e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Medicover otworzy szpital 2009-02-10


Wiosną 2009 roku Medicover ma zamiar otworzyć własny wielospecjalistyczny szpital.

Szpital ma być wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. To pozwoli Medicoverowi uruchomić m.in. oddział kardiologii inwazyjnej, chorób wewnętrznych, ginekologii , pediatrii i chirurgii dziecięcej. Szpital ma także posiadać specjalne centrum rehabilitacji i diagnostyki , które będzie wyposażone w nowoczesne pracownie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Będzie w nim również pięć w pełni wyposażonych sal operacyjnych, w których docelowo ma być przeprowadzanych do czterech tysięcy operacji rocznie. W pierwszym etapie placówka ma mieć 180 łóżek, docelowo ma w nim być 270.

Medicover chce wyposażyć pacjentów w nowoczesny system monitorowani, który ma umożliwić analizę i ocenę stanu chorego z każdego miejsc, w którym będzie zainstalowana stacja kontrolująca. System ma również archiwizować wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta. W placówce mają być również zainstalowane łącza telemedyczne, które umożliwią szybki przepływ informacji medycznych pomiędzy różnymi ośrodkami zdrowotnymi położonymi w różnych częściach Polski oraz za granicą.

Medicover zapewnia, że ich placówka będzie pozbawiona ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych wynikających z używania przez wiele lata tych samych pomieszczeń, przestarzałego systemu wodno-kanalizacyjnego, niewydolnych systemów wentylacyjnych itp. Szpital ma więc zostać wyposażony np. w dezynfekcję łóżek, blok operacyjny ze stali nierdzewnej, nawiewy wentylacyjne z tzw. filtrami absolutnymi, które mają zapewnić nieprzepuszczalnie żadnych bakterii. Na bloku operacyjnym ma zostać wprowadzony ruch jednokierunkowego.

Obecnie kończą się prace wykończeniowe przy budowie szpitala. Z usług szpitala będą mogły korzystać zarówno osoby posiadające abonament, jak i pacjenci indywidualni. Placówka planuje również podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie bezpłatnych świadczeń.

Źródło: Gazeta Prawna