e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakaz reklamowania aptek 2008-12-16


Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowało przepisy wprowadzające całkowity zakaz reklamowania aptek.

Nowela jest już po konsultacjach społecznych, a trwają jeszcze uzgodnienia resortowe. Rzecznik resortu zdrowia tłumaczy, że chcą oni wprowadzić zakaz reklamowania aptek. W Polsce 10 proc. hospitalizacji wynika z nadmiernego przyjmowania leków. Polska jest w pod tym względem w czołówce europejskiej.
Według nowych przepisów, apteki nie będą mogły się reklamować m.in. na billboardach, plakatach i ulotkach. Informacje o promocjach będą mogły być dostępne tylko na terenie aptek. Nowelizacja prawa farmaceutycznego ma również uregulować sprawy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów leczniczych. Wprowadzone będą przepisy ograniczające koncentrację na rynku farmaceutycznym. Zgodnie z projektem noweli, ceny i marże leków refundowanych ze środków publicznych będą ustalane urzędowo przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Ministerstwo Zdrowia uważa, że wyeliminuje to znaczne różnice cen produktów leczniczych w aptekach oraz spowoduje, że wysokość cen ustalanych na linii producent - hurtownik - aptekarz, zostanie ograniczona z korzyścią dla pacjenta.

Nowe przepisy zakładają także, że jeden właściciel nie będzie mógł posiadać jednocześnie apteki i hurtowni leków. W jednym województwie, apteki lub hurtownie należące do jednego podmiotu, nie będą mogły stanowić więcej niż jeden procent wszystkich aptek lub hurtowni leków.

Nowela definiuje sfałszowany produkt leczniczy. Wprowadza również możliwość prowadzenia niekomercyjnych badań farmaceutycznych, czyli prowadzących do rejestracji leku.

Zakłady opieki zdrowotnej, w tym stacje sanitarno-epidemiologiczne, będę mogły wystawiać zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego, m.in. produktu immunologicznego bez konieczności uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Projekt zawiera również przepis, który nakłada na osoby wykonujące zawód medyczny obowiązek zgłaszania działań niepożądanych związanych z podawaniem pacjentom produktów leczniczych. Obowiązek ten obejmie zwłaszcza pielęgniarki i położne.

Wszystkie podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi będą musiały o razu zgłosić do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej faktu ujawnienia sfałszowanych produktów leczniczych.
Zgodnie z nowymi przepisami można będzie tworzyć punkty apteczne w jednostkach wojskowych. Z usług takiego punktu będą mogły korzystać tylko osoby uprawnione do przebywania w danej jednostce.

Inspektorzy farmaceutyczni będą podlegać bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, a nie wojewodom.

Źródło: Gazeta Prawna