małopolskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 1,7 proc. (o 1,6 tys. osób).

Listopad jest miesiącem, w którym kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie. Wśród rejestrujących się w urzędach pracy były także osoby zwalniane na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców, zwolnień grupowych oraz pracownicy z mniejszych zakładów pracy, którym nie przedłużono umowy. Według informacji z powiatów zaobserwowano również większą liczbę rejestrujących się osób powracających z zagranicy.
Pracodawcy w listopadzie zgłosili 60,9 tys. ofert pracy czyli o 29,5 tys. (32,7 proc.) mniej, niż w październiku. Spadek liczby ofert odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy względny był w województwie lubelskim (o 42,3 proc., tj. o 1,9 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej