e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ograniczony dostęp do specjalistów 2009-01-13


Na oddziałach pediatrycznych jest za mało łóżek, co ogranicza dostęp do świadczeń i wydłuża kolejki dzieci, które czekają na leczenie.

W wyniku likwidacji części oddziałów pediatrycznych w ciągu ostatnich trzech lat np. na Mazowszu brakuje miejsc dla dzieci wymagających hospitalizacji.
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka alarmuje, że sytuacje, w których chore dzieci oczekują w długich kolejkach lub są odsyłane z jednej placówki do drugiej, powodują realne zagrożenie dla ich zdrowia.
W liście do ministra zdrowia Ewy Kopacz podkreśla konieczność podjęcia takich działań, które zagwarantują dzieciom pełną realizację ich prawa do świadczeń zdrowotnych.

W Polsce w 2005 roku było 437 oddziałów pediatrycznych. Od tego czasu zlikwidowano co dziesiąty taki oddział. W przypadku części z nich było to uzasadnione, ponieważ nie były one w pełni wykorzystywane lub w tym samym regionie funkcjonowały dwa takie same oddziały. Natomiast część z nich została zlikwidowana, bo ich utrzymywanie generowało długi.

Czas oczekiwania na leczenie w oddziałach pediatrycznych w niektórych regionach wynosi ponad 100 dni. Powodem jest nie tylko kwestia mniejszej liczby oddziałów dziecięcych, ale również deficytu lekarzy pediatrów. Diagnoza dzieci odbywa się również za pomocą sprzętu przeznaczonego dla dorosłych. Lekarze uważają, że wynika to ze zbyt niskiego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom.

Źródło: Gazeta Prawna