e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi 2009-02-10


Od kilkunastu lat następuje wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w latach 2009-2013 ma być realizowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Celem programu jest zapewnienie chorym wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy. Ma on również unowocześnić opiekę oraz pomóc w rozwoju badań naukowych i tworzeniu systemów informacji potrzebnych do skutecznej ochrony i zapobiegania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
Resort zdrowia podkreśla, że od kilkunastu lat następuje stopniowy wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Wywołują to zmiany społeczno-ekonomiczne, których wynikiem jest pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego.

Od wielu lat brakuje kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej.

Resort podkreśla, że należy zmienić nastawienie do zaburzeń psychicznych tak chorych, jak i ich otoczenia.
Również dane Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pokazują, że w ostatnich latach wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zdaniem ekspertów obecny system opieki psychiatrycznej wymaga wielu przekształceń.

Aż o 73 proc. wzrósł wskaźnik osób, które zgłaszają się z zaburzeniami psychicznymi do opieki ambulatoryjnej (dane z lat 1997-2006). Z kolei wskaźnik wymagających opieki całodobowej wzrósł w tym samym czasie o 41 proc. Najczęściej do poradni i szpitali trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi oraz z depresją.

Źródło: PAP