e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa 2008-12-16


Ministerstwo Zdrowia chce wpisać nowe procedury na listę świadczeń finansowanych z budżetu. Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzania, który ma zaktualizować wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.

Świadczenia wysokospecjalistyczne, czyli procedury kosztowne, z użyciem nowoczesnego sprzętu i z zastosowaniem nowoczesnych metod, finansuje Ministerstwo Zdrowia.
Kilka procedur straciło charakter świadczeń wysokospecjalistycznych i zostaną one przekazane do realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast kilka nowych jeszcze nie stosowanych metod leczenia, pozytywnie zaopiniowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, należy wpisać na listę świadczeń finansowanych z budżetu. Chodzi m.in. o przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc oraz przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca. Uznano też, że należy wyodrębnić z kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej dwóch nowych metod leczenia, które są na granicy pomiędzy tymi dziedzinami. Ułatwi to świadczeniodawcom kontraktowanie i rozliczanie umów oraz nie zaburzy dotychczasowego sposobu organizacji wykonywania świadczeń.

Na liście wszystkich świadczeń specjalistycznych, które po zmianach finansowane będą przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się:

 • przeszczepienie autologicznego szpiku,
 • przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA,
 • przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego,
 • przeszczepienie wątroby,
 • przeszczepienie nerki,
 • przeszczepienie nerki i trzustki,
 • przeszczepienie serca,
 • przeszczepienie płuca,
 • przeszczepienie serca i płuca,
 • przeszczepienie trzustki,
 • przeszczepienie komórek wysp trzustkowych,
 • przeszczepienie komórek przytarczyc,
 • videotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu i elektrozjologicznemu, migotaniu przedsionków,
 • operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1. roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych,
 • operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym,
 • przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca,
 • kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających oraz mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami.
Według resortu zdrowia, przez NFZ realizowane będą następujące świadczenia:

 • przeszczepienie rogówki (koszt jednostkowy tego świadczenia nie jest wysoki),
 • immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku (udzielenie tego świadczenia nie wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy),
 • diagnostyczne cewnikowania serca,
 • biopsja mięśnia sercowego u dzieci do ukończenia 18. roku życia (koszt jednostkowy tego świadczenia nie jest wysoki).
W całości do NFZ przekazana zostanie też radioterapia.

Źródło: Gazeta Prawna