e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na ratownictwo medyczne 2008-12-16


W 2009 roku ulegnie zmianie algorytm podziału środków budżetowych na system ratownictwa, który ma obowiązywać jedynie przez rok.

Wszystkie kluby parlamentarne były za uchwaleniem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), który wprowadza nowy algorytm podziału środków na funkcjonowanie karetek pogotowia w poszczególnych województwach. Ma on obowiązywać tylko w 2009 roku.
Ministerstwo Zdrowia podaje, że przez wprowadzenie nowego algorytmu w 2009 roku wszystkie województwa otrzymają więcej pieniędzy na pokrycie kosztów działalności karetek pogotowia. W większości województw będzie to wzrost o kilkanaście procent w stosunku do 2008 roku (np. świętokrzyskie, wielkopolskie).
Część posłów miała jednak wątpliwości, czy faktycznie nowy algorytm zapewni wyższy poziom finansowania ratownictwa we wszystkich regionach.
Aleksander Sopliński z PSL tłumaczy, że nowy podział środków może powodować obniżenie wydatków w ośmiu województwach. Problem ten mogą mieć regiony dużej populacji.

Teraz przy obliczaniu środków z budżetu państwa, które przypadają na ratownictwo w poszczególnych regionach, bierze się pod uwagę liczbę ludności, gęstość zaludnienia, konieczność dotarcia karetki na miejsce zdarzenia w określonym czasie oraz liczbę zdarzeń wywołujących stan zagrożenia zdrowotnego. Nowy algorytm zawiera jeszcze dodatkowo dwa kryteria:

  • liczbę zespołów ratownictwa medycznego ustaloną w planach zdrowotnych danego województwa,
  • proporcję średniego kosztu karetki typu podstawowego (bez lekarza) do średniego kosztu funkcjonowania zespołu specjalistycznego.
Działanie tych ostatnich jest droższe, bo oprócz ratowników w jego skład wchodzi również lekarz.

Wiceminister Zdrowia informuje, że w 2009 roku województwa otrzymają o 600 zł więcej niż w 2008 na pokrycie kosztów działania zespołów karetek typu podstawowego i o 900 zł więcej na karetki specjalistyczne.

Źródło: Gazeta Prawna