e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NIK sprawdza racjonalność wydatków na programy nowotworowe 2008-12-16


Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, czy pieniądze z NFZ przeznaczone na programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego są dobrze wydawane.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, który zaczął działać w 2006 r., zakłada, że na walkę z rakiem w latach 2006 - 2015 przeznaczone zostaną trzy miliardy złotych.
Rzecznik NIK, Błażej Torański poinformował, że kontrola jest prowadzona w Ministerstwie Zdrowia, w centrali i oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w 48 zakładach opieki zdrowotnej w całej Polsce, również w ośrodkach onkologicznych.
NIK sprawdza realizację wybranych zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" w latach 2006 - 2008 (I półrocze). Kontrolerzy chcą się dowiedzieć m.in., czy sprawniej działa system zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, czy zwiększyła się dostępność leczenia nowotworów, jak realizowane są programy edukacyjne i szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. Będą też sprawdzać finanse.
Kontrola odbywa się z własnej inicjatywy NIK. Wyniki kontroli mają być opublikowane w pierwszym kwartale 2009 roku.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych ruszył w 2006 r. Zakłada on, że na walkę z rakiem w latach 2006 - 2015 przeznaczone zostaną trzy miliardy złotych, które mają być wydane na badania przesiewowe, profilaktykę i inwestycje w infrastrukturę placówek onkologicznych. Tak na przykład w 2006 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na program profilaktyki raka szyjki macicy ponad 23 mln zł, a wykorzystano z tego tylko 12,5 mln zł. Na profilaktykę raka piersi przeznaczono ponad 52 mln, a wydano 34 mln zł. Środki przeznaczane na profilaktykę nie były wykorzystywane, bo pacjentki nie zgłaszały się na bezpłatne badania.

Źródło: Gazeta Prawna