e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2008-12-16


20 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 5 grudnia 2008r. Nr 216, poz. 1378.

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dz.U. z 26 listopada 2008r. Nr 207, poz. 1294.