e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 2009-02-10


Rodzice niepełnosprawnych dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą parkować w specjalnie oznaczonych miejscach.

Aby korzystać z miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych trzeba posiadać ważną kartę parkingową. Taką kartę można dostać na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o znacznym, lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92), w stosunku do dzieci poniżej 16 roku życia takie orzeczenie nie jest wydawane. Tak więc z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać tylko rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powyżej 16 lat. Rodzice młodszych dzieci mogą zapłacić mandat za parkowanie na takich miejscach, ponieważ nie mają takiego prawa.
Marek Michalak, rzecznika praw dziecka uważa, że ten przepis dyskryminuje niepełnosprawne dzieci i ich rodziców oraz narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Taka sytuacja prawna może spowodować izolację społeczną dzieci poprzez ograniczenie im możliwości dojazdu i korzystania z różnych obiektów publicznych.

Źródło: Gazeta Prawna