e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2008-12-16


28 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Dz.U. z 28 listopada 2008r. Nr 210, poz. 1327.

2 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Dz.U. z 17 listopada 2008r. Nr 203, poz. 1275.

5 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach. Dz.U. z 5 grudnia 2008r. Nr 216, poz. 1379.

9 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę. Dz.U. z 5 grudnia 2008r. Nr 216, poz. 1374.

11 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 26 listopada 2008r. Nr 207, poz. 1304.

12 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz.U. z 27 listopada 2008r. Nr 208, poz. 1311.

12 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dz.U. z 27 listopada 2008r. Nr 208, poz. 1312.