e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2008 r. 2009-01-13


Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2008 roku wyniosła 9,5 proc.

W końcu grudnia 2008 liczba bezrobotnych wyniosła 1 474,4 tys. osób. W porównaniu do końca listopada 2008r. wzrosła o 75,9 tys. osób (5,4 proc). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,5 proc. W porównaniu do listopada wzrosła o 0,4 punktu procentowego. Wzrost - w granicach od 0,2 do 0,9 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.

Grudzień 2008 charakteryzuje się najniższym natężeniem bezrobocia od wielu lat:

  • w grudniu 2007 – stopa bezrobocia wyniosła 11,2 proc.;
  • w grudniu 2006 – stopa bezrobocia wyniosła 14,8 proc.;
  • w grudniu 2005 – stopa bezrobocia wyniosła 17,6 proc.
Po raz ostatni stopę bezrobocia na poziomie poniżej 10 proc. notowano w końcu listopada 1998 r.

Od początku roku 2008 liczba bezrobotnych spadła o 272,2 tys. osób czyli o 15,6 proc. W okresie całego 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 562,8 tys. osób (24,4 proc.), był więc zdecydowanie silniejszy. Wzrost bezrobocia odnotowany w grudniu w stosunku do listopada na przestrzeni poprzednich trzech lat kształtował się następująco:

  • w końcu grudnia 2007 roku bezrobocie wyniosło 1 746,6 tys. osób i w porównaniu do listopada 2007 wzrosło o 27,1 tys. osób (1,6 proc.);
  • w końcu grudnia 2006 roku bezrobocie osiągnęło poziom 2 309,4 tys. osób i w odniesieniu do listopada 2006 wzrosło o 22,1 tys. osób (1 proc.);
  • w końcu grudnia 2005 roku bezrobocie wyniosło 2 773,0 tys. osób i w stosunku do listopada 2005 wzrosło o 50,2 tys. osób (1,8 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • opolskim - o 8,4 proc. (o 2,8 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 7,7 proc. (o 6,5 tys. osób).
Do wzrostu bezrobocia przyczyniło się zakończenie prac sezonowych m.in. w budownictwie czy handlu w okresie świątecznym. Statystykę zawyżyły także osoby objęte w poprzednich miesiącach aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu i po ich zakończeniu powracający do ewidencji. Według urzędów pracy znaczną część rejestrujących się bezrobotnych stanowią osoby, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony oraz osoby powracające z zagranicy.

W grudniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,3 tys. ofert pracy. W porównaniu do listopada 2008 r. było to o 14,2 tys. mniej (o 23,5 proc.). Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy względny był w województwie kujawsko-pomorskim – o 39,3 proc., tj. o 1,3 tys. ofert.

W całym 2008 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 1 142,1 tys. ofert, czyli o 100,1 tys. mniej, niż w 2007 roku (1 242,2 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej