e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-01-13


1 stycznia weszła w życie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 30 grudnia 2008r. Nr 234, poz. 1570.

1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1652.

1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U. z 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1653.