e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-02-10


21 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 21 stycznia 2009r. Nr 8, poz. 42.

21 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 21 stycznia 2009r. Nr 8, poz. 43.

28 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej. Dz.U. z 28 stycznia 2009. Nr 13, poz. 73.

10 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Dz.U. z 26 stycznia 2009. Nr 11, poz. 64.