e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe dofinansowanie na domy socjalne i noclegownie 2009-01-13


Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 427 posłów, żaden nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja przewiduje zwiększenie dofinansowania tworzenia lokali socjalnych z 20 - 40 proc.(tak jest obecnie), do 30 - 50 proc.
Nowelizacja wprowadza również możliwość refinansowania w ramach programu kosztów zakupu przez gminę lokalu, jeżeli miało to miejsce przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wsparcie. Zlikwidowano natomiast możliwość wliczania kosztów uzbrojenia terenu do kosztów przedsięwzięcia.
Gminy mogą również korzystać z preferencyjnych kredytów krajowego funduszu mieszkaniowego. Oprocentowanie tego kredytu wynosi 1 proc., a jego spłata została wydłużona do 15 lat.

Uchwalona przed dwoma laty ustawa miała na celu stworzenie w ciągu 8 lat 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych i 20 tys. nowych miejsc w noclegowniach. W 2007 roku zakładano, że powstanie 5,5 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych, a powstało 2564. Zakładano, że powstanie 3 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a powstało 170. Podobnie było w 2008.

Źródło: Gazeta Prawna