e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Brama do cyfrowych usług systemu ochrony zdrowia

Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z pięciu filarów „pakietu Szumowskiego”. Wczoraj Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński opowiedział o tym, co udało się już osiągnąć w tej dziedzinie. W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformował o skierowanej właśnie do konsultacji ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i pilotażu e-recepty.


więcej >>

Polska bardziej przyjazna. Ruszyły konsultacje programu Dostępność Plus

Ponad 23 miliardy złotych trafi w latach 2018-2025 na inwestycje związane z dostępnością. Tak, by przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, kobietom w ciąży). To jedno z założeń rządowego programu, do którego opinie zbiera Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.


więcej >>

Sytuacja na rynku pracy najlepsza od początku transformacji

Dwukrotnie niższa liczba bezrobotnych, krótsze okresy pozostawania bez pracy, mniejsze bezrobocie absolwentów i niemal o połowę niższa stopa bezrobocia – tak zmienił się rynek pracy w ciągu ostatnich 26 lat.


więcej >>

Jest porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wypracował porozumienie z lekarzami rezydentami. Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis, na którym zyskają pacjenci i cały system opieki zdrowotnej w Polsce. To przełom w dotychczasowych relacjach i negocjacjach ze środowiskiem lekarskim.


więcej >>

Maluch+ 2018 w województwach

Podejmowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej działania mają na celu wyjście naprzeciw potrzebom polskich rodzin, deklarujących chęć posiadania większej liczby dzieci i apelujących o pomoc w ich wychowywaniu. więcej >>

Walka z otyłością w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia wsparło lokalne inicjatywy dotyczące walki z otyłością. W Toruniu, Chorzowie, Mysłowicach, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim,  Kaliszu i Lesznowoli, zorganizowano dla mieszkańców specjalne programy, które pomogły im nie tylko pozbyć się zbędnych kilogramów, ale przede wszystkim utrwalić właściwe nawyki związane z prawidłowym sposobem odżywiania i stylem życia.

więcej >>

Środowiskowe Domy Samopomocy potrzebne w każdym powiecie

„Inwestycja w Środowiskowe Domy Samopomocy to jeden z najlepszych sposobów wydatkowania pieniędzy publicznych” - mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej podczas otwarcia placówki w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim.


więcej >>

Bezpieczniejsze placówki całodobowej opieki

- Zmieniając ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego poprawiamy bezpieczeństwo oraz warunki pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę -powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

więcej >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą rosły stopniowo, osiągając w 2025 r. poziom 6 proc. PKB. Ma się to przełożyć na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

więcej >>

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej przyjęta przez Sejm

27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.

więcej >>

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów będą wyższe

Zgodnie z zapowiedziami minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

więcej >>

Zakażenia w szpitalach – przedkontrolny panel ekspertów w NIK

Czy system przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym w Polsce jest na tyle skuteczny, aby pacjenci i personel mogli czuć się bezpiecznie? Gdzie są jego słabe punkty? - zapytali ekspertów w dziedzinie epidemiologii kontrolerzy NIK, przygotowując się do kontroli tego obszaru. Wymiana doświadczeń na temat wielolekooporności bakterii, kłopotów z izolowaniem zakażonych pacjentów oraz brakiem lekarzy epidemiologów wskazała jak wiele aspektów powinna poruszyć rozpoczęta właśnie kontrola.

więcej >>

Hematolodzy: chorzy na szpiczaka potrzebują dostępu do nowych leków

Chorzy na szpiczaka w Polsce wciąż są leczeni gorzej niż pacjenci z innych krajów UE, m.in. z Czech. Ogromny problem stanowi brak dostępu do nowoczesnych terapii w tzw. trzeciej linii leczenia, po kolejnym nawrocie choroby - oceniają hematoonkolodzy.

więcej >>

Innowacje technologiczne szansą na poprawę stanu jednostek ochrony zdrowia w Polsce

Przed polskimi instytucjami ochrony zdrowia stoją ogromne wyzwania w postaci dostosowania systemu dokumentacji do regulacji UE o ochronie danych osobowych, które wejdą w życie w maju 2018 r. oraz konieczność sprostania przepisom dotyczącym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Mogą w tym pomóc innowacyjne rozwiązania technologiczne, które znacznie poprawiają efektywność gromadzenia, przechowywania, a także udostępniania dokumentacji medycznej pomiędzy lekarzami i szpitalami. W konsekwencji można ograniczyć m.in. czas oczekiwania na zabiegi medyczne. O nowych technologiach w instytucjach medycznych rozmawiali w czwartek uczestnicy Konferencji „Innowacje w Ochronie Zdrowia” w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej >>

Konkurs PFRON - Samodzielni i skuteczni

12 października rusza nowy konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielni i skuteczni”. Środki na ten cel to 90 mln zł.

więcej >>

NIK o leczeniu za granicą

Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej umożliwiającej polskim pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów za leczenie w innych krajach Unii Europejskiej, nie zwiększyło znacząco dostępności do świadczeń zdrowotnych. W przypadku zaćmy czy chorób stawów - pomimo bardzo dużego zainteresowania Polaków leczeniem za granicą - średni czas oczekiwania na zabieg w kraju nawet się wydłużył. Ustalenia kontroli wskazują, że główną barierą w pełnym wykorzystaniu możliwości leczenia za granicą była konieczność samodzielnego sfinansowania zabiegów przez pacjentów, którym NFZ refundował koszty po zakończeniu leczenia.

więcej >>

Pomoc dla niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

więcej >>

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

O jaką pomoc mogą ubiegać się osoby poszkodowane przez Orkan "Ksawery", jakie są zasady ubiegania się o pomoc, jakie wsparcie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ochotnicze Hufce Pracy?

więcej >>

Sieć szpitali nie naprawi służby zdrowia

1 października weszła w życie zmiana, która wprowadziła nowy model funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Obecnie szpitale wchodzące w skład tzw. sieci będą zobowiązane zagwarantować pacjentom dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji.

więcej >>

Zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

więcej >>

Certyfikaty dla superwizorów pracy socjalnej

26 września 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym w Polsce superwizorom pracy socjalnej.

więcej >>

Ministerstwo Zdrowia wspiera badanie skuteczności profilaktyki jodowej w Polsce

Niedobór jodu ma wpływ na stan naszego zdrowia. Zagrożenie to można jednak wyeliminować poprzez odpowiednie działania zapobiegawcze. Dlatego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Oddział Kliniczny Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzi badanie, które pozwoli ocenić skuteczność stosowanej dotychczas w Polsce profilaktyki jodowej.

więcej >>

Opieka nad chorymi na Alzheimera - RPO zainteresowany raportem NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został zaproszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w konferencji pn. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”. Szef Najwyższej Izby Kontroli przedstawił główne ustalenia z raportu, jaki NIK przygotowała po kontroli tego obszaru.

więcej >>

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

26 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
 
więcej >>

Szczególne uprawnienia dzieci do 18 roku życia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – na podstawie ustawy „Za życiem”

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają dzieci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

więcej >>

Zapalenie błony naczyniowej oka - problem osób w wieku produkcyjnym

Nieleczone zapalenie błony naczyniowej oka (ZBNO, Uveitis) prowadzi do utraty wzroku i jest trzecią główną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Według WHO kompleksowa opieka okulistyczna może zapobiec utracie wzroku aż u 80% pacjentów. Chorują najczęściej osoby w wieku 20-60 lat, a coraz częściej również dzieci - alarmują okuliści.

więcej >>

Dodatkowe nakłady na ochronę zdrowia w 2017 r.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił szczegóły dotyczące dodatkowych środków, które zasilą ochronę zdrowia jeszcze w tym roku.

więcej >>

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - projekt ustawy

12 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

więcej >>

Prezes NIK o uporządkowaniu rynku suplementów diety

Podczas konferencji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego politycy, urzędnicy, lekarze i farmaceuci zastanawiali się wspólnie, jak uregulować rynek suplementów diety i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wnioski i rekomendacje płynące z dwóch raportów przygotowanych przez NIK.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

7 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Zgodnie z projektem, przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

więcej >>

Transplantologia w Polsce

Resort zdrowia ma świadomość problemów, z jakimi boryka się polska transplantologia. Dlatego minister zdrowia powołał (zarządzeniem z 13 maja 2017 r.) zespół roboczy, który ma opracować projekt ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów. Zespół ma przedstawić projekt ustawy do 31 grudnia 2017 roku.

więcej >>

Zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

więcej >>

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

W trosce o zdrowie dzieci Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów.

więcej >>

Nowa legitymacja osób niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. To nie jedyna zmiana. Z dniem 1 września wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Wydane wcześniej legitymacje zachowają jednak ważność i nie będzie potrzeby ich wymiany.

więcej >>

Ponad 224 mln zł z POIiŚ na wsparcie oddziałów onkologicznych i kardiologicznych

Rozstrzygnięto konkursy na wsparcie szpitali z oddziałami onkologicznymi i kardiologicznymi. Łącznie zgłosiło się blisko 60 wnioskodawców. Spośród złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskała połowa z nich. Dla 29 projektów zostaną podpisane umowy o dofinansowanie na łączną wartość całkowitą niemal 290 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to 224,1 mln zł.

więcej >>

Porozumienie Zielonogórskie ma obawy w związku z ustawą o POZ

24 sierpnia b.r. rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, której część zapisów budzi zaniepokojenie środowiska lekarzy rodzinnych.

więcej >>

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przyjęty przez RM

Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności poprawi się koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

więcej >>

Ustawa „Za życiem” – więcej przywilejów dla kobiet w ciąży

Obowiązująca od początku roku ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku „Za życiem” gwarantuje więcej przywilejów kobietom ciężarnym oraz rodzicom oczekującym dziecka (w przypadku ciąży powikłanej) – przypominają lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół PPOZ.

więcej >>

Więcej gmin z pomocą żywnościową

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

więcej >>

CAREFOR wzywa UE do ochrony niezależnych badań naukowych

W artykule opublikowanym w ESMO Open, trzy czołowe europejskie organizacje zajmujące się walką z nowotworami zwróciły się z prośbą do UE o szybkie zwiększenie wsparcia dla niezależnych badań naukowych na rzecz pacjentów cierpiących na raka.

więcej >>

Jedna kropla krwi. Tyle wystarczy, by podjąć walkę z chorobą Alzheimera

Diagnozowanie wczesnego stadium choroby Alzheimera na podstawie analizy dosłownie jednej kropli krwi – to nowatorski projekt, nad którym pracuje zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej w kooperacji z firmą EMBIQ. Dzięki temu, że takie diagnozowanie jest niedrogie i nieinwazyjne, wynalazek daje szansę, by profilaktycznymi badaniami objąć wreszcie szeroką część populacji i podjąć w porę leczenie jak największej grupy zagrożonych osób.

więcej >>

Niechciane pamiątki z tropików

Byłeś na egzotycznych wakacjach? Jeśli po powrocie masz stany podgorączkowe, gorączkę, biegunkę, skurczowe bóle brzucha, bóle stawów, udaj się jak najszybciej do lekarza i nie zapomnij poinformować go o tym, że spędziłeś wakacje w odległym od Polski miejscu. Warto skonsultować się z lekarzem po egzotycznych wakacjach także wtedy, gdy podczas pobytu zdarzyła się gorączka czy biegunka.

więcej >>

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Osoby, które w wyniku nawałnicy poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zasiłek w wysokości do 6 tysięcy zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Projektowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, w szczególności zaś wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

więcej >>

Pakiet onkologiczny – zmiany z korzyścią dla pacjentów

W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi Ministerstwo Zdrowia wprowadziło szereg zmian w pakiecie onkologicznym. Raport NIK, o którym informują media, dotyczył okresu jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian.

więcej >>

Upały niebezpieczne dla seniorów

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.

więcej >>

Dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia podpisane przez Prezydenta

19 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

więcej >>

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Prezydent RP podpisał ustawę o wprowadzająca ważne zmiany dla rodzin.

więcej >>

Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są obecnie analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

więcej >>

Zmiany w leczeniu chorych z wirusem HCV - pacjenci i lekarze biją na alarm

Chaos prawny, spadek skuteczności leczenia, ograniczenie dostępu do terapii, wydłużenie kolejek, a tym samym podwyższone ryzyko zgonów pacjentów - te i wiele innych zagrożeń przewidują lekarze i organizacje pacjentów cierpiących na zapalenie wątroby typu C po wejściu w życie rozporządzenia prezesa NFZ wprowadzającego zasadę, że szpitale będą mogły stosować w leczeniu tej choroby wyłącznie tą terapię, która zostanie wyłoniona w ramach przetargu centralnego. Fundusz uspokaja: zmiany mają tylko poprawić sytuację.

więcej >>

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: KE przedstawia nowy plan działania

29 czerwca Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania mający na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia – rocznie z jej powodu umiera bowiem 25 tys. osób. Z kolei spowodowane przez nią straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro rocznie w całej Unii.

więcej >>

Pacjenci ustawią się w dłuższych kolejkach

Poza siecią szpitali z gwarancją finansowania ze środków publicznych znalazło się 319 placówek. Większość niezakwalifikowanych szpitali wykonuje świadczenia deficytowe, na które czas oczekiwania jest najdłuższy (np. ortopedia czy okulistyka). Ich pacjenci będą musieli ustawiać się w wielomiesięcznych kolejkach w innych placówkach.

więcej >>

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia przyjęta przez Senat

29 czerwca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

więcej >>

Blisko 26 mln zł na poprawę jakości w podstawowej opiece zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia przypomina o trwającym konkursie na wsparcie innowacyjnych pomysłów przyczyniających się do poprawy jakości funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej (poz). Wnioski można składać do końca czerwca br.

więcej >>

Czy w schronisku dla bezdomnych mogą przebywać bezdomne matki z dziećmi?

W związku z pismem skierowanym do Wojewodów w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych oraz pojawiającymi się różnymi interpretacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wyjaśnienie w tej sprawie.

więcej >>

Dofinansowanie na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Konkurs realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020.

więcej >>

Informacje MZ dotyczące projektu ustawy o działalności leczniczej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które dotyczą projektu ustawy o działalności leczniczej, Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje odnośnie projektowanych przepisów.

więcej >>

Lewiatan: umożliwienie szpitalom pobierania opłat to droga do nadużyć

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma umożliwić szpitalom publicznym pobieranie opłat za operację czy hospitalizację. Ma też zakazać oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie przez placówki publiczne aktywów trwałych, np. laboratoriów, stacji dializ.

więcej >>

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności - edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

więcej >>

Ginekolodzy będą mogli przepisywać zlecenie na refundowane środki absorpcyjne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z 29 maja br., określającego szczegółowo zasady refundacji wyrobów medycznych, poszerzyła się grupa lekarzy i uprawnionych do przepisywania zleceń na środki chłonne. Od 1 czerwca bieżącego roku lekarze ginekolodzy, obok innych specjalizacji, będą mogli przepisać pacjentom wyroby chłonne (majtki chłonne, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne i podkłady). Także uprawnione pielęgniarki będą mogły samodzielnie, bez nadzoru lekarza, wypisywać zlecenia na środki absorpcyjne.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) została przyjęta przez senatorów w wersji uchwalonej przez Sejm. Ustawa umożliwia ministrowi zdrowia dokonywanie zmiany technologii medycznej, co spowoduje doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych.

więcej >>

Projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium - stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu RP projekt "Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium" zakłada zakaz korzystania z urządzeń emitujących promieniowanie UV przez osoby poniżej 18 roku życia, zakaz promocji i reklamy tych usług, obowiązek informowania o ryzyku związanym z korzystaniem z urządzeń emitujących promieniowanie UV w miejscach oferujących takie usługi.

więcej >>

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

30 maja opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r.

więcej >>

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – komunikat Ministra Zdrowia

29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z brzmienia przepisu art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) zostało czasowo utrzymane w mocy, do dnia 31 maja 2017 r.

więcej >>

Zmiany w polityce rodzinnej

Nowe zasady w programie „Rodzina 500+”, zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwienie rodzicom łączenia ról zawodowych z życiem rodzinnym, cyfryzacja i poszerzenie kręgu adresatów Karty Dużej Rodziny – takie rozwiązania przewiduje przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

więcej >>

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze jednostki organizacyjnej, współpracującej z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizorów pracy socjalnej.

więcej >>

Koniec z papierowymi zwolnieniami

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent RP Andrzej Duda 16 maja br. podpisał nowelizację, która wprowadza te zmiany.

więcej >>

MRPiPS: Można zgłaszać kandydatów do nagrody dla pracowników socjalnych

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

więcej >>

Ruszą projekty na profilaktykę nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie w konkursie na profilaktykę nowotworów głowy i szyi. Projekty realizowane będą w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej >>

Sukces śląskich kardiologów

Na Europejskim kongresie EuroPCR w Paryżu zaprezentowano wyniki dwóch ważnych badań klinicznych, przeprowadzonych przez polskich kardiologów ze Śląska. Dzięki nim poprawie ulegnie leczenie miażdżycy nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie!

więcej >>

Minister Rafalska otworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy

Minister Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem wzięli udział w oficjalnym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu w gminie Deszczno w województwie lubuskim. Dom powstał w zmodernizowanym budynku zamkniętej szkoły.

więcej >>

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawą sytuacji w psychiatrii

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą sytuacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i zmianami w lecznictwie psychiatrycznym.

więcej >>

Od połowy przyszłego roku zwolnienia tylko elektronicznie

28 kwietnia Senat przyjął bez poprawek zmiany, ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych.

więcej >>

Reformy służby zdrowia a zadłużenie szpitali publicznych

Raport Fundacji Republikańskiej "Sieć szpitali - nowe rozwiązania i stare problemy" diagnozuje systemowe bolączki funkcjonowania szpitali publicznych oraz analizuje konsekwencje wprowadzenia w życie tzw. ustawy o sieci szpitali oraz powrotu do budżetowego systemu finansowania służby zdrowia.

więcej >>

Propozycje zmian w związku z realizacją programu „Za Życiem”

Wsparcie w ramach mieszkań chronionych, aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych, nowe zadania asystenta rodziny i centra usług w gminach – to niektóre z propozycji zmian w związku z realizacją programu „Za Życiem”.

więcej >>

Przyszłość leczenia chorych na hemofilię w Polsce

W ostatnich latach zrobiono duży krok, by zbliżyć standard leczenia chorych na hemofilię w Polsce do standardów w innych krajach Europy. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia.

więcej >>

Środki na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny

Nawet 120 mln zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 20 kwietnia ogłoszono „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

więcej >>

15 mln zł na przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych

Ogłoszony został kolejny nabór wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. W maju rusza konkurs na profilaktykę chorób naczyń mózgowych. Do rozdysponowania jest 15 mln zł.

więcej >>

Konferencja „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie”

11 kwietnia 2017 r. w Senacie, pod patronatem marszałka Stanisława Karczewskiego, odbyła się konferencja „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie”. Decyzję o jego organizacji podjęto ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce i ciągłe odkładanie jej niezbędnej i systemowej reformy, czyli wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc psychiatryczna jest praktycznie niedostępna.

więcej >>

Mechanizm „Złotówka za złotówkę”

Na etapie wprowadzania mechanizmu „złotówka za złotówkę” szacowano, że liczba świadczeń wypłacanych w tym mechanizmie wyniesie ok. 300 tys. świadczeń. Z danych ze sprawozdań w 2016 r. wynika, że liczba ta osiągnęła poziom zaledwie 63 tys.

więcej >>

Przegląd systemów wsparcia rodzin

Rada Ministrów przyjęła „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, który zawiera ocenę i propozycje zmian w polityce rodzinnej. Jednym z jego najważniejszych elementów jest program „Rodzina 500+”.

więcej >>

Zawód protetyka słuchu w Polsce - niewykorzystany potencjał?

Dobrze wykształcony protetyk może nie tylko odciążyć laryngologów, co spowoduje oszczędności w systemie ochrony zdrowia, ale także zapewnić pacjentowi szerszy dostęp do opieki audioprotetycznej.

więcej >>

E-zwolnienia na platformie ZUS

Bardzo powoli przebiega przestawianie się lekarzy z wystawiania tradycyjnych, papierowych zaświadczeń o niezdolności do pracy na elektroniczne.

więcej >>

EKUZ ważna rok

Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. To nowość - wcześniej EKUZ ważna była tylko przez sześć miesięcy.

więcej >>

Kampania „Wybieram pomoc”

Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej >>

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” wyjaśniamy, że konkurs trwa nadal. Do końca marca zostaną opublikowane jego wyniki.

więcej >>

Postulaty kardiologów na konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i sejmowej komisji zdrowia

We wtorek 21.03.2017 w Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Interwencji Sercowo - Naczyniowych PTK. Na konferencji poruszana była problematyka śmiertelności Polaków wynikająca z chorób układu krążenia - głównie zawałów. Kardiolodzy interweniowali w sprawie nieuwzględnienia poziomu sercowo-naczyniowego w sieci szpitali.

więcej >>

Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa

27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty był minister zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

więcej >>

Sejm uchwalił ustawę tworzącą tzw. sieć szpitali

23 marca posłowie przyjęli ustawę, która wprowadza tzw. sieć szpitali. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów” – zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

więcej >>

Czy serce kardiologii przestanie bić?

Choroby serca są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Według najnowszego raportu NIZP-PZH "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" rocznie z powodu chorób układu krążenia umiera ok. 170 tys. osób, co odpowiada ok. 46% wszystkich zgonów Polaków...

więcej >>

Konsensus dotyczący ustawy o sieci szpitali

8 marca w Sejmie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wicepremier Jarosław Gowin poinformowali o zmianach w projekcie przepisów wprowadzających sieć szpitali. W wyniku wspólnych prac zaproponowano dwa nowe rozwiązania.

więcej >>

Modyfikacja pakietu onkologicznego

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy tzw. pakietu onkologicznego.

więcej >>

Zalety szczepienia przeciwko pneumokokom

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wziął 6 marca udział w briefingu dotyczącym szczepień przeciw pneumokokom. Rozszerzenie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) o obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko Streptococcus pneumoniae było jednym z priorytetów ministra. Wprowadzenie tych szczepień dla wszystkich nowo narodzonych dzieci pozwoli zmniejszyć zachorowalność wśród najmłodszych. Poprawi również odporność środowiskową oraz zmniejszy ryzyko występowania antybiotykooporności.

więcej >>

Zmiany w spółdzielniach socjalnych pomogą bezdomnym

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzono po raz czwarty Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w roku 2015, liczba osób bezdomnych zmalała o 2.753 osoby.

więcej >>

Działania MZ na rzecz osób z chorobami rzadkimi

Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy udziale wielu ekspertów podjęło działania, które pozwolą na wypracowanie właściwych skoordynowanych rozwiązań i wpłyną na poprawę sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi. Utworzenie Narodowego planu dla chorób rzadkich jest początkiem tych działań.

więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich po 2016 r.

Aż 203,8 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń - to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza.

więcej >>

Ostatni rok papierowych zwolnień

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie: zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS.

więcej >>

Ruszył Senior+

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

więcej >>

Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

więcej >>

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

24 lutego opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.

więcej >>

Środowisko medyczne popiera projekt zmian w prawie farmaceutycznym

Poselski projekt zmian w prawie farmaceutycznym, który zakłada uporządkowanie rynku oraz ograniczenie istniejących patologii, od dawna cieszy się poparciem ze strony samorządów: aptekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Zmiany w prawie popierają też młodzi farmaceuci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Teraz do grona jego zwolenników dołączyli także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Tym samym projekt uzyskał szerokie poparcie ze strony kluczowych organizacji, skupiających w sumie ponad 0,5 miliona osób reprezentujących tzw. "biały personel".

więcej >>

Finansowanie środowiskowych domów samopomocy w 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że13 stycznia 2017 r. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę budżetową na rok 2017.

więcej >>

NIK: Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończył się fiaskiem. Wyznaczonych celów i wytyczonych zadań nie zrealizowała ani administracja rządowa, ani samorządowa. Nie udało się ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, ani polepszyć jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Nie poprawiła się też dostępność świadczeń opieki psychiatrycznej w latach 2011-2015. W ocenie NIK główne przyczyny fiaska Programu to niezaplanowanie środków finansowych przez realizatorów poszczególnych zadań, nieskuteczna koordynacja Programu, a także ogólnikowość części celów i zadań.

więcej >>

Ponad 10 000 miejsc na kursach doskonalących dla lekarzy

Ruszyła realizacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

więcej >>

Rejestry medyczne posłużą ocenie jakości i skuteczności leczenia

W nawiązaniu do doniesień medialnych Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje dotyczące projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

więcej >>

Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich

W związku z toczącą się medialną dyskusją dotyczącą funkcjonowania placówek dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), które weszły w życie 5 września 2016 r., zdefiniowane zostały trzy rodzaje placówek dla osób bezdomnych, tj. ogrzewalnia, noclegownia i schronisko. Zostały uregulowane również zasady i formy wsparcia osób bezdomnych.

więcej >>

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

więcej >>

Najważniejsze zmiany w 2017

W 2017 zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozszerzono również dostęp do pomocy żywnościowej.

więcej >>

Program Za życiem

- Przygotowujemy rozwiązania legislacyjne wprowadzające rozwiązania przewidziane w programie „Za życiem”. Będziemy prowadzić szerokie konsultacje proponowanych zmian w konkretnych ustawach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych  - zapowiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas briefingu prasowego nt. programu.

więcej >>

Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan prac i nowe zadania

Budowa sprawnie działającego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie obywatelom powszechnego dostępu do pomocy medycznej to jedne z najważniejszych założeń programu rządu Prawa i Sprawiedliwości.

więcej >>

Szczepienie przeciw pneumokokom bezpłatne

Zdrowie najmłodszych jest bardzo ważne dla zdrowia społeczeństwa. Dlatego od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom. Obejmą one wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r.

więcej >>

Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej

Od nowego roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu.

więcej >>

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.

więcej >>

5 mln zł na walkę z bezdomnością w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

więcej >>

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - konkursy MRPiPS

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

więcej >>

System Monitorowania Zagrożeń

30 listopada 2016 r. został udostępniony w sieci System Monitorowania Zagrożeń (SMZ). Powstał on w ramach projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

więcej >>

Eksperci: 1 mln zł rocznie kosztuje jeden chory z zapaleniem jelit

Aż 1 mln zł (dane z 2014 r.) sięgają wydatki ponoszone na jednego pacjenta z nieswoistą chorobą zapalną jelit związane z wypłacaniem świadczeń socjalnych - powiedziała PAP dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka.

więcej >>

FPP: Szpitalom opłacają się zamówienia publiczne na usługi

Na mocy kolejnej nowelizacji ustawy PZP zamawiający mogą zlecać usługi swoim spółkom-córkom. Oznacza to, że z rynku zamówień publicznych może zniknąć wiele firm, które zajmowały się świadczeniem usług – m.in. utrzymania czystości, cateringowych czy ochroniarskich – gdyż mogą one teraz być zlecane wewnętrznie. Odejście od systemu konkursu ofert może jednak oznaczać wyższe koszty realizacji zamówień i pogorszenie ich jakości.
 
więcej >>

Lekarze rodzinni i diabetolodzy podpisali porozumienie o współdziałaniu w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę

8 listopada 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia prezesi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podpisali porozumienie o współpracy, dotyczące m.in. współdziałania w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę.

więcej >>

Szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 r.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które wprowadza do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom. Dzięki temu od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowonarodzone dzieci będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom, a koszty zakupu szczepionek pokryje minister zdrowia.

więcej >>

Trzeba sprawdzać domy opieki

Minister Elżbieta Rafalska 28 października odwiedziła Poznań, gdzie spotkała się z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Mówiła m.in. o sytuacji domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

więcej >>

Zabezpieczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Senat 4 listopada przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Dzięki zmianom opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. 

więcej >>

Zasiłek stały na nowych zasadach

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.

więcej >>

Eksperci: Sytuacja finansowa szpitali - stabilna, choć w obliczu dużych zmian

Jak wynika z analizy Magellan S.A., rok 2015 był okresem względnej stabilności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).

więcej >>

MRPiPS pracuje nad wsparciem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W Ministerstwie Rodziny trwają prace nad realizacją wyroku TK i poprawą sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których świadczenie wynosi 520 zł.

więcej >>

Przeciwdziałanie ubóstwu w Polsce

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego.

więcej >>

Wraca staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów

Przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przywraca staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów.

więcej >>

Zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym trafił do konsultacji społecznych.

więcej >>

300 mln zł na pomoc żywnościową

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest realizowany od 2014 r. Na Podprogram 2016 przeznaczono 300 mln zł.

więcej >>

7 zmian w pomocy żywnościowej

Łatwiejszy dostęp do pomocy, większy zasięg wsparcia, bardziej urozmaicone produkty – to tylko niektóre zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu w 2015 r. do ponad 1,6 mln najbardziej potrzebujących trafiło ok. 6,3 mln paczek z żywnością, a łącznie od chwili rozpoczęcia Programu w grudniu 2014 r., już prawie 16,4 mln paczek.

więcej >>

Czas na ewolucję medycyny pracy - z orzeczniczej na doradczą

Coraz częściej dyskutuje się nt. potrzeby zmian modelu medycyny pracy. Jeśli omawiane zmiany wejdą w życie, lekarze tej specjalizacji przestaną być wyłącznie orzecznikami. Będą także pacjentów diagnozować, leczyć oraz doradzać pracodawcom, jak utrzymywać załogę w zdrowiu.

więcej >>

Jest już Narodowy Program Zdrowia

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ). NPZ to strategiczny dokument dla zdrowia publicznego.

więcej >>

Kwalifikacja placówek do tzw. sieci szpitali

W nawiązaniu do doniesień medialnych Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie jest prawdą, że sieć szpitali ma być stworzona tylko dla dużych placówek, które mają kontrakt na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi.

więcej >>

Regionalne spotkania na temat polityki społecznej

- Rozpoczynamy konsultacje w regionach z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie, podczas których zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące polityki rodzinnej, pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych – zapowiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Chcemy pokazać, że pamiętamy o samorządach.

więcej >>

Zmiany w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister zdrowia przedstawił partnerom społecznym zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

więcej >>

Komunikaty ministra zdrowia dotyczące leków 75+

Minister zdrowia wydał komunikat skierowany do lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków oraz komunikat skierowany do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów.

więcej >>

Międzyresortowy zespół ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Powstał międzyresortowy zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Premier Beata Szydło podpisała zarządzenie o jego utworzeniu 29 sierpnia br.

więcej >>

MZ: Szczepionka na pneumokoki jest skuteczna i bezpieczna!

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szczepionka przeciwko pneumokokom, którą będą szczepione dzieci w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, jest jak najbardziej skuteczna i bezpieczna. Rodzice dzieci, które są i będą nią szczepione, mogą być spokojni o zdrowie swoich pociech.

więcej >>

Niebezpieczne długi szpitali samorządowych

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała debatę poświęconą sytuacji szpitali samorządowych w Polsce. Kontrolerzy razem z ekspertami poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Dlaczego szpitale mimo trwających latami reform wciąż potrzebują pomocy finansowej? Tematem zajmuje się Delegatura NIK w Opolu.

więcej >>

Rynek ochrony zdrowia będzie dalej rósł, ale ryzyko przybiera na sile

Rynek ochrony zdrowia osiągnie do 2020 roku wartość 140 mld złotych rosnąc średnio o 4,2% rocznie, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Blackpartners. Rosnące dochody Polaków dają szanse na szybki wzrost w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej, jednakże najszybciej starzejące się społeczeństwo w Europie i ryzyko polityczne będą wywierać dużą presję na wydatki publiczne. Nierozwiązanym problemem pozostają także braki kadrowe.

więcej >>

159 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

Do podmiotów ekonomii społecznej od 2017 r. trafi niemal 159 mln zł. W ramach tych środków 154,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które mają trudności w otrzymaniu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Pozostałe 4,4 mln zł zostanie przeznaczone na instrument reporęczeniowy.

więcej >>

Już ponad połowa województw nie płaci za wszystkich chorych leczonych w domu za pomocą wentylacji mechanicznej

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) alarmuje - system finansowania domowej wentylacji mechanicznej jest coraz bardziej niewydolny. Zwiększa się liczba pacjentów leczonych w ramach tzw. nadlimitów, za które NFZ już w połowie Polski proponuje jedynie częściową refundację.

więcej >>

Większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji "Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku". Ze strony Komendy Głównej Policji dokument podpisał insp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji.

więcej >>

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyjęte przez Senat

Placówka opiekuńczo - wychowawcza nie może być w jednym budynku m.in. z izbą wytrzeźwień, domem pomocy społecznej, hospicjum czy ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zakłada przyjęta przez Senat RP z poprawkami nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

więcej >>

NIK: nie wszystkie oddziały położnicze zapewniają świadczenia medyczne odpowiedniej jakości

Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkie dysponują odpowiednim sprzętem, nie wszędzie obsada kadrowa jest wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wciąż też zdarzają się szpitale, które nie gwarantują rodzącym prawa do intymności. Po części powodem takiej sytuacji są przepisy, które pozwalają na szereg odstępstw od obowiązujących norm.

więcej >>

Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

więcej >>

Projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów

Projekt wykazu został sporządzony na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 68).

więcej >>

Założenia reformy systemu służby zdrowia - wyjaśnienia MZ

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z projektowaną reformą systemu służby zdrowia.

więcej >>

30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Niebawem w całej Polsce ruszą pierwsze kursy w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

więcej >>

Eksperci: nowe leki jedynym ratunkiem dla chorych na idiopatyczne włóknienie płuc

Nowe leki, o których refundację walczą chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), to jedyna szansa dla osób z tym ciężkim schorzeniem na dłuższe i bardziej aktywne życie - przekonują eksperci.

więcej >>

Na jesieni kolejne konkursy w sektorze zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko

We wrześniu ruszą nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane szpitalom ponadregionalnym. Łącznie na cztery konkursy z działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Infrastruktura i Środowisko, przeznaczono 242 mln zł środków unijnych. Wsparcie dedykowane będzie projektom dotyczącym chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.

więcej >>

Narodowa Służba Zdrowia – założenia reformy

Podczas konferencji prasowej z premier Beatą Szydło, która odbyła się na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich wdrożenia.

więcej >>

Przeciwdziałanie bezdomności - konkurs dodatkowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

więcej >>

Rodzina 500 plus w pieczy zastępczej

Obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dzięki którym na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy czym ustawodawca rozróżnia dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

więcej >>

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - wyniki konkursu uzupełniającego

Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r."
 
więcej >>

Rola domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób zależnych. Wyzwania deinstytucjonalizacji

W Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt KIK/58 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem", realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej >>

Zagrożony pakiet onkologiczny

Aby szybko diagnozować i leczyć osoby z chorobą nowotworową wprowadzono zasadę nielimitowania tych świadczeń. Propozycja zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada odwrócenie tej zasady, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia gwarancji stabilności dostępności do tych świadczeń - uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych służby zdrowia - propozycje systemowych rozwiązań

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 czerwca 2016 r., minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia.

więcej >>

Pacjenci z nietrzymaniem moczu - niewidoczni w systemie

Po raz 8. obchodzony jest na świecie Światowy Tydzień Kontynencji. Na nietrzymanie moczu cierpi ok. 10% populacji po 30. r.ż. W Polsce to ponad 4 miliony osób i ich liczba rośnie, ze względu na zmiany cywilizacyjne. Osoby z nietrzymaniem moczu mają poczucie, że nie otrzymują odpowiedniego wsparcia i są niewidoczne dla systemu.

więcej >>

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – wyniki tegorocznej edycji

Są już wyniki programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. W tegorocznej edycji zwiększono środki przewidziane na program do 74,2 mln zł. Ponad 59,1 mln zł umożliwi zatrudnienie 3,4 tys. asystentów rodziny, natomiast ponad 15 mln zł umożliwi zatrudnienie 1539 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

więcej >>

Ruszył Senior-WIGOR 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.

więcej >>

Senat przyjął ustawę o dekomercjalizacji szpitali

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która uniemożliwia dalszą komercjalizację szpitali.

więcej >>

Choroby płuc - największe wyzwanie zdrowotne

Nie zawały serca ani nowotwory, lecz różne choroby układu oddechowego są największym wyzwaniem zdrowotnym. Chodzi o takie schorzenia jak astma, alergie dróg oddechowych, nowotwory płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz samoistne włóknienie płuc.

więcej >>

FPP: Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?

Strajki pielęgniarek – podobne do wieloletniego konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka – to realne zagrożenie dla większości szpitali w Polsce. Kondycja finansowa placówek medycznych nie pozwala na zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i godziwe wynagrodzenia. Gigantyczne zadłużenie to problem wymagający natychmiastowej i skutecznej reakcji Rządu. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie możliwości odliczania VAT przez szpitale – co obniży i urealni koszty funkcjonowania placówek.

więcej >>

Raport: w Polsce rośnie częstość występowania anafilaksji

Liczba pacjentów, którzy otrzymali pomoc medyczną z powodu anafilaksji, wzrosła w Polsce w ostatnich ośmiu latach sześciokrotnie - wynika z najnowszego raportu pt. "Anafilaksja - problem zdrowotny i medyczny". Jest to zgodne z trendami obserwowanymi na świecie.

więcej >>

Jak zatrzymać lekooporne patogeny?

Aktualne problemy związane z diagnostyką, leczeniem i rozprzestrzenianiem zakażeń szczepami wielolekoopornymi, a także przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to główne tematy narady kierowników oddziałów epidemiologii i laboratoriów mikrobiologii wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych, która odbyła się 8-20 maja 2016 r. w Warszawie.

więcej >>

Konkursy uzupełniające w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające konkursy  ofert w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020".

więcej >>

Polsce opłaca się refundować terapie infuzyjne

Terapie infuzyjne to godne życie dla pacjentów z zaawansowaną Chorobą Parkinsona - mówili uczestnicy debaty "Wyrównać szanse. Jakość życia z zaawansowaną Chorobą Parkinsona w Polsce", która odbyła się 12 maja 2016 r. w Warszawie. Według nich niezrozumiałą rzeczą jest ciągły brak dostępu do sprawdzonych, zalecanych w standardach i stosowanych w większości krajów europejskich metod leczenia schorzenia.

więcej >>

Studencki projekt naukowy SAS wspiera walkę z rakiem w Polsce

Studenci trzech polskich uczelni przeprowadzą analizy dotyczące zróżnicowania umieralności na nowotwory w zależności od wybranych czynników oraz przygotują prognozę zachorowań i zgonów do 2050 roku. Projekt badawczy przeprowadzany jest na potrzeby Krajowego Rejestru Nowotworów w ramach współpracy SAS Institute z Centrum Onkologii w Warszawie.

więcej >>

Świadczenia onkologiczne udzielane na podstawie karty DiLO pozostaną nielimitowane

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zmian, które mogą zostać wprowadzone w pakiecie onkologicznym, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że nie planuje wprowadzenia limitów w przypadku świadczeń onkologicznych udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

więcej >>

MRPiPS: Można składać wnioski o nagrody dla pracowników socjalnych

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
 
więcej >>

NCBR przeznaczyło 800 mln zł na nowe technologie w medycynie

Wykorzystanie technologii drukowania 3D do stworzenia bionicznej trzustki, innowacyjne metody rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, czy nowe zastosowania telemedycyny w opiece medycznej chorych z niewydolnością serca to tylko przykłady nowatorskich technologii i terapii, nad którymi pracować będą polscy naukowcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło dziś trzeci, ostatni już konkurs w programie strategicznym „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Dziewięć konsorcjów naukowo-przemysłowych otrzyma ponad 141 ml zł na prace B+R z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej.

więcej >>

Są już mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Obowiązek publikacji map wynika z art. 95c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej >>

Większe wsparcie PFRON dla organizacji

210 mln zł – tyle otrzymają ze środków PFRON w tym roku organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem osób niepełnosprawnych. To o 35 mln więcej niż początkowo zakładano.

więcej >>

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Program "Rodzina 500 plus", wyższe świadczenie pielęgnacyjne, zwiększone wydatki na warsztaty terapii zajęciowej, wyższe dofinansowania PFRON oraz wsparcie w powrocie na rynek pracy – to tylko niektóre ze zmian dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ma powstać również międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych.

więcej >>

Środki z Rodzina 500 plus zabezpieczone przed egzekucją

Środki z programu "Rodzina 500 plus" wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni zabezpiecza je przed egzekucją sądową lub administracyjną.

więcej >>

Co dalej z hemofilią w Polsce?

Sytuacja chorych na hemofilię jest obecnie zdecydowanie lepsza niż kilkanaście lat temu, nadal jednak do rozwiązania pozostają istotne kwestie związane z organizacją i leczeniem. Brakuje ośrodków kompleksowego leczenia, profilaktyki dla wszystkich pacjentów oraz dostępu do najbezpieczniejszych leków. Pacjenci apelują także o jak najszybsze wprowadzenie procedur zapewniających im bezpieczeństwo na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

więcej >>

Co warto wiedzieć o meningokokach?

Meningokoki, pneumokoki oraz Haemophilus influenzae typu B (HIB) to główne przyczyny bakteryjnego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, natomiast za większość zachorowań wśród dzieci i młodzieży odpowiadają meningokoki. Obchodzony 24 kwietnia Światowy Dzień Zapalenia Mózgu i Opon Mózgowo-Rdzeniowych (World Meningitis Day)  oraz trwający Światowy Tydzień Szczepień są okazją do edukacji na temat zakażeń meningokokowych oraz ich profilaktyki.

więcej >>

Rodzina 500 plus a alimenty

Świadczenie "Rodzina 500 plus" to wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci. Jego celem jest inwestycja w rodzinę oraz zachęcenie rodziców do posiadania kolejnych dzieci.

więcej >>

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zrealizowany w ramach Projektu "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)" System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

więcej >>

To nie rak! Lekarze poprawiają klasyfikację guzków w tarczycy dzieci zmieniając nasze pojęcia o skutkach awarii w Czarnobylu

Międzynarodowy panel 30 najwybitniejszych lekarzy zajmujących się chorobami nowotworowymi stwierdził, że jedna z postaci guza tego narządu (tzw. nieinwazyjny rozrost pęcherzykowaty z cechami nowotworu brodawkowatego), dotychczas określanego jako rak, wcale nie jest rakiem czyli agresywnym nowotworem tworzącym przerzuty. Jest to orzeczenie wielkiej wagi dla tysięcy pacjentów, którzy nie muszą poddawać się operacji usunięcia tarczycy, leczenia jodem radioaktywnym i regularnym kontrolom lekarskim przez cale życie, by chronić ich przed nowotworem, który nigdy nie stanowił i nie stanowi zagrożenia.

więcej >>

FPP: Dlaczego szpitalne długi odbijają się na dostawcach?

Polskie szpitale są zadłużone na łączną kwotę 10 mld złotych. Lwia część tych pieniędzy to nieuregulowane płatności na rzecz dostawców – usług i towarów – realizujących zamówienia na rzecz służby zdrowia. Ustawowo szpital na uregulowanie faktury ma 60 dni, jednak w rzeczywistości terminy są odwlekane nawet o 90 – 120 dni. W ten sposób dostawcy narażeni są na utratę płynności, a placówki służby zdrowia na karne odsetki. Rozwiązaniem jest cesja wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku. Placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie. Popularyzacja takiego systemu możliwa będzie po ustawowym wyłączeniu konieczności uzyskiwania zgody od podmiotu tworzącego szpital w przypadku cesji na bank.

więcej >>

NIK: Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień nie zagraża na razie bezpieczeństwu epidemiologicznemu

Obowiązujący w Polsce system szczepień obowiązkowych jest bezpieczny i działa sprawnie. Chroni przed chorobami zakaźnymi nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dlatego groźna dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskująca na popularności tendencja do unikania szczepień. NIK wskazuje także, że od kilku lat nie udaje się rozszerzenie i unowocześnienie katalogu szczepień obowiązkowych. Zgoda instytucji doradczych i rządowych, co do słuszności idei jest. Brakuje 200 mln.

więcej >>

Od lipca NFZ uruchamia program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowonarodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży - to elementy programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej, który uruchamia Narodowym Funduszu Zdrowia.

więcej >>

Opieka długoterminowa nad starszymi osobami niesamodzielnymi

12 kwietnia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala poinformowała, że pilotażowo zostanie przetestowany program Dziennych Domów Opieki Medycznej.

więcej >>

Realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych

12 kwietnia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020. 

więcej >>

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych ma ruszyć 1 maja 2017 r.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Przesuwa ona o rok – z 1 maja 2016 r. na 1 maja 2017 r. – termin wejścia w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych.

więcej >>

Większe bezpieczeństwo biorców i dawców krwi

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia.

więcej >>

3 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprosił do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - projekt

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach mają na celu optymalizację i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzację realizacji tych świadczeń.

więcej >>

Prawie 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020" - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

więcej >>

Sejm przyjął ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia.

więcej >>

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – nowelizacja ustawy

30 kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie procedury umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i zabezpieczenie w ten sposób właściwego kierunku dokonywanej przez sądy wykładni istniejących norm prawnych.

więcej >>

Bezpłatne leki dla seniorów

17 marca Sejm będzie pracować w drugim czytaniu nad rządowym projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia.

więcej >>

CSM – kolejne uczelnie podpisują umowy

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to kolejne uczelnie, które zawarły umowy na utworzenie centrów symulacji medycznej.

więcej >>

Lekarz nie musi ujawniać danych swoich pacjentów podczas kontroli skarbowej

Lekarz w czasie postępowania kontrolnego prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej nie ma obowiązku przekazania organowi na jego żądanie imion, nazwisk i adresów pacjentów, którzy podjęli u niego leczenie – tak wynika z wyroku NSA z dnia 4 marca 2016 r.

więcej >>

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez ministra zdrowia. Papierosów elektronicznych nie będzie można sprzedawać osobom niepełnoletnim.

więcej >>

Przyznawanie świadczeń opiekuńczych

Podczas 13 posiedzenia Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który został wniesiony przez senacką Komisję Ustawodawczą. Trybunał zakwestionował zasadę wprowadzoną od września 2005 r., a mianowicie że na jedną rodzinę przypada jedno świadczenie pielęgnacyjne.

więcej >>

Refundacja produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich

Aby leki mogły być stosowane w Polsce (również te na bazie ziela konopi indyjskich), muszą uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jest ono wydawane po przeprowadzeniu oceny leku (pod względem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania). Pozwolenie to wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

więcej >>

100 dni rządu - ochrona zdrowia

Ministerstwo Zdrowia podsumowało pierwszych 100 dni swojej pracy.

więcej >>

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy – informacja GIS

W ostatnim okresie sprawozdawczym tj. 23-29.02.2016 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 187 092 zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 69,46 przypadków na 100 000 ludności, co stanowi 12% spadek w stosunku do poprzedzającego okresu sprawozdawczego (okres 16-22.02.2016 r.).

więcej >>

Centralny Rejestr Farmaceutów

Na Platformie Rejestrów Medycznych udostępniony został Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF). W ramach CRF w jednym miejscu gromadzone są wpisy o farmaceutach zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej. Dane udostępnione w Rejestrze pochodzą bezpośrednio ze wszystkich 20 Okręgowych Izb Aptekarskich.

więcej >>

Jest pierwsza umowa na utworzenie centrum symulacji medycznej

1 marca 2016r. zawarta została umowa na utworzenie centrum symulacji medycznej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Podpisy na dokumentach złożyli przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika CM w Bydgoszczy.

więcej >>

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

24 lutego 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia, a także informacji na temat rozwoju geriatrii i gerontologii w Polsce oraz zadań Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi, przedłożony przez ministra zdrowia.

więcej >>

Spotkanie dotyczące organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Przedstawiciele środowisk skupiających pacjentów, placówki medyczne, a także instytucje monitorujące jakość udzielania świadczeń zdrowotnych wzięli udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski, zorganizowanym w dniu 23 lutego, w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

więcej >>

Ważne zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego - to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych.

więcej >>

Aktualna sytuacja epidemiologiczna grypy – informacja GIS

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy w sezonie grypowym 2015/2016 w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 15 lutego 2016 r., zanotowano łącznie 1 996 815 zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę.

więcej >>

Bezpłatne leki dla osób w wieku 75 plus

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia.

więcej >>

Nowe świadczenia na wychowanie dzieci

Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 800zł na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł.

więcej >>

Pieniądze na pomoc bezdomnym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością można składać do 26 lutego 2016 r.

więcej >>

Pomoc Żywnościowa – konkurs dla organizacji partnerskich

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs na wybór uzupełniający organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

więcej >>

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nowy program

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020.

więcej >>

W szpitalach powstaną centra urazowe dla dzieci

25 stycznia 2016 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci. Na mocy rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), powstaną centra urazowe dla dzieci. Będą one udzielały pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami.

więcej >>

4 luty - Światowy Dzień Walki z Rakiem

W związku ze Światowym Dniem Walki z Rakiem Ministerstwo Zdrowia pragnie przypomnieć, jak ważne w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest wykonywanie badań profilaktycznych.

więcej >>

Grypa - aktualna sytuacja epidemiologiczna

Jak co roku z początkiem stycznia zwiększyła się liczba zachorowań na grypę. Wzrost zapadalności na tę chorobę zwykle utrzymuje się do marca. W tym sezonie grypowym przeważa szczep wirusa  A(H1N1), który krąży wśród Polaków od 2009 r. i – podobnie jak w ubiegłych latach – wywołuje zachorowania tak jak pozostałe szczepy wirusa grypy (np. A(H3N2) oraz B).

więcej >>

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej

28 stycznia 2016 r. Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała informacji Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.
 
więcej >>

Ruszył konkurs - Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
 
więcej >>

Utworzenie sieci szpitali publicznych - posiedzenie Komisji Zdrowia

27 stycznia 2016 r. Komisja Zdrowia wysłuchała informacji na temat przystąpienia do opracowania koncepcji dotyczącej utworzenia sieci szpitali publicznych.
 
więcej >>

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.". Zawiera ono charakterystykę korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w zakresie pomocy społecznej. Publikacja przedstawia rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.

więcej >>

MZ: Leki immunosupresyjne są nadal tanie i dostępne dla pacjentów

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że leki dla osób po przeszczepach są nadal dostępne i tanie. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą czuć się bezpiecznie. Od 1 stycznia refundowane są leki immunosupresyjne, które zawierają te same substancje czynne: takrolimus i walgancyklowir (w takiej samej postaci i ilości), co dotąd refundowane medykamenty.

więcej >>

Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziła program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

więcej >>

Realizacja recept

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

więcej >>

Uproszczenie procedur dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE

18 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają poprawić mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku UE. Nowe regulacje zastępują ustawę z 18 marca 2008 r. Wdrażają dyrektywę 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i zapewniają stosowanie rozporządzenia unijnego 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI.

więcej >>

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.". Zawiera ona wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.

więcej >>

Zmiany w pomocy społecznej w 2016 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło plany na 2016 rok w zakresie pomocy społecznej.

więcej >>

E-zwolnienia już od stycznia

Od 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Jednak te papierowe będą stosowane do końca 2017 r.

więcej >>

Kształcenie pielęgniarek i położnych w zakresie ordynacji leków i wypisywania recept

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wystawiać zlecenia i recepty na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne.

więcej >>

Plan działań resortu zdrowia

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 3 grudnia, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił plany najważniejszych zmian, które będą wprowadzane, aby poprawić sytuację w służbie zdrowia. Omówił zarówno działania, które już się rozpoczęły, jak i te, które będą podjęte wkrótce.

więcej >>

Pracodawcy i związkowcy apelują do ministra zdrowia w sprawie wynagrodzeń

Istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych - napisali w liście do ministra zdrowia - Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, OPZZ i NSZZ "Solidarność".

więcej >>

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności został zaakceptowany

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 4 grudnia 2015 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą "Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności".

więcej >>

Słabości opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku

Podczas posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK lekarze, politycy i kontrolerzy dyskutowali o słabościach opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. Już wkrótce z powodu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa konieczne okazać się może przeorganizowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju.

więcej >>

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

więcej >>

Pracownicy socjalni zostali docenieni

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za  wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

więcej >>

Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom

Suplementy diety są środkami spożywczymi - nie leczą, ani nie zapobiegają chorobom. Mogą one mieć korzystny wpływ na zdrowie, ale też negatywnie wpływać na organizm, dlatego nie powinno się ich stosować na chybił-trafił. Po raz pierwszy 12 instytucji we wspólnej akcji przypomina o właściwościach suplementów diety.

więcej >>

Szefowa rządu przedstawiła plan reformy służby zdrowia

Wygłaszając expose, Prezes Rady Ministrów odniosła się m.in. do służby zdrowia.

więcej >>

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) obchodzony jest 18 listopada. To schorzenie polega na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Częstość występowania tej choroby wzrasta wraz z wiekiem. Wśród osób po 65. roku życia występuje ona u ok. 14,2% osób. POChP jest związana (najczęściej) z wiekiem, paleniem tytoniu i zagrożeniami środowiskowymi, także w miejscu pracy (pyły i inne zanieczyszczenia powietrza itp.).

więcej >>

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w powiatach – MIPS ogłosiło konkurs

MPiPS ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

więcej >>

MPiPS: 5 ważnych zmian dla rodziny

Ostatnie 4 lata to dobry czas rodziny. Dłuższe urlopy, Karta Dużej Rodziny, więcej żłobków, świadczenia – to tylko niektóre ze zmian.

więcej >>

MPiPS: 5 ważnych zmian dla seniorów

Spacerując ulicami polskich miast w 2035 roku, co czwarty napotkany przez nas przechodzień będzie miał więcej niż 65 lat, w 2050 roku - już co trzeci. Seniorzy są coraz bardziej widoczni w przestrzeni publicznej, a coraz więcej działań rządu jest kierowanych właśnie do nich.

więcej >>

Nowe przepisy w zakresie leczenia niepłodności

Od 1 listopada 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące m.in. leczenia niepłodności, zasad i warunków stosowania wspomaganej prokreacji oraz postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Jedną z metod leczenia niepłodności uregulowanych w ustawie jest procedura in vitro, która ma być dostępna dla małżeństw oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu.

więcej >>

Ordynowanie leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą mogły przepisywać leki samodzielnie lub kontynuować przepisywanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza. Będą mogły również kierować pacjentów na badania. Minister zdrowia określił m.in. wykaz substancji czynnych, do przepisywania których będą uprawnione pielęgniarki i położne, oraz wzór recepty, umożliwiając tym samym realizację nowych uprawnień nadanych przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

więcej >>

Wyższe świadczenia dla rodzin

Od 1 listopada o 100 zł wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podniesiony został także zasiłek rodzinny.

więcej >>

Będą centra urazowe dla dzieci

26 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejszym celem nowelizacji jest utworzenie centrów urazowych dla dzieci - ratujących pacjentów poniżej 18 roku życia bezpośrednio po urazie.

więcej >>

Deinstytucjonalizacja ochrony zdrowia psychicznego - konkurs w ramach Działania 4.1 PO WER

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs pt. "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi".

więcej >>

Nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

19 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018

Celem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015–2018 jest zmiana sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, przekazywanej z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej >>

Standardy postępowania medycznego – negatywne stanowisko Prezydium NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 16 października 2015 r. stanowisko odnośnie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii.

więcej >>

Suplementy diety - działania UOKIK oraz PIS

Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych, czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) działając w ramach sieci ochrony konsumentów wysłały listy do producentów i dystrybutorów suplementów diety.

więcej >>

Zatrudnienie socjalne – nowelizacja ustawy

24 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowi legislacyjne ujęcie doświadczeń organizatorów klubów i centrów integracji społecznej, a także zawiera rozwiązania będące odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez organy sprawujące nadzór nad działalnością klubów i centrów integracji społecznej.

więcej >>

Zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny

Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Naczelnym celem regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapii.

więcej >>

Zdrowie publiczne – prezydent podpisał ustawę

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym została podpisana przez prezydenta 26 października. Określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące te zadania oraz określa podmiot, którym jest minister właściwy do spraw zdrowia, koordynujący ich realizację.

więcej >>

Łatwiejsze prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych

Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy –  Prawo farmaceutyczne. Ma ona na celu przejęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych uczestnikom badań klinicznych prowadzonych przez sponsorów niekomercyjnych.

więcej >>

Dofinansowanie dla woj. mazowieckiego na infrastrukturę ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr 9.1/2/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą wyłącznie na terytorium województwa mazowieckiego.

więcej >>

Dofinansowanie na infrastrukturę ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr 9.1/1/2015 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego, które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

więcej >>

Dostępność leków w polskich aptekach

W ostatnich miesiącach kwestia dostępności leków w polskich aptekach budzi wiele kontrowersji. Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o sytuacji dotyczącej możliwości zakupu produktów leczniczych.

więcej >>

Elektroniczna weryfikacja dochodów beneficjentów pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o zasiłki będzie można składać również przez Internet a wymiana informacji między urzędami odbywać się będzie drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów udostępniło 2 października możliwość elektronicznej weryfikacji dochodów beneficjentów pomocy.

więcej >>

Konkurs na realizację kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej >>

Mapy potrzeb zdrowotnych

Wydana została decyzja o dofinansowanie projektu pn. Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

więcej >>

NFZ sfinansuje telekonsultacje kardiologiczną i geriatryczną

Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji kardiologicznej oraz geriatrycznej wprowadza zarządzenie Prezesa NFZ podpisane 30 września br. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zarządzenie wprowadza nowe zakresy świadczeń: telekonsylium kardiologiczne oraz telekonsylium geriatryczne.

więcej >>

Pakiet onkologiczny – zmiany już od 1 listopada

Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., został wprowadzony z myślą o pacjentach z chorobami nowotworowymi. Przez kilka miesięcy funkcjonowania był na bieżąco monitorowany, aby określić obszary, które wymagają korekt.

więcej >>

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych – MZ podpisał rozporządzenie

Minister zdrowia Marian Zembala podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

więcej >>

Będą e-usługi dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. e-recepty oraz Internetowe Konto Pacjenta.

więcej >>

Od października większa pomoc dla potrzebujących

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

więcej >>

Prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych będzie łatwiejsze

Istotą nowelizacji Prawa farmaceutycznego, uchwalonej w ostatnim dniu 101. posiedzenia Sejmu jest łatwiejsze prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć liczbę takich badań, a tym samym umożliwić skorzystanie jak największej liczbie pacjentów z nowoczesnych metod terapeutycznych, do których nie mieliby dostępu ze względu na brak pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i rejestracji. Są to zmiany szczególnie istotne dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby.

więcej >>

Zawód fizjoterapeuty tylko dla osób z odpowiednimi kwalifikacjami

Sejm uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Powstała ona w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz zapewnienie im wysokiej jakości udzielanych świadczeń.

więcej >>

6,5 tys. rezydentur w 2015 r.

Na najbliższe postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie, które będzie trwało od 1 do 31 października 2015 r., minister zdrowia przyznał 5746 miejsc rezydenckich (w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych i 3866 miejsc w pozostałych dziedzinach). Jest to – jak dotąd – największa liczba rezydentur, jaka została przyznana w jednym postępowaniu.

więcej >>

NFZ będzie finansować zakup szczepionek

Ustawa  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma na celu wprowadzenie zmian w zasadach ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138).

więcej >>

Podwyżki dla pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podejmuje szczególnie intensywne, wielokierunkowe działania, aby spowodować zwiększenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić status materialny pielęgniarek i położnych, stosownie do finansowych możliwości budżetu państwa i płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając jednak także potrzeby innych zawodów medycznych.

więcej >>

Sejm uchwalił ustawy: o zdrowiu publicznym, o wyrobach medycznych i o produktach biobójczych

Podczas 99 obrad Sejm uchwalił ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o produktach biobójczych oraz ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Większa samodzielność gmin w przyznawaniu świadczeń rodzinnych

Dotychczas gminy mogły przyznawać  i finansować z własnych środków własne becikowe lub podwyższać wysokość ustawowych dodatków do zasiłków rodzinnych. Od 5 września 2015 r., dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zyskały większą samodzielność.

więcej >>

Wyższe kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

więcej >>

Bezpłatne badania metodą dr Volla i skanerami kwantowymi 3D dla dzieci, kobiet i seniorów

Z dniem 02 września br. rozpoczoł się w 9 polskich miastach roczny cykl bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych metodą dr Volla oraz nowoczesnymi skanerami kwantowymi 3D. Projekt skierowany jest przede wszystkim do: dzieci, kobiet oraz osób starszych. Badania obejmą diagnozę przyczyn takich schorzeń, jak m.in.: borelioza, cukrzyca, astma, alergie, grzybice, czy choroby układu naczyniowo-sercowego i oddechowego, pasożyty w organizmie. Projekt finansowany jest przez Instytut R&D im. dr R. Volla.

więcej >>

Dokumentacja medyczna – zmiany prawne od 1 września

W związku z podpisaniem w dniu 19 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Ministerstwo Zdrowia informuje, że 1 września 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy.

więcej >>

Dotacje dla organizacji pozarządowych na opiekę i wsparcie psychologiczne dla pacjenta onkologicznego i jego bliskich

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 100 000 zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w "Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2015 r. – II edycja".

więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

25 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu uporządkowanie przepisów ustawy z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,693 i 1045), co powinno sprzyjać skuteczniejszej pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

więcej >>

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało w dniu 02.09.2015 r. dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja".

więcej >>

Co z bezpieczeństwem żywności?

Nad bezpieczeństwem i jakością produkowanej w Polsce żywności czuwa kilka instytucji. Na ile skutecznie? Podczas zorganizowanego przez NIK panelu ekspertów dyskutowali o tym przedstawiciele inspekcji, środowisk naukowo-badawczych i producentów.

więcej >>

NFZ będzie finansował obowiązkowe szczepienia tylko dla osób ubezpieczonych

Na 80 posiedzeniu Senatorowie nie wprowadzili poprawek do wywodzącej się z projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

więcej >>

Nowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Minister zdrowia podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.
Podstawą opracowania programów jest art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.).

więcej >>

Przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego

Podczas 80 posiedzenia Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego.

więcej >>

Usprawnienie procesu przyznawania świadczeń

17 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw . Nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej poprzez zmodyfikowanie działań wykonywanych przez organy, które uczestniczą w procesie przyznawania tych świadczeń. więcej >>

Dostęp do terapii z wykorzystaniem tzw. medycznej marihuany bez zmian

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dalszym ciągu w ramach importu docelowego można sprowadzać dla pacjentów produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. więcej >>

Od października wyższe zasiłki z pomocy społecznej

14 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. więcej >>

Priorytety dla zdrowia dzieci

Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika Praw Dziecka z Ministrem Zdrowia.  więcej >>

Ustawa o pomocy społecznej - Sejm odrzucił część poprawek Senatu

Podczas obrad, które odbyły się 5 sierpnia, Sejm odrzucił część poprawek Senatu do noweli ustawy o pomocy społecznej. Posłowie odrzucili m.in. poprawkę, w myśl której pomoc policji w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego byłaby fakultatywna. więcej >>

Środki na refundację będą wyższe o ponad 603 mln zł

Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. Środki na ten cel będą wyższe o ponad 603 mln zł. więcej >>

Niektóre leki stosowane podczas upałów mogą działać inaczej

Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej podał, że niektóre powszechnie stosowane leki podczas upałów mogą spowodować nieoczekiwane reakcje organizmu. Uważać powinny przede wszystkim osoby, które zażywają leki moczopędne, chemioterapeutyki stosowane na zakażenia czy preparaty z dziurawca.

więcej >>

Pokąsani przez kleszcze mogą zbadać, czy grozi im zachorowanie na boreliozę

W Pracowni Wirusologicznej należącej do sanepidu, przy ul. Kujawskiej w Bydgoszczy, pacjent pokąsany przez kleszcza może sprawdzić, czy nie doszło do zakażenia boreliozą. Wystarczy przekazać kleszcza do zbadania.

więcej >>

Powstaną cztery nowe bazy LPR

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann poinformował, że w województwach opolskim, wielkopolskim, lubuskim i mazowieckim powstaną cztery nowe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wyposażone w śmigłowce o łącznej wartości 115 mln zł.

więcej >>

W Polsce brakuje krwi

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju apelują o pilne oddawanie krwi. Jak podkreślają lekarze, w okresie wakacyjnym jest ona szczególnie potrzebna, bo zdarza się dużo wypadków, a wielu dawców wyjeżdża na urlopy.

więcej >>

Zachowaj ostrożność podczas upałów!

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, wzrasta ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy zachować szczególne środki ostrożności.

więcej >>

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oszacowała, że z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce ok. 45 tys. osób rocznie. Winne temu są: przemysł, transport oraz lokalne źródła emisji gazów i pyłów.

więcej >>

Dodatkowe świadczenia rodzinne od gmin

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która pozwoli gminom na przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń oraz określanie ich zasad.

więcej >>

E-zwolnienie zamiast papierowego L-4

Od 2016 r. lekarz nie będzie musiał już wypisywać papierowych druków i przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Zarówno do ZUSu, jak i pracodawcy, informację o zwolnieniu lekarskim będą przekazywane drogą elektroniczną. Na wniosek środowiska lekarskiego przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą uznawane tradycyjne papierowe druki, przez lata znane jako L-4, ostatnio nazwane ZUS ZLA.

więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2015r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2015r. spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc.

więcej >>

Zmiana ustawy o pomocy społecznej

Wszystkie kluby parlamentarne zapowiedziały poparcie dla noweli ustawy o pomocy społecznej, ale chcą m.in. złagodzenia zapisu, który zakazuje osobom pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych przebywania w schroniskach i noclegowaniach. Projekt przygotowała podkomisja stała do spraw pomocy społecznej, jako odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedstawicieli środowiskowych domów samopomocy.

więcej >>

Zmiany w dokumentacji medycznej

30 czerwca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wejdzie on w życie 1 września 2015 r.

więcej >>

Książeczka zdrowia dziecka elementem dokumentacji medycznej

Sejm znowelizował ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada, że książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia.

więcej >>

Oddaj krew – uratuj życie!

Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że w 2014 roku w Polsce krew oddało prawie 600 tys. honorowych dawców; pobrano ok. 1,2 mln donacji krwi i wykonano prawie 1,7 mln przetoczeń jej składników.

więcej >>

Polacy piją za mało wody

Z badań TNS Polska wynika, że Polacy piją mniej płynów niż zalecają eksperci. 43 proc. ich dziennego spożycia to płyny gorące i słodzone, czysta woda to tylko 28 proc. Wyniki badania zaprezentowano podczas zorganizowanej debaty "Woda na zdrowie!" w Warszawie.

więcej >>

Walka ze smogiem w Polsce

Polska wciąż nie ma przepisów, które umożliwią walkę ze smogiem. Według szacunków z powodu schorzeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza co roku umiera w Polsce ponad 40 tys. osób. samym Krakowie z tego powodu umiera co najmniej 400 osób rocznie. więcej >>

ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową funkcję w systemie ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) aby ułatwić pacjentom dostęp do aktualnych informacji na temat statusu ubezpieczenia.

więcej >>

Ankiety pomocne lekarzom w rozpoznawaniu ofiar przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie "Niebieska Linia" przygotowało specjalne kwestionariusze dla pracowników ochrony zdrowia i oświaty, które mają być pomocne w zidentyfikowaniu czy w danej rodzinie występuje przemoc.

więcej >>

Choroby serca w Polsce

9 czerwca 2015r. w Warszawie odbyła się konferencja "Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski" podczas której, eksperci mówili o problemach związanych z narażeniem Polaków na zwiększone ryzyko zachorowania na schorzenia sercowo-naczyniowe. Choroby układu krążenia są od ponad 50 lat największym zagrożeniem dla życia Polek i Polaków.

więcej >>

Dotacje z PFRON także w sytuacji opóźnienia w zapłacie składek

Weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zawiera rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców zatrudniających takie osoby. Mianowicie, dotacje z PFRON będą przysługiwały osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą również w sytuacji niewielkiego opóźnienia w zapłacie składek. Nowe przepisy dają również możliwość umorzenia zobowiązania w części lub całości, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

więcej >>

Nowe zasady składania wniosku o kartę parkingową

30 czerwca 2015 r. tracą ważność wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. Jest to zgodne ze zmianami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Rynek pracy w maju 2015r.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w maju stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się do 10,8 proc. z 11,2 proc. w kwietniu. W 2014 roku wynosiła 12,5 proc.

więcej >>

Weszło w życie:

3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dz.U. z 19 maja 2015r. Nr 96, poz. 691.

więcej >>

Asystent Seniora - pilotażowy program wsparcia osób starszych w Poznaniu

Jeszcze w maju ruszy nowy pilotażowy program Asystent Seniora, który skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia Elementami tego programu są teleopieka, pomoc sąsiedzka, wsparcie medyczne i opieka wolontariuszy.

więcej >>

Dwie polskie fundacje nagrodzone przez WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nagrodziła dwie, polskie fundacje. "Akogo?" i "Rodzić po ludzku". Otrzymają one nagrody podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie.

więcej >>

E-zwolnienia od 2016 roku

Od 2016 roku tradycyjne, papierowe zwolnieniami zostaną zastąpione e-zwolnieniami. Sejm przyjął projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r.

W pierwszym kwartale 2015 r. kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich wyniosla prawie 52,6 mln zł. Jest to ponad 3 mln zł więcej niż w tym samym czasie w 2014 roku. Z kolei w całym 2014 r. kwota ta wyniosła 177 mln zł.

więcej >>

Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

W Komisji Trójstronnej znalazły się propozycje podniesienia progów dochodowych oraz świadczeń z pomocy społecznej. Jest to wynik przeprowadzanej co 3 lata weryfikacji kryteriów dochodowych i świadczeń. Przeprowadza je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej.

więcej >>

Światowy Dzień Tarczycy

25 maja 2015 r. na całym świecie obchodzono Dzień Tarczycy. W Europie tego samego dnia rozpoczyna się Tydzień Walki z Rakiem. Z tej okazji ruszyła kampania "Motyle pod ochroną". Eksperci podkreślają, że rak tarczycy to jeden z nowotworów, którego wskaźnik zachorowalności nadal rośnie.

więcej >>

Astma najczęstszą chorobą przewlekłą osób do 30. roku życia

Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą i głównym czynnikiem ryzyka zgonu u dzieci i ludzi młodych do 30. roku życia. Poinformował o tym prof. Piotr Kuna z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego na konferencji prasowej w Warszawie zorganizowanej z okazji przypadającego 5 maja Światowego Dnia Astmy.

więcej >>

Pracownicy bez okresowych badań lekarskich

Ponad 15% pracowników nie ma okresowych badań lekarskich. W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła naruszenie obowiązku przez pracodawców w przypadku ponad 3,3 tys. pracowników.

więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2015r.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w wietniu 2015r. stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się do 11,3 proc. z 11,7 proc. w marcu. W 2014 roku wynosiła wtedy 13 proc.

więcej >>

Strefy Rodzica w szpitalu w Sanoku

Oddział pediatrii Szpitala Specjalistycznego w Sanoku realizuje projekt "Strefy Rodzica. Budimex Dzieciom". Powstanie tam nowoczesna przestrzeń dla rodziców chorych dzieci. Otwarcie Strefy ma się odbyć 26 maja.

więcej >>

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dnia 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Związki zawodowe obchodzą go jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Zwrócono więc uwagę na problem wypadków przy pracy w Polsce. PIP w 2014 r. zbadała 2002 tego typu zdarzenia.

więcej >>

GOPR i TOPR podsumowały sezon zimowy w górach

Ratownicy górscy podsumowali cztery miesiące sezonu zimowego w górach. MSW poinformowało, że od grudnia do marca Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ochotnicze oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze udzieliły pomocy w sumie ponad 5 tysiącom osób.

więcej >>

Pierwszy w Polsce portal poświęcony sepsie

Uruchomiono pierwszy w Polsce portal zawierający informacje na temat sepsy, ciężkiego ogólnoustrojowego zakażenia organizmu. Portal PokonacSepse.pl przeznaczony jest zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

więcej >>

Platforma internetowa dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszeniem WAI-NOT i Uniwersytetem Thomas More z Belgii finalizuje realizację Projektu Innowacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Edu-Autyzm”. Ma on na celu wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. W ramach tego projektu stworzona została platforma internetowa dla osób z autyzmem złożona z dwóch oddzielnych ale uzupełniających się stron internetowych.

więcej >>

Pomoc dla bezrobotnych w 2015 r.

W 2015 roku MPiPS przeznaczy na pomoc dla bezrobotnych 5,5 mld zł.. Pomoc ta obejmie bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie, szkolenia, staże, elastyczny czas pracy oraz dotacje na start własnego biznesu.

więcej >>

W maju odbędzie się kolejna edycja kampanii \"Ciśnienie na życie\"

W maju rozpoczyna się trzecia już edycja kampanii "Ciśnienie na życie". Ma ona przekonać Polaków do regularnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi i profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

więcej >>

Znajdź czas na śniadanie!

Na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia prof. Mirosław Jarosz podkreślał, że od regularnego spożywania śniadania w znacznym stopniu zależy nasze zdrowie, ale i to, jak radzimy sobie w nauce i pracy. Spotkanie odbyło się z okazji przypadającego 24 kwietnia Europejskiego Dnia Śniadania, który od 2012 r. organizowany jest pod hasłem "Znajdź czas na śniadanie" (ang. Make time for breakfast).

więcej >>

Choroby pracowników biurowych

Z danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wynia, że na bóle w obrębie rąk, ramion, barków i szyi skarży się nawet 44 proc. pracowników biurowych. Obok dolegliwości związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego, problemem są zaburzenia funkcjonowania narządu wzroku.

więcej >>

Pierwszy Ogród Pompego w Polsce

15 kwietnia Polska po raz drugi włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia choroby Pompego. Z tej okazji na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otwarty został pierwszy Ogród Pompego. Ogród Pompego to miejsce, które zostało stworzone z rzadkich roślin. Ma zwrócić uwagę na równie rzadką chorobą i przełamać społeczne odizolowanie, z jakim zmagają się osoby dotknięte chorobą Pompego.

więcej >>

Rynek pracy w marcu 2015r.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12 proc. w lutym. Rok temu wynosiła 13,5%.

więcej >>

Światowy Tydzień Alergii

Od 13 do 19 kwietnia obchodzimy Światowy Tydzień Alergii, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat chorób alergicznych. W tym roku przewodnim tematem Światowego Tygodnia Alergii są choroby alergiczne dróg oddechowych - astma oraz alergiczny nieżyt nosa.

więcej >>

Żółty Tydzień

Już po raz 30. wystartowała akcja Żółty Tydzień, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat profilaktyki tych chorób.

więcej >>

Elektroniczne gadżety niebezpieczne dla zdrowia?

Neurolodzy ostrzegają, że korzystanie z nowoczesnych elektronicznych gadżetów nie jest obojętne dla zdrowia. Wpływają na poziom uwagi i zdolność koncentracji, mogą sprzyjać występowaniu depresji oraz nadpobudliwości.


więcej >>

Nowa wysokość składki wypadkowej

1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

więcej >>

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie dla pracowników

1 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które określa nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich wystawianych pracownikom.

więcej >>

Nowe świadczenie rodzicielskie

Rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie. Zgodnie z ustawą 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka ma być przeznaczone dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach o dzieło.

więcej >>

Ustawa dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która zakłada, że niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli do 14 dni spóźnią się z ich opłaceniem. Nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została uchwalona przez Sejm na początku lutego. Senat nie wprowadził do niej poprawek.

więcej >>

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Tego dnia wiele budynków w Polsce i na świecie będzie oświetlonych na niebiesko.


więcej >>

Kampania \'Jaskra nie boli – kradnie wzrok\'

Eksperci apelują, że do 2020 roku 11 milionów osób straci wzrok w wyniku jaskry, jeśli choroba nie zostanie wykryta odpowiednio wcześnie. W związku z tym ruszyła kampania edukacyjna "Jaskra nie boli - kradnie wzrok", która zachęca Polaków do badań diagnostycznych.

więcej >>

Nowy system świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Resort pracy przygotował projekt ustawy zakładający, że rezygnujący z pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1 tys. zł, otrzymają świadczenie pielęgnacyjne. Wysokość świadczenia będzie zależna od wieku podopiecznego.

więcej >>

Polacy jedzą coraz mniej warzyw i owoców

W ostatnich latach przestało rosnąć i zaczyna spadać w Polsce spożycie warzyw i owoców, od których w znacznym stopniu zależy nasze zdrowie. Mówili o tym specjaliści podczas konferencji w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

więcej >>

Rynek pracy w lutym 2015r.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lutym 2015r. stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., tyle samo co w styczniu. Rok temu było to 13,9 proc.

więcej >>

Wniosek o kartę parkingową w dowolnym zespole ds. orzekania

Z projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że osoby z niepełnosprawnością, uprawione do karty parkingowej, będą mogły składać wniosek o jej wydanie w dowolnym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Dotychczas mogły to robić wyłącznie w miejscu stałego pobytu.

więcej >>

Grypa

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy atakujący drogi oddechowe. Czas trwania grypy i jej przebieg zależą od właściwości patogenu, stanu fizycznego i odpowiedzi układu odpornościowego danej osoby. Na grypę można chorować wiele razy. Po chorobie człowiek nabywa odporności, która jednak chroni przez krótki czas, ponieważ wirus grypy ciągle się zmienia. Za każdym razem organizm ma do czynienia z nowym, zmodyfikowanym wirusem.

więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich w 2014 r.

ZUS podał, że w 2014 r. w wyniku kontroli zwolnień lekarskich cofnął albo zmniejszył przyznawane świadczenia chorobowe na kwotę prawie 177 mln zł. Jest to o 35 mln mniej niż w 2013 r.

więcej >>

Pierwsze w Polsce wszczepienia implantów ślimakowych nowej generacji

Zespół prof. Henryka Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą przeprowadził pierwsze w Polsce operacje wszczepienia nowej generacji implantów ślimakowych pozwalających u pacjentów wykonywać badania rezonansem magnetycznym.

więcej >>

Rzecznik Praw Pacjenta na temat porady receptowej

Od 1 stycznia br. pacjenci kontynuujący leczenie mogą otrzymać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu. Przypomina o tym Rzecznik Praw Pacjenta.

więcej >>

Specjalna infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Infolinia ma na celu upowszechnić wiedzę o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat.

więcej >>

Większy nadzór nad kąpieliskami

Ministerstwo Zdrowia zajmuje się przepisami, które poprawią bezpieczeństwo letników. Zgodnie z unijnymi wymogami kąpieliska będą pod większym nadzorem.

więcej >>

Dzieciństwo bez próchnicy

Do końca marca przedszkola z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". Celem programu jest edukacja najmłodszych oraz ich rodziców i nauczycieli o tym, jak dbać o zęby. Z badań wynika, że 84 proc. dzieci w wieku 5-9 lat ma próchnicę.

więcej >>

Nowa publikacja: Twarze Sukcesu. Zespół Downa

17 lutego miała miejsce premiera nowej publikacji wydanej nakładem Stowarzyszenia "Bardziej Kochani" pt. "Twarze Sukcesu. Zespół Downa". Książka przedstawia historie ludzi, którzy mimo niepełnosprawności intelektualnej przełamali stereotypy i osiągnęli mniej lub bardziej spektakularny sukces.


więcej >>

Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia

1 marca 2015 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Poinformowało o tym na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia.

więcej >>

Polskie fundacje nagrodzone przez Światową Organizację Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia nagrodziła dwie, nominowane przez Ministerstwo Zdrowia fundacje z Polski – „Akogo ?” oraz „Rodzić po Ludzku” za szczególny wkład w rozwój i poprawę ochrony zdrowia.

więcej >>

Portal na temat pakietu onkologicznego

W Światowym Dniu Chorego Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO) uruchomiło portal internetowy, który służy do zbierania opinii na temat funkcjonowania pakietu onkologicznego.

więcej >>

Rynek pracy w styczniu 2015 roku

W styczniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,1 proc. i była o 1,8 pkt proc. mniejsza niż przed rokiem. W styczniu 2014r. wyniosła 13,9 proc. W porównaniu do grudnia stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 pkt proc.

więcej >>

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na dworcach autobusowych

Niepełnosprawni, którzy podróżują autokarami otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego, czy załadowaniu bagażu. Takie założenia zawiera nowelizacja, do której 7 lutego Senat zaproponował kilka poprawek legislacyjnych i porządkowych.

więcej >>

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

W Dniu Transplantologii (26 stycznia) ministerstwo zdrowia przypomniało, że w 2014 roku w Polsce wykonano 1616 przeszczepów. Resort podkreśla, że rozwój transplantologii jest jednym z priorytetów ministra zdrowia. Od 2006 r. minister realizuje programy zdrowotne w zakresie transplantologii.

więcej >>

Pieniądze na pomoc bezdomnym

Rozpoczęła się kolejna edycja „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Jego celem jest wspieranie projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W 2015 roku na jego realizację minister pracy przeznaczył 5 mln zł. Organizacje, które wygrają w konkursie, mogą otrzymać od 50 do 300 tys. zł.

więcej >>

Unijne pieniądze na inwestycje i profilaktykę dla sektora ochrony zdrowia

Resort zdrowia poinformował, że Komisja Europejska przyjęła dwa programy operacyjne dla sektora ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

więcej >>

W 2014 roku najwięcej dzieci urodziło się na Mazowszu

W 2014 roku na Mazowszu urodziło się około 57 tys. dzieci, w tym około 29 tys. 400 chłopców i ponad 27 tys. 500 dziewczynek. Najmniej dzieci urodziło się na Opolszczyźnie - ponad 8 tys. 500 i w Lubuskim - blisko 9 tys. 800.

więcej >>

Światowy Dzień Walki z Rakiem

W środę (4 lutego) obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia NFZ oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce organizowały wiele akcji promujących profilaktykę nowotworów.

więcej >>

Kampania skierowana m.in. do kobiet w ciąży

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną, która realizowana jest w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

więcej >>

NFZ na temat wpisów na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań. więcej >>

Piękna, bo zdrowa - kampania społeczna nt. raka szyjki macicy

Ruszyła VI edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ”Piękna, bo zdrowa”. Jej organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości. Patronat Honorowy nad kampanią objęła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

więcej >>

Radioterapia hadronowa w leczeniu raka

Krakowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN podpisze umowę o współpracy z warszawskim Centrum Onkologii. Pacjenci z nowotworami zlokalizowanymi w głowie, szyi i kręgosłupie, czyli w miejscach trudno dostępnych dla skalpela, będą mieli szansę na ratunek.

więcej >>

Rynek pracy w 2014 roku

W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), a w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

więcej >>

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wynosi 1200 zł na rękę. W 2016 roku wyniesie 1300 zł.

więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Pracodawcy zatrudniający lub planujący zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal będą mogli skorzystać z pomocy publicznej.

więcej >>

Alarmowy sms tylko na numer 112

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która zakłada kierowanie sms-ów dotyczących sytuacji alarmowych tylko na numer 112 .

więcej >>

Nowa wersja bezpłatnej aplikacji Pierwsza Pomoc

Pierwsza wersja aplikacji Pierwsza Pomoc powstała w 2012 roku. Orange i LUX MED zdecydowały się bardziej rozwinąć funkcjonalności aplikacji, aby była jeszcze bardziej użyteczna.

więcej >>

Nowela ustawy o ratownictwie medycznym podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym, która zakłada przesunięcie o trzy lata - do 2018 r. - obowiązku rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej przez lekarzy jeżdżących w specjalistycznych karetkach.

więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2014r.

W listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do listopada 2013 roku była mniejsza o 1,8 pkt. proc. W stosunku do października zwiększyła się o 0,1 pkt. proc. W czterech województwach – lubuskim, mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim – stopa bezrobocia nie zmieniła się. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. oferts pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną piątą więcej niż przed rokiem. .

więcej >>

Zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych badań lekarskich

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. W 2015 r. będą one ważne także przy zmianie pracodawcy jeżeli warunki zatrudnienia na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim.

więcej >>

Zmiany we wzorze EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Zmienią się wzory wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

więcej >>

Lepszy dostęp do transportu kolejowego dla niepełnosprawnych

Komisja Europejska przyjęła nowe wymagania techniczne, które mają poprawić dostęp do transportu kolejowego dla niepełnosprawnych. Nowe wymagania techniczne (techniczne specyfikacje interoperacyjności - TSI), które zostały zawarte w rozporządzeniu KE, mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. w całej Europie.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym, która zakłada przesunięcie o trzy lata - do 2018 r. - obowiązku rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej przez część lekarzy jeżdżących w specjalistycznych karetkach.

więcej >>

Powstał portal Krajowego Punktu Kontaktowego

Centrala NFZ uruchomiła portal Krajowego Punktu Kontaktowy do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. Można w nim znaleźć informacje na temat leczenia obywateli polskich w państwach UE i leczenia pacjentów unijnych w Polsce. Utworzenia Krajowego Punktu Kontaktowego w każdym państwie UE wymaga dyrektywa transgraniczna.

więcej >>

Rejonizacja nie dotyczy szpitalnych oddziałów ratunkowych

Szpitalne odziały ratunkowe bezprawnie odsyłają w nocy pacjentów. Tłumaczą się tym, że są spoza rejonu. Jest to niezgodne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej jak i rozporządzeniami ministra zdrowia. Rejonizacja dotyczy lekarza rodzinnego. Pacjent z danego województwa może korzystać z pomocy każdego oddziału ratunkowego w kraju.

więcej >>

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta rozesłał do placówek medycznych w Polsce plakaty informujące chorych o ich prawach. Przypominają one, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, poszanowania intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzielania świadczeń medycznych.

więcej >>

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Liczba palących papierosy Polaków na szczęście spada. Codziennie temu nałogowi ulega jednak nadal 9 mln osób, w tym 3,5 mln kobiet. W dniu 20 listopada już po raz 40. obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Może to okazja, by właśnie dziś rzucić palenie? Zwłaszcza, że co roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce ok. 50 tys. osób. To więcej niż ginie w wypadkach samochodowych (w 2012 r. na drogach zginęły 3582 osoby).

więcej >>

Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym turnusów rehabilitacyjnych. Resort chce zwiększyć dofinansowania na pokrycie kosztów uczestnictwa osobom niepełnosprawnym.

więcej >>

Główne powody zwolnień lekarskich

Z raportu "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013" wynika, że ciąża, poród i połóg, choroby układu oddechowego, a także choroby układu ruchu, to główne powody zwolnień lekarskich.

więcej >>

Nowy poradnik żywienia niemowląt

Polscy pediatrzy i dietetycy opracowali nowy \'\'Poradnik żywienia niemowląt\'\'. Można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania kiedy i jak wprowadzać różne pokarmy do diety niemowlęcia? Jak uniknąć najczęstszych błędów żywieniowych? Czy są pokarmy lepsze i gorsze?

więcej >>

Rynek pracy w październiku 2014r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w październiku 2014r. liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 36 tys. osób. To już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia.

więcej >>

Specjalistyczna infolinia dla chorych na raka w Niemczech

Niemiecka organizacja Deutsche Krebshilfe i Niemieckie Towarzystwo Walki z Rakiem uruchomiły "Gorącą linię", gdzie chorzy na raka mogą skorzystać z szeregu praktycznych informacji: medycznych, psychologicznych i praktycznych odnośnie np. świadczeń kas chorych.

więcej >>

Ułatwienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

29 października w Sejmie znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

więcej >>

Wyższe progi dochodowe do zasiłków rodzinnych

Od 1 listopada 2014 roku wzrósł próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.

więcej >>

Kampania na temat kart parkingowych dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji rozpoczęło kampanię informacyjną na temat nowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych. W połowie 2015 roku dotychczasowe karty mają stracić ważność. więcej >>

Karta Praw Pacjenta-Dziecka

29 października zaprezentowano Kartę Praw Pacjenta-Dziecka, która jest wspólną inicjatywą informacyjno-edukacyjną Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Przeznaczono ją dla dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz personelu medycznego więcej >>

Leczenie osób jąkających się

Jąkanie jest uciążliwym problemem, z którym zmaga się pół miliona Polaków. Można go jedna skutecznie leczyć.

więcej >>

Nowela ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych podpisana przez prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Nowe przepisy utrzymują dotychczasowy stan prawny dotyczący statusu i organizacji Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. więcej >>

Programy TV dla dzieci bez reklam niezdrowej żywności

29 października w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji siedmiu największych nadawców programów telewizyjnych podpisało porozumienie, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy niezdrowej żywności, m.in. czekolady i chipsów. więcej >>

Siódma edycja kampanii Drugie Życie

Rusza siódma edycja akcji promującej transplantologię "Drugie Życie". Do wypełniania oświadczeń woli i oddawania po śmierci narządów zachęcają również osoby, którym taki przeszczep uratował życie. Do tej pory rozdano 600 tys. oświadczeń woli.

więcej >>

Program profilaktyki cukrzycy dla gimnazjalistów

W Warszawie ruszył Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych \'\'PoZdro!\'\' Fundacji Medicover. W pierwszej edycji przebadanych zostanie ok. 3 tys. uczniów pierwszych klas gimnazjów. więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2014r.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 11,5 proc., w porównaniu z sierpniem oznacza to spadek o 0,2 proc. Spadek ten nastąpił we wszystkich województwach. więcej >>

Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r.

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych uprawniające do postoju w wyznaczonych miejscach bez konieczności ponoszenia opłat będą ważne do połowy 2015 r. Za takim rozwiązaniem opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. więcej >>

WHO ostrzega przed e-papierosami

Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że papierosy elektroniczne stanowią poważne ryzyko dla zdrowia. Powinny być więc zakazane w miejscach publicznych, wewnątrz budynków, nie powinny być także sprzedawane niepełnoletnim. więcej >>

Wpisz w telefonie numer ICE

Ratownicy medyczni, którzy interweniują przy wypadkach na polskich drogach, bardzo często mają problem ze skontaktowaniem się z bliskimi poszkodowanych. Dlatego apelują, aby wpisać w telefonie nr ICE. Poinformowała o tym "Gazeta Polska Codziennie". Ułatwi to pracę ratującym, a sobie samemu być może ocali życie więcej >>

Zarządzenie dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. więcej >>

Będą zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci?

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce zmian w sposobie orzekania o niepełnosprawności dzieci w wieku poniżej 16 lat. Lekarze uważają, że jedno z kryteriów - niezdolność do samodzielnej egzystencji - nie odnosi się do najmłodszych. RPD zwrócił się o uregulowanie tej kwestii do ministra pracy. więcej >>

Jak się bronić w szkole przed hałasem?

Hałas powoduje zaburzenia neurologiczne i może przejawiać się narastającym rozdrażnieniem i zmęczeniem wśród uczniów i nauczycieli. Różnego rodzaju zaburzenia słuchu dotykają co 6 dziecko w szkole podstawowej. Część z nich to niedosłuchy spowodowane hałasem. więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich za I półrocze 2014 r.

Kontrola zwolnień lekarskich za I półrocze 2014 r. wykazała, że w tym czasie kwota wstrzymanych, cofniętych i obniżonych świadczeń wyniosła 90 mln zł. więcej >>

Tydzień Kultury bez Barier w Warszawie

W ramach II Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier przygotowano ponad 90 wydarzeń dla osób niepełnosprawnych. Impreza odbywa się od 26 września do 6 października w stołecznych muzeach, kinach i teatrach. więcej >>

W którym mieście jest najczystsze powietrze?

Minister środowiska wydał obwieszczenie w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji. więcej >>

Zasady korzystania z nocnej opieki

Każdy ubezpieczony pacjent ma lekarza rodzinnego, do którego ma prawo zgłosić się po poradę. Gdy zachorujemy w nocy lub w święta pomocy udzielą nam lekarze z placówki udzielającej porad po godz. 18 oraz w weekendy. Czy przy udzielaniu nocnych świadczeń zdrowotnych obowiązuje rejonizacja? więcej >>

Bezpłatne badania spirometryczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje i zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych. Od 10 do 20 września w ramach obchodów III Światowego Dnia Spirometrii w Polsce wszyscy chętni mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach pozwalających ocenić czynność płuc. więcej >>

Jak czytają dzieci?

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie rozpoczął pionierskie badanie na świecie. Badacze będą sprawdzać, jak dzieci czytają zadania z matematyki. W badaniu zostaną użyte nowoczesne okulografy.

więcej >>

Plan finansowy PFRON na 2015 rok

Według przyjętego projektu budżetu państwa na 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł wydać 4,8 mld zł. Najwięcej, bo ponad 3 mld zł będzie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. więcej >>

Promowanie zdrowego stylu życia

17 września w Poznaniu zainicjowano kampanię "We Love Eating", której celem jest promowanie zdrowego stylu życia, odpowiedniego odżywiania się i zwracania uwagi na to, co się je. więcej >>

UNICEF: milion dzieci na świecie umiera w pierwszym dniu życia

Z raportu UNICEF wynika, że w ciągu pierwszych 28 dni życia umiera 2,8 mln noworodków, z czego milion pierwszego dnia po narodzinach. więcej >>

Kampania

2 września 2014r. miała miejsce inauguracja tegorocznej kampanii informacyjnej "SyMfonia serc", organizowana przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Kampania, tóra składa się z wielu akcji, ma na celu pokazanie problemów osób chorych na stwardnienie rozsiane. więcej >>

Rozpoczął się nabór do projektu \"Dzieciństwo bez próchnicy\"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do końca października przedszkola z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy". więcej >>

Rusza akcja dożywiania dzieci

Rusza program "Dzwonek na obiad", którego celem jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin. Organizator akcji, Fundacja "Być Bardziej", zbiera zgłoszenia o najbardziej potrzebujących uczniach. Program realizowany będzie w całej Polsce do końca obecnego roku szkolnego. więcej >>

Wielkopolski NFZ uruchomił serwis dla rodziców

Wielkopolski NFZ uruchomił internetowy serwis dla rodziców, w którym znajdują się informacje o bezpłatnych świadczeniach, opiece w szkole czy kalendarzu szczepień. więcej >>

Światowy Dzień Fizjoterapii

W pierwszy wrześniowy weekend odbędą się Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii. 6 września 2014 r. w całej Polsce Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska organizuje kolejną edycję akcji "Sobota z Fizjoterapią". więcej >>

Odkryto stanowisko smotrawy okazałej

Nadleśnictwo Strzałowo poinformowało, że w lasach niedaleko Piecek (Warmińsko-Mazurskie) odkryto pierwsze w północno-wschodniej Polsce stanowisko smotrawy okazałej. Jest to roślina o właściwościach leczniczych. więcej >>

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

12 sierpnia 2014r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Nowe przepisy zakładają m.in. poprawę dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów oraz uprzywilejowanie pacjentów onkologicznych. więcej >>

Pieniądze na sprzęt dla ratownictwa wodnego

W 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ok. 10 mln zł sprzęt dla 16 jednostek ratownictwa wodnego w całym kraju. 12 sierpnia 2014r. zawarto umowę dotyczącą zakupu dwóch łodzi hybrydowych dla WOPR Słupsk. Dotacja z Funduszu wynosi 70 tys. zł. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2014r.

W lipcu 2014r. stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9%. W porównaniu do czerwca 2014r. spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła wtedy 1879,5 tys., czyli o 33,1 tys. mniej niż w czerwcu br. To spadek stopy bezrobocia o 1,2 punktu procentowego w stosunku do lipca 2013 r. więcej >>

Trwanie życia w 2013 r.

Z najnowszego opracowania GUS "Trwanie życia w 2013 r." wynika, że w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, dla których w latach 1990-2013 średnie trwanie życia wydłużyło się o 8,1 lat. więcej >>

Do okulisty i dermatologa potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego

Od 1 stycznia 2015 r. do okulisty i dermatologa potrzebne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego. Lekarze uważają, że ograniczy to dostęp pacjentów do specjalistów. więcej >>

Solarium tylko dla osób pełnoletnich?

Wzrosła liczba zachorowań na czerniaka u młodych osób W związku z tym onkolodzy wspólnie z parlamentarzystami rozpoczęli prace nad przepisami, które zakazałyby niepełnoletnim korzystania z solariów. Polska jest jedynym krajem UE, w którym dzieci mogą bez żadnych ograniczeń korzystać z solariów. więcej >>

Tak dla transplantacji

Alicja Chachaj z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu poinformowała, że ok. 35 tys. oświadczeń woli dawców narządów rozdano w realizowanym od trzech lat programie "Tak dla transplantacji".

więcej >>

Upały niebezpieczne zwłaszcza dla osób z chorobami sercowo-naczyniowymi

Upały nie wpływają korzystnie na zdrowie. Niebezpieczne są one zwłaszcza dla osób starszych i zmagających się ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Wysokie temperatury mogą powodować gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, a to może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia. więcej >>

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji regulacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Według projektu łatwiej będzie uzyskać m.in. pomoc w postaci zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem. Przepisy zostaną dostosowane do nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej. więcej >>

Światowy Dzień Zapalenia Wątroby

W dniu 28 lipca obchodzono Światowy Dzień Zapalenia Wątroby. Z tej okazji przeprowadzono akcję bezpłatnych badań, które pozwalają stwierdzić, czy dana osoba miała kontakt z groźnym wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). więcej >>

Coraz więcej osób chorych na boreliozę

Z danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że do końca czerwca 2014 roku na boreliozę zachorowało około 5 tys. Polaków. Główną przyczyną jest niedostateczna ochrona przed kleszczami. Lekarze zalecają stosowanie środków odstraszających kleszcze podczas każdej wycieczki poza miasto. więcej >>

Dieta bogata w witaminy i minerały dla osób starających się o dziecko

Starasz się o dziecko? Zwróć uwagę na swoją dietę. Niedobór witamin i minerałów może mieć wpływ zarówno na próby poczęcia dziecka, jak i na bezpieczny dla mamy i dziecka przebieg ciąży. W związku z tym planowanie malucha powinno zaczynać się od uporządkowania lub zmiany diety. więcej >>

Droższe badania dla kierowców

Kandydaci na kierowców za potrzebne badania lekarskie będą musieli zapłacić 200zł. Jest to efekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia. więcej >>

Projekt dotyczący rejestru wad rozwojowych

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Dziennik Gazeta Prawna poinformowała, że rejestr ma umożliwić monitorowanie stanu zdrowia noworodków oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. więcej >>

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) najczęstszym schorzeniem dróg oddechowych

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych schorzeń dróg oddechowych. Najczęstszą jej przyczyną jest palenie papierosów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że liczba chorych na POChP na świecie to ok. 210 milionów. W Polsce na POChP choruje ponad 2 mln osób, a jednocześnie ok. 80 procent przypadków pozostaje nierozpoznanych. więcej >>

Wypadki w górach - TOPR apeluje o ostrożność

Od początku wakacji ratownicy górscy interweniowali w Tatrach prawie codziennie. TOPR-owcy apelują do turystów o ostrożność i rozwagę. więcej >>

Centra urazowe w Polsce

W Polsce działa 13 centrów urazowych. Powstały one ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Na ich utworzenie przeznaczono około 35 mln euro z Unii Europejskiej. Centra te znajdują się w Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu, Sosnowcu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie i Wrocławiu. więcej >>

Czas pracy niepełnosprawnych

Od 10 lipca obowiązują zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawni, z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. więcej >>

Nowe normy czasu pracy pracowników medycznych

Od 2 lipca br. część pracowników medycznych, m.in. radiolodzy utraciło możliwość korzystania ze skróconego czasu pracy. Czas pracy wydłużono z 5 godzin do 7 godzin 35 minut dziennie. Nie wiąże się to jednak z wyższym wynagrodzeniem. więcej >>

Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy na co jest chory

Pracownik przekazując pracodawcy zwolnienie lekarskie nie musi go informować na co choruje więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2014r.

Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu 2014r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 914, 8 tys. osób i była najniższa od 2012 roku. Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła 12,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec miesiąca wyniosła 1 914,8 tys. osób. W stosunku do maja 2014r. z urzędów pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób, a tym samym stopa bezrobocia spadła o 0,4 punktu procentowego. więcej >>

3 lata na ukończenie kursu z medycyny rodzinnej

Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) będą mogły być świadczone przez lekarzy ze specjalizacją I stopnia z medycyny ogólnej, jak również ze specjalizacją I lub II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. W ciągu 3 lat od rozpoczęcia udzielania świadczeń w POZ lekarze ci będą musieli ukończyć kurs z medycyny rodzinnej, organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. więcej >>

Niepełnosprawni będą pracować krócej

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. W piątek Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. więcej >>

Państwowa Inspekcja Pracy za zwalczaniem stresu w pracy

Centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Inicjatywę popiera Państwowa Inspekcja Pracy. więcej >>

Projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

W dniu 23 czerwca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. więcej >>

Przed wyjazdem na wakacje za granicę nie zapomnij o EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa na takich samych zasadach, jakie dotyczą ubezpieczonych w danym kraju. NFZ przypomina, aby przed wakacyjnym wyjazdem do innego kraju UE lub EFTA wyrobić tę kartę. EKUZ można otrzymać nieodpłatnie w oddziale wojewódzkim NFZ więcej >>

Rynek pracy w maju 2014r.

W maju 2014r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 86 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 183 tys. mniej osób niż przed rokiem. więcej >>

Test do wykrywania lekooporności bakterii opracowany przez polskich naukowców

Bydgoscy naukowcy odkryli metodę testowania oporności bakterii na leki. Opracowali test służący do wykrywania lekooporności szczepów bakteryjnych. Dzięki temu pacjentowi szybciej dobierze się właściwy antybiotyk, co często oznacza uratowanie życia. więcej >>

Wakacyjny poradnik pacjenta

W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do lektury "Wakacyjnego poradnika pacjenta". Można go pobrać w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. więcej >>

Wsparcie młodych na rynku pracy

„Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych ludzi na rynku pracy. Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży”, wypracowanego przez Komisję Europejską. Jest to uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2041 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób. więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich w I kwartale 2014 r.

W I kwartale 2014 r. na skutek kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano 14 tys. wypłat zasiłków chorobowych. To razem prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych.

więcej >>

O kampanii

Do tej pory 175 tys. dzieci i prawie 1700 szkół w całej Polsce wzięło udział w kampanii edukacyjnej "Mam kota na punkcie mleka", która osiągnęła swój półmetek. Dzieci dowiedziały się więcej o wartościach odżywczych mleka i jego przetworów.

więcej >>

Odpowiednia opieka nad noworodkami zwiększa szanse na prawidłowy rozwój

28 maja 2014r. w Warszawie eksperci z zakresu neonatologii przedstawili swoje rekomendacje na temat zmian w opiece nad noworodkami. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne opracowuje "Program kompleksowej opieki nad noworodkiem", który będzie dotyczyć zarówno leczenia szpitalnego, jak i opieki poszpitalnej. Wytyczne te trafią do Ministerstwa Zdrowia. Jak podkreślają neonatolodzy, odpowiednia opieka wielospecjalistyczna daje wcześniakom urodzonym znacznie przed planowanym terminem i m.in. niedotlenionym noworodkom szanse na prawidłowy rozwój.

więcej >>

Pieniądze dla ratowników wodnych w województwie warmińsko-mazurskim

Wojewoda warmińsko-mazurski przeznaczył 900 tys. zł na dofinansowanie działań ratowniczych na wodzie w 2014 roku. Jest to kwota mniejsza o 68 tys zł niż w 2013 roku. W tym roku, w ramach konkursu ofert dotację wojewody otrzymały Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku i Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie. więcej >>

Trzy razy w ciągu roku będzie można za darmo zmienić lekarza rodzinnego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, trzy razy w ciągu roku będzie można za darmo zmienić swojego lekarza rodzinnego.

więcej >>

Łuszczyca jedną z najczęstszych chorób skóry

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas 133 sesji przyjęła rezolucję na temat łuszczycy. Zawiera ona m.in. informację, że łuszczyca może wpływać na zachowanie dotkniętych nią osób, przyczyniając się do otyłości, zwiększonego spożycia alkoholu i częstszego palenia tytoniu.

więcej >>

Dogoterapia coraz popularniejsza w przedszkolach

Coraz większą popularnością w przedszkolach województwa śląskiego cieszą się zajęcia z udziałem wyszkolonego psa. Do tej pory udział w nich wzięło ok. 16 tys. dzieci. Jak podkreślają specjaliści, takie spotkania uczą, bawią i wychowują więcej >>

O formach wsparcia osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych rozmawiali z przedstawicielami rządu m.in. na temat kwestii subwencji oświatowej, dostosowania jej do potrzeb niepełnosprawnych dzieci oraz zmiany w orzecznictwie o niepełnosprawności. więcej >>

Projekt ustawy dotyczący urlopu macierzyńskiego

W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem ustawy rodzinnej, który ma być gotowy jesienią 2014r. Przewiduje on możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego na raty, ale nie tylko do końca pierwszego roku życia dziecka. Ustawa ma również umocnić uprawnienia ojców dotyczących urlopu rodzicielskiego. więcej >>

Zasady udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 18 maja 2014 r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia. więcej >>

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

15 maja 2014r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 23 kwietnia 2014 r. więcej >>

\'Trzymaj Formę\' - finał konkursu dla młodzieży

8 maja 2014r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się finał III edycji konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia ". organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!” W konkursie udział brali uczniowie klas I-III gimnazjów zainteresowani zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie z województw: podkarpackiego, lubuskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. więcej >>

Kolekcja maskotek w kształcie organów

Agnieszka Nieradka, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stworzyła kolekcję maskotek w kształcie serca, wątroby, mózgu, pęcherza i innych organów. Pracuje również nad książką dla dzieci \'\'Co masz w środku?\'\'. więcej >>

Konkurs na projekt kampanii społecznej \"Znajdź Haka na Raka\"

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu "Znajdź Haka na Raka". W ramach tego konkursu młodzież zaprojektuje kampanię, której celem jest edukacja społeczeństwa nt. profilaktyki nowotworów układu chłonnego. więcej >>

Polscy naukowcy budują nowoczesny system do radioterapii

Trwają prace nad innowacyjnym systemem do radioterapii śródoperacyjnej. Naukowcy chcą udoskonalić rozwiązania, które służą do terapii nowotworów w piersiach, jamie brzusznej czy w głowie. więcej >>

Powstrzymaj pijanego kierowcę – nowa kampania edukacyjna

"Powstrzymaj pijanego kierowcę" – to hasło kampanii edukacyjnej, która ma przekonać do reagowania na widok podejrzanie zachowującej się osoby, prawdopodobnie nietrzeźwej, która kieruje lub zamierza kierować samochodem. więcej >>

Strona internetowa dla dzieci i młodzieży z HIV

Powstała pierwsza w Polsce strona internetowa dla dzieci i nastolatków zakażonych HIV - www.odkrywcy.info, która ma im pomóc zaakceptować siebie i chorobę oraz zachęcić do regularnego przyjmowania leków. Poinformowała o tym inicjatorka projektu Kamila Szopa z Fundacji Zrobimy. więcej >>

Uwaga na kleszcze!

Kleszcze są bardzo niebezpieczne. Przenoszą one różne choroby. Mieszkańcy Małopolski powinni być szczególnie czujni, ponieważ trzyletnie badania, oceniające ryzyko wystąpienia chorób odkleszczowych, wykazały, że w okolicach Krakowa sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna. więcej >>

Dom krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

3 kwietnia otwarto dom krótkiego pobytu dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Poznaniu. Placówkę prowadzić będzie Stowarzyszenie Na Tak. Dom znajduje się w zabytkowej willi przy ul. Płowieckiej 15, która została przekazana Stowarzyszeniu Na Tak w testamencie przez lekarkę Halinę Sobkiewicz. W ramach budżetu obywatelskiego przystosowano budynek na potrzeby niepełnosprawnych osób, wyposażono i zapewniono środki na 5-letnią działalność. więcej >>

Filmoterapia jako część arteterapii

Terapeuci, którzy 25 marca 2014r. wzięli udział w pierwszej łódzkiej konferencji o filmoterapii podkreślają, że film jest znakomitym narzędziem edukacji dzieci, a dobrze dobrane filmy mogą uczyć dzieci i młodzież świata oraz budowania relacji z innymi. więcej >>

Obowiązek zgłaszania dzieci do ubezpieczenia

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci i to niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka. więcej >>

Rynek pracy w marcu 2014r.

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o około 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt. proc. więcej >>

Zaburzenia snu problemem wielu Polaków

Nie możesz spać? Albo rano budzisz się nadal bardzo zmęczona (y)? Nie tylko ty. Od 25 do 40 proc. Polaków ma różne zaburzenia snu. Większość z nich nie leczy się skutecznie, ponieważ bagatelizuje problem, nie zdaje sobie z niego sprawy lub ma trudności z dostępem do lekarza. A problemu nie należy lekceważyć. Dlaczego? Zaburzenia snu wpływają negatywnie nie tylko na nasz wygląd i samopoczucie, ale przede wszystkim na stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Co więc zrobić, aby sen dawał wypoczynek, łatwe oddychanie i zdrowe ciało?

więcej >>

Gruźlica nadal groźna

Gruźlica jest zwana chorobą ludzi ubogich, zwykle wiąże się z biedą i wykluczeniem społecznym. Jednak obecnie coraz częściej zmienia swoje oblicze. Co roku w szpitalach przybywa osób młodych i zamożnych, a nawet dzieci. Czynnikami wpływającymi na wzrost zachorowania na gruźlicę w Polsce jest bezdomność, ubóstwo, nadmiar używek, narkotyków i leków oraz napływ imigrantów zza wschodniej granicy. więcej >>

Infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. więcej >>

Internetowe Konto Pacjenta ruszy jeszcze w 2014 r.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że jeszcze w 2014 roku gotowe do uruchomienia będą niektóre elementy systemu elektronicznej informacji medycznej, tj. Internetowe Konto Pacjenta i e-zlecenie. E-recepta i e-skierowanie mogą być uruchomione na początku 2015 r. więcej >>

Kobiety tracą pracę po powrocie z macierzyńskiego

Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 581 firmach wynika, że w 2013 r. w okresie do pół roku od powrotu z urlopu macierzyńskiego zwolniono ponad 4 proc. kobiet. W 2012 r. ten odsetek wyniósł prawie 6 proc. więcej >>

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję!- jest to tytuł konferencji organizowanej w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. więcej >>

W Małopolsce powstaje największa tężnia na południu Polski

W centrum Wieliczki powstaje tężnia solankowa, której mikroklimat sprzyja profilaktyce i leczeniu m.in. schorzeń górnych dróg oddechowych czy zapalenia zatok więcej >>

Dyrektywa tytoniowa ostatecznie przyjęta

14 marca 2014r. Ministrowie krajów UE przyjęli nowelizację tzw. dyrektywy tytoniowej, która zakłada m.in., że 65 proc. powierzchni opakowań papierosów zajmować będą ostrzeżenia zdrowotne. Według dyrektywy w 2020 r. z rynku w UE znikną papierosy mentolowe.

więcej >>

Działania chroniące dzieci i młodzież przed e-papierosami

Wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki zapowiedział, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi nowelizację ustawy tytoniowej, w której zaproponuje m.in. mechanizmy chroniące dzieci i młodzież przed e-papierosami. Poinformował o tym wiceminister, który w czwartek (13 marca) w Sejmie odpowiadał na pytania posłów w tej sprawie. Szacuje się, że ok. 3 proc. Polaków używa e-papierosów, co oznacza, że polski rynek wynosi ok. 1,2 mln - 1,3 mln tych produktów. więcej >>

GIF wycofuje z obrotu serie Rutinoscorbinu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje serie Rutinoscorbinu, tabletki powlekane 25 mg+100 mg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. więcej >>

Karetka do dziecka obowiązkowo

Każde wezwanie pogotowia do dziecka powinno być traktowane jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i skutkowało wysłaniem karetki, a przynajmniej, powinno to być obowiązkowe w przypadku dzieci do lat trzech. więcej >>

Młodzi ludzie również powinni badać cholesterol

Połowa młodych ludzi ma podwyższony poziom cholesterolu, co w przyszłości grozi chorobą wieńcową, zawałami serca i udarami. Tak wynika z badań przeprowadzonych w grupie wiekowej 20–35 lat przez biobank we Wrocławiu. Młodzi ludzie powinni przede wszystkim zmienić tryb życia, dietę oraz wyeliminować używki. więcej >>

Projekt przywrócenia świadczeń pielęgnacyjnych trafi do Sejmu

Prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia w Sejmie znajdzie się projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma ona zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że odebranie świadczeń pielęgnacyjnych części opiekunów niepełnosprawnych było niekonstytucyjne. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn poinformowała senacką komisję rodziny i polityki społecznej, że projekt noweli przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. więcej >>

Zagrożenia substancjami rakotwórczymi

Corocznie ponad 8 proc. wszystkich chorób nowotworowych w Unii Europejskiej jest powodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze, a 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych. W polskich przedsiębiorstwach ok. 10 tys. osób pracuje w warunkach zagrożenia substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Temat ten poruszono w dniu 18 lutego br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu. więcej >>

Kampania społeczna na rzecz osób głuchych

Ruszyła kampania społeczna "Zauważ nasze słowa", której celem jest prezentacja dobrych praktyk i miejsc przyjaznych osobom głuchym oraz zachęcenie instytucji, w tym publicznych, do wprowadzania rozwiązań ułatwiających im funkcjonowanie w społeczeństwie, podejmowanie pracy. więcej >>

Leczenie chorób rzadkich

W ministerstwie zdrowia trwają prace zmierzające do implementowania do systemu ochrony zdrowia projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Resort podkreśla, że prowadzone są intensywne działania, które mają poprawić dostęp do leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi. więcej >>

Mukowiscydoza - może dotyczyć również Ciebie

Z okazji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy Fundacja MATIO przypomina, że mukowiscydoza zaliczana jest go chorób rzadkich. Może jednak dotyczyć wielu z nas, ponieważ nosicielem mutacji, która ją powoduje, jest co 25 osoba. W tym roku był on obchodzony od 24 lutego do 2 marca pod hasłem "Mukowiscydoza - może dotyczyć również Ciebie". więcej >>

Nowe preparaty stosowane w terapiach nowotworowych na liście leków refundowanych

Na listę leków refundowanych zostało wpisane kilka nowych preparatów stosowanych w terapiach nowotworowych. Resort zdrowia opracował program leczenia czerniaka skóry i błon śluzowych, który wszedł w życie 1 marca, a pacjenci, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, otrzymają bezpłatnie ipilimumab. więcej >>

W Bydgoszczy otwarto przedszkole dla dzieci autystycznych

Bydgoski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu uruchomił niepubliczne przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. Na początek przyjęło siedmioro maluchów, a każdy z nich ma zajęcia z indywidualnym terapeutą. więcej >>

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 18 lutego 2014 r. wydał obwieszczenie w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r. więcej >>

1,5 mln Polaków cierpi na depresję

W Polsce na depresję cierpi 1,5 mln osób. Są to coraz częściej ludzie aktywni zawodowo, odnoszący sukcesy. Jak oceniają eksperci, w tym przypadku ma ona związek m.in. z szybkim tempem życia i zaburzeniem proporcji między pracą a wypoczynkiem. więcej >>

Egzoszkielety w rehabilitacji

Egzoszkielety czyli roboty przypominające zewnętrzny szkielet kończyny są potrzebne, kiedy człowiek sam nie może wykonywać ruchów potrzebnych w procesie rehabilitacji. więcej >>

Karta ratownicza w pojeździe

Trwa ogólnopolska akcja pod nazwą "Karta ratownicza w pojeździe". Organizatorzy alarmują, że warto ją posiadać, ponieważ pozornie zwykła kartka papieru może uratować komuś życie. więcej >>

Szkoły bez śmieciowej żywności

Czy ze szkół zostanie wyeliminowana "śmieciowa żywność", m.in. słone przekąski oraz gazowane napoje? W dniu 4 lutego br. rząd pozytywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w tej sprawie. Ma to zapobiec nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży. więcej >>

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy, która przyznaje zasiłki dla opiekunów osobom, które straciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r. Projekt zmian został przesłany do konsultacji międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi. więcej >>

Zmiana w wypełnianiu druków do PFRON

Ze względu na wyrównanie dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zmienią się zasady wypełniania wniosków do PFRON. Pracodawca wypełniający formularz będzie mógł pominąć pozycję nr 50 dotyczącą minimalnej pensji. więcej >>

ZUS w sprawie starych wzorów ZUS ZLA

Od 1 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA. Nawiązując do komunikatu z dnia 19 grudnia 2013 r., ZUS poinformował niedawno, że płatnicy zasiłków mogą przyjmować i honorować zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu według wzoru obowiązującego do 31 grudnia 2013 r., jako dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy i stanowiący podstawę do wypłaty świadczeń za okres niezdolności przypadający także po tej dacie. więcej >>

Kolejna edycja kampanii \"Rak. To się leczy!\"

Rozpoczęła się 2. edycja kampanii "Rak. To się leczy!” podczas której promowane są zasady: nie pal, odżywiaj się prawidłowo, bądź aktywny fizycznie, unikaj mocnego opalania. W 2013 roku organizatorzy, walcząc ze stereotypami na temat chorób nowotworowych, skupili się na haśle "Rak. To się leczy!". W tegorocznej edycji wskazują na zasady pozwalające zachować zdrowie. więcej >>

Liczba ludności Polski nadal spada

GUS poinformował, że w 2013 roku liczba ludności Polski spadła do mniej niż 38,5 mln, drugi rok z rzędu. Polaków jest o 37 tys. mniej niż rok wcześniej. więcej >>

Nowe zasady przewożenia leków w samolotowym bagażu podręcznym

31 stycznia 2014r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych Unii Europejskiej. Pasażerowie mogą więc zabrać w bagażu podręcznym niezbędne na czas podróży lekarstwa i środki medyczne w ilościach przekraczających 100 ml. Zmiany wprowadza Komisja Europejska. więcej >>

Wirtualne Biuro Interwencji Onkologicznej

Fundacja "Ludzie dla Ludzi" uruchomi portal www.onkolodzy.net, który będzie wirtualną pomocą oraz wsparciem onkologicznym dla pacjentów oraz lekarzy. Biuro Interwencji Onkologicznej będzie działać całą dobę, a specjaliści odpowiedź przygotują w ciągu 48 godzin. więcej >>

Wymiar składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.

29 stycznia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację na temat najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

Zmiany dotyczące zwolnień lekarskich

Jak wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Nie trzeba już będzie dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie mają zostać zlikwidowane papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4). więcej >>

Animacje dla niewidomych i niedowidzących

15 filmów wyprodukowanych w łódzkim Se-ma-forze oraz 13 odcinków, czyli cała pierwsza seria serialu dla dzieci "Parauszek i Przyjaciele" opracowano w wersji dla osób niewidomych i niedowidzących. Pierwszy trzydniowy cykl pokazów tych filmów poddanych audiodeskrypcji odbędzie się w dniach 24-26 stycznia w kinie przy Se-ma-for Muzeum Animacji w Łodzi. Pokazy filmowe to element projektu "Oko i ucho. Przegląd filmów animowanych i dokumentalnych z audiodeskrypcją". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Audiodeskrypcja.

więcej >>

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu

We Wrocławiu powstaje jedno z najnowocześniejszych na świecie i największe w Polsce Medyczne Centrum Przetwarzania Danych. Anna Smycz-Michalak, dyrektor Public Relations Data Techno Park Sp. z o. o. we Wrocławiu poinformowała że mogą tam być gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane medyczne pacjentów z całej Polski.

więcej >>

Profilaktyczna kolonoskopia w 20 ośrodkach w Polsce

W 2014r. dwadzieścia wybranych ośrodków będzie wykonywało profilaktyczne badania z użyciem kolonoskopii, które służy wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego. Profilaktyczna kolonoskopia wykonywana jest w Polsce od 2000 r., jednak do niedawna przeprowadzano ją u osób, które same zgłosiły się na badanie. Można było się jej poddać w dowolnym ośrodku, który miał porozumienie z NFZ lub jeśli refundował je urząd miasta. Warunkiem jest również wiek od 50. do 65. roku życia.

więcej >>

Program Szczepień Ochronnych na 2014 r.

Już obowiązuje Program Szczepień Ochronnych na rok 2014. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę).

więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2013r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w grudniu 2013r. stopa bezrobocia wyniosła 13,4%. Bezrobocie w grudniu wzrosło najwolniej od 2007 roku. więcej >>

Większa dopłata do okularów

Obecnie wysokość dopłat do okularów dla dorosłych wynosi 35 zł. Dzieci mają prawo do stuprocentowej refundacji co sześć miesięcy. Ich rodzicom NFZ zwróci dwa razy w roku po 50 zł za szkła. Gdy wada wzroku dziecka przekracza 6,25 dioptrii, refundacja będzie dwa razy wyższa.

więcej >>

Jak skutecznie walczyć z nowotworami?

W 2014 r. ośrodki onkologiczne z całej Polski chcą przeprowadzić kampanię, która uświadomi pacjentom, jak ważne jest szybkie i odpowiednie leczenie choroby nowotworowej. więcej >>

Mam Haka na Raka – siódma edycja programu

Zakończyła się rejestracja do 7. edycji \'\'Mam Haka na Raka\'\'. Do programu zgłosiło się 636 zespołów składających się z 3 573 uczestników - uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez kilka tygodni młodzi ludzie w całej Polsce mogli rejestrować się na stronie www.mamhakanaraka.pl. Aby wziąć udział w programie należało stworzyć zespół składający się z minimum 3, maksimum 5 osób oraz nauczyciela - opiekuna i zarejestrować go na stronie internetowej. więcej >>

Nowa lista refundacyjna

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa lista refundacyjna. Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę, że ostateczna lista zawiera pewne zmiany w porównaniu z projektem opublikowanym 18 grudnia 2013 r. więcej >>

Nowe zasady finansowania wyrobów medycznych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na finansowanie wyrobów medycznych będzie przeznaczonych o 180 mln zł więcej niż w 2012 r. W styczniu weszło w życie rozporządzenie, które zmienia zasady ich refundacji. więcej >>

Pieniądze na pomoc niepełnosprawnym w województwie łódzkim

Samorząd województwa łódzkiego przeznaczy na wsparcie dla rodzin, pomoc niepełnosprawnym i przeciwdziałanie uzależnieniom prawie 1,3 mln zł. więcej >>

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 grudnia br. po raz 21. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwraca uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreśla konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. więcej >>

Badania noworodków w kierunku rzadkich wad metabolizmu

Od grudnia 2013 r. wszystkie dzieci urodzone w Polsce objęte będą badaniem przesiewowym w kierunku rzadkich wad metabolizmu – poinformowała rzeczniczka prasowa Instytutu Matki i Dziecka, Dorota Kleszczewska. więcej >>

Polskie wynalazki medyczne

Na Międzynarodowych Targach "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty" iENA 2013 w Norymberdze zostały nagrodzone polskie wynalazki m.in. łóżko przeciw odleżynom, lek przeciw bólowi neuropatycznemu czy taktyczny robot do odpalania ładunków wybuchowych. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2013r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w listopadzie 2013r. pracodawcy zgłosili 55 tys. ofert pracy czyli o 12% więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 13,2%. więcej >>

Telediabetologia w Poznaniu

Pierwszy w Polsce system, który pozwoli chorym na cukrzycę skonsultować się ze specjalistą na odległość powstaje w Poznaniu. Dotyczy to pacjentów z tzw. stopą cukrzycową, którzy często potrzebują porady chirurga naczyniowego. więcej >>

Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży

10 grudnia 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca kampanię "Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży". W ramach akcji ciężarne będą mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Organizatorem czwartej edycji kampanii "Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży" jest miesięcznik "M jak mama" a współorganizatorem Tramwaje Warszawskie. więcej >>

Zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskich

1 grudnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Sejm uchwalił ustawę 21 czerwca 2013 r. 6 sierpnia 2013 r. podpisał ją prezydent. więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich

W wyniku kontroli zwolnień lekarskich w III kwartale 2013 roku, ZUS wstrzymał lub cofnął świadczenia chorobowe na prawie 50 mln zł. W III kwartale 2013 r. lekarze orzecznicy ZUS, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami kontynuowali kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W wyniku 114,8 tys. przeprowadzonych badań lekarskich osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydano 15,4 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, a kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat osiągnęła 6,1 mln zł. więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Weszła już w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Daje możliwość Narodowemu Funduszowi Zdrowia wprowadzenia wielu zmian, korzystnych zarówno dla pacjentów, jak i dla świadczeniodawców. więcej >>

Poradnik filmowy dla reumatyków

Na stronie internetowej Instytutu Reumatologii można znaleźć kolejny film z przeznaczonej dla pacjentów i ich rodzin serii „Poradnik filmowy dla reumatyków”. Film ten pokazuje jak przygotować samochód do transportu osoby ze schorzeniem reumatycznym. więcej >>

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - jedna z najczęstszych chorób układu oddechowego

Z najnowszego badania wykonanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc wynika, że mniej niż 3 proc. Polaków wie, że skrót POChP oznacza przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Z kolei ponad połowa badanych nie kojarzy z niczym nawet jej pełnej nazwy. więcej >>

Zdrowie Polek

\'\'Polki 2013 - zdrowie i jego zagrożenia\'\', to raport, który powstał z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Został stworzony przez grono ekspertów medycznych pod redakcją prof. Antoniny Ostrowskiej (IFIS PAN). Raport przedstawia najważniejszych zagrożeniach dla zdrowia kobiet, jakimi są: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, neurologiczne, nieurazowe choroby układu ruchu, zakażenia układu moczowo-płciowego, choroba Alzheimera, depresje i niektóre uzależnienia. więcej >>

Napoje energetyzujące niebezpieczne dla zdrowia

Naukowcy apelują, że napoje energetyzujące są niebezpieczne dla zdrowia, a także zagrażają życiu. Po ich wypici można nawet dostać zawału. Dotyczy to osób starszych, jak i młodych osób. Napój, który zawiera kofeinę powoduje zwiększenie lepkości krwi, przyczynia się to do problemów sercowo naczyniowych, i może doprowadzić np. do wylewu krwi do mózgu. więcej >>

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych, na której znalazły się 62 nowe produkty. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, refundacją zostały także objęte nowe substancje czynne stosowane w chemioterapii i programach lekowych. więcej >>

Nowe rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian we wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych, który zakłada m.in. ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia, zróżnicowana wysokość wsparcia oraz okresowa weryfikacja przyznawanej pomocy. więcej >>

Perinatalne hospicjum dla dzieci we Wrocławiu

We Wrocławiu powstało miejsce, gdzie mogą otrzymać pomoc rodzice nienarodzonych, ciężko chorych dzieci. Istnieje ono dzięki Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. więcej >>

Polski opatrunek na trudno gojące się rany kolejny raz nagrodzony

Opatrunek na trudno gojące się rany, który wynalazł zespół Grzegorza Gorczycy z Politechniki Gdańskiej, zdobył srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji IENA 2013 w Norymberdze. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2013 roku

W końcu października 2013 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2 076,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca września 2013 roku spadła o 6,7 tys. osób (o 0,3%). W tym samym czasie 2012 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 15,9 tys. osób (tj. 0,8%). Po raz ostatni spadek bezrobocia w październiku zanotowano w 2008 r. i wyniósł on wówczas 24,3 tys. osób (1,8%). więcej >>

Informatyzacja ochrony zdrowia

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie informacji medycznej, od 2015 roku każdy pacjent będzie miał ubezpieczeniową kartę z chipem, a każdy lekarz - elektroniczną legitymację. więcej >>

Kampania dot. pojęć z ekonomii w języku migowym

W mediach ruszyła kampania społeczna "NBP nie wyklucza", która ma uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z funkcjonowaniem na rynku finansowym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami słuchu i wzroku. NBP aby pomóc osobom z dysfunkcjami, chce rozpowszechnić leksykon pojęć ekonomicznych w języku migowym. W ramach medialnej kampanii społecznej będą je prezentować znani aktorzy. więcej >>

Poszerzamy HERyzonty - kampania informacyjna dla kobiet z rakiem piersi

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" oraz Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia zorganizowały nową kampanię informacyjną pod hasłem "Poszerzamy HERyzonty", która jest skierowana do kobiet chorujących na raka piersi. więcej >>

Prorodzinny system podatkowy

PSL proponuje prorodzinny system podatkowy oraz państwową emeryturę dla kobiet, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Szef PSL, wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że ludowcy będą przekonywać do wprowadzenia takiego rozwiązania. więcej >>

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: październik, listopad i grudzień 2013 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 343,19 zł.

więcej >>

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna niepełnosprawnego

Świadczenie pielęgnacyjne będą dla każdego opiekuna niepełnosprawnego. Osoba, która nie pracuje, ponieważ musi sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, będzie mogła starać się o świadczenie pielęgnacyjne. więcej >>

Małopolska: spadek liczby urodzeń

Jak wynika z "Prognozy ludności dla powiatów Małopolski na lata 2010-2020", którą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przygotował zespół ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierownictwem prof. Jolanty Kurkiewicz, Kraków w 2030 r. będzie liczył 671 tys. mieszkańców, czyli o prawie 90 tys. mniej niż obecnie. W Tarnowie ich liczba ma się zmniejszyć o 10 tys. więcej >>

Mycie rąk wodą i mydłem ma ogromne znaczenie

15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. W związku z tym UNICEF przypomina, że mycie rąk mydłem to prosta czynność, która jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ratowania życia dzieci. więcej >>

O czym może świadczyć chrapanie i problemy ze snem?

Zaburzenia oddychania w czasie snu to ważna i rzadko rozpoznawana w Polsce grupa chorób. Najczęstszą w tej grupie chorób jest obturacyjny bezdech senny (OBS). Jest to schorzenie mało znane zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej. więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2013r.

W końcu września 2013 roku liczb bezrobotnych wyniosła 2 082,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca sierpnia 2013 roku spadła o 0,9 tys. osób. Nieznaczny spadek liczby bezrobotnych w wartościach bezwzględnych nie spowodował zmiany w wartościach względnych. W tym samym czasie 2012r. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%). więcej >>

XXVII edycja akcji Żółty Tydzień

Od 14 do 25 października 2013 obchodzona jest jesienna edycja Żółtego Tygodnia. Jest to XXVII odsłona ogólnopolskiej akcji, której celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzacja szczepień ochronnych. więcej >>

Zmiany w nocnej opiece lekarskiej?

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia prezesa Funduszu ws. nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, który zakłada obowiązek rejestrowania rozmów telefonicznych z pacjentami. Zarządzenie dotyczy umów na 2014 r. i lata następne. więcej >>

Konferencja dotycząca praw pacjenta

18 października 2013 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja "Zrozumieć prawa pacjenta", której organizatorem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. więcej >>

Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

27 września w Sejmie odbyło się głosowanie za nowelizacją przepisów, które wprowadzają centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych, pięcioletni termin ich ważności oraz zapewnienie minimalnej liczby miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach. więcej >>

Poradnik żywienia kobiet w ciąży

Na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka dostępny jest bezpłatny "Poradnik żywienia kobiet w ciąży", z którego można dowiedzieć się o tym jak się powinny odżywiać przyszłe matki. Dietetyk kliniki położnictwa i ginekologii IMiDz w Warszawie Dorota Świątkowska zapewnia, że w poradniku wykorzystano najnowszą wiedzę o żywieniu kobiet w ciąży. więcej >>

Rzadkie choroby są częste

Do połowy grudnia potrwa kampania edukacyjna pod hasłem "Rzadkie choroby są częste". Szacuje się, że choroby rzadkie dotykają około 6 proc. społeczeństwa. W Polsce może na nie chorować ok. 2 mln osób. Nie ma niestety dokładnych danych, bo nie wiadomo nawet ile jest tych schorzeń. więcej >>

W Polsce żyje 20-25 tysięcy osób z dziecięcym porażeniem mózgowym

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym poinformowało, że w Polsce żyje 20-25 tysięcy osób z porażeniem mózgowym, do którego doszło we wczesnym okresie rozwoju. Mózgowe porażenie dziecięce to grupa zaburzeń ruchu i postawy, które zostały spowodowane trwałym, choć niepostępującym, uszkodzeniem lub zakłóceniem rozwoju centralnego układu nerwowego - przeważnie w okresie ciąży lub okołoporodowym. więcej >>

Zmiany w urlopach wychowawczych

28 sierpnia 2013 r. prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 października 2013 r. więcej >>

Co zrobić z niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami?

Niewykorzystanych i przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać do śmieci, tylko należy pozostawić w aptece lub wyznaczonym do tego miejscu. więcej >>

Nowe ostrzeżenia na opakowaniach papierosów

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący ostrzeżeń na opakowaniach papierosów. Obowiązek wprowadzenia nowych ostrzeżeń wynika z dyrektywy unijnej. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2013r.

W sierpniu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13%. Jest to szósty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób. W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 2 085 tys. osób. W porównaniu do lipca ich liczba zmniejszyła się o 8,4 tys. W tym samym czasie stopa bezrobocia obniżyła się z 13,1% do 13%. W 2012 roku bezrobocie w lipcu i sierpniu utrzymywało się na tym samym poziomie. więcej >>

Wczesną jesienią w Polsce wykrywanych jest więcej przypadków czerniaka

Od sierpnia do października wykrywanych jest w Polsce najwięcej przypadków zachorowań na czerniaka w całym roku. Podkreślali to eksperci podczas VI Zjazdu Akademii Czerniaka w Warszawie. więcej >>

Więcej rezydentur z pediatrii i interny

Minister Zdrowia w tegorocznym, jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym przyznał 280 miejsc szkoleniowych w dziedzinie pediatrii. W sumie, w obu tegorocznych postępowaniach kwalifikacyjnych, przyznano w dziedzinie pediatrii 312 miejsc. Jest to o ponad 100 rezydentur więcej, niż w 2012 roku. więcej >>

Dowiedzmy się, czym jest stwardnienie rozsiane

Juz po raz szósty ruszyła kampania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego "SyMfonia Serc". Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: "1000 Twarzy SM". Celem kampani jest informowanie czym jest stwardnienie rozsiane i zwrócenie uwagę na codzienne problemy osób chorych i ich rodzin. więcej >>

Higienistka i pielęgniarka w szkole

W małych szkołach często brakuje pielęgniarek i higienistek. Jak tłumaczy dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia Dagmara Korbasińska, czas pracy pielęgniarki w szkole zależy od liczby uczniów. Według przepisów pielęgniarka powinna mieć pod opieką od 800 do 1200 dzieci i w związku z tym, problem z pielęgniarkami jest w placówkach poniżej 100 uczniów. więcej >>

Nowe warunki udzielania urlopów wychowawczych

Od początku października obowiązywać będzie nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Większość zapisów jest powtórzeniem obecnie obowiązujących regulacji, ale jest też kilka zmian. Nowe przepisy będą dostosowane do nowelizacji Kodeksu pracy z 26 lipca 2013 r. Wprowadza ona do polskiego systemu unijne zapisy o tym, że jeden z 36 miesięcy urlopu obowiązkowo musi zostać wykorzystany przez drugiego rodzica, czyli zazwyczaj ojca. więcej >>

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów, często mają wady postawy, ich sprawność fizyczna w ciągu ostatnich trzydziestu lat bardzo się pogorszyła, dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed telewizorem i komputerem, a im są starsze, tym mniej mają ruchu. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, że obecne pokolenie dzieci może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców. W związku z tym, minister sportu Joanna Mucha przedstawiła trzy programy, który jej resort przygotował, by zachęcić dzieci do uprawiania sportu. więcej >>

Zalecenia GIS dotyczące tornistrów szkolnych

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Główny Inspektor Sanitarny wydał stosowne zalecenia na temat zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych. więcej >>

Kobiety chorują częściej?

Są choroby, które częściej dopadają kobiety. Są to m.in. depresja, toczeń, stwardnienie rozsiane czy choroby weneryczne. Specjalistom trudno wytłumaczyć dlaczego właśnie tak jest. więcej >>

Kontrole zwolnień lekarskich przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia lekarskie. Kontrola ta wykazała wiele nadużyć. Wstrzymano i obniżono prawie 115 mln zł świadczeń chorobowych po pół roku przeprowadzanych przez ZUS kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. To aż o 30 mln zł więcej niż w tym samym czasie 2012 r. więcej >>

Muzeum Ratownictwa w Krakowie

20 sierpnia 2013r. w Krakowie powstało Muzeum Ratownictwa, które jest prowadzone przez grupę pasjonatów. W Muzeum zgromadzono eksponaty związane z różnymi dziedzinami ratownictwa. więcej >>

Nowela ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podpisana przez Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy, która wydłuża o dwa lata termin na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. więcej >>

Raport NIK dotyczący zatrudniania niepełnosprawnych w urzędach

Z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała, jak administracja rządowa podchodzi do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych wynika, że w większości ministerstw, urzędów centralnych i innych państwowych jednostkach organizacyjnych wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych jest wyraźnie niższy od ustawowych 6%. więcej >>

Wczesna diagnoza dysleksji

Amerykańscy naukowcy ustalili, że można wykryć u dziecka dysleksję, jeszcze zanim zacznie czytać. Dowodzą oni, że objawy dysleksji widoczne są na skanie mózgu i można zaobserwować je już u dzieci w wieku przedszkolnym, które nie rozpoczęły nauki czytania. więcej >>

Internetowe konto pacjenta

Internetowe konto pacjenta (IKP) to system, który pozwala na bezpieczne gromadzenie w formie elektronicznej informacji medycznych na temat pacjenta. Projekt ma na celu przetestowanie zintegrowanego Internetowego Konta Pacjenta oraz systemu e-Recepty. więcej >>

Jaka jest średnia długość życia Polaków?

Najnowsze dane GUS za 2012 rok pokazują, że przeciętny Polak żyje 72,7 lat, natomiast przeciętna Polka - 81 lat. To w przypadku mężczyzn trzy lata dłużej niż w 2000 roku, a w przypadku kobiet, to ok. 6 lat dłużej niż 20 lat temu. więcej >>

Nadmierne opalanie szkodzi

Opalać się czy się nie opalać? Onkolodzy ostrzegają przed czerniakiem, a z kolei endokrynolodzy uważają, że latem nie należy przesadnie unikać słońca w obawie przed tym groźnym rakiem skóry. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2013r.

W lipcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 13,1%. W porównaniu do czerwca 2013r. spadła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2012r. natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i utrzymało się na poziomie 12,3%. więcej >>

Wytyczne leczenia hemofilii A i B

Światowa Organizacja Hemofilii (WFH - World Federation of Haemophilia) dokonała aktualizacji wytycznych leczenia hemofilii A i B. więcej >>

Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin

30 czerwca 2013 r., po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego, wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, czyli obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby, które nadal starają się o świadczenie pielęgnacyjne lub o specjalny zasiłek opiekuńczy muszą spełniać nowe warunki. Powinny też złożyć wnioski o przyznanie odpowiedniego świadczenia. więcej >>

Dietetycy ostrzegają: diety oczyszczające nie są zdrowe

Stosujesz owocowe ”diety oczyszczające”? Uważaj, mogą być one niebezpieczne dla zdrowia. Dietetycy ostrzegają, że konsekwencją długotrwałego stosowania diet oczyszczających może być nie tylko efekt jo-jo, ale także utrata masy mięśniowej, odwodnienie organizmu i zachwianie równowagi metabolizmu cukrów. Następstwem takich praktyk może być cukrzyca, choroby układu krążenia, a także nowotwór. więcej >>

Karta Praw Osób z Autyzmem

12 lipca 2013r. Sejm RP uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Dzięki niej osoby z autyzmem mogą niezależnie, samodzielnie i aktywnie żyć oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. więcej >>

Nowy czas pracy techników elektroradiologii

Ustawa o działalności leczniczej, przewiduje wydłużenie czasu pracy m.in pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej. Maja oni pracować już nie 5 godz. a 7 godz. 35 min. więcej >>

Prostata na lata

Jedną z głównych przyczyn chorób nowotworowych atakujących mężczyzn są nowotwory układu moczowo-płciowego, przede wszystkim rak prostaty. W dniu 20 czerwca br. opublikowano raport "Prostata na lata". Wynika z niego, że najczęstszym pojedynczym nowotworem atakującym mężczyzn nadal jest rak płuca (21,1 proc. zachorowań), a zaraz za nim: rak prostaty (13,2 proc.), pęcherza moczowego (7 proc.) oraz nerki (3,9 proc.). Razem stanowią one ponad 24 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory. więcej >>

Woda to najlepszy napój energetyczny

Naukowcy z University of East London poinformowali, że wypicie szklanki wody sprawia, że mózg pracuje o 14 proc. szybciej niż wcześniej. więcej >>

Wysokość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2013 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 340, 94 zł. więcej >>

Zmiana przepisów dotyczących kosmetyków

Od 11 lipca 2013 r. kosmetyki wyprodukowane w UE, jak i importowane spoza jej obszaru, muszą być w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, które podnosi normy bezpieczeństwa i zapewnia konsumentom dokładniejsze informacje. Zmiany wprowadza rozporządzenie dotyczące kosmetyków, przyjęte przez Radę i Parlament Europejski w 2009 r. więcej >>

III edycja akcji \"Dni Krwi Pępowinowej\"

Do końca 2013 roku w wybranych szpitalach na terenie Polski potrwa trzecia edycja akcji zbierania krwi pępowinowej w celu zwiększenia jej publicznych zasobów. Organizatorem "Dni Krwi Pępowinowej" jest Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Program ma na celu zwiększenie w Polsce zasobów krwi pępowinowej, która jest alternatywą dla szpiku kostnego, jako źródło macierzystych komórek krwiotwórczych do przeszczepień. więcej >>

Nowa bezpłatna aplikacja na smartfony - \"PiersiBadacze\"

Radosław Majdan i Przemysław Saleta uczą Polki samobadania piersi w nowej bezpłatnej aplikacji na smartfony "PiersiBadacze". Informację o tym przekazali organizatorzy kampanii "Rak. To się leczy!" w czwartek, 4 lipca na konferencji prasowej w Warszawie. więcej >>

Pieniądze na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że zwiększyła się alokacja na konkurs nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na projekty wybrane w ramach konkursu przeznaczono dodatkowe 37 mln zł, co w sumie daje kwotę 87 mln zł. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2013r.

W czerwcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła 13,2%. W porównaniu do maja br. 13,5% spadła o 0,3 punktu procentowego. więcej >>

Uwaga kleszcze!

Aż 30 proc. kleszczy na niektórych obszarach Polski jest nosicielem patogenów powodujących boreliozę, anaplazmozę, babeszjozę czy zapalenie mózgu. To niestety dane uśrednione. Zdaniem kierownika Zakładu Parazytologii Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Krzysztofa Solarza, odsetek zakażonych lub zarażonych kleszczy może być bowiem lokalnie znacznie wyższy. Np. w Puszczy Niepołomickiej ok. 60 proc. kleszczy jest nosicielami patogenów powodujących anaplazmozę i babeszjozę, a kilka proc. także boreliozę. więcej >>

Wakacyjny poradnik pacjenta

"Wakacyjny poradnik pacjenta" opracowało Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jest to kilkustronicowa ulotka, która w formie prostych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie dotyczące praw pacjenta, profilaktyki oraz pożądanych zachowaniań w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. więcej >>

Zintegrowany Informator Pacjenta już uruchomiony

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Każdy pacjent będzie mógł sprawdzić przez Internet, ile wydano na jego zabiegi i leki. W systemie znajdują się informacje o wszystkich wydatkach funduszu na nasze leczenie od 2008 roku. więcej >>

Adopcja drogą do rodzicielstwa

„ADOPCJA drogą do rodzicielstwa” to poradnik przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informator MPiPS przeprowadzi przyszłych rodziców przez cały proces decyzyjny oraz wyjaśni wszystkie kwestie od strony formalnej oraz prawnej. W poradniku można znaleźć odpowiedzi an podstawowe pytanie o warunki adopcji oraz o to, kto może się o nią ubiegać. Dotyczą one zasad kwalifikacji kandydatów na rodziców, przebiegu sądowej procedury adopcyjnej, a także praw i obowiązków opiekunów. więcej >>

Bezpłatne badania płuc w całej Polsce

27 czerwca 2013r. w naszym kraju obchodzimy Dzień Spirometrii i w związku z tym w 180 placówkach w całej Polsce zostaną przeprowadzone w tym dniu darmowe badania spirometryczne, które pozwalają ocenić czynność płuc. Lekarze zachęcają, aby skorzystały z nich osoby, które mają przewlekły kaszel, świsty, duszność i osoby bez objawów, jeśli są po 40-tce i palą tytoń. więcej >>

Nowelizacja ustawy żłobkowej już podpisana

24 czerwca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Strona www.mpips.gov.pl przyjazna dla niepełnosprawnych

Strona www.mpips.gov.pl znalazła się na pierwszym miejscu wśród 114 serwisów internetowych urzędów administracji publicznej, przebadanych - pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych - przez Fundację Widzialni. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 listopada 2012 r. do 30 maja 2013 r. więcej >>

Wzrost zachorowań na różyczkę w Polsce

W pierwszym półroczu 2013 r. raptownie wzrosła zachorowalność na różyczkę. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, do 15 czerwca zarejestrowano ponad 32 tys. zakażeń. Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie (USA) zaleciło, by kobiety w wieku rozrodczym przed wizytą w Polsce zaszczepiły się przeciwko różyczce. Podobne ostrzeżenie wystosowano wobec osób wyjeżdżających do Japonii, ponieważ tam również odnotowano wzrost zachorowań na tę chorobę. więcej >>

Zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy korzystający m.in. ze zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich będą traktowani przy naliczaniu zasiłków tak, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. więcej >>

Druga edycja projektu \"Zdrowy dialog

Rusza druga edycja projektu "Zdrowy dialog". Tym razem autorzy akcji zajęli się tematem związanym z dolegliwościami urologicznymi. Dzięki projektowi dowiemy się jak uzdrowić dialog między lekarzem a pacjentem i sprawić, aby był satysfakcjonujący dla obydwu stron? więcej >>

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda poinformował o najwyższej podstawie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

Nowa strona internetowa dla rodziców

Strona internetowa www.rodzicielski.gov.pl powstała w oparciu o pytania nadsyłane w ostatnim czasie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma ona pomóc wszystkim zainteresowanym uzyskać odpowiedzi dotyczące zmian nowelizacji kodeksu pracy, wydłużającej urlopy dla rodziców. Użytkownicy – przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie - mogą zadać również pytanie z zakresu problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. więcej >>

Testy e-recept

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann poinformował, że jeszcze w 2013 roku rozpoczną się testy e-recept. Od 2014 roku NFZ będzie wydawał karty pacjenta i specjalisty medycznego. więcej >>

Ustawa wydłużająca urlopy rodzicielskie podpisana

Senat przyjął w dniu 6 czerwca 2013 r. nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą urlopy dla rodziców. Zmiany obejmą rodziców wszystkich dzieci, urodzonych w 2013 r. Ustawę podpisał prezydent. więcej >>

Wzrost liczby zachorowań na krztusiec!

Długo utrzymujący się kaszel z charakterystycznym "pianiem"? W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) przeprowadzono badania, z których wynika, że prawie trzykrotnie wzrosła liczba zachorowań na krztusiec w 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011. Niepokojący wzrost zachorowań na krztusiec odnotowano nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy, w USA oraz Australii. więcej >>

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych” czyli obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. więcej >>

Centrum Leczenia Chorób Jelit w województwie łódzkim

Przy szpitalu w Brzezinach (Łódzkie) powstaje pierwsze w kraju Centrum Leczenia Chorób Jelit. W centrum operować mają chirurdzy z całego świata. więcej >>

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Według projektu noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, możliwe będzie wystawianie i przesyłanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. 28 maja założenia do tego projektu przyjęła Rada Ministrów. więcej >>

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

W dniach 25-31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapoczątkowała go Europejska Liga Walki z Rakiem we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Walki z Rakiem. Europejski Tydzień Walki z Rakiem ma na celu m.in. popularyzację profilaktyki chorób nowotworowych wśród społeczeństwa. więcej >>

Lepsza jakość wód w kąpieliskach w UE

Komisja Europejska poinformowała, że w krajach UE poprawia się jakość wód w kąpieliskach W 2012 r. 94 proc. kąpielisk spełniało minimalne normy jakości wody. Jest to o 2 pkt proc. więcej niż w 2011r. Najwyżej oceniono kąpieliska na Cyprze oraz w Luksemburgu. więcej >>

Projekt edukacyjny w zakresie opieki paliatywnej

Dzięki fundacji non-profit Roberta Boscha powstała Europejska Akademia Opieki Paliatywnej (EAPC). Cztery ośrodki akademickie przygotowały pod auspicjami EAPC program edukacyjny w zakresie opieki paliatywnej. więcej >>

Co czwarty Polak cierpi na choroby przewlekłe

W dniach 5-10 kwietnia 2013 r. przeprowadzono badanie "Ocena stanu zdrowia Polaków" na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób w wieku 15-75 lat metodą CAPI. Z opublikowanego sondażu Millward Brown wynika, że prawie co czwarty Polak cierpi na choroby przewlekłe, ale mimo to zdecydowana większość jest zadowolona ze swego stanu zdrowia. więcej >>

Infolinia dla kobiet żyjących z HIV oraz ich najbliższych

Działa infolinia dla kobiet żyjących z HIV. Pod numer telefonu 800 14 14 23, kobiety mogą znaleźć odpowiedzi na pytania związane m.in. z zachowaniem dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, relacjami partnerskimi, seksualnością, życiem w rodzinie i planowaniem potomstwa, ujawnieniem zakażenia, radzeniem sobie z lękiem i depresją oraz ochroną swoich praw. Infolinia zapewnia anonimowość, dostarcza rzetelnych informacji i ma być wsparciem dla kobiet z HIV. więcej >>

Klasyfikowanie niepełnosprawności

9 maja 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia" (ICF). W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. więcej >>

Pierwszy ośrodek leczenia dzieci z FASD w Krakowie

W Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie powstał pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowego leczenia dzieci, których matki spożywały w ciąży alkohol. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2013r.

W kwietniu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,0%. W porównaniu do marca 2013r. spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2013 roku wyniosła 84,5 tys. więcej >>

Wzrost zachorowań na krztusiec

W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) przeprowadzono badania, z których wynika, że prawie trzykrotnie wzrosła liczba zachorowań na krztusiec w roku 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011. Niepokojący wzrost zachorowań na krztusiec odnotowano nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy, w USA oraz Australii. więcej >>

Endoprotezoplastyka stawowa

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował informacje dotyczące endoprotezoplastyki stawowej w 2012 roku. Opracowanie powstało w kwietniu 2013r. Jego źródłem były dane zgromadzone w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk NFZ (CBE), które zawierają dokładne informacje o wykonanych wszczepach endoprotez stawów - przekazywane przez świadczeniodawców. więcej >>

Kolejna edycja kampanii prozdrowotnej - Zbieramy krew dla Polski

8 maja rozpoczęła się kolejna edycja kampanii prozdrowotnej "Zbieramy krew dla Polski", w ramach której odbywać się będą zbiórki krwi oraz akcje edukacyjne. Kampania potrwa do 26 września. Jej organizatorem jest Grupa Muszkieterów oraz Polski Czerwony Krzyż. Krew będzie można oddać w specjalnych ambulansach RCKiK, które znajda się na parkingach przy supermarketach Intermarché i Bricomarché w 128 miejscowościach w całej Polsce. W 24 miastach zorganizowane zostaną kampanie edukacyjne, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat wartości zdrowego stylu życia oraz promocji honorowego krwiodawstwa. W ramach kampanii odbędzie się łącznie 156 akcji, niektóre miejscowości ambulans odwiedzi dwukrotnie. więcej >>

Maj Europejskim Miesiącem Mózgu

Komisja Europejska, która inaugurowała Europejski Miesiąc Mózgu zdecydowała o przekazaniu 150 mln euro na 20 nowych międzynarodowych projektów w zakresie badań nad ludzkim mózgiem. Łączna suma z UE na ten cel wynosi obecnie (licząc od 2007 r.) 1,9 mld euro. więcej >>

Makieta toruńskiej starówki dla niewidomych i niedowidzących

Na tzw. placu podominikańskim w Toruniu stanęła makieta starówki Torunia dla niewidomych i niedowidzących. Została ona wykonana z przetopionych, starych kluczy, które ofiarowali mieszkańcy miasta. więcej >>

Staż dla niepełnosprawnych w administracji publicznej

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba poinformował o stażu w administracji publicznej dla około 200 niepełnosprawnych z całego kraju. Jest to cel realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Staż potrwa trzy miesiące i będzie płatny - 1450 zł brutto. więcej >>

Światowy Dzień Astmy

7 maja 2013r.obchodziliśmy Światowy Dzień Astmy. Światowy Dzień Astmy ustanowiła Globalna Inicjatywa na Rzecz Astmy - GINA (Global Initiative for Asthma). Jest on obchodzony od 1998 r. w pierwszy wtorek maja. W tym roku jego hasło przewodnie brzmi: "Już czas przejąć kontrolę nad astmą". więcej >>

Gęsina – mięso bogate w białko i składniki mineralne

Naukowcy z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadzili badania, z których wynika, że gęsi starych, polskich odmian charakteryzują się dobrym umięśnieniem i małym otłuszczeniem tusz, a ich mięso jest bogate w białko i składniki mineralne. Badania były prowadzone wspólnie z pracownikami Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) w Krakowie. więcej >>

Otyłość i niedożywienie dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało debatę pt. "Nawet jedno głodne dziecko to hańbiący problem polskiego społeczeństwa", w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, samorządów i szkół. więcej >>

Pompowa mapa Polski

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą www.mojacukrzyca.pl w ramach akcji "Pompowa mapa Polski" przedstawiło dane na temat ilości pomp insulinowych, które zostały zakupiono ze środków NFZ w 2012 roku dla osób z cukrzycą do 18. roku życia. W 2012 roku NFZ kupował też pompy dla osób od 18 do 26 lat. więcej >>

Rynek pracy w marcu 2013r.

W marcu 2013r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła 14,3 proc. W porównaniu do lutego 2013r. spadła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2012 roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia (z poziomu 13,4 proc. do poziomu 13,3 proc.). więcej >>

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

W Polsce wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C) może być zakażonych nawet 730 tys. osób. Jednak bardzo dużo osób nie wie, że jest zarażona. Co gorsza ok. 80 proc. została zakażona w placówkach służby zdrowia, w gabinetach stomatologicznych, w szpitalach (podczas wykonywania drobnych zabiegów, ale również po operacjach). Rzadziej zarażamy się podczas zabiegów akupunktury, kolczykowania lub tatuażu wykonywanych zainfekowanymi narzędziami. Niewielkie jest też ryzyko zakażenia się poprzez kontakty seksualne. W UE natomiast zasadniczo szerzenie się wywołującego chorobę wirusa HCV jest prawie wyłącznie powodowane zażywaniem narkotyków w iniekcjach. więcej >>

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w całej Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski poinformował, że wszystkie powiaty województwa są już włączone do jednolitego systemu obsługi numeru alarmowego 112. Zgłoszenia mieszkańców regionu przyjmowane są w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (WCPR). więcej >>

XI edycja kampanii Zdrowe Zatoki

Ponad 3 tys. osób skorzystało z bezpłatnych badań w kierunku rozpoznania zapalenia zatok przynosowych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu otolaryngologii w ramach XI edycji ogólnopolskiej kampanii "Zdrowe Zatoki". więcej >>

2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy na Temat Autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W tym roku obchody przebiegały pod hasłem "Autyzm częstszy niż myślisz". W Polsce żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, oprócz nowotworów, cukrzycy i AIDS. W ostatnich 20 latach występowanie autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. Specjaliści uważają, że autyzm jest coraz lepiej wykrywany, stąd różnice w zapadalności na tę chorobę w różnych krajach. więcej >>

Alergia - współczesna epidemia

Z okazji Światowego Tygodnia Alergii, obchodzonego w dniach 8-14 kwietnia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) zorganizowało konferencję "Alergia - współczesna epidemia" podczas której specjaliści poinformowali, że aż 40 proc. Polaków cierpi na różnego rodzaju uczulenia. więcej >>

Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Znane są już nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. więcej >>

Wyniki kontroli nocnej i świątecznej opieki medycznej

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć podsumowanie działań podjętych przez Fundusz w celu wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości w realizowaniu przez świadczeniodawców zakontraktowanych umów dotyczących nocnej i świątecznej opieki medycznej. Kontrole przeprowadzone zostały w marcu 2013 r., przez oddziały wojewódzkie NFZ na zlecenie Centrali Funduszu. więcej >>

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, mogą liczyć na dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r. więcej >>

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r.

4 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o najwyższej podstawie wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r. (M.P. poz. 88) przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł. więcej >>

Nowy program zdrowotny - Leczenie dzieci ze śpiączką

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa NFZ, które zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian we wzorach deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-II-a, DEK-II-b). Wydłużeniu ulegnie (o 3 miesiące) okres przejściowy i tym sposobem pracodawcy będą mogli składać informacje i deklaracje na dotychczasowych formularzach do sierpnia 2013 r. więcej >>

Zmiana orzecznictwa o niepełnosprawności

Ministerstwo pracy chce zmienić tryb orzecznictwa o niepełnosprawności. Poinformował o tym pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz. więcej >>

Zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

20 marca obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. W tym roku World Oral Health Day odbywał się pod hasłem: Zdrowe zęby dla zdrowego życia. Deklaracja ONZ na temat chorób niezakaźnych stwierdza, że choroby jamy ustnej mają identyczny czynnik ryzyka, jak inne główne choroby niezakaźne jak otyłość, choroby serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, palenie tytoniu, alkohol.

więcej >>

Książkowy raport o zdrowiu rodaków

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wydał książkę "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania". Jest to raport PZH, który przedstawia obraz stanu zdrowia ludności Polski w oparciu o najbardziej aktualne dane krajowe i międzynarodowe. więcej >>

Mukolife – wirtualny projekt dla chorych na mukowiscydozę

„Mukolife” to wirtualny projekt skierowany do nastolatków chorych na mukowiscydozę, który jest realizowany od początku lutego 2013r. Pozwala on na utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami w sieci. więcej >>

Nowa strona internetowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Strona www.ptchn.pl to nowoczesna witryna Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która skierowana jest zwłaszcza do środowiska zainteresowanego tematyką leczenia schorzeń naczyń. Zawiera ona kompilację najważniejszych informacji, w tym wytyczne terapeutyczne, aktualności, materiały audio i video oraz terminarz spotkań i kongresów środowiska naczyniowego. Zastosowana intuicyjna nawigacja pozwala na szybki dostęp do wszystkich zasobów nowej strony PTChN. więcej >>

Telemedycyna w Małopolsce

W ramach projektu "Adapt2DC", czyli adaptacji do zmian demograficznych, w kilku małopolskich powiatach, ich mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich i usługi tele-EKG. Według danych Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju obszar północnej i zachodniej Małopolski to najstarsza część województwa. W 2005 roku ponad połowa mieszkańców tych terenów przekroczyła 36 lat, a do 2020 roku większość populacji to będą osoby powyżej 39 lat. Zmiany demograficzne najbardziej są widoczne w powiatach: miechowskim, chrzanowskim i olkuskim. więcej >>

Tydzień Świadomości Endometriozy

Od 4-10 marca obchodzony jest na całym świecie Tydzień Świadomości Endometriozy (TŚE). W Polsce jest on organizowany od 2010 r. przez Polskie Stowarzyszenie Endometrioza oraz Fundację Dla Kobiet. W tym roku obchody będą odbywały się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Ważnym punktem obchodów TŚE jest Żółty Weekend, podczas którego można będzie skorzystać z bezpłatnych porad ginekologów, dietetyków i psychologów. Spotkania odbędą się w Warszawie i w Poznaniu. więcej >>

Bezpieczny fotel? Czy na pewno?

Ginekolog to lekarz, który szczególnie ingeruje w intymność pacjentek, dlatego tak ważne jest, byś podczas wizyty czuła się komfortowo. Tym bardziej, że złe doświadczenia mogą trwale zniechęcić do badań. No właśnie, a ty musisz umówić się na kontrolną wizytę do ginekologa i ciągle z tym zwlekasz. Ostatnia wizyta nie należała do przyjemności. Lekarz zadawał nietaktowne pytania. Może więc warto pomyśleć o jego zmianie? Pamiętaj, ty też masz prawa. więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich

Jednym z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W 2012 lekarze orzecznicy ZUS, wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. W sumie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła ponad 175 mln zł. więcej >>

Nowoczesny implant oka

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała implant oka, który nazywa się Argus II. Urządzenie przesyła obrazy do mózgu za pośrednictwem kamery i nadajnika umieszczonego na okularach. Nie przywraca jednak wzroku. więcej >>

Pierwsze spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej

18 lutego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej. Rada będzie uczestniczyła w przygotowywaniu długofalowej polityki na rzecz osób starszych. więcej >>

Zbliża się termin składania corocznych sprawozdań o odpadach medycznych

Podmioty związane z ochroną zdrowia wytwarzające odpady medyczne muszą do 15 marca przekazać właściwemu marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych za ubiegły rok. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą zbiorczego zestawienia danych lub zrobią to po 15 marca, będą musieli zapłacić jednorazowo 500 zł kary. więcej >>

Zielarstwo i terapie roślinne - nowy kierunek studiów

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będzie można studiować nowy kierunek - "Zielarstwo i terapie roślinne". Studenci tego kierunku poznawać będą techniki uprawy i zbioru ziół oraz ich wykorzystanie w leczeniu. więcej >>

Czy szczepionka przeciw grypie będzie refundowana?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, zaapelował do ministra zdrowia o refundację szczepień ochronnych przeciw grypie dla wybranych grup społecznych, przede wszystkim pracowników ochrony zdrowia, dzieci i młodzieży. więcej >>

Karta Praw Osób z Autyzmem

Projektem uchwały wprowadzającej Kartę Praw Osób z Autyzmem zajmie się powołana przez Komisję Zdrowia w dniu 6 lutego br. specjalna podkomisja. Karta zastrzegałaby wyjątkowe prawa osób z autyzmem, aby przeciwdziałać dyskryminacji i zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby tej grupy. więcej >>

Przebadaj śmiało ciało, przebadaj śmiało ciało - by nie przegrało!

"Przebadaj śmiało ciało, przebadaj śmiało ciało - by nie przegrało!" Tak do badań profilaktycznych zachęcają autorzy kampanii "Rak. To się leczy!" Kampania ma zmienić sposób postrzegania raka przez Polaków. więcej >>

Przy zmianie pracy bez nowych badań lekarskich?

Pracownik zmieniając pracę, nie będzie musiał wykonywać nowych badań lekarskich, jeśli te z poprzedniej firmy będą jeszcze ważne. To sposób Ministerstwa Gospodarki na szybsze i tańsze zatrudnianie pracowników. Informuje o tym "Puls Biznesu". więcej >>

U lekarza należy podawać NIP pracodawcy

Chociaż działa już system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), nie oznacza, że u lekarza nie musimy podawać NIP-u pracodawcy. Numer ten jest nadal konieczny, by lekarz wypisał zwolnienie. więcej >>

Zwolnienie pracowników finansowane tylko przez ZUS

Ruch Palikota proponuje, by za zwolnienia lekarskie pracowników płacił tylko ZUS, a nie - jak obecnie -  pracodawcy i ZUS. Projekt nowelizacji kodeksu pracy, zawierający te zmiany, nie został jednak w środę przychylnie przyjęty przez posłów. więcej >>

Do 31 stycznia należy złożyć ZUS IWA

W dniu 31 stycznia 2013 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2012 r. więcej >>

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

26 stycznia 2013r. w Ogólnopolski Dzień Transplantacji odbędą się akcje promujące ideę przeszczepów. Obchody pod hasłem "Warto wiedzieć o transplantacji!" organizuje kampania Dawca.pl. Ogólnopolski Dzień Transplantacji upamiętnia pierwszy udany przeszczep w Polsce, który odbył się 47 lat temu. Zdaniem organizatorów, jest to dobry czas, by zwrócić uwagę na temat przeszczepów. więcej >>

Polscy lekarze chętnie zatrudniani w Niemczech

W niemieckich szpitalach brakuje lekarzy i personelu medycznego w związku z tym lekarzy poszukuje się w innych krajach. Pomimo że lekarze i pielęgniarki z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej są dobrymi fachowcami, decydujące znaczenie dla ich przyszłych pracodawców ma także dobra znajomość języka niemieckiego. więcej >>

Program Szczepień Ochronnych na 2013 rok

Główny Inspektor Sanitarny ogłosił program, z którego wynika, że do kalendarza szczepień ochronnych w 2013 r. wprowadzono tylko niewielkie zmiany. więcej >>

Zasady korzystania z eWUŚ

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć regulamin korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. więcej >>

Zimą należy chronić wzrok przed słońcem

Okuliści przypominają, że zimą należy bardziej chronić wzrok przed słońcem niż podczas upałów. Oprócz zwykłego promieniowania do naszych oczu dochodzi aż 85 proc. promieniowania odbitego od śniegu, który działa jak lustro. więcej >>

Coraz więcej zachorowań na grypę

Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar poinformował, że wzrasta liczba chorych na grypę. W pierwszym tygodniu stycznia 2013r. odnotowano ponad 130 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. więcej >>

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych, na której znajdują się m.in. nowe leki stosowane w terapii choroby Huntingtona oraz ciężkiej postaci łuszczycy. więcej >>

Opaski identyfikacyjne dla pacjentów w szpitalach

Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci na czas pobytu w szpitalu powinni otrzymać opaski identyfikacyjne zakładane na nadgarstek. Ma to ograniczyć ryzyko pomyłek oraz ułatwić personelowi identyfikację pacjentów. więcej >>

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce

W Wielkopolsce ma powstać pierwszy w Polsce program prewencyjny dotyczący raka gardła i jamy ustnej, który będzie działać już w 2013 roku. Jego zadaniem będzie edukacja oraz m.in. opracowanie modelu badań przesiewowych. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2012 r.

W końcu grudnia 2012 stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2012 roku) wyniosła 13,3 proc. W porównaniu do listopada 2012r. wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia, czyli o 0,4 punktu (z poziomu 12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu). więcej >>

Terapeutyczny ogród w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Toruniu

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu otwarto ogród zimowy, w którym prowadzona będzie terapia chorych. Grażyna Śmiarowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu tłumaczy, że „terapia ogrodowa”, to nowoczesna forma terapii wielozmysłowej stosowana w zakładach opieki długoterminowej. Zwłaszcza środowisko, mikroklimat ogrodu, poprzez bogactwo wrażeń zmysłowych sprawia, że ogród staje się w placówce dodatkową salą terapeutyczną. Z nowej części placówki korzystać mają głównie pacjenci przewlekle chorzy oraz niepełnosprawni, m.in. z chorobami układu krążenia i chorobami otępiennymi. więcej >>

Bajki dla dzieci niewidomych i niedowidzących w alfabecie Braille\'a

Bajki "Mądrość z Natury" Michała Zawadki dla dzieci niewidomych i niedowidzących w alfabecie Braille\'a zostaną opublikowane w grudniu. Projekt jest realizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. więcej >>

Kolejne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w stolicy

Warszawski ratusz zapowiada wiele zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie niepełnosprawnych, m.in. audiodeskrypcja w teatrach, centra wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz na przełomie roku otwarcie ośrodka Parkinsona. więcej >>

Nowa metoda leczenia opornego nadciśnienia

W Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadzono nowatorski zabieg kardiologii inwazyjnej - denerwację tętnic nerkowych. Jest to nowa metoda, która pozwala na szybsze i efektywniejsze leczenie nadciśnienia tętniczego. więcej >>

Nowe wzory wniosków o „becikowe” i specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory wniosków i załączników, które muszą złożyć osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne. Zmiany dotyczą wniosków m.in. „becikowego”, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. więcej >>

Powstaje dziecięce hospicjum w Gdyni

Na gdyńskim Oksywiu trwają prace przy budowie pierwszego na Pomorzu Domu Hospicyjnego dla Dzieci. Będzie to pierwsze na Pomorzu i jedno z pierwszych w kraju stacjonarne hospicjum dla dzieci powstaje z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca i gdyńskiego samorządu. więcej >>

Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. recept lekarskich

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.Celem projektu jest zmiana przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2012r.

W końcu listopada 2012 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2 059,0 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca października 2012 roku wzrosła o 64,1 tys. osób (o 3,2%). W tym samym miesiącu 2011 roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 2,5% (tj. 47,4 tys. osób). więcej >>

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży \"Mam Haka na Raka\"

Odbędzie się szósta edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży "Mam Haka na Raka". Tematem obecnej edycji programu będzie nowotwór złośliwy skóry - czerniak. Program ”Mam Haka na Raka” co roku dedykowany jest innemu nowotworowi. W poprzednich edycjach młodzież w ramach programu propagowała wśród Polaków profilaktykę raka piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc oraz jelita grubego. W pięciu dotychczasowych edycjach programu wzięło udział 3 113 zespołów, czyli 15 705 uczestników. więcej >>

Kolejny ośrodek transplantacji płuc

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu znajdzie się na liście krajowych szpitali przeprowadzających przeszczepy płuc. Placówka przeszła w listopadzie kontrolę Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant. więcej >>

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym

23 listopada 2012r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym, która określa kryteria, jakie muszą spełniać lekarze pracujący w wyjazdowych zespołach specjalistycznych. Za ustawą głosowało 300 posłów, żaden nie był przeciwko, 136 wstrzymało się od głosu. więcej >>

Realizatorzy programu zapobiegania nadwadze i otyłości już wybrani

Komisja konkursowa wyłoniła podmioty, które będą realizowały Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w obszarze pn. Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej. więcej >>

RMUA wydawane co miesiąc na żądanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że pracodawca (płatnik składek) ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS. Taką informację powinien przekazać raz w roku, za rok ubiegły. Jednak na żądanie ubezpieczonego informacja może być przekazywana raz w miesiącu. Informacja roczna, a także miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego. więcej >>

\'\'Budzik\'\' - pierwsza w Polsce kliniki dla dzieci po ciężkich urazach mózgu

\'\'Budzik\'\' to pierwsza w Polsce klinika dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika \'\'Budzik\' to stworzony od podstaw przez Fundację Ewy Błaszczyk "Akogo?" przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia wzorzec medyczno-neurorehabilitacyjny i prawno-organizacyjny dla dzieci przebywających w śpiączce w Fazie B. Oficjalne uroczyste otwarcie tej placówki odbędzie się 7 grudnia 2012r. więcej >>

Aż 9 mln Polaków pali nałogowo

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w lutym 2011 r. przeprowadzono badanie, z którego wynika, że do nałogowego palenia tytoniu przyznaje się aż 9 mln Polaków w wieku 15 i więcej lat. więcej >>

Nowe standardy okołoporodowe

Od dnia 19 października 2012 r. obowiązują nowe standardy okołoporodowe. Nowością jest wprowadzenie przesiewowych badań pulsoksymetrycznych w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca. Zmieni się też opieka nad noworodkiem w zakresie laktacji. Standardy promują karmienie piersią. Kobiety po wyjściu ze szpitala powinny karmić dziecko swoim mlekiem, a w razie komplikacji z karmieniem otrzymać fachową pomoc. więcej >>

Nowe wzory formularzy przesyłane do PFRON przez pracodawców

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmienią się wzory formularzy informacyjnych INF-1, INF-Z i INF-2, które przesyłają Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pracodawcy korzystający z dofinansowania dla niepełnosprawnych pracowników. więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która ma uregulować zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i dostosować je do możliwości finansowych państwa. Zasiłek pielęgnacyjny ma wynosić 620 zł i będzie przyznawany rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, a specjalny zasiłek opiekuńczy ma wynieść 520 zł i będzie uzależniony od dochodu rodziny. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2012 roku

W październiku 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do września 2012r. (po aktualizacji GUS: 12.4 proc.) wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym okresie 2011 roku (październik 2011 – wrzesień 2011) natężenie bezrobocia nie zmieniło się i wynosiło 11,8 proc. więcej >>

Spadek liczby zakażeń HIV

W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Biurem Regionalnym Wspólnego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) na Europę Wschodnią i Azję Środkową oraz Krajowym Centrum ds. AIDS, na której oficjalnie zaprezentowany został raport UNAIDS 2012 na temat stanu epidemii HIV/AIDS na świecie i problemów z nim związanych. Wspólny Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) odnotował ponad 50-procentowy spadek liczby nowych zakażeń HIV na terenie 25 krajów. W ostatnich 24 miesiącach o 63 proc. wzrosła liczba osób, które mają dostęp do terapii antyretrowirusowej, a liczba zgonów z powodu AIDS spadła o ponad 25 proc. (dane na lata 2005-2011). więcej >>

Sprzęt dla ratowania życia wcześniaków od WOŚP

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy planuje zakup 272 nowoczesnych urządzeń służących ratowaniu życia i zdrowia wcześniaków o rynkowej wartości około 32,5 mln zł. więcej >>

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

18 października 2012r. Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący warunków, jakie musi spełnić osoba starająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym po przerwie w opłacaniu składek. więcej >>

Niemcy są najstarszym społeczeństwem w Europie

10 października 2012r. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podał, że Niemcy są najstarszym społeczeństwem w Europie, a na świecie zajmują pod względem wieku mieszkańców drugie miejsce po Japonii. Japonia to jedyny kraj na świecie, w którym odsetek dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia był niższy niż w Niemczech. Z najnowszego rocznika statystycznego 2012 wynika, że co piąty mieszkaniec Niemiec ukończył 65 lat i odsetek osób starszych niż 65 lat jest wyższy tylko w Japonii. 2,3 mln starszych osób Niemczech potrzebuje stałej opieki, a do roku 2030 r. ich liczba powiększy się prawdopodobnie o kolejny milion. więcej >>

Pierwsze w Polsce urządzenie do bronchonawigacji

Na oddziale klinicznym chirurgii klatki piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uruchomiono pierwsze w Polsce urządzenie do bronchonawigacji. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie nawet niewielkich zmian nowotworowych w płucach. więcej >>

Program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej ZUS

ZUS skierował swój program bezpłatnej rehabilitacji leczniczej do osób aktywnych zawodowo, zagrożonych utratą zdolności do pracy w wyniku przebytej choroby lub urazu. W 2011 roku ze skierowaniem ZUS na rehabilitację wyjechało 74 tys. osób, a od 1996 roku z turnusów ZUS skorzystało 908 tys. pacjentów. więcej >>

Transplantologia organów

Z badania CBOS wynika, że 74 proc. ankietowanych Polaków godzi się na oddanie swoich narządów po śmierci, a przeciwnych temu jest 15 proc. W 2011 roku godziło się na to 85 proc. Polaków, a w 2009 roku 82 proc. Na całym świecie jest wykonywanych ponad 50 tys. transplantacji rocznie: 35 tys. nerek, 12 tys. wątrób i 4 tysiące serc. Liczba biorców żyjących z przeszczepionym narządem to ponad pół miliona. Oprócz nerek, wątroby i serca przeszczepia się również trzustki, płuca, jelita, rogówki, szpik kostny, a także sporadycznie kończyny, czy nawet twarze. więcej >>

Apteki w Polsce

Z najnowszych danych firmy analityczno - doradczej PharmaExpert wynika, że w Polsce działa aktualnie 13 687 aptek(stan na wrzesień 2012). W porównaniu do stanu ze stycznia 2012 nastąpił nieznaczny wzrost (ok. 30 placówek), natomiast względem sierpnia 2012 oznacza spadek o ok. 20 punktów. więcej >>

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Eksperci przy Rzeczniku Praw Obywatelskich przedstawili raport "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami", w którym jedną z najważniejszych wytycznych jest wdrożenie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. więcej >>

Okołooperacyjna karta kontrolna w kolejnych szpitalach

Cztery szpitale zostały wpisane na listę jednostek, które zadeklarowały wdrożenie okołooperacyjnej karty kontrolnej. Obecnie jest ona wykorzystywana przez 81 szpitali więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2012 r.

We wrześniu 2012 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do sierpnia 2012r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W takim samym okresie 2011 roku (wrzesień 2011 – sierpień 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i wynosiło 11,8 proc. więcej >>

W Łodzi powstał BioNanoPark

W Łodzi powstał jeden z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych dla branży biotechnologicznej - BioNanoPark. Koszt budowy tego obiektu, to 76 mln zł, z czego 53 mln zł pochodziło z UE. więcej >>

Zapobiegaj niewydolności serca

W ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej "Zapobiegaj niewydolności serca", do 27 października w wybranych miastach będzie można zbadać się bezpłatnie w zakresie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i zawału serca. więcej >>

Zmiany w becikowym

Od stycznia 2013 r. obowiązywać będą nowe zasady przyznawania becikowego rządowego i rodzinnego. Nawet co dziesiąta rodzina może stracić prawo do tego świadczenia, zarabiający niewiele, mają szanse na dodatkowe pieniądze, tzw. becikowe rodzinne. więcej >>

Zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym

Ministerstwo Zdrowia planuje zinformatyzować system ratownictwa medycznego, rozwinąć współpracę transgraniczną i wydłużyć dyżury zespołów lotniczego pogotowia. W resorcie trwają uzgodnienia wewnętrzne dotyczące nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. więcej >>

Dostęp dzieci do świadczeń zdrowotnych

Pojawiły się sygnały odnośnie ograniczania przez niektóre podmioty lecznicze dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował 28 września 2012r. komunikat w tej sprawie. więcej >>

Dłuższy urlop ojcowski

Projekt wydłużający urlop ojcowski do ośmiu tygodni skierowano do dalszych prac w komisji. Obecnie jego długość wynosi dwa tygodnie. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotował Ruch Palikota. więcej >>

Egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy na kursie prawa jazdy

Posłowie, którzy pracują nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) mają pomysł, aby kandydat na kierowcę musiał przejść oprócz egzaminu teoretycznego i praktycznego z jazdy również praktyczny egzamin sprawdzający z technik udzielania pierwszej pomocy. więcej >>

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych

15 września 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która m.in. rozszerza uprawnienia kontrolne PFRON, częściowo zmienia zasady wypłacania i wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. więcej >>

Nowoczesna metoda radioterapii stosowana w Poznaniu

W Wielkopolskim Centrum Onkologii zastosowano samodzielną przyspieszoną brachyterapię (APBI) przy pomocy aplikatorów SAVI. Jest to drugi szpital w Polsce i w Europie, który stosuje taką metodę. więcej >>

Pompy insulinowe dla kobiet w ciąży

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za środki z tegorocznego Finału zakupiła 456 pomp insulinowych, z których będą mogły korzystać kobiety chore na cukrzycę planujące lub będące w ciąży. więcej >>

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

21 września Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników innych jednostek.

więcej >>

Badanie słuchu u dzieci w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przeprowadziła od lutego do kwietnia 2012r. badania poziomu hałasu w siedmiu katowickich podstawówkach. Z badań wynika, że w szkołach podstawowych w Katowicach jest za głośno. Dlatego też we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i firmą Audio Service Siemens dzieci z klas od 1 do 3 przeszły bezpłatne badania słuchu. więcej >>

Kolejki po orzeczenie o niepełnosprawności

Osoby, które starają się o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub o jego zmianę czekają na decyzję nawet cztery miesiące po złożeniu wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. więcej >>

Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy w katalogu świadczeń pielęgnacyjnych

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Wartość tego zasiłku ma wynieść 520 zł. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2013 r. więcej >>

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. (M.P. poz. 585) przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 nie może przekraczać 8742,05 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2012 r.

W sierpniu 2012r, szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła 12,4 proc. W porównaniu do lipca 2012r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011roku (sierpień 2011 – lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Tak więc wskaźnik bezrobocia w końcu lipca 2012r. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem. więcej >>

Zmiana statutu Ministerstwa Zdrowia

Projekt zarządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniający zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. więcej >>

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Resort zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach. więcej >>

Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma uruchomić Centrum Zdrowia Psychicznego. Koncepcja architektoniczna ma powstać do końca września. Oszacowano, że uruchomienie Centrum ma kosztować 35 mln zł. W nowym Centrum mają się znaleźć trzy odziały szpitalne na 120 do 140 łóżek z psychiatryczną izbą przyjęć. Planuje się, aby przenieść tu Centrum Zdrowia Psychicznego z poznańskiego osiedla Kosmonautów, gdzie pacjenci znajdują pomoc ambulatoryjną. więcej >>

Dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, od 1 września 2012r. wzrosły dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych. więcej >>

Dzieci spędzają zbyt wiele czasu przed telewizorem

Według badań OBOP w 2008 r. polskie dzieci (w wieku od czterech do 15 lat) oglądają średnio 2 godz. 12 min. telewizji dziennie. Zdaniem naukowców jest to za dużo i grozi kłopotami w szkole, otyłością, problemami ze snem. Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, aby dzieci nie oglądały więcej niż dwie godziny telewizji dziennie (wliczając w to oglądanie filmów na DVD czy laptopie), a dzieci poniżej drugiego roku życia w ogóle. więcej >>

Park orientacji przestrzennej dla niewidomych w Wielkopolsce

3 września 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania otwarto Park orientacji przestrzennej. Niewidome dzieci będą uczyły się w nim samodzielnego poruszania się w terenie. Park zajmuje powierzchnię około 2 hektarów i znajdują się tam m.in. specjalne przyrządy dydaktyczne: zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki i tory przeszkód. więcej >>

Słowniczek migowy o HIV

W ramach kampanii "Nie zamykaj oczu na HIV" powstanie słowniczek migowy o HIV/AIDS. Fundacja Między Uszami rozpoczęła pierwszą taką akcję skierowaną wyłącznie do niesłyszących. Dzięki temu osoby niesłyszące będą miały lepszy dostęp do informacji o chorobie. więcej >>

Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka\"

Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży "Mam Haka na Raka" na dotycząca raka jelita grubego. Do akcji przystąpiło 3,7 tys. uczniów więcej >>

Zalecenia dotyczące właściwego wyboru plecaka szkolnego

Rozpoczął się kolejny rok szkolny i w związku z tym Główny Inspektor Sanitarny przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego. Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 proc. masy ciała ucznia oraz powinien posiadać on ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców. więcej >>

Coraz więcej otyłych Polaków

Specjaliści alarmują: prawie 10 tys. Polaków wymaga natychmiastowej interwencji medycznej z powodu otyłości. W Polsce nadwagę ma aż 72 proc. mężczyzn i 60 proc. kobiet. Osoby, które maja z tym największy problem, nie są w stanie wyjść z domu. więcej >>

Dodatkowy miesiąc urlopu wychowawczego dla ojców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy z którego wynika, że ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego. Nowe przepisy wejdą w życie na początku 2013 r.

więcej >>

Miejski program profilaktyki zaburzeń psychicznych w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa mogą się zgłaszać do udziału w bezpłatnym, miejskim programie "Profilaktyka głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych". Zgłoszenia przyjmowane są w Krakowskim NZOZ Gabinety Rozwoju. Projekt finansowany jest w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia w Krakowie.

więcej >>

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, który został zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów 14 sierpnia 2012 roku.

więcej >>

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

W związku ze zbliżającym się sezonem grzybobrania, Główny Inspektor Sanitarny opublikował podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania. GIS na swej stronie zamieścił również film edukacyjny pn. "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia". więcej >>

Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Projekt zarządzenia dotyczący ratownictwa medycznego

Prezes NFZ przedstawił projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła ten projekt do konsultacji. Uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do 2 września 2012 roku. więcej >>

W Bydgoszczy monitorują poziom hałasu

Z najnowszej Akustycznej Mapy Bydgoszczy wynika, że ponad jedna dziesiąta terenu Bydgoszczy narażona jest na hałas powyżej norm. Całe miasto Bydgoszcz oraz portu lotniczego, znajdujący się częściowo na terenie gminy Białe Błota zostało objęte analizą klimatu akustycznego. Badania wskazują, że najbardziej uciążliwy jest hałas drogowy. więcej >>

Centralny Wykaz Ubezpieczonych od 1 stycznia 2013 r.

Minister Michał Boni poinformował, że od początku 2013 roku zacznie działać Centralny Rejestr Ubezpieczonych dzięki któremu, idąc do lekarza, nie będziemy musieli pokazywać druków RMUA. więcej >>

Innowacyjna aplikacja dla osób niewidomych i słabowidzących

Firma Transition Technologies przygotowuje specjalną aplikację na smartfony – VirtualEye, która ma wspierać osoby niewidome i słabo widzące, zapewniając im pomoc w życiu codziennym. VirtualEye będzie składać się z kilku modułów. Powstają one przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i są testowane przez osoby niewidome oraz niedowidzące. więcej >>

Nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych

Od 1 sierpnia 2012 obowiązują nowe przepisy dotyczące uznawania choroby za zawodową. Powiększona została lista podmiotów, do których zgłaszane jest podejrzenie choroby zawodowej. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2012 r.

W lipcu 2012r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 947,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadła o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %). Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w lipcu 2011r, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%). Cały czas utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy 2012r., jak i analogicznych miesięcy 2011 roku. więcej >>

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Projekt noweli Prawa farmaceutycznego przekazany do uzgodnień zewnętrznych przez resort zdrowia zakłada m.in. wprowadzenie definicji sfałszowanego produktu leczniczego oraz sankcji karnych za pośrednictwo w obrocie lekami bez odpowiedniego zezwolenia. Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że projektowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy unijnej m.in. w zakresie wytwarzania, przywozu i dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w Unii Europejskiej oraz zapobiegania wprowadzeniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. więcej >>

Aktualizacja informatora Vademecum 2012

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował zaktualizowany informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. więcej >>

Główny Inspektorat Sanitarny będzie prowadził program profilaktyczny dla przyszłych matek

Główny Inspektorat Sanitarny będzie prowadził program profilaktyczny, którego głównym celem jest ograniczenie używania alkoholu i palenia papierosów przez kobiety w wieku prokreacyjnym. GIS będzie prowadził program profilaktyczny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi. Działania są współfinansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program potrwa pięć lat. więcej >>

Poradnia Medycyny Podróży i Chorób Tropikalnych w Olsztynie

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie powstała Poradnia Medycyny Podróży i Chorób Tropikalnych, która będzie działała od sierpnia. Poradnię będzie prowadzić dr Anna Zdanowska-Ruskań, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych WSSD w Olsztynie, specjalista pediatrii oraz chorób zakaźnych, która posiada certyfikat ukończenia cyklu szkoleń z zakresu medycyny podróży. więcej >>

Program dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w stolicy

Osoby niepełnosprawne z Warszawy mogą starać się o dofinansowanie m.in. dopłat do opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu, kursu prawa jazdy, specjalnego wyposażenia samochodu w ramach programu "Aktywny samorząd". Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2012r. więcej >>

Wyższe progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów , od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie. więcej >>

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Resort pracy opublikował projekt rozporządzenia z którego wynika, że od 1 listopada wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Podniesiona zostanie także wysokość zasiłku rodzinnego. Nie zmienią się natomiast pozostałe świadczenia rodzinne, czyli m.in. becikowe czy zasiłek pielęgnacyjny. Kolejne podwyższenie progów przewidziane jest na 2014 r. więcej >>

Akustyczna mapa Torunia

Akustyczna mapa Torunia pokazuje, w których miejscach mieszkańcy tego miasta są najbardziej narażeni na szkodliwy dla zdrowia hałas. Mapa pokazuje miejsca dopuszczalnych poziomów hałasu, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych. Powstały również mapy terenów zagrożonych hałasem. więcej >>

Jadąc na urlop nie zapomnij o druku RMUA

Jadąc na urlop, warto zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia. Należy pamiętać, że podczas pobytu na wakacjach poza miejscem zamieszkania pacjent ma prawo do leczenia. więcej >>

Muzeum chirurgii w Ustroniu

W Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu powstaje Muzeum Chirurgii. Gotowa jest już pierwsza częścią ekspozycji - sala operacyjna z lat 70. ub. w. Znajduje się tam stół operacyjny, na którym leży pacjent a wokół niego stoją chirurdzy przeprowadzający zabieg. W Sali tej znajduje się sprzęt, używane w tym okresie narzędzia a w tle słychać autentyczne odgłosy operacji. Eksponaty pochodzą m.in. od zaprzyjaźnionych placówek z całego regionu. Pomysł wsparła też Śląska Izba Lekarska. więcej >>

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

28 czerwca posłowie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy mają na celu m.in. uszczelnić system wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2012 r.

W czerwcu 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła 12,4 proc. W porównaniu do maja 2012r. spadła o 0,2 punktu procentowego. W tym samym czasie ubiegłego roku (czerwiec 2011 – maj 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 12,4 proc. do poziomu 11,9 proc.). Tak więc wskaźnik bezrobocia w końcu czerwca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem.

więcej >>

Bezpłatne badanie spirometryczne

Od 27 do 29 czerwca 2012r. w kilkudziesięciu placówkach zdrowia w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatne badania spirometryczne. więcej >>

Elektryczny papieros szkodliwy dla zdrowia?

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, które mówi o tym, że elektroniczne papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia. więcej >>

Nowy punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla osób, które obawiają się zakażenia wirusem HIV w Poznaniu

W Poznaniu w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej otwarto nowy punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla osób, które obawiają się zakażenia wirusem HIV. Koordynatorem projektu jest dr Maciej Skibiński, psycholog. więcej >>

Opłaty za krew i jej składniki

21 czerwca opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki na 2013 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wysokość opłat za krew i jej składniki obliczono na podstawie całkowitych kosztów produkcji w roku 2011, związanych z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem. więcej >>

Pomoc z „Aktywnego Samorządu” dla niepełnosprawnych

Rusza pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”, na który Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazał 115 mln zł. Pieniądze te są przeznaczone na pomoc dla osób niepełnosprawnych, m.in. zakup wózków, komputerów i specjalistycznego sprzętu oraz niezbędnych szkoleń. więcej >>

Rejestr tłumaczy języka migowego na Mazowszu

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim powstanie rejestr tłumaczy dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych. Tłumacze będą pomagać w sprawniejszej obsłudze osób z dysfunkcją słuchu i wzroku w trakcie wizyty w urzędzie. Tłumacze, którzy znają polski język migowy, system językowo-migowy oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych mogą zgłaszać się do rejestru prowadzonego przez wojewodę. więcej >>

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

W 2013 roku prawo do świadczeń pielęgnacyjnych straci prawie 100 tys. osób. Zaostrzenie warunków uprawniających do pobierania świadczeń zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który opublikował resort pracy i polityki społecznej. więcej >>

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi 9115,23 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. Prezes GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. więcej >>

Multimedialne stanowiska komputerowe w szpitalach dziecięcych

W 15 dziecięcych oddziałach szpitalnych w całej Polsce powstały "Edukacyjne Wyspy", czyli multimedialne stanowiska komputerowe. Pacjenci tamtejszych oddziałów mają do dyspozycji komputery wyposażone w programy i gry edukacyjne; mogą też słuchać bajek. W Poznaniu stanowiska zorganizowano w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem oraz w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego. więcej >>

Pobranie nerki do przeszczepu w technice 3D w Polsce

Chirurdzy Kliniki Gastroenterologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przeprowadzili pierwszą w Polsce operację pobrania nerki małoinwazyjną techniką laparoskopową od żywego dawcy z wykorzystaniem obrazowania 3D. Tego samego dnia specjaliści pod kierunkiem prof. Marka Durlika, szefa kliniki i dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, wykonali drugą operację wszczepienia tak pobranej nerki metodą tradycyjną. więcej >>

Rynek pracy w maju 2012 r.

W maju 2012 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła 12,6 proc. W porównaniu do kwietnia 2012r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym okresie 2011 roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,4 punktu (z poziomu 12,8 proc. do poziomu 12,4 proc.). więcej >>

Sala do pobudzania zmysłów dzieci niesłyszących w Katowicach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących lub Słabo Słyszących w Katowicach otwarto salę do pobudzania zmysłów, która jest wyposażona m.in. w urządzenia świetlne, dźwiękowe oraz przeznaczone do aromaterapii. więcej >>

Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie: "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii na lata 2012 i 2013". więcej >>

Świadczenie pielęgnacyjne

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które zostało podpisane 8 czerwca 2012 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 641) wydłuża termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012r. więcej >>

Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie

24 maja 2012r. otwarto Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie, które działa przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Inwestycja kosztowała 44,5 mln zł. Budowa Centrum jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego (24,5 mln zł) i budżetu województwa, które na ten cel przekazało ponad 12 mln zł. więcej >>

Coraz więcej pracujących niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na niepełnosprawne osoby dopłaty do pensji, odnotował w okresie od grudnia 2010 do marca 2012 roku wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. więcej >>

Ministerstwo Zdrowia proponuje obowiązkowe ubezpieczenia szpitali od 1 stycznia 2014 roku

Resort Zdrowia chce, aby od 1 stycznia 2014 roku . szpitale miały obowiązkowe ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Do tego czasu podmiot leczniczy może zawrzeć umowę takiego ubezpieczenia, ale nie musi. Propozycja ta po konsultacjach zewnętrznych i społecznych przekazana zostanie rządowi. więcej >>

Nowa interpretacja dotycząca czasu pracy radiologów

Ministerstwo Zdrowia zmieniło opinie nt. dopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących przedłużenie wymiaru pracy do 12 godzin na dobę w odniesieniu do pracowników objętych skróconą dobową oraz tygodniową normą czasu pracy ze względu na świadczenie pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Dotyczy to m.in. pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów, którym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 1 maja 2014 roku kończy się okres przejściowy, jeśli chodzi o czas pracy. Po tym terminie mieli pracować w wydłużonym czasie pracy. więcej >>

Nowe uprawnienia dla inspektorów sanepidu

Według projektu nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych ma zwiększyć się skuteczność działań przeciwepidemiologicznych i mają zostać wprowadzone rozwiązania pozwalające szybciej reagować na zagrożenia. Projekt zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia. więcej >>

PESEL będzie dowodem ubezpieczenia?

Ministrowie przyjęli projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje uproszczenie sposobu potwierdzania prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent nie będzie już musiał przedstawiać w przychodni dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, bo wystarczy dokument tożsamości z numerem PESEL. więcej >>

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801 889 880 dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych - hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia. więcej >>

Nowe wzory druków ZUS

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444) wprowadziło nowe wzory druków ZUS stosowanych przy ustalaniu prawa i wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Nowe wzory druków obowiązują od 9 maja 2012r. więcej >>

Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków w Warszawie

15 maja 2012r. w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego otwarto Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków-izotopów stosowanych w badaniach PET, głównie w diagnostyce chorób nowotworowych. więcej >>

Portal dla obywateli krajów Unii - o leczeniu w Polsce

Został już uruchomiony portal polskiej instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Jest to portal, który informuje o zasadach leczenia w Polsce, dostępny w pięciu wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej. Nowy serwis internetowy ma na celu zapewnienie kompleksowej informacji dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i pozostałych krajach UE i EFTA. więcej >>

Przewodnik dla niewidomych po Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodnik po zabytkach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego jest już dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących. Dyrektor Muzeum UJ w Collegium Maius prof. Krzysztof Stopka, poinformował, że przewodnik prezentuje najstarszą część zabytku, ale planowane jest opracowanie kolejnych części pokazujących kolejne jego fragmenty więcej >>

Realizatorzy programu zwalczania chorób nowotworowych już wybrani

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wyborze realizatorów i podziale środków w zakresie zadania pn. "Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości", który jest elementem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2012 r.

W kwietniu 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca br.) wyniosła 13 proc. W porównaniu do marca 2012r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W takim samym czasie 2011r. (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 13,3 proc. do poziomu 12,8 proc.). więcej >>

Więcej pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych w Wielkopolsce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał ponad 3,5 mln zł do budżetu powiatu konińskiego (Wielkopolska). Jest to około 600 tys. zł więcej niż w 2011 roku.

więcej >>

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Na stronie internetowej Narodowego Fundusz Zdrowia opublikowano podstawowe informacje o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, którymi objęci mogą zostać obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. więcej >>

Dofinansowanie nauki języka migowego przez PFRON

Osoby głuchonieme oraz ich rodziny będą mogły starać się o dofinansowanie nauki języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pokryje maksymalnie do 95% kosztów szkolenia.

więcej >>

Nowe lądowisko dla śmigłowców w Olsztynie

W Olsztynie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym powstało nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Nowe lądowisko śmigłowców sanitarnych przy olsztyńskim szpitalu wojewódzkim było budowane 9 miesięcy i kosztowało ok. miliona złotych.

więcej >>

Nowi realizatorzy programu zwalczania chorób nowotworowych

Ministerstwo Zdrowia wybrało realizatorów kontynuacji programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci oraz "Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”. więcej >>

Po Zatoce Gdańskiej pływać będzie karetka wodna

Od maja do końca sierpnia 2012r. po Zatoce Gdańskiej pływać będzie nowoczesna i doskonale wyposażona karetka wodna.

więcej >>

Projekt zmian dotyczący m.in. urlopu wychowawczego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się projektem zmiany w kodeksie pracy, który dotyczy m.in. urlopu wychowawczego. Z odpowiedzi wiceministra pracy na poselską interpelację wynika, że z obecnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego, przysługującego matce, zostanie wydzielony miesiąc dla ojca. więcej >>

Uwaga na kleszcze!

Lekarze przestrzegają przed roznoszącymi choroby kleszczami.

więcej >>

Dofinansowanie kosztów szkolenia dla rodzin i znajomych osób głuchych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza-przewodnika zawiera wzory wniosków, które mają zapewnić osobom uprawnionym, członkom ich rodzin oraz osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów kształcenia na różnym poziomie z wybranej przez siebie metody komunikowania się. więcej >>

Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki i edukacji diabetologicznej

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej" na rok 2012. więcej >>

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji "Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS" opracowanego na lata 2012-2016, przedłożony przez Ministra Zdrowia. więcej >>

Laptopy z dostępem do internetu dla niepełnosprawnych z powiatu hajnowskiego

W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie hajnowskim", który realizowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 180 osób - niepełnosprawni oraz dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej z powiatu hajnowskiego (Podlaskie) - otrzyma laptopy z dostępem do internetu. Wartość projektu, to ponad 2,7 mln zł, w tym wkład własny tamtejszego starostwa wynosi 15 proc. więcej >>

Leczenie pacjentów z białaczką

Polscy hematolodzy dowiedli, że wzbogacenie chemioterapii u chorych na ostrą białaczkę szpikową o dodatkowy lek jakim jest kladrybina, pozwala aż o jedną trzecią zwiększyć odsetek wyleczonych. Prof. Jerzy Hołowiecki z Instytutu Onkologii w Gliwicach jest pomysłodawcą badań, a artykuł na temat leku ukazał się w amerykańskim piśmie "Journal of Clinical Hematology". więcej >>

Wyższe dotacje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Platforma Obywatelska zgłosiła projekt zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim zwiększone mają zostać dotacje otrzymywane przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. więcej >>

Europejczycy piją najwięcej alkoholu – raport WHO

Z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że przeciętny dorosły Europejczyk wypija w ciągu roku 12,5 litra czystego alkoholu. Dane te są niepokojące, bo jest to najwięcej w porównaniu do mieszkańców innych regionów świata. więcej >>

Kampania edukacyjna Wykryj jaskrę - ocal wzrok

Kampania edukacyjna "Wykryj jaskrę - ocal wzrok” rozpocznie się w całej Polsce w połowie kwietnia 2012r. Jest ona poświęcona wczesnemu wykrywaniu tej choroby. więcej >>

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje ustawę o języku migowym

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że realizuje obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2012 r. przepisu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. więcej >>

Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

Telefon zaufania 801-889-880 dla osób z uzależnieniami behawioralnymi, np. od hazardu, internetu, zakupów, seksu czy pracy uruchomiło Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, które są w dyspozycji Ministra Zdrowia. więcej >>

Zmiany w ustawie o weteranach

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zmianach, jakie wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach. więcej >>

Zmiany zasad przyznawania becikowego

Rząd zaakceptował projekt ustawy, który zmienia zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowego. Tysiąc złotych pomocy z budżetu państwa dostaną rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza miesięcznie 1922 zł. więcej >>

Innowacyjne leczenie serca metodą krioablacji balonowej

Kardiolodzy z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie stosują innowacyjną metodę krioablacji balonowej w leczeniu migotania przedsionków oraz w przywracaniu drożności tętnic

więcej >>

Internetowy serwis z informacjami dla osób po amputacjach

Powstał nowy serwis internetowy dla osób po amputacjach. Jest to wirtualny poradnik oraz źródło informacji o specjalistach, którzy mogą pomóc, a także serwis społecznościowy. Portal wspiera Ogólnopolski Program Protezowania, którego patronem jest Jasiek Mela. więcej >>

Polacy częściej umierają na nowotwory

Z raportu "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku” wynika, że Polacy żyją dłużej i rzadziej umierają na serce, ale coraz więcej z nich umiera na nowotwory. Raport, przedstawiony został przez dr Urszulę Wojciechowską oraz dr Joannę Didkowską z warszawskiego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas konferencji. Dotyczy on występowania nowotworów złośliwych w Polsce w roku 2009 (zbieranie i opracowywanie danych trwało dwa lata). Dane pochodziły ze szpitali. więcej >>

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opieki okołoporodowej

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem został przekazany do konsultacji. więcej >>

Rzecznik Praw Pacjenta o zaświadczeniu lekarskim dotyczącym czasu pracy osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy nie zgadzają się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego czasu pracy, nie będą mogły wnieść sprzeciwu do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. więcej >>

Składki wypadkowe od 1 kwietnia 2012r.

Od dnia1 kwietnia 2012r. zaczną obowiązywać nowe wysokości stawki procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany przewiduje rozporządzenie z 14 marca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (opublikowano je w Dziennkiu Ustaw w dniu 16 marca – Dz. U. z 2012 r. poz. 285). więcej >>

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o najwyższej podstawie wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Nie może ona przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.). więcej >>

Nowa lista świadczeń kardiologicznych finansowanych przez NFZ

Do katalogu świadczeń NFZ z zakresu chorób układu krążenia wprowadzono m.in. ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS), nowe metody obrazowania tętnic (pomiar gradientu przezzwężeniowego FFR), i zabiegi wielonaczyniowe z użyciem więcej niż jednego stentu, które skutecznie zastępują rewaskularyzację chirurgiczną i są nowocześniejszym rozwiązaniem niż tradycyjne by-passy. więcej >>

Ośrodek chorób rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uruchomi ośrodek chorób rzadkich. Pacjenci, którzy mają problem z diagnozą swoich dolegliwości będą mogli skorzystać z konsultacji, a także rozpocząć leczenie. Ośrodek ten będzie spełniał rolę koordynującą oraz będzie dokonywał ambulatoryjnych diagnoz. Do dyspozycji ośrodka będą wszystkie oddziały specjalistyczne znajdujące się w szpitalu. więcej >>

Pieniądze z PFRON na aktywizację zawodową niepełnosprawnych w Warszawie

Zastępca dyrektora stołecznego Urzędu Pracy Lech Antkowiak ocenił, że zainteresowanie pracodawców pieniędzmi na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest nieduże. W 2012 roku urząd otrzyma z PFRON na ten cel ok. 3 mln zł. Pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zostaną przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, staże, podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą mogły dostać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. więcej >>

Rynek pracy w lutym 2012 r.

W lutym 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła 13,5 proc. W porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011r. (styczeń 2011 – luty 2011) odnotowano wzrost również o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 13,1 proc. do poziomu 13,4 proc.). W lutym 2012 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) odnotowano w piętnastu województwach, a najsilniejszy był w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. W województwie podlaskim wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie ze stycznia 2012r. więcej >>

Vademecum 2012 - informator NFZ o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć najnowszy, uaktualniony informator o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, które są finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2012. więcej >>

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu

W Poznaniu uruchomione zostało Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje nr 112 na terenie miasta i powiatu poznańskiego. Otwarcie Centrum miało miejsce 11 lutego czyli w Europejskim Dniu Numeru 112. W Poznaniu i okolicy liczba zgłoszeń na numer 112 wynosi od 1000 do 1500 dziennie. 20 proc. z nich wymaga reakcji odpowiednich służb, a pozostałe to alarmy fałszywe. więcej >>

Hipertensjologia i angiologia pozostają na liście specjalizacji lekarskich

19 grudnia 2011r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy-dentystów, który proponował wykreślenie hipertensjologii oraz angiologii. Proponowanym zmianom sprzeciwiali się specjaliści. Do rozporządzenia zgłoszono 262 uwagi (rejestr na stronie MZ). więcej >>

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Konkursy ogłoszono w czterech kategoriach.

więcej >>

Powstanie hospicjum w Łodzi

W Łodzi powstanie hospicjum. Nowy ośrodek dla nieuleczalnie chorych zacznie przyjmować pierwszych pacjentów prawdopodobnie jeszcze w tym roku. więcej >>

Szpital psychiatryczny w Poznaniu

W Poznaniu ma powstać szpital psychiatryczny. Władze województwa chcą go wybudować i oddać do użytku w ciągu trzech lat. Obecnie chorzy muszą być wożeni do placówek w Kościanie i Gnieźnie - średnio 50 do 70 osób tygodniowo. więcej >>

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zakłada, że wyższe świadczenia pielęgnacyjne będą przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych. więcej >>

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom i ospie

Przewlekle chore dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Z kolei dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli mogą zostać zaszczepione przeciwko ospie wietrznej. Ministerstwo Zdrowia kupiło szczepionki i przekazało je do dyspozycji sanepidu. więcej >>

Nowe druki zwolnienia ZUS ZLA

Od 21 kwietnia 2012r. będą obowiązywały nowe druki zwolnienia (ZUS ZLA) i inne wzory zaświadczeń (ZUS ZLA/K), wydawane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez lekarza orzecznika ZUS. Jednak do końca 2012 roku lekarze będą mogli wypisywać zwolnienia na starych formularzach. więcej >>

Nowe przepisy dotyczące przyznawania zasiłku macierzyńskiego

Resort pracy przygotowuje nowe przepisy dotyczące zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z ostatnim projektem rozporządzenia w tej sprawie, ma zostać wprowadzonych kilka ułatwień, m.in. możliwość udokumentowania prawa do pobierania zasiłku skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka lub jego potwierdzoną kopią. więcej >>

Nowoczesne centrum rehabilitacji w Rzeszowie

W Rzeszowie powstał Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Jest to pierwsze takie centrum na Podkarpaciu i jedno z najnowocześniejszych w Polsce. więcej >>

Program edukacyjny: 5 porcji warzyw, owoców lub soku

Krajowa Unia Producentów Soków podała, że co czwarta szkoła podstawowa uczestniczy w programie edukacyjnym "5 porcji warzyw, owoców lub soku". Celem programu jest poszerzenie wiedzy dzieci o zdrowym odżywianiu i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. więcej >>

Prowadzenie pojazdów przez osoby głuche i niedosłyszące

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, które skutkowały ograniczeniem prawa do prowadzenia pojazdów przez osoby głuche i poważnie niedosłyszące. więcej >>

Rynek pracy w styczniu 2012 r.

W styczniu 2012 r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku) wyniosła 13,3 proc. W porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2011 roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 12,4 proc. w grudniu 2010 do 13,1 proc. w styczniu 2011). więcej >>

Komora hiperbaryczna w szpitalu w Łęcznej

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej podpisało kontrakt z NFZ na leczenie pacjentów w komorze hiperbarycznej. W Polsce jest tylko kilka takich urządzeń, które ratują życie osobom, które zatruły się tlenkiem węgla, leczą trudno gojące się rany, np. wywołane odmrożeniem. więcej >>

Nowi konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa

Minister Zdrowia powołał do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego – Panią dr hab. n. med. Marię Teresę Szewczyk, a w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej - Panią mgr Izabelę Kaptacz. więcej >>

Nowoczesna metoda szybkiego leczenia nowotworów piersi

Zabieg brachyterapii HDR z użyciem aplikatora SAVI po raz pierwszy w Polsce został wykonany w podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie. Metoda ta pozwala na szybsze leczenie po usunięciu raka piersi we wczesnym stadium. więcej >>

Okołooperacyjna Karta Kontrolna w szpitalach

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) podało, że do szpitali, które wdrożyły Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK) dołączyły trzy placówki: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Dane Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pokazują, że OKK wdrożyło łącznie 29 placówek w Polsce. więcej >>

Preparaty krwiopochodne z polskiego osocza

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA przekazał do frakcjonowania pierwszy transport osocza do francuskiego wytwórcy produktów krwiopochodnych, LFB Biomedicaments. Wartość pierwszej transzy osocza dostarczonego przez spółkę do LFB Biomedicaments przekracza w sumie 5 mln zł. więcej >>

Specjalistyczny sprzęt pomocny w rehabilitacji dzieci we wrocławskim szpitalu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu posiada specjalne kombinezony ułatwiające rehabilitację dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i słabym napięciem mięśniowym. więcej >>

Wyższe składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przedsiębiorcy w 2012 roku będą płacić składki ZUS od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a korzystający z ulgi - od kwoty 450 zł. Wyższa jest również podstawa, od której jest wyliczana składka zdrowotna, a od lutego wzrośnie jeszcze składka rentowa. więcej >>

Dotykowa paleta barw dla niewidomych

W ramach projektu "Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych" Fundacja Audiodeskrypcja z Białegostoku stworzyła specjalną dotykową paletę barw, dzięki której osoby słabowidzące i niewidome będą mogły poznać podstawowe kolory. więcej >>

Dłuższy urlop macierzyński i ojcowski

Od 2012 r. urlopy macierzyńskie i ojcowskie są dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 tygodnie urlopu, a ojcowie 2 tygodnie. więcej >>

Pielęgniarki i położne objęte ochroną jak funkcjonariusze publiczni

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którą pielęgniarki i położne są objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Tak więc za znieważanie i naruszenie nietykalności cielesnej pielęgniarki i położnej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grożą kary przewidziane przez Kodeks karny. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2011 r.

W końcu grudnia 2011roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła 12,5 proc. W porównaniu do listopada 2011r. wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W tym samym czasie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,7 proc. w listopadzie do 12,4 proc. w grudniu). więcej >>

Zakaz reklamy napojów energetyzujących na Litwie

Od 1 stycznia 2012r. na Litwie obowiązuje zakaz reklamy napojów energetyzujących oraz ich bezpłatnego rozprowadzania wśród osób nieletnich. W tym kraju co piąty uczeń cierpi na zaburzenia układu trawiennego i ma to m.in. bezpośredni związek z działaniem napojów energetyzujących. więcej >>

Zakłady psychiatryczne i leczenia odwykowego

3 stycznia 2012r. do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. więcej >>

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. osoby niepełnosprawne pracują w pełnym wymiarze, czyli po osiem godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będą mogli pracować w skróconych normach czasu pracy na wniosek lekarza. więcej >>

Electromechanical Wave Imaging (EWI) - nowa technika diagnozowania arytmii

PAP informuje, że naukowcy z Columbia Engineering School (USA) opracowali metodę Electromechanical Wave Imaging (EWI), która powinna pozwolić lekarzom na tanie i nieinwazyjne rozpoznawanie arytmii, na przykład migotania przedsionków i komór. więcej >>

Inflację napędził wzrost opłat za zdrowie

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011r. wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu do października 2011r. Ważny wpływ na inflację miały m.in. podwyżki cen związanych z leczeniem (o 2,3%). więcej >>

Kolejne stanowiska na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej AOTM

19 grudnia odbędzie się 27. posiedzenie Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych. Podczas tego spotkania zostaną przygotowane kolejne stanowiska. więcej >>

Nowe centrum rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w Olsztynie

10 grudnia otwarto Centrum Wsparcia i Rehabilitacji w Olsztynie. Jest to największa w regionie placówka diagnostyczno-terapeutyczna dla niepełnosprawnych. Prowadzi je olsztyńskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2011 r.

W listopadzie 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła 12,1 proc. W porównaniu do października 2011r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,5 proc. do 11,7 proc.). W listopadzie 2011 roku wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach i mieścił się w przedziale od 0,5 punktu procentowego (województwo warmińsko mazurskie) do 0,2 punktu (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, śląskie i wielkopolskie). więcej >>

Stan zdrowia Polaków

Z najnowszych badań Eurostatu wynika, że zdrowie Polek, na tle Europy przedstawia się dobrze. Trochę gorzej wypadają mężczyźni. Przeciętna długość życia w zdrowiu (czyli bez ograniczonej sprawności) dla Polki to 62,1 roku i 58,1 roku dla Polaka. więcej >>

Narodowy Test Słuchu

W Narodowym Teście Słuchu 2011, jaki przeprowadzono latem w całej Polsce najgorzej wypadli mieszkańcy Sosnowca, Jaworzna i Łodzi. W ramach Narodowego Testu Słuchu w 35 miejscowościach w całej Polsce pojawił się tzw. słuchobus. W specjalnym pojeździe każdy mógł bezpłatnie przejść testy słuchu wykonywane przez specjalistów. Celem akcji było przetestowanie słuchu jak największej liczby Polaków. W badaniu słuchu wzięło udział prawie 10 tys. osób. Specjaliści podkreślają, że jej wyniki są bardzo niepokojące. więcej >>

Nowoczesny sprzęt dla dziecięcych oddziałów urologicznych

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pieniędzy zebranych podczas XIX Finału WOŚP kupiła nowoczesny sprzęt dla dziecięcych oddziałów urologicznych za kwotę ponad 9,4 mln zł. Sprzęt otrzymają placówki medyczne w całym kraju. więcej >>

Pieniądze przeznaczone na walkę z otyłością

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący wysokości środków finansowych przeznaczanych na realizację programu zdrowotnego pn.: "Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011". więcej >>

Poradnia leczenia metadonem w Gdańsku

W Gdańsku powstała pierwsza na Pomorzu poradnia leczenia metadonem - po wieloletnich obietnicach i interwencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalnego wysłannika ONZ oraz Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. więcej >>

Wydawanie druku ZUS RMUA

Zgodnie z ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, od 2012 r. pracodawcy będą mogli wystawiać druk ZUS RMUA raz na rok zamiast raz w miesiącu. więcej >>

Wzrosną najniższe zasiłki chorobowe

Od 1 stycznia 2012 r. zasiłki chorobowe, które przysługują pracownikom otrzymującym minimalne wynagrodzenie, będą ustalane od wyższej podstawy wymiaru. Podwyżka jest związana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z 1386 zł brutto miesięcznie (w 2011 r.) do 1500 zł brutto miesięcznie (w 2012 r.). więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Według nowych przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 poz. 1183), szukając kandydatów do pracy na stanowiska w służbie cywilnej oraz w samorządach, urzędy muszą dawać pierwszeństwo osobom niepełnosprawnym. więcej >>

Zmiany dotyczące becikowego

Dotychczas, aby otrzymać becikowe wystarczyło udowodnić (na dowolnym druku), że przez całą ciążę kobieta chociaż raz była badana przez lekarza ginekologa lub położną. Od stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać nowy przepis, który zakłada, że becikowe otrzymają tylko kobiety, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. więcej >>

Zmiany w kalendarzu szczepień

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że kalendarz szczepień na 2012 rok został rozszerzony o bezpłatne (obowiązkowe) szczepienia przeciw pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i ospie wietrznej. więcej >>

Badania lekarskie kierowców

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. więcej >>

Dłuższa praca niepełnosprawnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. pracujące osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować w pełnym wymiarze czasowym. Ze zmianami nie zgadzają się pracodawcy oraz związki zawodowe. „Solidarność” zaskarżyła kontrowersyjną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. więcej >>

Kampania Pierwszy fotelik

Ruszyła międzynarodowa kampanii społecznej "Pierwszy fotelik", która ma promować bezpieczne używanie fotelików samochodowych. Połączona jest ona z internetowym szkoleniem na temat właściwego używania fotelików samochodowych dla niemowląt. Jest ona skierowana do rodziców noworodków i niemowląt, personelu medycznego i szkół rodzenia więcej >>

Nowe wzory recept z informacjami o odpłatności

Od stycznia 2012 r. będą obowiązywały nowe wzory recept lekarskich. Zgodnie z projektem rozporządzenia które przygotowało Ministerstwo Zdrowia znajdą się na nich m.in. informacje dotyczące odpłatności pacjenta za leki. więcej >>

Powstanie centrum leczenia chorób naczyń w Bydgoszczy

W 2012r. w Bydgoszczy powstanie trzecie w Polsce centrum leczenia chorób naczyń, gdzie pacjenci znajdą kompleksową opiekę kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów. Takie centra działają już w Warszawie i Lublinie. Docelowo w całej Polsce ma ich być 18. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2011 roku

W październiku 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,8 proc. W porównaniu do września 2011 roku nie zmieniła się. więcej >>

Zmiany dotyczące becikowego

Dotychczas, aby otrzymać becikowe wystarczyło udowodnić (na dowolnym druku), że przez całą ciążę kobieta chociaż raz była badana przez lekarza ginekologa lub położną. Od stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać nowy przepis, który zakłada, że becikowe otrzymają tylko kobiety, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. więcej >>

Enologia czyli nowe studia na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uruchamia dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu enologii czyli wiedzy o winie. Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjaliści z dziedziny enologii więcej >>

Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych w Chorzowie

4 listopada odbędzie się oficjalne otwarcie nowoczesnego ośrodka opieki długoterminowej ASTO w Chorzowie. Jest to jedyny w regionie i jeden z niewielu tego typu ośrodków w Polsce, który przyjmuje chorych ze schorzeniami wieku starczego w zaawansowanym stopniu oraz chorych po udarach mózgu. więcej >>

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej AOTM w sprawie lokalnych programów zdrowotnych

7 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych., podczas którego zostaną przygotowane stanowiska oraz opinie w kilku sprawach. więcej >>

Szczepienia ochronne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych. więcej >>

Zmiana wzoru zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - ZUS ZLA

Zmieni się wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - ZUS ZLA. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt z którego wynika, że aby otrzymać zaświadczenie lekarskie nie trzeba będzie podawać NIP, tylko PESEL. więcej >>

Zwolnienia chorobowe kosztują pracodawców ponad 23 mld zł

Zwolnienia chorobowe kosztowały polskie firmy i ZUS w 2010 r. ponad 23 mld 200 mln zł. Pracownicy spędzili na chorobowym ponad 200 mln dni, a ich średnia absencja w pracy wynosiła ok. 12 dni. Koszty związane z nieobecnościami pracowników stanowiły 40 proc. wartości całego budżetu NFZ. Tak wynika z najnowszych analiz firmy Work Service więcej >>

Kontraktowanie świadczeń leczenia stomatologicznego

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej komunikat na temat kontraktowania świadczeń leczenia stomatologicznego. więcej >>

Prozdrowotny komiks dla dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansuje dodruk komiksu pod tytułem "Kodeks zdrowego życia". W 2010 roku wydrukowano ich 300 tys., w 2011 roku będzie to 100 tys. więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2011 roku

We wrześniu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia 2011r.) wyniosła 11,7 proc. W porównaniu do sierpnia 2011r.wzrosła o 0,1 punktu procentowego. We wrześniu 2010 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 2010 roku, także o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Spadła liczba ofiar malarii

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podali, że w ostatniej dekadzie o 38 proc. spadła w liczba ofiar malarii.Za kolejne 10 lat choroba ta może zostać całkowicie wykluczona w co trzecim dotkniętym nią kraju. Malarią w 108 krajach zagrożonych jest aż 3,3 mld ludzi. Jest to 40 proc. światowej populacji. Tylko w 2009 r. zmarło na nią 781 tys. Tak wynika z najnowszych dostępnych danych, które opublikował Global Malaria Program. Większość ofiar tej choroby zamieszkuje Afrykę. więcej >>

Zmiana przepisów BHP ws. promieniowania optycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne zawiera zmianę przepisów BHP dotyczących pracy związanej z narażeniem pracownika na promieniowanie optyczne. Projektowane zmiany są zgodne z nowymi regulacjami Ministra Zdrowia. Część laserów i lamp została uznana jako niegroźne dla pracowników. więcej >>

Śmiechoterapia – nowa terapia dla pacjentów bytomskiego szpitala

Nowa terapia dla pacjentów zostanie zastosowana w bytomskim Szpitalu Specjalistyczny nr 2. Będzie to śmiechoterapia czyli leczenie śmiechem. więcej >>

Najczystsze powietrze w północnej Polsce

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który dotyczy czystości powietrza w miastach na świecie wynika, że w Polsce najlepsze powietrze jest w Olsztynie i Gdańsku. więcej >>

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię na lata 2012-2018

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat na temat Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Ministerstwo Zdrowia wraz z m.in. Stowarzyszeniem Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne i Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię opracowało program, który ostał podpisany przez minister Ewę Kopacz.

więcej >>

Nobel w dziedzinie medycyny

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zostali Amerykanin Bruce Beutler, Francuz Jules Hoffmann oraz pochodzący z Kanady Ralph Steinman za odkrycia dotyczące funkcjonowania układu odpornościowego.Nazwiska laureatów zostały ogłoszone 3 października 2011r. w Sztokholmie. Komitet Noblowski stwierdził, że badania tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny stworzyły nowe możliwości zapobiegania i zwalczania infekcji, chorób nowotworowych i stanów zapalnych.

więcej >>

Sporo Polaków choruje na osteoporozę

Prawie 3 mln Polaków choruje na osteoporozę. Z problemem tym boryka się 30 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn po 50. roku życia. Właśnie na temat osteoporozy dyskutowano na konferencji "Razem nie damy się złamać" .Eksperci podkreślali, że osteoporoza jest trzecią po chorobach układu krążenia i nowotworach przyczyną zgonów wśród dorosłych osób. więcej >>

Wszczepienie pompy baklofenowej będzie świadczeniem gwarantowanym

Projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia zakłada wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego - wszczepienia pompy baklofenowej - dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i stwardnieniem rozsianym. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. więcej >>

Wyższe standardy higieniczne u fryzjera i kosmetyczki

Resort zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna opracowały projekt rozporządzenia dotyczący wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. więcej >>

Leczenie chorych na narkolepsję

Narkoleptyk, to osoba, która zasypia nagle np. podczas pracy, jazdy na rowerze, przy jedzeniu. W Polsce osoby cierpiące na narkolepsję nie mają jeszcze całkowitej dostępności do leków przeznaczonych do leczenia tego schorzenia. więcej >>

Narodowy Program Leczenia Hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych

Narodowy Program Leczenia Hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych na lata 2012-2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Minister Zdrowia Ewa Kopacz podkreśla, że nowy program jest zdecydowanie bogatszy, niż ten, który obowiązywał dotychczas. więcej >>

Niepełnosprawni na rynku pracy

Organizacje, które zrzeszają pracodawców doszły do porozumienia z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy uważają, że wprowadzenie uzgodnień w życie może poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. więcej >>

Ruszył portal dla kobiet www.jestemprzytobie.pl.

Od września 2011r. działa już nowy portal www.jestemprzytobie.pl. Kobiety, które chorują na raka narządów płciowych mogą uzyskać wsparcie dzięki temu portalowi oraz znaleźć potrzebne informacje na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia. więcej >>

Trwają prace nad Niebieską Kartą

Rada Ministrów zajęła się projektem rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", który nakłada na pracowników ochrony zdrowia obowiązek do wszczynania procedury poprzez wypełnienie powyższego formularza w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. więcej >>

Uczniowie mają kłopoty ze słuchem

Raport Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który przeprowadził ogólnopolskie badania słuchu wskazuje, że co piąty uczeń w województwie łódzkim ma problemy ze słuchem, a co czwarty z mówieniem. Niestety 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono problemy ze słuchem, nie zdawało sobie sprawy z problemu. więcej >>

Elektroniczny system informacji w ochronie zdrowia

W 2012 r. w elektronicznym systemie informacji w ochronie zdrowia znajdą się wszystkie dane umieszczone w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie, okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz wojewodów. Będą to informacje dotyczące działalności prowadzonej przez personel medyczny oraz zakłady opieki zdrowotnej, które mają siedziby na terenie poszczególnych województw. więcej >>

Na stokach pojawią się ratownicy narciarscy

Od 1 stycznia 2012 r. na każdym stoku narciarskim powinien być ratownik narciarski. Taki wymóg określają nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ratownictwa w górach. więcej >>

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

29 sierpnia 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2011 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 71, poz. 708) przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2011 r. wynosiło 3366,11 zł. więcej >>

Refundacja leczenia dzieci z zespołem Niemann-Pick

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowy program lekowy dla dzieci z rzadką chorobą genetyczną - zespół Niemann-Pick typu C. Od października 2011r. rozpocznie się refundacja leków dla około 20 małych pacjentów z ta chorobą genetyczną. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2011 r.

W sierpniu 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,6 proc. W porównaniu do lipca spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym czasie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się także o 0,1 punktu - z 11,5 proc. do 11,4 proc. więcej >>

Trwają prace nad nowymi programami terapeutycznymi

Ministerstwa Zdrowia omówiło projekty kolejnych programów terapeutycznych. Trzy zostały skierowane do konsultacji społecznych. więcej >>

Narodowy Test Badania Słuchu

18 sierpnia w Warszawie w "słuchobusie" można było skorzystać z bezpłatnego badania w ramach Narodowego Testu Słuchu. Chętnych było bardzo wielu. więcej >>

Okołooperacyjne karty kontrolne

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej. Taka karta ma być stosowana we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce. Ma to zapobiec występowania tzw. zdarzeń niepożądanych podczas zabiegów chirurgicznych. więcej >>

Osoba niesłysząca będzie mogła w urzędzie skorzystać z pomocy tłumacza

Od 1 kwietnia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Urzędy będą musiały zapewnić osobie niesłyszącej pomoc pracownika, który zna język migowy lub tłumacza więcej >>

Pierwsze podziemne uzdrowisko w Polsce – w Kopalni w Wieliczce

Władze Kopalni w Wieliczce poinformowały, że na mocy decyzji Ministra Zdrowia Kopalnia jest pierwszym w Polsce podziemnym uzdrowiskiem. Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone będzie w podziemnych wyrobiskach górniczych, tj. komorach "Jezioro Wessel", "Stajnia Gór Wschodnich" i "Smok". Z leczenia mogą korzystać osoby cierpiące na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych oraz chorób skóry. więcej >>

Zadania naczelnego lekarza uzdrowiska

19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby przez wojewodę wprowadziły przepisy znowelizowanej w marcu 2011r. ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. więcej >>

Zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza m.in. definicję umiejętności. więcej >>

Czy kobiety w zaawansowanej ciąży mogą latać samolotem?

Większość linii lotniczych wymaga od kobiety, która jest w zaawansowanej ciąży, aby przedstawiła zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że stan jej zdrowia pozwala na przelot samolotem. więcej >>

Kolejne odcinki filmu rozpowszechniającego przeszczepy

Rozpoczęły się już zdjęcia do drugiej serii "Operacji życie", która przedstawia zmagania pacjentów, dla których jedynym ratunkiem jest transplantacja. Ta seria pokazywać będzie m.in. osoby oczekujące na transplantację kończyn, szpiku i skóry oraz rodziny dawców w dramatycznym momencie podejmowania decyzji o ofiarowaniu narządów. więcej >>

Powstaje centrum urazowe w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Centrum urazowe tworzone w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie będzie przyjmować pacjentów z całego Mazowsza. Zasięg udzielania pomocy przez centrum może być większy jeżeli zastosowany zostanie transport lotniczy. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2011 r.

W lipcu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 11,7%. W porównaniu do czerwca 2011r. spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 863 300 osób. Pracodawcy zgłosili 63 100 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. więcej >>

Specjalistyczny ośrodek leczenia raka piersi w Szczecinie

W Szczecinie powstaje Zachodniopomorskie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek specjalizujący się w leczeniu raka piersi u kobiet. Rozpocznie on swoja działalność w maju 2012r. W sumie do 2016 r. ma powstać w Polsce 20 takich placówek. więcej >>

Ułatwienia dla niepełnosprawnych i niewidomych biorących udział w wyborach

1 sierpnia wszedł w życie Kodeks Wyborczy, który wprowadza nowe rozwiązania m.in. głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille\'a dla osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie można głosować przez pełnomocnika. więcej >>

Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim

W Radzyniu Podlaskim, przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej powstało lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Urząd Nadzoru Lotniczego wpisał je do rejestru lądowisk. więcej >>

Nowe przepisy dotyczące wypłacania becikowego

Od 2011 roku zmieniają się zasady przyznawania tzw. becikowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że aby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że kobieta od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką. więcej >>

Osoby głuche chcą wybierać tłumacza języka migowego

Osoby głuche i słabo słyszące chcą wybierać tłumacza języka migowego w kontaktach z urzędami. Niestety projekt ustawy o języku migowym nie daje im takiej możliwości. Na ten temat dyskutowali posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej. więcej >>

Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy

Na internetowym portalu fonetyki www.fonem.eu można zobaczyć i posłuchać animacji przedstawiających 45 głosek języka polskiego i ponad 70 wad wymowy. Nad animacjami pracowali specjaliści z pięciu uczelni. Projekt "Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. więcej >>

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Resort Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. więcej >>

Środki na realizację programu POLKARD w 2011 r.

Ministerstwa Zdrowia opublikowało na swojej stronie komunikat, który dotyczy realizatorów i środków przeznaczonych na realizację w 2011 r. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD. więcej >>

Język migowy w urzędach w województwie Kujawsko-Pomorskim

Pracownicy toruńskiego magistratu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczęli naukę języka migowego. Dzięki temu 4 tysiące głuchych mieszkańców regionu sprawniej załatwi swoje sprawy w urzędach. więcej >>

Nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym

7 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, która wprowadza sporo zmian dotyczących leczenia uzdrowiskowego i zagospodarowania przestrzennego kurortów. więcej >>

Pomoc dla chorych na Parkinsona na Mazowszu

Osoby chore na Prakinsona i ich opiekunowie mogą zwrócić się o pomoc do Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Stowarzyszenie organizuje bezpłatne wykłady specjalistów w każdą trzecią sobotę miesiąca. Jest również możliwość zapisania się na poranną rehabilitację usprawniającą (w grupach do 10 osób) w sali gimnastycznej na Ochocie. więcej >>

Powstanie Centrum Urazowe na Mazowszu

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie powstanie jedyne na Mazowszu Centrum Urazowe. Pacjenci z Warszawy i Mazowsza, którzy będą w stanie nagłego zagrożenia życia, otrzymają szybką diagnostykę i kompleksową pomoc medyczną w wysokospecjalistycznym ośrodku. Już od grudnia 2010 r. WIM kupuje potrzebną wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt informatyczny, który pozwolili na utworzenie i prawidłowe funkcjonowanie Centrum Urazowego. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2011 r.

W czerwcu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosła 11,8 proc. W porównaniu do maja 2011r. spadła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym czasie 2010r. wskaźnik ten obniżył się również o 0,4 punktu (z 12,1 proc.do11,7proc.). Bezrobotnych było 1 884 600 osób, a pracodawcy zgłosili 68 100 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. więcej >>

Ustawy z rządowego pakietu ustaw zdrowotnych

Weszły już w życie zapisy ustaw o działalności leczniczej oraz o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Są to ważne ustawy z rządowego pakietu zdrowotnego. więcej >>

Coraz więcej prywatnych porodówek w województwie łódzkim

W najbliższym czasie zostanie otwarty prywatny szpital w Rzgowie z oddziałem położniczo-ginekologicznym. Następnym nowym miejscem dla rodzących jest NZOZ Klinika Ginekologiczna Medeor Plus. Właściciele tych lecznic oraz ginekolodzy z Opoczna i Łęczycy poinformowali, że jesienią będą się starać o kontrakt z NFZ na położnictwo i ginekologię. więcej >>

Leczenie w czasie urlopu

Pacjenci, którzy przebywają na urlopie poza stałym miejscem zamieszkania mają prawo do leczenia finansowanego przez NFZ. więcej >>

Lista ośrodków, które pozyskują dawców szpiku

27 czerwca 2011r. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, który dotyczy ośrodków dawców szpiku posiadających zezwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności. więcej >>

Należy myć owoce leśne

Owoce należy myć przed jedzeniem. Eksperci ostrzegają, że jedząc nieumyte truskawki, poziomki, czarne jagody i malin można się nabawić groźnego pasożyta wywołującego bąblowicę. więcej >>

Nowe etykiety na papierosach

Od 15 maja 2012r., na opakowaniach polskich papierosów mają się pojawić nowe obrazki. Będą one przedstawiały m.in. denata, dzieci narażone na wdychanie dymu tytoniowego, chorego podłączonego do respiratora. Konieczność zmian etykiet papierosowych przedstawia projekt rozporządzenia, skierowany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych. więcej >>

Oznaczenia dla niewidomych w warszawskim metrze

W warszawskim metrze mają się pojawić oznaczenia krawędzi peronów dla niewidomych - wyczuwalne stopą wypustki, tzw. guzki. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie, które nakłada obowiązek takiego oznakowania. więcej >>

Zachodnie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu

24 czerwca 2011r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą: ”Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu”. 21 czerwca projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, a uwagi można zgłaszać do 5 lipca 2011r. Program realizuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako inwestor. Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad realizacją Programu. więcej >>

Zadania lekarza uzdrowiska

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska został już opublikowany i przekazany do uzgodnień zewnętrznych 22 czerwca 2011 r. Uwagi można zgłaszać do 5 lipca 2011r. więcej >>

Kolejne lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie

Lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostało otwarte przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Jest to trzecie takie lądowisko w stolicy. Inwestycję sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia. Koszt budowy to 1,175 mln zł. więcej >>

Niepełnosprawne dziecko w domu pomocy społecznej

14 czerwca 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domu pomocy społecznej (Dz.U. nr 109, poz. 632). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dom pomocy społecznej, w którym ma przebywać niepełnosprawne dziecko, musi zapewnić mu transport z jego domu rodzinnego. więcej >>

Powstanie ośrodek radioterapii protonowej w Poznaniu

Do 2020 roku w Poznaniu ma powstać ośrodek radioterapii protonowej. 13 czerwca w Poznaniu, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz rektorzy UAM, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Politechniki Poznańskiej oraz dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie podpisali list intencyjny w sprawie powołania takiej placówki. więcej >>

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Opublikowany został już projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.). więcej >>

Rynek pracy w maju 2011 r.

W maju 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,2 proc. W porównaniu do kwietnia 2011r. spadła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,3 punktu (z 12,4 proc. do 12,1 proc.). więcej >>

Wzrasta ilość wykrytych zakażeń wirusem HIV w Polsce

9 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja na temat wirusa HIV. Mamy co raz skuteczniejsze leki w walce z AIDS, ale cały czas nie ma skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi i zakażenie nie jest całkowicie uleczalne. więcej >>

Karty z napisem \"EKUZ\" w alfabecie Braille`a

Odziały wojewódzkie NFZ mogą naklejać na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego napis "EKUZ" w alfabecie Barille`a. Tym sposobem łatwiej będzie się posługiwać kartą osobom niewidomym i słabowidzącym. więcej >>

Kontrola zwolnień lekarskich

Po przeprowadzonej przez ZUS w pierwszym kwartale tego roku kontroli zwolnień lekarskich wstrzymano lub cofnięto ponad 41 mln zł świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego.Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie pod względem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. Uprawnienia w tym zakresie wynikają z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. więcej >>

Nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Od 1 czerwca 2011 r. składki emerytalne i rentowe będą zwracane w całości tylko niepełnosprawnemu przedsiębiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe czyli osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymają zwrot składek w wysokości 60 proc. Natomiast osoby z lekkim stopniem otrzymają tylko30 procent obowiązkowych składek. więcej >>

Nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Sejm znowelizował ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która ułatwi pochówek martwo urodzonych dzieci. więcej >>

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii została już podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pozwala ona na odstąpienie, w niektórych przypadkach, od ścigania za posiadanie małej ilości. więcej >>

Powstanie Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

W Poznaniu wmurowano już kamień węgielny pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), tworzonego m.in. przy udziale Uniwersytetu Medycznego. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w 2013 roku. więcej >>

Elektroniczne gry mają pomóc w rehabilitacji dzieci chorych na raka

20 maja Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową ,,Iskierka\'\' przekaże Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie konsolę do gier wraz oprzyrządowaniem Kinect, który umożliwia terapię ruchową. więcej >>

Kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat musi zatrudnić odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Jeżeli nie zatrudni niepełnosprawnych, to płaci tzw. kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Może jednak zmniejszyć wysokość płaconej „kary”, ale pod pewnymi warunkami. więcej >>

Kontrola kąpielisk

Do 15 czerwca Główny Inspektorat Sanitarny musi dostarczyć wykaz kąpielisk do Komisji Europejskiej. Mówi o tym unijna dyrektywa kąpieliskowa.

więcej >>

Na świecie umiera mniej dzieci

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w corocznym raporcie poinformowała, że liczba zgonów wśród dzieci do lat pięciu w ciągu ostatniej dekady spadła o 2,7 proc. Jest to dwukrotnie szybsze tempo, niż na początku lat 90-tych. Spadek odnotowano również w przypadku śmiertelności okołoporodowej kobiet (3,3 proc. w porównaniu z 2 proc. w latach 90-tych). więcej >>

Nowe regulacje w sprawie medycyny sportowej

13 maja weszły w życie dwa rozporządzenia ministra zdrowia regulujące tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2011 r.

W końcu kwietnia 2011 liczba bezrobotnych wyniosła 2044,4 tys. osób. W porównaniu do końca marca 2011 spadła o 89,5 tys. osób. Spadek ten jest porównywalny do spadku odnotowanego w takim samym okresie 2010 roku. W kwietniu 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,6% . W porównaniu do marca spadła o 0,5 punktu procentowego. więcej >>

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Specjaliści podają, że co raz więcej Polaków ma problemy z nadwagą lub otyłością, a tym samym wzrasta liczba osób cierpiącą na nadciśnienie tętnicze. więcej >>

Informacje dotyczące uśmierzania bólu można uzyskać telefonicznie

Od 21 kwietnia działa bezpłatna infolinia pod numerem której można uzyskać informacje dotyczące uśmierzania bólu. Infolinię uruchomił Zakład Badania i Leczenia Bólu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. więcej >>

Kolejna edycja akcji Rodzić po Ludzku

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji "Rodzić po Ludzku", której celem jest popularyzacja standardów okołoporodowych. Takie standardy obowiązują w Polsce od 8 kwietnia 2011r. Organizatorami akcji są: Fundacja Rodzić po Ludzku, Gazeta Wyborcza i miesięcznik „Dziecko”. więcej >>

Na unijnym rynku tylko zarejestrowane leki ziołowe

Od 1 maja na unijnym rynku mogą pozostać tylko zarejestrowane leki ziołowe. Komisja Europejska podała, że dzięki temu osoby korzystające z nich będą mogły zaufać bezpieczeństwu tych specyfików. Łatwiej będzie je zarejestrować niż inne leki. więcej >>

Pieniądze na centrum mikrobiologii we Wrocławiu

Nowoczesne laboratoria powstaną w nowym Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Resort nauki i szkolnictwa wyższego przekazał ponad 1 mln zł na dofinansowanie tej inwestycji w latach 2011-2012. więcej >>

Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom

Gmina Police będzie finansowała program szczepienia dwulatków przeciw pneumokokom. Z szacunków przygotowanych przez wydział zdrowia Urzędu Miejskiego w Policach, program szczepień dwulatków w całej gminie obejmie 491 dzieci. Koszt szczepień, które sfinansuje gmina to 122 tys. zł. więcej >>

W Szczecinie leczą oparzenia nożem hydro-chirurgicznym

W Regionalnym Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie Zdrojach wykonano przeszczep skóry, gdzie po raz pierwszy wykorzystano do zabiegu nowoczesny nóż hydro-chirurgiczny. Dokonuje cięć strumieniem płynu. więcej >>

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw w takiej wersji, jaka została przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów. więcej >>

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w woj. lubuskim

W lipcu w woj. lubuskim ma zacząć działać Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Będzie ono obsługiwało numery alarmowe i informowało dyspozytorów służb ratowniczych o sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców regionu. więcej >>

Czwarta edycja KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa

W Krakowie rozpoczęła się akcja promocyjna honorowego krwiodawstwa i świadomej transplantologii wśród studentów uczelni wyższych oraz mieszkańców Krakowa. więcej >>

Lądowisko na dachu Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku

W sierpniu 2011r. ma zostać zakończona budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku. Na dachu jednego z budynków nowego szpitalnego kompleksu powstanie lądowisko dla śmigłowców. więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o pomocy społecznej, która pozwala na tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych. Określa ona, że jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami. Osoba lub rodzina, która opiekuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mogła zająć się także innymi osobami niepełnosprawnymi i otrzymywać na ten cel środki z samorządu. więcej >>

Ustawa o działalności leczniczej

15 kwietnia posłowie wprowadzili doprecyzowujące poprawki Senatu zgłoszone do ustawy o działalności leczniczej. Reguluje ona m.in. kwestię przekształceń szpitali w spółki. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Wprowadzone poprawki nie zmieniają głównych założeń ustawy. więcej >>

Warunki umów na chemioterapię

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa Funduszu z 18 kwietnia 2011r.,które zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. więcej >>

Aktualizacja przepisów dotyczących zdrowia kierowców

Komisja Europejska chce, aby Polska i sześć innych krajów UE dostosowały się do nowych unijnych przepisów i zaktualizowały wymogi, które dotyczą "fizycznych i psychicznych" zdolności do prowadzenia pojazdów. więcej >>

Kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarka, aby wykonywać niektóre świadczenia z zakresu medycyny pracy, musi ukończyć odpowiedni kurs. więcej >>

Leczenie chorych na hemofilię

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację o realizacji „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”. więcej >>

Rynek pracy w marcu 2011 r.

W marcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła 13,1 proc. W porównaniu do lutego spadła o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci

Rodzic, który jest ubezpieczony czyli odprowadza składkę do NFZ powinien zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia. Gdy dziecko ukończy 18 lat, może ono dalej być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny pod warunkiem, że dalej się uczy, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia. więcej >>

Zwolnienie lekarskie

Osoba, która jest chora ma obowiązek dostarczyć zwolnienie lekarskie do kadr lub bezpośrednio swojemu przełożonemu w ciągu siedmiu dni od daty jego wydania. Po przekroczeniu tego terminu będzie miała zmniejszony zasiłek chorobowy o 25 proc. więcej >>

Centra urazowe pomogą ofiarom wypadków

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 11 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. nr 40, poz. 212). leczenie ciężkich oparzeń oraz pacjentów z wieloma urazami wewnętrznymi będzie odbywać się w wojewódzkich centrach urazowych. Rozporządzenie weszło już w życie. więcej >>

Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zakład pracy chronionej ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu stanowisko pracy dostosowane do jego potrzeb. Informację o wywiązaniu się z tego obowiązku powinien przesłać w formie elektronicznej lub papierowej. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. nr 44, poz. 232), które weszło już w życie. więcej >>

Lista ośrodków dawców szpiku

Ministerstwo Zdrowia podało informację o kolejnych podmiotach, które mają już pozwolenie na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku. więcej >>

Nowoczesne leczenie chorych po udarze w stolicy

W Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie został uruchomiony oddział udarowy, gdzie pacjentów będzie się leczyć wysokospecjalistycznymi metodami. więcej >>

Promocja krwiodawstwa i transplantologii w Zielonej Górze

24 marca w Zielonej Górze rozpocznie się VI Festiwal Życia pod hasłem "Życie jest cudem", który promuje m.in. krwiodawstwo i transplantologię. więcej >>

Uwaga na kleszcze

Już w marcu zaczynają się uaktywniać kleszcze, które przenoszące wiele groźnych chorób zakaźnych, w tym kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). O tej chorobie i możliwości zaszczepienia się przeciw niej przypomina trzecia edycja akcji "Zielone Dni". więcej >>

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

24 marca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Na tę zakaźną chorobę, wywoływaną przez bakterie, prątki gruźlicy, co roku zapada na świecie 9-10 mln ludzi, a 1,3 mln umiera z jej powodu. więcej >>

Badania cytologiczne bardziej dostępne

Zwiększyła się liczba położnych, które będą mogły pobrać materiał do badań cytologicznych. W województwie warmińsko-mazurskim pracuje ich 190. więcej >>

Mukowiscydoza – choroba całej rodziny

Mukowiscydozę uważa się za najczęstsze genetyczne schorzenie rasy białej. Jest spowodowana mutacją w genie CFTR, który koduje białko regulujące transport jonów chloru przez błony komórkowe. Chorzy produkują nadmiernie gęsty i lepki śluz, który zalega zwłaszcza w układzie oddechowym oraz w przewodach, które wyprowadzają enzymy trawienne z trzustki do układu pokarmowego. Na mukowiscydozę choruje cała rodzina, która potrzebuje pomocy, zwłaszcza finansowej. więcej >>

Pomoc medyczna w nocy i święta

Od 1 marca 2011 roku zmianie uległy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta. Placówki, które udzielają teraz świadczeń w nocy i święta można znaleźć na stronach NFZ. więcej >>

Rynek pracy w lutym 2011 r.

W lutym 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2 proc. W porównaniu do stycznia 2011 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego. więcej >>

Usługi rehabilitacyjne bez VAT

Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które przywraca zwolnienie z VAT usług rehabilitacyjnych, świadczonych przez podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej. więcej >>

Więcej pracowników socjalnych w gminach

Senat przyjął poprawkę do ustawy z 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona, że ośrodki pomocy społecznej będą mogły zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, tak aby jeden przypadał na 50 rodzin lub osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną lub tak jak dotychczas jednego pracownika na 2 tys. mieszkańców. więcej >>

Komora hiperbaryczna w Poznaniu

Pierwsza w zachodniej Polsce komora Hiperbaryczna znajduje się Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.W komorze leczy się m.in. chorych na sepsę, z ciężkimi poparzeniami czy z odmrożeniami. więcej >>

Konsultacje w sprawie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne zostanie skierowany do konsultacji. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że dodatkowe ubezpieczenia nie spowodują dopłat do świadczeń medycznych, które są gwarantowane ze środków publicznych. więcej >>

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

18 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. więcej >>

NIP na zwolnieniu lekarskim

Rząd pracuje nad zniesieniem NIP-u dla osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami stanowienia prawa, wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmienią się akty niższej rangi. więcej >>

Opłata za kopię dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo dostępu do informacji o przebiegu leczenia. Jednak kopia dokumentacji medycznej jest płatna. więcej >>

Program zwalczania chorób nowotworowych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Ogłoszenie konkursów wynika z ustawy z 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. więcej >>

Głuchoślepota - nowa kategoria niepełnosprawności

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda poinformował, że zostanie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota. więcej >>

Nowe papierosy samogasnące

Od 17 listopada 2011 roku wszystkie zakłady wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej będą miały obowiązek produkować papierosy samogasnące. więcej >>

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Określa ono programy zapobiegania i zwalczania określonych zakażeń lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, które wynikają z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych. więcej >>

Rodzinne domy opieki nad niepełnosprawnymi

4 lutego Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. więcej >>

Ubezpieczenie zdrowotne - składka w 2011 r.

ZUS podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej >>

Wzrasta zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce

W 2009 r. zatrudnionych było 247 tys. osób niepełnosprawnych czyli o 21 proc. więcej niż w 2008r. Przybyło również warsztatów terapii zajęciowej, pojawiły się możliwości udziału niepełnosprawnych w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji. więcej >>

Bezpłatne badania genetyczne w Warszawie

W Warszawie ubezpieczeni pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych porad genetyka klinicznego. więcej >>

Nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników

Sejm znowelizował Kodeks pracy i zlikwidował obowiązek wykonywania przez pracownika badań lekarskich, gdy zatrudniany jest u tego samego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy. więcej >>

Program profilaktyki HCV

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Grupa Ekspertów HCV rozpoczyna pilotażowy program profilaktyki zakażeń HCV. W Polsce ok. 700 tys. osób może być zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) i nie wiedzieć o tym. Wirusem można zarazić się m.in. w szpitalu, podczas wizyty u kosmetyczki, przy wykonywaniu tatuażu czy przekłuwaniu części ciała. więcej >>

Recepty ważne w całej Unii Europejskiej

Parlament Europejski uchwalił dyrektywę o swobodnym wyborze kraju i miejsca leczenia przez pacjentów z krajów UE. Dzięki temu przepisane przez polskich lekarzy recepty będzie można realizować w całej Unii Europejskiej, pod warunkiem, że lek jest dopuszczony do sprzedaży w kraju zakupu. więcej >>

Więcej chorych na grypę

W ciągu ostatnich tygodni wzrosła nieznacznie zapadalność na grypę. więcej >>

Więcej rejestracji z numerem PESEL

Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą rozszerzyć listę zabiegów specjalistycznych, które zostaną objęte obowiązkiem rejestracji numeru PESEL. więcej >>

Wsparcie finansowe dla uczących się niepełnosprawnych

Na przełomie I i II kwartału 2011 roku osoby niepełnosprawne dostaną dopłaty m.in. do czesnego i dojazdów do szkoły. Od 1 do 28 lutego 2011 r. niepełnosprawni studenci i uczniowie szkół policealnych mogą złożyć wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) właściwym ze względu na siedzibę szkoły (lub jej filii), w której osoby te pobierają naukę. więcej >>

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty przez Rząd

28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ma on na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocję zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych. Program będzie realizowany w latach 2011-2015. więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które przygotowała komisja polityki społecznej i rodziny. Zgłoszone zostały do niej poprawki i dlatego zostanie ona ponownie rozpatrzona przez komisję. więcej >>

Przepisy dotyczące promieniowania jonizującego

25 grudnia 2010 r. wygasły przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625).| więcej >>

Refundacja pomp insulinowych do 26 roku życia

Rozporządzenie dotyczące refundacji pomp insulinowych trafiło do Rządowego Centrum Legislacji. Poinformował o tym resort zdrowia. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2010 r.

W grudniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie danych z urzędów pracy) wyniosła 12,3%. W porównaniu do listopada 2010r. wzrosła o 0,6 punktu procentowego. więcej >>

Sanatoria mają czas na remonty do 2016

Uzdrowiska mają 4 lata na dostosowanie swoich budynków i pomieszczeń do wymogów technicznych i sanitarnych. więcej >>

Baza danych o miejscach dostosowanych dla niepełnosprawnych

Jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z udoskonalonej internetowej bazy danych o obiektach użyteczności publicznej w Warszawie dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Serwis będzie miał nową szatę graficzną, a informacje tam umieszczone w przyszłości będą dostępne w trzech językach. Projekt zmienionej strony przedstawiono 3 grudnia na konferencji w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. więcej >>

Do 2012 roku w karetkach będą jeździć wszyscy lekarze

Do końca 2012 roku w karetkach będą mogli jeździć wszyscy lekarze bez względu na specjalizację. Natomiast od 2012 roku w karetkach będą pracować lekarze ze specjalizacją m.in. z anestezjologii, chirurgii, pediatrii czy chorób wewnętrznych. Taki przepis wprowadza nowelizacja z 22 października 2010 r. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 219, poz. 1443), która weszła już w życie. więcej >>

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3 grudnia posłowie opowiedzieli się za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Teraz placówki, które udzielają świadczeń zdrowotnych będą przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia lub do Ministerstwa Zdrowia numery PESEL pacjentów oczekujących w kolejkach. więcej >>

Nowoczesna komora hiperbaryczna w Poznaniu

Nowoczesna komora hiperbaryczna znajdzie się w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. W komorach hiperbarycznych leczy się m.in. zatrucie tlenkiem węgla, oparzenia, trudno gojące się rany. więcej >>

Projekt rozporządzenia dotyczący leczenia stomatologicznego

Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2010 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 11,8 proc. W porównaniu do października 2010r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego. więcej >>

Co dziesiąty przedszkolak to niejadek

Collegium Medicum UJ przeprowadziło badania nad zaburzeniami apetytu u dzieci, z których wynika, że co dziesiąty przedszkolak może mieć neofobię żywieniową. więcej >>

Dzieci są coraz bardziej narażone na alergię

Coraz więcej dzieci cierpi z powodu chorób alergicznych, a badania diagnostyczne przechodzi tylko 40 proc. więcej >>

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

Traktat z Lizbony przewiduje powstanie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, który miałby wesprzeć już istniejące programy wolontariackie i europejskie akcje humanitarne. więcej >>

Kapsułka z kamerami zamiast endoskopu

Niekiedy jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co dzieje się wewnątrz żołądka jest zajrzenie do środka .Połykanie przewodu endoskopu nie należy jednak do przyjemności. Firmy Siemens i Olympus opracowały urządzenie, które jest wyposażone w dwie kamery i po połknięciu wykonuje zdjęcia wysokiej rozdzielczości, po czym bezprzewodowo przesyła je na zewnątrz. więcej >>

Najnowsze wytyczne resuscytacyjne

Europejska Rada Resuscytacji przedstawiła nowe Wytyczne Resuscytacji na 2010 rok. Wynikają one z najnowszych badań naukowych w dziedzinie medycyny ratunkowej. Poprzednie wytyczne pochodziły z 2005 roku. więcej >>

Rozporządzenie dotyczące planu działania ratownictwa medycznego

Resort zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. więcej >>

Umowy POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rok 2011 i następne lata. więcej >>

Bankomat PKO BP dla niewidomych

PKO Bank Polski uruchomił w podwarszawskich Laskach bankomat z funkcjami, dzięki którym z bankomatu mogą korzystać osoby niewidome i niedowidzące. Urządzenie posiada możliwość komunikacji głosowej oraz napisy w języku Braille\'a. więcej >>

Kary za łamanie zakazu palenia

Zgodnie z projektem zmiany rozporządzenia, przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia inspektorzy sanitarni będą nakładali kary finansowe za złamanie zakazu palenia papierosów. 15 listopada bowiem wchodzi w życie tzw. ustawa antynikotynowa. więcej >>

Kwalifikacje lekarzy do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom

Resort zdrowia przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich zawodnikom. więcej >>

Likwidacja druku RMUA

Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować druki RMUA, które potwierdzają opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej >>

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

29 października sejm znowelizował ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Zmienione zostały przepisy dotyczące przymusu bezpośredniego. Więcej uprawnień ma też rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. więcej >>

Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Senatorowie poparli nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek oraz ograniczenie handlu długami szpitali. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2010 r.

W październiku 2010r. stopa bezrobocia wyniosła 11,5 proc. W porównaniu do września 2010 r. nie uległa zmianie. Liczba bezrobotnych w końcu października 2010 roku wyniosła 1.820,3 tys. osób i w porównaniu do końca września 2010 roku wzrosła o 7,7 tys. osób. więcej >>

20 proc. dzieci i młodzieży ma problemy ze słuchem

Podczas katowickiej konferencji – Pokolenie mp3 albo o słuchu, słuchaniu i słyszeniu – przedstawiono dane, z których wynika, że około 20 proc. dzieci i młodzieży w Polsce (od wieku przedszkolnego po klasy licealne) ma problemy ze słuchem. Specjaliści podkreślają, że nieleczone infekcje i głośne słuchanie muzyki mogą spowodować znaczne i nieodwracalne ubytki słuchu. więcej >>

Internetowa rejestracja pacjentów w Wielkopolsce

Pacjenci z województwa wielkopolskiego mogą rejestrować się na wizyty do lekarza za pośrednictwem portalu internetowego www.twoja-poradnia.pl. Jest to pierwszy tego typu serwis w regionie, który oferuje pacjentom bezpłatny dostęp do internetowej rejestracji na wizyty do specjalistów. więcej >>

Nowe druki zwolnień lekarskich

Druki zwolnień lekarskich zostaną uproszczone. O pięć rubryk zmniejszy się liczba pól, które wypełnia lekarz wystawiając zwolnienie lekarskie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej uproszczone druki będą obowiązywać od 12 stycznia 2011 r. więcej >>

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) zgodnie z którą do końca 2012 roku w karetach będą mogli, tak jak dotychczas, pracować lekarze wszystkich specjalności (np. dermatolog czy urolog). Bez tej ustawy pod znakiem zapytania była kwestia udzielania świadczeń zdrowotnych przez stacje pogotowia ratunkowego na podstawie kontraktów z NFZ. więcej >>

Od 2011 r. Pomorski oddział NFZ przestaje drukować i wydawać książeczki RUM

Książeczki Rejestru Usług Medycznych dostępne są obecnie w trzech województwach: pomorskim, lubuskim i opolskim. Jednak Barbara Kawińska, p.o. dyrektora pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wytłumaczyła, że książeczki RUM miały potwierdzać ubezpieczenie pacjentów, ale nie spełniły swojego zadania i pomorski oddział NFZ postanowił z nich zrezygnować. więcej >>

Program terapeutyczny dla osób cierpiących na łuszczycę

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że w ciągu trzech miesięcy opracuje program terapeutyczny z wykorzystaniem leków biologicznych dla ciężko chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów. więcej >>

Europejska Karta Praw Dziecka Hospitalizowanego

Zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka Hospitalizowanego rodzic nie powinien płacić za swój pobyt przy dziecku, które przebywa w szpitalu. Jednak pomimo takiego przepisu w Polsce taka opłata może być pobierana. Z inicjatywy rzecznik praw pacjenta w Polsce ma zostać ratyfikowana Europejska Karta Praw Dziecka Hospitalizowanego. więcej >>

Leków na receptę nie będzie można kupić w sieci

Zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne dotyczące wysyłkowej sprzedaży leków uniemożliwią handel produktami leczniczymi na receptę przez internet. więcej >>

Powstanie ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych w Lublinie

Jeszcze w 2010 roku rozpocznie się budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" w Lublinie. Inwestycja kosztować będzie około 7,5 mln zł i ma zostać zakończona w drugiej połowie 2012 roku. 4,875 mln zł zostanie pokryte dzięki unijnym funduszom, pozostała część z budżetu miasta. więcej >>

Powstała wirtualna poradnia dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zleciło utworzenie wirtualnej poradni, w której można bezpłatnie i anonimowo uzyskać poradę lekarza, prawnika, psychologa w zakresie problematyki związanej z narkotykami i dopalaczami. więcej >>

Rośnie liczba zachorowań na grypę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH poinformował, że w pierwszych dniach października odnotowano ponad 15 tys. zachorowań i podejrzeń grypy. Jest to prawie o 10 tys. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku. więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2010 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2010 roku (na podstawie danych, przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy) wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do sierpnia 2010r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu września 2010 roku wyniosła 1.815,1 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia 2010 roku wzrosła o 14,9 tys. osób. więcej >>

Tylko specjaliści będą orzekać o schorzeniach niepełnosprawnych

Z par. 1 pkt 8 rozporządzenia z 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 224, poz. 1803), które weszło już w życie wynika, że od 2014 r., pracownik socjalny będzie mógł zostać członkiem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, tylko jeżeli ukończy kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna. więcej >>

Zmiany w dopłatach do zatrudnienia niepełnosprawnych

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych zakłada zwiększenie dopłat do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym, a zmniejszenie - w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. więcej >>

Centrum Choroby Alzheimera w Warszawie już otwarte

W Warszawie działa Centrum Pomocy Chorym na Alzheimera, gdzie mieszka już tam 77 pacjentów. Ośrodek pomaga również rodzinom chorych. Centrum Choroby Alzheimera w Warszawie to pierwsza placówka w Polsce, w której osoby starsze cierpiące z powodu chorób otępiennych mają zapewnioną całodobową lub dzienną opiekę. Z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera wynika, że w Polsce żyje ok. 250 tys. osób cierpiących z powodu Alzheimera. więcej >>

Dostęp do rejestru zablokowanych recept

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia planuje udostępnić aptekom i punktom aptecznym możliwość korzystania z rejestru recept zablokowanych w trybie on-line oraz pobierania plików, które zawierają zblokowane numery recept. więcej >>

Druki ZUS RMUA będą wydawane raz na kwartał?

Posłowie z sejmowej komisji Przyjazne Państwo proponują, aby pracodawcy mogli wydawać pracownikom druki ZUS RMUA co kwartał. Propozycja kwartalnego wydawania ZUS RMUA znajduje się w projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przygotowała komisja Przyjazne Państwo. więcej >>

Pełne informacje o lekach

Parlament Europejski zajmuje się zmianami, dzięki którym pacjenci będą mieli dostęp do pełnych informacji o zastosowaniu leków i ich działaniach ubocznych. Informacje te znajdą się w portalach internetowych w wielu językach. Zmiany w przepisach są potrzebne ponieważ w Unii Europejskiej każdego roku, po nieprawidłowym zastosowaniu leków lub w skutek działań ubocznych, umiera około 200 tysięcy pacjentów. Zgony te są na piątym miejscu pod względem przyczyn zgonów w szpitalu. więcej >>

Powstaną nowe programy terapeutyczne

Artur Fałek, dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji Ministerstwa Zdrowia poinformował, że trwają prace nad około dwudziestoma programami terapeutycznymi. Modyfikowane są programy, które juz istnieją oraz powstają nowe. Spośród programów onkologicznych najbardziej zaawansowane prace trwają nad programem terapeutycznym leczenia raka nerki. więcej >>

XXI edycja akcji Żółty Tydzień

Rozpoczęła się XXI edycja akcji "Żółty Tydzień", która adresowana jest do wszystkich zainteresowanych profilaktyką wirusowego zapalenia wątroby typu A i B. Od 27 września do 8 października do punktów szczepień mogą zgłaszać się osoby, które rozpoczęły cykl szczepień w marcu 2010r. To również okazja do przyjęcia pierwszej dawki, dla osób, które chcą rozpocząć cykl szczepień. W tych dniach będzie można zaszczepić się przeciw WZW typu A i WZW typu B. więcej >>

Zakaz dodawania cukru do soków owocowych?

22 września Komisja Europejska w unijnej dyrektywie o sokach z 2001 r. zaproponowała zakaz dodawania cukru do soków owocowych. W ten sposób KE realizuje swoją politykę promocji zdrowej, zrównoważonej diety. Obecnie dodatek cukru w sokach owocowych jest dozwolony jeżeli nie przekracza 150 g na litr. W przypadku nektarów owocowych, cukru nie może być więcej niż 20 proc. całkowitej wagi. więcej >>

Dotacje na informatyzację ochrony zdrowia w województwie pomorskim

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 12 projektów, które dostaną łącznie prawie 50 mln zł, z 67 mln zł potrzebnych na realizację przedsięwzięć. Z tych 12 projektów 4 dotyczą ochrony zdrowia. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Pomorskiego. Zostało przyznane w ramach działania: "Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego". Na ochronę zdrowia przeznaczono w sumie ponad 8,5 mln zł. więcej >>

Likwidacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) zakłada likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nowela ma być częścią pakietu ustaw zdrowotnych, który do października ma zostać przekazany do Sejmu. Resort zdrowia skierował w ostatnim czasie do konsultacji społecznych również dwa inne projekty z pakietu: nowelizację ustawy o prawach pacjenta oraz ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. więcej >>

Mniej pieniędzy na rehabilitację

Z projektu planu finansowego PFRON wynika, że w 2011 r. na zadania związane z rehabilitacją powiaty dostaną ponad 80 mln zł mniej niż teraz. W porównaniu z 2008 r. kwota ta będzie niższa aż o 376 mln zł, czyli o 41 proc. Pieniądze te powiaty przeznaczają m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, udział niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidację barier różnego typu. więcej >>

Nasza firma na Facebooku!

Z przyjemnością informujemy, że wydawnictwo Verlag Dashofer jest już oficjalnie na Facebooku. Dołącz do nas jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w branży i z wyprzedzeniem wiedzieć o nowych publikacjach wydawanych przez naszą firmę. Dla naszych fanów na Facebooku przygotowaliśmy również wiele ciekawych promocji. Dołącz do nas! więcej >>

Ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera w Warszawie

Na warszawskim Ursynowie powstał ośrodek dla osób z chorobą Alzheimera, w którym zamieszka 90 pacjentów. Remont starej części będzie trwał do wiosny. więcej >>

Prywatna poradnia genetyczna w Warszawie

Na Służewcu działa pierwsza w Warszawie niepubliczna poradnia genetyczna. Badanie kosztuje tam minimum 130 zł. Z usług Genomedu może skorzystać każdy, kto uważa, że u niego lub kogoś rodziny występuje choroba genetyczna. Określić można też predyspozycje do wystąpienia danej choroby. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2010r.

W sierpniu 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca 2010r.) wyniosła 11,3%. W porównaniu do lipca spadła o 0,1punktu procentowego. W sierpniu 2009 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 10,8%, ale w porównaniu do lipca 2009 roku wzrósł o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Kontrola sklepów z dopalaczami

Od 3 września urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe będą kontrolowały punkty, które oferują dopalacze. Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zapowiedział, że urzędy kontroli skarbowej sprawdzą prawidłowość ewidencjonowania obrotu dopalaczami oraz dokonają tzw. spisu towarów z natury. więcej >>

Prawo jazdy dla osób chorych na cukrzycę

Do konsultacji społecznych skierowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Nowelizacja określa m.in. sposób oceny stanu zdrowia osób chorych na cukrzycę oraz padaczkę, które mają już prawo jazdy lub ubiegają się o ten dokument. więcej >>

Projekt rozporządzenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej został skierowany do konsultacji społecznych. więcej >>

Projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. więcej >>

Rzecznicy praw lekarzy

3 września Naczelna Rada Lekarska chce powołać rzecznika praw lekarza. Do jego zadań należeć będzie koordynacja działalności rzeczników praw lekarzy przy izbach lekarskich. więcej >>

Zapisy do lekarzy przez internet

Do konsultacji społecznych przekazano projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który zakłada m. in. umawianie wizyt w publicznych placówkach przez Internet i monitorowanie online statusu w kolejce do lekarza. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia to część ustaw zdrowotnych, które od jakiegoś czasu zapowiada Ministerstwo Zdrowia. więcej >>

Nowa metoda leczenia raka wątroby dostępna już w Polsce

Lekarze z warszawskich szpitali CSK MSWiA oraz Wojskowego Instytutu Medycznego stosują metodę radioembolizacji, znaną na świecie jako SIRT (ang. selective intraarterial radiotherapy). Metoda ta może być stosowana w przypadkach, gdy chemioterapia nie jest skuteczna lub gdy stan chorego na nią nie pozwala. więcej >>

Powstała poradnia zaburzeń oddychania podczas snu

Centrum Medyczne Enel-Med uruchomiło w Warszawie poradnię diagnostyki i leczenia tzw. bezdechu podczas snu (OBPS). więcej >>

Rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Celem projektu jest ujednolicenie przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej - chodzi o transpozycję do prawa polskiego dyrektywy 2006/25/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym). więcej >>

Rozporządzenie w sprawie środków odurzających

Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2010 r.

W lipcu 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca 2010r.) wyniosła 11,4%. W porównaniu do czerwca 2010r. spadła ona o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2009 roku wskaźnik ten wzrósł o 0,1 punktu (z 10,6% do 10,7%). więcej >>

Rzecznik Praw Obywatelskich o osobach głuchoniewidomych

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących osób głuchoniewidomych. Jej zdaniem przepisy w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nie biorą pod uwagę głuchoślepoty jako unikalnej i specyficznej niepełnosprawności, zrównując ją z jednoczesnym występowaniem dwóch odrębnych niepełnosprawności. więcej >>

W Warszawie powstanie Dom Chorych na Raka

Przy Centrum Onkologii w Warszawie powstanie pierwszy w Polsce Dom Chorych na Raka. Budowa powinna ruszyć w 2011 roku, a jego oddanie zaplanowano wstępnie na 2013 r. Pomysłodawcą budowy Domu Chorych na Raka jest Stowarzyszenie „Amazonki”. Koszt przedsięwzięcia to ok. 20 mln zł, a fundusze na jego budowę mają pochodzić zwłaszcza ze środków społecznych. więcej >>

Projekt ustawy o ratownictwie medycznym do konsultacji

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Ustawa o elektronicznych dowodach tożsamości przyjęta przez Sejm

23 lipca Sejm przyjął ustawę o nowych dowodach osobistych. Od 2011 roku będzie można posługiwać się elektronicznym dowodem osobistym, który będzie można wykorzystać przy dostępie do rejestrów publicznych, w tym rejestru usług zdrowotnych. więcej >>

Ustawa o przemocy w rodzinie

1 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie. Ustawa reguluje kwestie kar cielesnych oraz ochrony zdrowia i życia dzieci. więcej >>

Większe opłaty dla kuracjuszy uzdrowisk

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego leczenia uzdrowiskowego, od października kuracjusze zapłacą więcej za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowiskach. więcej >>

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Projekt noweli ustawy z dnia 21 lipca 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, zakłada zachowanie dofinansowań do niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz likwidację dofinansowań do osób posiadających ustalone prawo do emerytury. Projekt ustawy znalazł się już u marszałka sejmu, a następnie trafi na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 4 sierpnia zostanie powołana podkomisja, która ma rozpatrzyć projekt do 11 sierpnia. więcej >>

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zostały przyjęte przez Radę Ministrów. więcej >>

Dodatkowe pieniądze dla wielkopolskich szpitali

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu otrzymał dodatkowe 210 mln zł, które przeznaczy m.in. na leczenie dzieci z hemofilią i pacjentów z ultrarzadkimi chorobami. więcej >>

Leczenie uzdrowiskowe

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia dotyczącą świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. więcej >>

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. więcej >>

Obowiązki przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne, które prowadzą firmy i ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, muszą przedstawiać m.in. sprawozdania finansowe. więcej >>

Prywatny ośrodek leczenia anoreksji i bulimii w Malawie

W Malawie niedaleko Rzeszowa powstanie prywatny ośrodek, w którym będą leczone osoby z anoreksją i bulimią. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2010 r.

W czerwcu 2011 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosła 11,6 proc. W porównaniu do maja 2011 r. spadła o 0,3 punktu procentowego.

więcej >>

Rzeczników Praw Pacjenta przy NFZ zastąpią sekcje skarg i wniosków

Od 2 lipca zadania i obowiązki rzeczników praw pacjenta w wojewódzkich oddziałach NFZ przejęli pracownicy sekcji skarg i wniosków w wydziałach spraw świadczeniobiorców. więcej >>

W województwie Lubuskim stare książeczki RUM do wymiany

Lubuski Oddział Funduszu apeluje do pacjentów, aby do września 2010 r. wymienili stare książeczki RUM na nowe. więcej >>

Do 2 tys. zł dla niepełnosprawnych powodzian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że przekaże 3,5 mln zł na pomoc niepełnosprawnym w ramach programu Powódź 2010. Maksymalna kwota pomocy dla jednej osoby to 2 tys. zł. więcej >>

Multimedialna sala operacyjna w Białymstoku

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na oddziale położnictwa i ginekologii powstała nowoczesna sala operacyjna. więcej >>

Nowelizacja przepisów o wykorzystywaniu środków zfron

5 maja weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), które ograniczają możliwości nieracjonalnego wykorzystywania środków zgromadzonych w funduszu.

więcej >>

Oświadczenia woli i wiedza o transplantacji

Dobiega końca ogólnopolska kampania „Drugie życie”, która promuje w szkołach oświadczenia woli i wiedzę o transplantacji. więcej >>

Pięć dużych ośrodków ratownictwa medycznego w Wielkopolsce

Wojewoda podzielił Wielkopolskę na pięć rejonów i od 2011 r. w każdym z nich powstanie centrum powiadamiania ratunkowego z 20 karetkami. więcej >>

Rynek pracy w maju 2010 r.

W maju 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła 12 proc. W porównaniu do kwietnia 2010r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W takim samym okresie 2009r. wskaźnik ten obniżył się o 0,2 punktu (z 10,9 proc. do 10,7 proc.). więcej >>

Nowe przepisy dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarskich koniecznych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Przekazało go do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. więcej >>

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Bronisław Komorowski, który pełni obowiązki prezydenta podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje ona ujednolicenie zasad odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej oraz jednolite zasady przyznawania pomocy. więcej >>

Położna może wystawiać zaświadczenie do becikowego

Od 31 marca również położna może wystawić zaświadczenie potrzebne rodzicowi, aby otrzymał becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2010 r.

W końcu kwietnia 2010 liczba bezrobotnych wyniosła 1975,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca marca 2010 spadła o 101,0 tys. osób (o 4,9 proc.). więcej >>

Skierowanie do sanatorium ważne przez 18 miesięcy

Pod koniec 2009r. Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie mówiące m.in. o tym, że pacjent ma 18 miesięcy na wykorzystanie skierowania do sanatorium. więcej >>

Studencki portal edukacyjny o udarze mózgu

Powstał nowy portal internetowy udarowy.com.pl, który założyli studenci piątego roku fizjoterapii Collegium Medicum UMK. Portal ma uczyć rozpoznawania objawów udaru. więcej >>

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

5 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 64, poz. 398). więcej >>

Bilet miesięczny dla niepełnosprawnego pracownika

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.), pracodawcy mogą kupować bilety miesięczne niepełnosprawnym pracownikom. więcej >>

Nowe zasady wypłacania becikowego

Do końca 2011 r., aby otrzymać becikowe trzeba tylko udowodnić jedną wizytę w okresie ciąży u ginekologa lub położnej. więcej >>

Nowy zawód: ratownik narciarski

MSWiA przygotowało ustawę, która wprowadza m.in. nowy typ ratownictwa, tzw. ratownictwo narciarskie i zakaz jazdy na nartach pod wpływem alkoholu lub narkotyków. więcej >>

Program dla dzieci z hemofilią

Projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B został przedstawiony do konsultacji. więcej >>

Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń w Szczecinie

W Szczecinie w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zdroje" powstanie Regionalne Centrum Leczenia Oparzeń. więcej >>

Rynek pracy w marcu 2010 r.

W marcu 2010r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,9%. W porównaniu do lutego 2010r. spadła o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnego bez opinii PIP

31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która znosi obowiązek uzyskania przez pracodawcę pozytywnej opinii inspekcji pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. więcej >>

Pieniądze na zatrudnienie psychologów w szkołach

30 proc. środków, które aktualnie dostają powiaty na prowadzenie poradni pedagogiczno-psychologicznych, będzie przekazywanych bezpośrednio do szkół. więcej >>

Podpisane pre-umowy na centra urazowe

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że podpisano 14 pre-umów na utworzenie centrów urazowych. więcej >>

Rynek pracy w lutym 2010 r.

W lutym 2010r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła 13 proc. W porównaniu do stycznia 2010 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. więcej >>

W Warszawie ruszają dwie kampanie: Zdrowe Zatoki i Żółty Tydzień

12 marca w Warszawie rozpocznie się kampania edukacyjna Zdrowe Zatoki, która będzie trwała trzy dni. więcej >>

W Wielkopolsce brakuje neonatologów

W Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju brakuje specjalistów. Jednak w tym województwie największym problemem jest znalezienie neonatologa. więcej >>

Światowy Dzień Nerki

12 marca w Warszawie odbędzie się kongres "Przede wszystkim Pacjent". więcej >>

Antydepresyjny Tramwaj Edukacyjny na Śląsku

8 lutego z Katowic do kilku śląskich miast wyruszył Antydepresyjny Tramwaj Edukacyjny. więcej >>

Całodobowe Centrum Endoskopowego Leczenia Krwawień w Łodzi

Całodobowe Centrum Endoskopowego Leczenia Krwawień powstaje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM - Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi. więcej >>

Gotowy projekt standardu opieki okołoporodowej

Przez ponad dwa lata zespół ekspertów powołany przez Ministerstwo Zdrowia pracował nad projektem standardu opieki okołoporodowej. więcej >>

Program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie

W Szczecinie powstaje kompleksowy program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. więcej >>

Rynek pracy w styczniu 2010 roku

W styczniu 2010r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła 12,8 proc. W porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu procentowego. więcej >>

Większy nadzór nad domami opieki

Sejm zaproponował zmiany w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które zostały przyjęte przez Senat. więcej >>

Białostockie pogotowie ma nowe karetki i sprzęt

Białostockie pogotowie ma 12 nowych ambulansów a szpital w Zambrowie specjalistyczny sprzęt. więcej >>

Nie będzie papierowych legitymacji ubezpieczeniowych

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty, które określił Narodowy Fundusz Zdrowia. więcej >>

Nowelizacja przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Według projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni będą mogli być zatrudniani na otwartym rynku pracy bez konieczności uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

więcej >>

Nowy blok operacyjny w szpitalu onkologicznym w Brzozowie

5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostanie przekazanych na rozbudowę i wyposażenie bloku operacyjnego w szpitalu onkologicznym w Brzozowie. więcej >>

Odział leczenia młodzieży z problemami psychicznymi w województwie świętokrzyskim

W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy ma powstać oddział leczenia młodzieży. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2009 r.

W grudniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2009 roku) wyniosła 11,9 proc. W porównaniu do listopada 2009r. poprzedniego wzrosła o 0,5 punktu procentowego. więcej >>

Skierowanie na rezonans wystawi tylko specjalista

Od 2010 roku skierowania na najdroższe badania będą wystawiać tylko specjaliści. więcej >>

Większy nadzór nad domami pomocy społecznej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje zwiększenie liczby inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej oraz zaostrzenie kar za prowadzenie tych domów bez zezwolenia. więcej >>

Centra Pracy i Punkty Poradnictwa dla niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, aby pomóc niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy stworzyła Centra Pracy oraz Punkty Poradnictwa. więcej >>

Centrum Urazowe w Krakowie

Wojewoda małopolski Stanisław Kracik poinformował, że w Krakowie powstanie Centrum Urazowe. Jest to jeden z elementów ogólnopolskiego systemu ratownictwa medycznego. W Polsce ma powstać od dziesięciu do kilkunastu takich placówek. więcej >>

Coraz więcej osób chorych na raka

Drugą najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce są nowotwory złośliwe. W 1963 r. zmarło w Polsce na nowotwory złośliwe 34,5 tys. osób, w 1996 było to 77,5 tys. osób, a w 2006 - prawie 92 tys. więcej >>

Okołooperacyjna Karta Kontrolna

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2009 roku

W listopadzie 2009r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,4%. W porównaniu do października 2009r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego. więcej >>

Brakuje dawców w Krakowie

"Dziennik Polski" poinformował, że pomimo iż w szpitalach w Krakowie pracują już koordynatorzy ds. transplantologii, to do Poltransplantu zgłoszono w 2009 roku tylko dwóch dawców. więcej >>

I Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy

9 listopada 2009 r. rozpoczął się I Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy, który będzie trwał do 15 listopada 2009 roku. więcej >>

Rodzice adopcyjni chronieni przed zwolnieniem

Pracownicy, którzy adoptują dziecko otrzymają uprawnienia, jakie przysługują rodzicom biologicznym. Ojcowie będą lepiej chronieni przed zwolnieniem. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2009 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 wyniosła 11,0%. W porównaniu do września 2009 wzrosła o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Wyższe świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych

Od 1 listopada wzrosło świadczenie pielęgnacyjne dla osób o niskich dochodach, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. więcej >>

Cyfrowe mapy dla podhalańskich goprowców

Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego w Rabce uruchomi projekt informatyczny, który pozwoli na prowadzenie szybszych i łatwiejszych akcji ratowniczych. Podhalańscy goprowcy będą znajdować zaginione osoby za pomocą tzw. cyfrowych map GIS i urządzeń nawigacji GPS. więcej >>

Dokumentowanie chorób zawodowych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozporządzenia dotyczący dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. więcej >>

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii

W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano: Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jackowi W. Szostakowi. więcej >>

Po becikowe z zaświadczeniem lekarskim

Od 1 stycznia 2009r. obowiązuje tzw. ustawa rodzinna. Wprowadziła ona przepisy, które określają, że zaświadczenie lekarskie, które należy dołączyć do wniosku o wypłatę świadczeń potwierdza, że kobieta pozostawała pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W sytuacji, gdy kobieta zgłosi się do lekarza później niż w 10 tygodniu ciąży lub nie dostarczy zaświadczenia składając wniosek w gminie, to świadczenie nie zostanie wypłacone ani jej ani ojcu dziecka.

więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2009 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2009 roku wyniosła 11,0% . W porównaniu do sierpnia 2009r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%). więcej >>

Rzecznik Praw Pacjenta

Krystyna Barbara Kozłowska została powołana przez Premiera na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. więcej >>

Asystent osoby niepełnosprawnej

Już od kilku lat zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego. Tymczasem asystenci pracują zazwyczaj w domu i najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej, a nie w szkole. więcej >>

Dostęp do usług medycznych nie ulegnie zmianie

31 sierpnia weszło w życie 13 rozporządzeń koszykowych. Nie zmieniają one jednak zakresu nieodpłatnych usług medycznych. więcej >>

Mniej pieniędzy dla dziecięcych hospicjów

W 2010 roku nie zmienią się standardy leczenia dziecka w hospicjum. więcej >>

Nie będzie kompleksowej opieki dla chorych na cukrzycę

Od 1 stycznia 2010 roku nie będzie kompleksowej opieki dla chorych na cukrzycę. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2009 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2009 roku wyniosła 10,8%. W porównaniu do lipca 2009 roku nie uległa zmianie. W sierpniu 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,1%. więcej >>

Ulga rehabilitacyjna

Niepełnosprawni lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, mogą w rocznym PIT odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, a także wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. więcej >>

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Podkomisja sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zadecydowała, że odpady medyczne będzie można unieszkodliwić przez sterylizację, ale potem muszą zostać spalone. więcej >>

Bezpłatne przejazdy autobusami i pociągami dla niepełnosprawnych dzieci

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka uważa, że niepełnosprawne dzieci powinny mieć prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami i pociągami. więcej >>

Darmowe posiłki dla dzieci

W ciągu następnych czterech lat rząd przeznaczy pieniądze na kontynuację programu dożywiania dzieci w szkołach. więcej >>

Nie będzie nowych zasad wymiany i limitu dopłat do sprzętu dla niepełnosprawnych

Nie będzie nowych zasad wymiany i limitu refundacji sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych. więcej >>

Nowe zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący kierowania na leczenie uzdrowiskowe, który ma zacząć obowiązywać pod koniec sierpnia. więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2009 roku

W lipcu 2009r. stopa bezrobocia wyniosła 10,8%. W porównaniu do czerwca 2009r. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2009 r. wyniosła 1 676,9 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2009 r. wzrosła o 18,2 tys. osób (1,1 %). więcej >>

Wyższe zasiłki rodzinne

Rząd przyjął rozporządzenie, które dotyczy wysokości świadczeń rodzinnych oraz dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej, który stanowi podstawę do ubiegania się o nie. więcej >>

Za zdrowie uczniów odpowiada lekarz rodzinny

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. więcej >>

Niepełnosprawni mogą wchodzić z psem do urzędów i sklepów

Osoba niepełnosprawna może wchodzić do banku, urzędu, szkoły czy restauracji z psem przewodnikiem oraz może skorzystać ze wszystkich środków transportu. więcej >>

Nowe centra urazowe

Do 2013 roku kilkanaście oddziałów ratunkowych ma zostać przekształconych w centra urazowe. więcej >>

Nowy wykaz chorób zawodowych

Weszło już w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869). Przygotowanie nowego rozporządzenia było potrzebne, ponieważ poprzednie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r. utraciło moc (sygn. P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740). więcej >>

Pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnych

Samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. więcej >>

Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rząd przyjął założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, zgodnie z którymi gminy będą musiały ponosić część kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. więcej >>

Prawa pacjentów

Od 2010 roku postępowanie przed sądem lekarskim ma być jawne, a pacjent, który będzie tam dochodzić swoich praw, wystąpi jako strona postępowania, a nie tylko jako świadek. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2009 roku

W czerwcu 2009 r. bezrobocie rejestrowane (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosło 10,7% . W porównaniu do maja 2009r. spadło o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Wypisywanie recept

Farmaceuci mogą poprawić błędnie wpisany przez lekarza numer PESEL pacjenta na recepcie, ale nie mogą go uzupełnić. więcej >>

Droższa krew

Od 2010 roku będą wyższe opłaty za krew oraz wszystkie jej składniki. więcej >>

Nowy wykaz chorób zawodowych

Kodeks pracy będzie określać uprawnienia pracownika, które dotyczą rozpoznania choroby zawodowej. Nowy wykaz chorób będzie mieć charakter zamknięty. więcej >>

Rynek pracy w maju 2009r.

Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu maja 2009 wyniosła 1 687,0 tys. osób. W porównaniu do końca kwietnia 2009 roku spadła o 32,8 tys. osób (1,9%). więcej >>

Specjalny numer dla głuchoniemych

Policja w Radomiu uruchomiła specjalny numer, na który osoby głuchonieme mogą wysyłać SMS-a do dyżurnego policji, jeżeli są świadkami lub ofiarami przestępstwa. więcej >>

W karcie zgonu musi być wpisana płeć dziecka

Niektórzy lekarze w karcie zgonu dzieci martwo urodzonych nie wpisuje ich płci, a to powoduje, że rodzice mają problemy z ich pochowaniem. więcej >>

Zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej może starać się o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. więcej >>

Firmy nie będą refundować rehabilitacji pracowników

Pracodawcy będą mogli płacić za rehabilitację pracowników tylko ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łatwiej będzie im jednak utrzymać status ZPChr. więcej >>

Opieka paliatywna nad dziećmi

Brak oddzielnych standardów leczenia dla dzieci przewlekle chorych, które wymagają np. domowej opieki hospicyjnej, powoduje zaniżenie finansowania świadczeń udzielanych im przez NFZ. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2009 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2009 roku wyniosła 11 procent. W porównaniu do marca spadła o 0,2 punktu procentowego. więcej >>

Rzecznik Praw Pacjenta

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta powstanie na podstawie Biura Praw Pacjenta. To tam pacjenci będą mogli składać skargi. więcej >>

Unijne dofinansowanie dla warszawskich szpitali

Warszawskie szpitale i poradnie otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie placówki ochrony zdrowia na Mazowszu dostaną 191 mln zł pochodzących ze środków unijnych. więcej >>

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dziecka

Ośrodki pomocy społecznej wypłacą wynagrodzenie osobie, która sprawuje opiekę nad małoletnim. więcej >>

Wypłata becikowego uzależniona od badań lekarskich

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, który trafił do konsultacji społecznych. więcej >>

Gabinety krioterapii muszą wymienić sprzęt

Narodowy Fundusz Zdrowia przez zmianę zasad refundowania zabiegów krioterapii, naraził ponad 2 tys. placówek medycznych na wymianę kosztownej aparatury. więcej >>

Osoby niepełnosprawne poniżej 16. roku życia dostaną karty parkingowe

Za około dwa miesiące może wejść w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która pozwoli osobom niepełnosprawnym poniżej 16. roku życia korzystać z karty parkingowej. więcej >>

Powstaną centra urazowe

We wszystkich województwach mają powstać centra urazowe zapewniające kompleksową pomoc m.in. ofiarom wypadków drogowych. więcej >>

Pracodawca nie będzie refundować rehabilitacji pracowników

Pracodawcy będą mogli opłacać rehabilitację pracowników jedynie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łatwiej będzie im jednak utrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. więcej >>

Prywatyzacja pięciu sanatoriów

Do końca 2009 roku ma się zakończyć prywatyzacja pięciu z 18 uzdrowisk, które Ministerstwo Skarbu przeznaczyło na sprzedaż. Resort liczy m.in. na arabskich inwestorów. więcej >>

Rynek pracy w marcu 2009 roku

Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy, liczba bezrobotnych w końcu marca 2009 r. wyniosła 1 758,3 tys. osób. W porównaniu do końca lutego 2009 r. wzrosła o 39,5 tys. osób czyli o 2,3 proc.
więcej >>

Kolejna komora hiperbaryczna w Polsce

W nowo otwartym Podkarpackim Centrum Medycyny Hiperbarycznej w Stalowej Woli zainstalowano piątą w Polsce komorę hiperbaryczną. więcej >>

Leki bez harmonizacji są nadal dostępne

Leki, które nie przeszły procesu harmonizacji, będą sprzedawane do końca terminu ich ważności lub wyczerpania się zapasów. więcej >>

Prawa pacjenta

W kwietniu mają wejść w życie przepisy ustawy o prawach pacjenta, dzięki której chorzy zyskają nowe przywileje. więcej >>

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”

Program "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy" przewiduje m.in. szkolenia, staże, doradztwo zawodowe i zakup profesjonalnego sprzętu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym np. pracę przy komputerze. więcej >>

Prywatny szpital Medicover w Wilanowie

Na przełomie maja i czerwca w Wilanowie zostanie otwarta prywatna lecznica Medicover więcej >>

Rynek pracy w lutym 2009r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2009 r. 10,9%. W porównaniu do stycznia 2009 wzrosła o 0,4 punktu procentowego. więcej >>

Medicover otworzy szpital

Wiosną 2009 roku Medicover ma zamiar otworzyć własny wielospecjalistyczny szpital. więcej >>

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Rodzice niepełnosprawnych dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą parkować w specjalnie oznaczonych miejscach. więcej >>

NFZ finansuje pompy insulinowe dla dzieci

Od pierwszego stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup pomp insulinowych dla dzieci do 18. roku życia, które chorują na cukrzycę. więcej >>

Nowa lista leków refundowanych w marcu

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski poinformował, że nowa lista leków refundowanych powinna zacząć obowiązywać od marca. więcej >>

Szczepienia przeciw pneumokokom

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, wszystkie dzieci poniżej drugiego roku życia powinny zostać objęte obowiązkowymi szczepieniami przeciw pneumokokom. więcej >>

Wnioski o wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych można składać elektronicznie

Pracodawcy mogą składać elektronicznie nowe formularze wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. więcej >>

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom

W Pyskowicach koło Gliwic można bezpłatnie szczepić dzieci w wieku siedmiu lat przeciwko meningokokom typu C. Szczepienia finansuje gmina Pyskowice. więcej >>

Nie ma zmian w kalendarzu szczepień

Wiceminister Marek Twardowski podczas konferencji w Warszawie dotyczącej szczepień w Polsce poinformował, że Ministerstwo Zdrowia chciałoby wprowadzić obowiązkowe szczepienia dzieci do lat dwóch przeciwko pneumokokom. Niestety szczepień raczej nie będzie, ponieważ ministerstwo twierdzi, że obecnie nie ma na to pieniędzy. więcej >>

Przywileje Rzecznika Praw Pacjenta

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw, którą podpisał prezydent utrzymuje dotychczasowe przywileje oraz przyznaje pacjentom nowe prawa. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2008 roku wyniosła 9,5 proc.
więcej >>

Wyższe dofinansowanie na domy socjalne i noclegownie

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. więcej >>

Rynek pracy w listopadzie 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2008 r. wyniosła 9 procent. W porównaniu do października 2008 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego. więcej >>

Więcej pieniędzy na ratownictwo medyczne

W 2009 roku ulegnie zmianie algorytm podziału środków budżetowych na system ratownictwa, który ma obowiązywać jedynie przez rok. więcej >>

Zakaz reklamowania aptek

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, przygotowało przepisy wprowadzające całkowity zakaz reklamowania aptek.
więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne otrzymają maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). W 2009 roku pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie wyższa niż dla firm z otwartego rynku. więcej >>

Zimbabwe a epidemia cholery

Rząd Zimbabwe prosi świat o natychmiastową pomoc. Minister zdrowia Zimbabwe David Parirenyatwa zwrócił się do Światowej Organizacji Zdrowia z prośbą o dostarczenie lekarstw, środków higieny, urządzeń sanitarnych i pieniędzy na wynagrodzenie personelu medycznego. więcej >>

Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa

Ministerstwo Zdrowia chce wpisać nowe procedury na listę świadczeń finansowanych z budżetu. Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzania, który ma zaktualizować wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. więcej >>

Finansowanie wysokospecjalistycznych świadczeń

Od marca 2009 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował dwie wysokospecjalistyczne procedury z zakresu kardiochirurgii dziecięcej. Obecnie są one opłacane przez Ministerstwo Zdrowia. więcej >>

Najlepsze szpitale w Polsce

Już po raz piąty najlepszym szpitalem w rankingu polskich szpitali opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" okazało się Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. więcej >>

Niepełnosprawny i pies-przewodnik

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt nowelizacji ustawy zgodnie z którym, osoba niepełnosprawna (niewidoma, głucha, niesprawna ruchowo) będzie mogła korzystać z pomocy psa w sklepie, restauracji, urzędzie, szpitalu.
więcej >>

Polska służba zdrowia na 25. miejscu

W opublikowanym w Brukseli rankingu badającym jakość systemów opieki zdrowotnej 31 europejskich krajów, polska służba zdrowia znalazła się na 25. miejscu. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2008 roku wyniosła 8,8 procent. W porównaniu do września 2008r. spadła o 0,1 punktu procentowego. więcej >>

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Osoby, które wykonują zawód regulowany (np. fizjoterapeuta, dietetyk) i zdobyły kwalifikacje w innym kraju UE, aby pracować w Polsce, muszą odbyć staż adaptacyjny. więcej >>

Więcej pieniędzy z PFRON dla samorządów

Dofinansowanie przekazywane samorządom na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej wzrośnie o 10,3 procent. więcej >>

Zmiana terminu wypłaty zasiłków rodzinnych

Od 2009 roku świadczenia rodzinne będą wypłacane od listopada do października roku następnego. więcej >>

Dodatkowe pieniądze na karetki i pensje ratowników

Jeszcze w 2008 roku wojewoda otrzyma dodatkowe 130 mln zł na pokrycie kosztów zadań związanych z ratownictwem medycznym. więcej >>

Krótsze kolejki do lekarzy specjalistów

Lekarz rodzinny otrzyma dodatkowe pieniądze na leczenie przewlekle chorych pacjentów. Ma to skrócić kolejki do specjalistów. więcej >>

Nowelizacja list refundacyjnych

Na nowych listach refundacyjnych mają się znaleźć leki dla chorych na mukopolisacharydozę oraz na chorobę Pompego. więcej >>

Pieniądze na naukę przewlekle chorych 6-latków

Dzieci przewlekle chore będą objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym. więcej >>

Rynek pracy we wrześniu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2008 r. wyniosła 9,1 proc. W porównaniu do sierpnia 2008 spadła o 0,2 punktu procentowego. więcej >>

Warsztaty terapii zajęciowej

Od 1 stycznia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansuje 90 proc. kosztów warsztatów terapii zajęciowej. więcej >>

Wrócił Fundusz Alimentacyjny

Od października wrócił Fundusz Alimentacyjny, który zlikwidowano 1 maja 2004 r więcej >>

Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej

Gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie sfinansują co najmniej 10 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. więcej >>

Rynek pracy w sierpniu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2008 r. wyniosła 9,3 proc. W porównaniu do lipca spadła o 0,1 punktu procentowego.
więcej >>

Więcej pieniędzy na profilaktykę kobiecych nowotworów

NFZ chce przekazać dodatkowo ponad 4,6 mln zł na profilaktykę nowotworów piersi oraz szyjki macicy.
więcej >>

Zawody medyczne

Od 2009r. warunki wykonywania 23 zawodów medycznych regulować będzie nowa ustawa. Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.
więcej >>

Życie po przeszczepie

Na portalu poświęconym transplantologii Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" zobaczyć można pierwszy w Polsce film o problemie przeszczepów ludzkich organów, skierowany do dzieci w wieku od 7 do 10 lat. więcej >>

Krótsza specjalizacja medyczna

Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozporządzenie, które zakłada zniesienie podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe, a więc skrócenie czasu ich odbywania.
więcej >>

Nie zdrożeją odpowiedniki leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pacjenci nie zapłacą więcej za odpowiedniki leków refundowanych, których produkcja może zostać wstrzymana po 1 stycznia 2009.
więcej >>

Rynek pracy w lipcu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2008 r. wyniosła 9,4 proc. W porównaniu do czerwca spadła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2008 r. wyniosła 1424,4 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2008 r. spadła o 31,0 tys. osób (2,1 proc.).
więcej >>

Więcej pieniędzy na warsztaty terapii zajęciowej

Od 1 stycznia 2009 r. o prawie 1,4 tys. zł wzrośnie wypłacane przez PFRON dofinansowanie za udział niepełnosprawnego w warsztatach terapii zajęciowej.
więcej >>

Wyższa cena krwi i jej składników

Ministerstwo Zdrowia chce podwyższyć w 2009 roku ceny siedmiu składników krwi. W sumie na jej zakup zakłady opieki zdrowotnej wydadzą ponad 228 mln zł.
więcej >>

Choroby reumatyczne w Polsce

Choroby reumatyczne są częstą przyczyną niepełnosprawności. Cierpi na nie co 4-ty Polak. Niestety, dostępność do nowoczesnych leków na te schorzenia jest w Polsce najgorsza w porównaniu z innymi krajami w Europie. więcej >>

Polki rzadko chodzą do ginekologa

W Warszawie na konferencji poświęconej walce z rakiem szyjki macicy zaprezentowano raport, z którego wynika, że kobiety w Polsce chorują na raka szyjki macicy, bo unikają rutynowych badań ginekologicznych. więcej >>

Rynek pracy w czerwcu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2008 roku wyniosła 9,6 proc. W porównaniu do maja spadła o 0,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1.458,8 tys. osób i spadła o 66,8 tys. osób (4,4 proc.).
więcej >>

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w Warszawie w urzędach dzielnic

Od początku lipca w Warszawie przyznawać, przyjmować wnioski oraz wypłacać świadczenia rodzinne i alimentacyjne będą urzędy dzielnic (wydziały ds. społecznych i zdrowia). Przejmą te zadania od ośrodków pomocy społecznej. więcej >>

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego powinny już pomyśleć o złożeniu wniosku. więcej >>

Infekcja wirusem HCV

Jak szacują specjaliści, infekcja wirusem HCV, uważana za główną przyczynę marskości i raka wątroby, dotyczy 700 tys. Polaków. Niestety, 90 proc. z tych osób o tym nie wie.
więcej >>

Nowa lista refundacyjna

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę refundacyjną.
więcej >>

Oddłużenie placówek medycznych

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan pomocy finansowej dla zadłużonych placówek ochrony zdrowia.
więcej >>

Rynek pracy w maju 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2008 r. wyniosła 10 procent. W porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu procentowego.
więcej >>

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy (Word Blood Donor Day), który obchodzony jest na całym świecie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowej Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transfuzjologicznego.
więcej >>

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 45 roku życia

Do 30 czerwca 2008r. marszałkowie województw mogą składać w resorcie pracy wnioski o sfinansowanie programów aktywizacji osób, które ukończyły 45 lat. więcej >>

Niepubliczne poradnie pomogą niepełnosprawnym

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprowadzą rehabilitację dzieci niepełnosprawnych jeszcze przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole. więcej >>

Nowe wzory recept

Ministerstwo Zdrowia zapowiada zabezpieczenie druków, na których są wypisywane leki. Nowe wzory recept mają obowiązywać od września lub października. więcej >>

Osoby przewlekle chore

Lekarze rodzinni sugerują, aby świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne nie były kontraktowane przez NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
więcej >>

Program terapeutyczny dla dzieci chorych na hemofilię

Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia ma płacić za profilaktykę dla dzieci chorych na hemofilię. Takie dzieci kilka razy w tygodniu mają dostawać zastrzyki z tzw. czynnikiem krzepnięcia krwi. więcej >>

Rynek pracy w kwietniu 2008 roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2008r. wyniosła 10,5 procent. W porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego. więcej >>

Zakażenie wirusem HCV

Infekcja wirusem HCV uważana jest za główną przyczynę marskości i raka wątroby, i jak szacują specjaliści, dotyczy ona 700 tys. Polaków. Niestety, 90 proc. z nich o tym nie wie. więcej >>

Czy w Polsce będzie się rodziło dużo dzieci?

Ginekolog profesor Bogdan Chazan opracował program „Rodzicielstwo zdrowe od początku”. Ma on ma poprawić sytuację demograficzną w Polsce. więcej >>

Pieniądze na rehabilitację

Rady powiatu mogą przyjmować uchwały dotyczące podziału publicznych środków na rehabilitację niepełnosprawnych. W 2008 roku do podziału jest 826 mln zł. więcej >>

Piewrwsza laparoskopowa operacja usunięcia żołądka

W Szpitalu Uniwersyteckim Collegium Medicum UJ w Krakowie po raz pierwszy przeprowadzono operację usunięcia żołądka metodą laparoskopową u dwóch pacjentów cierpiących na nowotwory.

więcej >>

Rynek pracy w marcu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2008r. wyniosła 11,1 procent. W porównaniu do lutego spadła o 0,4 punktu procentowego. więcej >>

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

24 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia na pamiątkę odkrycia przez Roberta Kocha w 1882 roku prątka gruźlicy. W tym roku dzień ten był obchodzony pod hasłem "I\'am stopping TB - I Ty możesz walczyć z gruźlicą".
więcej >>

4 miliony Polaków cierpi na przewlekłą chorobę nerek

Ponad 4 mln Polaków cierpi na przewlekłą chorobę nerek, która prowadzi do niewydolności nerek. więcej >>

Coraz więcej Polaków choruje na raka

Z najnowszego raportu na temat nowotworów złośliwych wynika, że coraz więcej Polaków choruje na raka. więcej >>

Dodatkowe świadczenia dla niepełnosprawnych

Projekt rządowego programu Solidarność pokoleń - Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+ przewiduje, że niepełnosprawni, którzy ukończyli 50 lat i podejmą pracę, na początku jej wykonywania będą mieli gwarancję, że nie utracą renty z tytułu niezdolności do pracy. więcej >>

Likwidacja stażu i skrócenie specjalizacji

Burzę w środowisku medycznym wywołały zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia na temat likwidacji stażu i skrócenia specjalizacji. więcej >>

Nowa strona internetowa www.112.gov.pl

14 marca wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna oraz komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding uruchomili stronę internetową www.112.gov.pl. więcej >>

Rynek pracy w lutym 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2008 r. wyniosła 11,5 proc. Była więc o 0,2 punktu niższa w porównaniu do stycznia 2008r. więcej >>

Aktywizacja zawodowa młodzieży

Osoba, która chce założyć spółdzielnię socjalną otrzyma od państwa wsparcie ze środków unijnych na ten cel. więcej >>

Co roku w Unii Europejskiej 15 tys. kobiet umiera na raka szyjki macicy

W raporcie Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób napisano, że około 15 tys. kobiet umiera co roku w krajach Unii Europejskiej na raka szyjki macicy. więcej >>

Dłuższy czas pracy radiologów

Resort zdrowia chce wydłużyć czas pracy m.in. radiologów z 5 godzin dziennie do 7 godzin i 55 minut. więcej >>

Modernizacja szpitali

Szpitale powinny wydać 5 mld zł na przeprowadzenie inwestycji, które dostosują placówki do restrykcyjnych wymagań medycznych i sanitarnych. Wymagania te zostały określone w rozporządzeniu z 10 listopada 2006 r. więcej >>

Rynek pracy w styczniu 2008 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2008 r. wyniosła 11,8 procent. W porównaniu do grudnia 2007 wzrosła o 0,4 punktu procentowego. więcej >>

Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2008

15 kwietnia 2008 roku pracownicy socjalni będą obchodzić Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). więcej >>

Bezprzewodowy monitor oddechu już dostępny

Bezprzewodowy monitor oddechu dla niemowląt jest już dostępny w Polsce. Urządzenie zaleca się szczególnie wcześniakom z dużą niedowagą i niemowlętom, u których występują bezdechy. więcej >>

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Europejskie Stowarzyszenie Psychologiczne stwierdziło, że około 6 mln Polaków potrzebna jest opieka psychoterapeutyczna, a korzysta z niej tylko 1 mln osób. więcej >>

Orzekanie o niepełnosprawności

Osoby, które ubiegają się o przyznanie stopnia niepełnosprawności będą wysyłane na badania specjalistyczne przeprowadzane w wojewódzkich zespołach ds. orzekania. więcej >>

Pieniądze na zwalczanie chorób nowotworowych

Na realizację programu zwalczania chorób nowotworowych w 2008 roku budżet przeznaczy 0,25 mld zł. więcej >>

Rynek pracy w grudniu 2007r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego grudniu 2007 roku wyniosła 11,4 procent. W porównaniu do listopada 2007r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego. więcej >>

Zatrudnianie niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 240, poz. 1754). więcej >>

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym roku Światowy Dzień AIDS odbył się pod hasłem "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie". więcej >>

Leczenie metadonem tylko dla osób pełnoletnich

Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne (Dz.U. nr 205, poz. 1493). Zgodnie z nim, osoba pełnoletnia uzależniona od narkotyków przez co najmniej trzy lata, która będzie zachowywała abstynencję, może zostać zakwalifikowane do programu leczenia uzależnienia metadonem.

więcej >>

Lepsze możliwości leczenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Prof. Grażyna Rydzewska, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii poinformowała, że Polacy cierpiący na chorobę Leśniowskiego-Crohna czyli przewlekłe schorzenie jelit, uzyskają od grudnia lepsze możliwości leczenia. więcej >>

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.
więcej >>

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 grudnia 2007r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. więcej >>

Rynek pracy w październiku 2007 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2007 roku 11,3 procent. W porównaniu do września 2007 roku spadła o 0,3 punktu procentowego. więcej >>

System ostrzegania osób głuchych na Opolszczyźnie

W województwie opolskim działa system ostrzegania dla osób mających problemy ze słuchem. Dzięki niemu można wysyłać do osób głuchych i niedosłyszących sms-y ostrzegające np. przed zagrożeniami pogodowymi. więcej >>

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

Od 1 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych. więcej >>

Centrum Onkologii w Bydgoszczy najlepszym szpitalem

Na pierwszym miejscu w złotej setce "Rankingu szpitali", już po raz czwarty z rzędu znalazło się Centrum Onkologii w Bydgoszczy. więcej >>

Krew coraz droższa

Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby cena krwi wzrosła o 10 procent.

więcej >>

Nowa placówka dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

Przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc (Świętokrzyskie) otwarto Centrum Usług Rehabilitacyjnych. Jest to druga w Polsce placówka dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM).

więcej >>

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych

Z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych, które podpisał minister pracy i polityki społecznej wynika, że wysokość wynagrodzenia zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych ustali starosta. więcej >>

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

26 października obchodzono Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. więcej >>

Elektroniczne karty dla bezrobotnych

Osoba, która poszukuje pracy otrzyma elektroniczną kartę. Na tej karcie zostaną zapisane informacje dotyczące szkoleń i innych form pomocy, z których ta osoba skorzystała w urzędzie pracy. więcej >>

Nadal wielu bezrobotnych nie szuka pracy

Sytuacja na rynku pracy się poprawia, a jednak nadal sporo bezrobotnych nie jest zainteresowanych zatrudnieniem. więcej >>

Nowe zasady odbywania specjalizacji przez farmaceutów

Gdy farmaceuta, który przystępuje do państwowego egzaminu zawiadomi 21 dni przed jego rozpoczęciem, że nie weźmie w nim udziału, dostanie wcześniej wniesioną opłatę. więcej >>

Nowelizacja Ustawy Zdrowotnej

Weszło już w życie część przepisów znowelizowanej 24 sierpnia 2007 r. ustawy zdrowotnej. więcej >>

Pieniądze PFRON na 2008 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 2,9 mld zł na refundację składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia niepełnosprawnych.
więcej >>

Więcej pieniędzy dla rodzin zastępczych

Resort pracy przygotował już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych. Według projektu od 2008 roku podstawa wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych będzie wynosić 1820 zł. Będzie tez co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. więcej >>

Więcej pieniędzy na ratownictwo

Na sfinansowanie ratownictwa medycznego budżet państwa w 2008 roku przeznaczy ponad 220 mln zł więcej. więcej >>

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Największym problemem medycznym w przyszłości będą zaburzenia psychiczne. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia chce ustanowić Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
więcej >>

Nowy okres zasiłkowy

Rozpoczął się już nowy okres zasiłkowy. Trwać on będzie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.
więcej >>

Ulgi dla rodziców

Rada Ministrów zaakceptowała projekt, który zakłada m.in. wydłużenie urlopów macierzyńskich do 26 tygodni oraz przyznawanie wyższej ulgi rodzinnej odpisywanej od podatku.
więcej >>

Walka z żółtaczką

Odkryto nowy rodzaj żółtaczki typu E. U ciężarnej może ona doprowadzić do poronienia lub nawet zgonu kobiety. Opracowano również wstępną wersję szczepionki przeciwko żółtaczce typu C.
więcej >>

Zatrudnienie niepełnosprawnych

Pracodawca mający dług wobec PFRON ponad 100 zł, nie dostanie dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.
więcej >>

Egzamin z polskiego dla zagranicznego lekarza

Lekarze z zagranicy, którzy chcą pracować w polskich placówkach medycznych będą musieli zdawać egzamin z języka polskiego. Egzamin będzie kosztował 400 zł. więcej >>

Fundusz alimentacyjny od 2008 r.

Fundusz alimentacyjny na pewno nie rozpocznie działania od października tego roku. Samotni rodzice powinni więc składać wnioski o zaliczki alimentacyjne. więcej >>

Nowe uprawnienia pielęgniarek

Wykaz czynności medycznych oraz leków, które będą mogły zastosować pielęgniarki samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego przygotowało Ministerstwo Zdrowia. więcej >>

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej

Dnia 30 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 stycznia 2008 r. pracodawca otrzyma refundację składek na ZUS niepełnosprawnych pracowników. Może już starać się o dopłatę za przyjęcie osób niepełnosprawnych do pracy. więcej >>

Szkodliwe pasty do zębów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że stosowanie past do zębów Spearmint i Spearmint Tri Lear może stanowić zagrożenie dla konsumentów. więcej >>

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia został przyjęty przez rząd. więcej >>

Zmiany w dokumentacji medycznej

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza poza zakładem opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania. Zgodnie z tym projektem, lekarz musi wpisać w dokumentacji medycznej pacjenta również informacje o zawodzie przez niego wykonywanym. więcej >>

Domy samopomocy

W zajęciach prowadzonych przez środowiskowe domy samopomocy będą mogły bezpłatnie uczestniczyć osoby, których dochody nie przekraczają 715,50 zł. więcej >>

Dotacje dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Osoby niepełnosprawne, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą otrzymają dotację, a nie jak dotychczas pożyczkę. więcej >>

Gorsze wyniki leczenia raka płuc

Główna przyczyną pogarszających się wyników leczenia raka płuca jest brak wiedzy pacjentów i lekarzy. Spadła wykrywalność nowotworu płuc na wczesnym etapie rozwoju choroby, a to powoduje to niższą skuteczność leczenia. więcej >>

Kontrola warsztatów terapii zajęciowej

Zgody na udział osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ) będą wydawały powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). więcej >>

Nowelizacja ustawy zdrowotnej

Aptekarze i lekarze nie będa mogli przyjmować korzyści majątkowych od firm farmaceutycznych w zamian za osiągniecie wysokiej sprzedaży leków refundowanych. więcej >>

Ułatwienia dla pielęgniarek i położnych z innych państw UE

Pielęgniarki i położne z innych krajów Unii Europejskiej, które chcą pracować w Polsce, będą musiały być wpisane do specjalnego rejestru. więcej >>

Dodatkowy urlop ojcowski

Polska popiera pomysł wprowadzenia urlopów ojcowskich w związku z narodzinami dziecka. Tak deklaruje minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata. więcej >>

Kwalifikacje zawodowe

Projekt nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.), który przygotowało Ministerstwo Zdrowia uwzględnia przyłączenie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. W związku z tym upraszcza procedury uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i dentystów z Bułgarii oraz Rumunii w polskich szpitalach i przychodniach. więcej >>

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększenia praw pacjentów przed sądem lekarskim. więcej >>

Szczepionka wycofana z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – Euvax. więcej >>

Za czy przeciw prywatyzacji szpitali?

Jak wypowiedzieli się Polacy w referendum na temat prywatyzacji szpitali? Ponad połowa nie chce prywatnych placówek służby zdrowia. więcej >>

Bezpłatne szczepienia przeciw HIB

Szczepienia przeciwko haemophilus influenzae (zwane HIB) zostały wpisane do kalendarza szczepień obowiązkowych. Oznacza to, że koszty szczepień będą pokrywane ze środków publicznych. więcej >>

Młodzi często umierają na drogach

Z raportów wynika, że nastolatki umierają najczęściej wskutek wypadków samochodowych. więcej >>

Nowe recepty

Od 1 czerwca lekarze będą musieli wpisywać na drukach recept numer PESEL pacjenta. więcej >>

Podziału środków NFZ na leczenie

Do końca czerwca Ministerstwo Zdrowia ma czas na przygotowanie projektu rozporządzenia określającego zasady podziału środków z NFZ na leczenie w poszczególnych województwach. więcej >>

Wymogi dla oddziałów ratunkowych

14 kwietnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), które określa m.in. zadania oddziałów ratunkowych oraz szczegółowe wymagania dotyczące ich lokalizacji. więcej >>

Świadczenia rodzinne

Rodziny, które adoptują dzieci, będą miały większą możliwość skorzystania z becikowego. więcej >>

Bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy

Niestety tylko w Niemczech ma zostać przeprowadzona powszechna akcja szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. Finansowana ona będzie przez kasy chorych.
więcej >>

Debata w sprawie ochrony życia

W Sejmie odbyła się debata nad projektem nowelizacji konstytucji w sprawie ochrony życia od momentu poczęcia. więcej >>

Kształcenie ratowników medycznych

Od połowy 2007 roku ratownicy medyczni będą mieli pięć lat, aby zdobyć 200 punktów edukacyjnych w trakcie kursów i szkoleń. więcej >>

Polacy chcą zmiany systemu służby zdrowia

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że Polacy chcą zmiany systemu służby zdrowia. więcej >>

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, którego tematem przewodnim było międzynarodowe bezpieczeństwo zdrowotne. więcej >>

Polki rodzą najmniej dzieci

Wśród krajów Unii Europejskiej, w Polsce kobiety rodzą najmniej dzieci. więcej >>

Specjalne testy genetyczne

Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu w Iowa informują, że za kilka lat dzięki specjalnym testom genetycznym będzie można dowiedzieć się, czy grozi nam zachorowanie na schizofrenię, depresję lub czy popadniemy w jakiś nałóg. więcej >>

W stolicy brakuje ortopedów

W Warszawie na oddziałach urazowo-ortopedycznych brakuje specjalistów. W szpitalach Bielańskim, Bródnowskim, Praskim, na Solcu pracuje 31 ortopedów, a miejsc jest dla 40. więcej >>

Walka z rakiem

ONZ w najnowszym raporcie alarmuje, że Polska jest na końcu wśród krajów europejskich w leczeniu nowotworów u kobiet. więcej >>

Zakażenia wewnątrzszpitalne

Co roku u 10 procent pacjentów dochodzi do zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wśród pracowników najbardziej narażone są pielęgniarki. więcej >>

Żółty tydzień

Od 19 do 30 marca trwa XVII edycja ogólnopolskiej akcji "Żółty tydzień". więcej >>

Problemy oddziałów ratunkowych

Eksperci od ratownictwa medycznego informują, że na oddziałach ratunkowych brakuje personelu, a oddziały są niedofinansowane. więcej >>

Przepisy o pomocy społecznej ciągle poprawiane

Szefowa resortu pracy, Anna Kalata twierdzi, że należy usprawnić system pomocy tak, aby dotarła ona do wszystkich potrzebujących. więcej >>

Więcej leków w aptekach

W aptekach pojawi się 40 produktów leczniczych, które w ubiegłym roku nie były dopuszczone do sprzedaży. więcej >>

Zmiany na listach leków refundowanych

525 nowych leków pojawi się na listach leków refundowanych. więcej >>

Kolejne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Jakie zmiany są planowane?
więcej >>

Mniejsze i lepiej wyposażone domy dziecka

Projekt rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych zakłada, że domy dziecka mają być mniejsze i lepiej wyposażone. Resort pracy twierdzi, że domy dziecka powinny podejmować takie działania, które pozwolą na powrót ich podopiecznych do rodziny. więcej >>

Nowe recepty

Od 1 kwietnia 2007r. ma zacząć obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Lekarze będą musieli wpisywać na receptach numer PESEL pacjenta. więcej >>

Opieka nad osobami nieuleczenie chorymi

Przez Ministerstwo Zdrowia został przygotowany projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych dotyczącej opieki paliatywno-hospitalizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej. więcej >>

Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Zgodnie z projektem noweli do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza ma otrzymywać wyższe wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. więcej >>

Dofinansowanie z PFRON

W 2007 roku nie będzie realizowany program wyrównywania różnic między regionami w zakresie pomocy w likwidowaniu barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych. więcej >>

Prawo do dodatku z tytułu wychowania dzieci

Rodzice ubiegający się o dodatek do świadczeń rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego muszą przepracować bezpośrednio przed urlopem wychowawczym co najmniej 6 miesięcy. więcej >>

Projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym

Posłowie koalicji złożyli już w Sejmie projekt ustawy tworzącej Fundusz Alimentacyjny. więcej >>

Szczepienia profilaktyczne uczniów

Do obowiązków lekarza rodzinnego będzie należało wykonywanie profilaktycznych szczepień uczniów. więcej >>

Więcej nowotworów piersi

W Polsce wzrasta liczba zachorowań na raka piersi. więcej >>

Wojewoda będzie sprawdzał poziom świadczonych usług socjalnych

Zezwolenia wojewody będzie potrzebowała osoba, która będzie chciała prowadzić całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. więcej >>

Modernizacja zakładów opieki zdrowotnej

Do końca 2012r. zakłady opieki zdrowotnej mają czas na dostosowanie się do przepisów sanitarnych i budowlanych. więcej >>

Otwarcia pracowni Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endykronologii

W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach odbyła się wyjazdowa sesja Senackiej Komisji Zdrowia, podczas której dokonano uroczystego otwarcia pracowni Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT) w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endykronologii. więcej >>

Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej

Do zadań powiatów i gmin nie będzie już należało ustalanie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej. Pobyt w nich jest bowiem bezpłatny.
więcej >>

Pielęgniarki na szkoleniach z ratownictwa

Dyrektorzy wysyłają pielęgniarki z pogotowia na szkolenia z ratownictwa, ponieważ nie są pewni, czy bez specjalizacji mogą one nadal pracować. więcej >>

Refundacja leków

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt zmian na listach refundacyjnych. Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie lutego. więcej >>

Specjalne wymogi dla oddziałów ratunkowych

Projekt rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), który przygotował resort zdrowia jest już po konsultacjach społecznych. Oddziały ratunkowe będą mogły działać jedynie w takich placówkach, które m.in. będą miały bezkolizyjne podjazdy dla co najmniej dwóch karetek w tym samym czasie. więcej >>

Projekt rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tytuł ratownika otrzyma osoba, która ukończy kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.
więcej >>

Projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym

Wiceminister pracy i polityki społecznej, Joanna Kluzik-Rostkowska, popiera pomysł przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie alimentacyjne ma wynieść co miesiąc do 500 zł dla rodzin, w których dochód nie przekracza 725 zł na osobę.
więcej >>

Prywatna porodówka na Śląsku

W Katowicach Ochojcu w najbliższych dniach zostanie otwarty pierwszy w regionie prywatny szpital położniczy.
więcej >>

Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

1 stycznia weszła w życie ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do obowiązków ratowników oraz dyspozytorów medycznych należeć będzie podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych na kursach i seminariach.
więcej >>

Domy pomocy społecznej

Do 2010 roku domy pomocy społecznej muszą osiągnąć standardy, które dotyczą usług świadczonych przez te placówki, kwalifikacji ich pracowników oraz bazy lokalowej. więcej >>

Opłata za krew i jej składniki

Krew jest oddawana honorowo, a wydawana jest za opłatą. W 2007 r. opłaty za nią i jej składniki pozostają bez zmian. więcej >>

Promocja kalendarzyków małżeńskich

Ministerstwo Zdrowia przygotowało promocję kalendarzyków małżeńskich. Kampania, która ma zachęcać do naturalnych metod antykoncepcji pojawi się w telewizji, radiu i szkołach. więcej >>

Ratownictwo medyczne

1 stycznia 2007r. wejdzie w życie nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. więcej >>

Wyższe dodatki dla rodzin wielodzietnych

Do 100 złotych senatorowie chcą podnieść dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodzin wielodzietnych. więcej >>

Dofinansowanie dla niewidomych

Do końca 2006 roku niepełnosprawni mogą dostać dofinansowania na zakup, szkolenie i utrzymanie psów przewodników. więcej >>

Kontrola ratownika medycznego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które może wykonywać ratownik medyczny. Rozporządzenie ma określić, jakie czynności medyczne będzie mógł wykonywać ratownik samodzielnie, a jakie jedynie przy udziale lekarza. więcej >>

Macierzyński już podpisany

Nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w wymiarze urlopu macierzyńskiego została już podpisana przez Prezydenta. więcej >>

Profilaktyka antynarkotykowa

Europejscy ministrowie zdrowia na spotkaniu w Strasburgu postanowili, że Polska przez najbliższe trzy lata będzie kierować pracami Rady Europy dotyczącymi narkotyków. więcej >>

Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia obchodzony był Światowy Dzień Walki z AIDS. więcej >>

Częstsze kontrole w domach pomocy społecznej

Do 31 grudnia 2009 r. wszystkie domy pomocy społecznej będą musiały spełnić nowe standardy usług. Powstanie także rejestr domów pomocy społecznej. więcej >>

Fundusz Alimentacyjny

Posłowie PiS przygotowali własny projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, który przedstawią w Sejmie. więcej >>

Nowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

W związku z wejściem w życie nowych zasad odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej rzecznik praw obywatelskich boi się likwidacji wielu domów pomocy społecznej. więcej >>

Podwyżki dla lekarzy

Anestezjolodzy od stycznia mają dostać 30-proc. dodatek do pensji. Dotyczy on specjalistów, którzy wykonują świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
więcej >>

Prawo rodziców do pochowania dziecka

Resort zdrowia przygotowuje zmiany w trzech rozporządzeniach. Dotyczą one pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, wzoru karty zgonu oraz postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. więcej >>

Zmiany w ustawie zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), który przygotowało Ministerstwo Zdrowia zakłada wpisywania numerów PESEL osób, które czekają w kolejkach w szpitalach. więcej >>

Dłuższe urlopy macierzyńskie

Sejm wydłużył urlopy macierzyńskie. Nie uchwalono jednak okresu ochronnego przed rozwiązaniem stosunku pracy dla pracowników, którzy powrócą do pracy z takiego urlopu. więcej >>

Lista leków refundowanych

Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha poinformował, ze prawdopodobnie od stycznia na znowelizowanych listach leków refundowanych znajdzie się 500 tanich odpowiedników leków markowych tzw. generyków i 50 leków innowacyjnych, czyli takich, które nie posiadają tanich odpowiedników. więcej >>

Najlepsze szpitale w Polsce

W Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2006 "Rzeczpospolitej" już po raz trzeci zwyciężyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy. więcej >>

Więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

W latach 2007-2013 Polska dostanie 9,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą to pieniądze przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia, dostosowanie systemu edukacji do rynku pracy. więcej >>

Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego

W Szczecinie otwarto Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego. W bazie komputerowej tego Centrum znajdować się będą aktualne informacje m.in. : o liczbie wolnych łóżek szpitalnych w regionie, o liczbie dostępnych karetek pogotowia. więcej >>

Gruźlica w Europie

Eksperci alarmują, że mieszkańcom Unii Europejskiej może grozić epidemia gruźlicy. więcej >>

Ratownictwo medyczne

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym została podpisana przez Prezydenta. więcej >>

Tworzenie krajowej sieci szpitali

Resort zdrowia chce dofinansować kursy dla pracowników medycznych, którym grozi zwolnienie z pracy w związku z tworzeniem krajowej sieci szpitali. więcej >>

ZUS nie naliczył składek rodziców

Od stycznia 1999 r. do czerwca 2001 r. ZUS nie rozliczał składek emerytalnych pracownic, które korzystały w tym czasie z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych. więcej >>

Dłuższy macierzyński

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się przepisami wydłużającymi urlop macierzyński. więcej >>

Nowe tomografy w walce z rakiem

Do końca 2007 roku w szpitalach będzie pracować pięć tomografów PET. Jest to urządzenie do dokładnej i nowoczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. Ministerstwo Zdrowia zapłaci za tomografy ponad 20 milionów złotych. więcej >>

Projekt systemu aktywizacji niepełnosprawnych

Rząd przedstawił projekt systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnymi trudnościami w wejściu na rynek pracy i integracji w życiu. więcej >>

Szczepienie przeciw grypie

Rozpoczął się sezon szczepień przeciw grypie. W aptekach dostępna jest nowa szczepionka. więcej >>

Długi szpitali

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu roku szpitale pozbyły się jednej trzeciej długów.
więcej >>

Narkotyki coraz mniej popularne wśród młodych Amerykanów

Młodzież w Ameryce coraz rzadziej sięga po narkotyki. Z kolei częściej po narkotyki sięgają 50-latkowie. Tak wynika z najnowszego raportu dotyczącego nadużywania substancji psychoaktywnych w USA. więcej >>

Wzrost świadczeń z pomocy społecznej

Od 1 października 2006 r. wzrosną świadczenia z pomocy społecznej. Wyższe będą zasiłki z pomocy społecznej, wzrośnie pomoc dla rodzin zastępczych, uczniów oraz uchodźców.
więcej >>

Świadczenia rodzinne

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość dochodu rolników za 2005 rok. Gminy mogą więc ustalić prawo do świadczeń rodzinnych dla około 1,5 mln dzieci.
więcej >>

Gospodarka finansowa PFRON

Został już przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej >>

ONZ broni praw niepełnosprawnych

We wrześniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ma przyjąć nową konwencję dotyczącą niepełnosprawnych. Celem tej konwencji będzie pełna integracja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych. więcej >>

Pochówek nienarodzonych dzieci

Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad projektem rozporządzenia, które ma rozwiązać kontrowersyjną sprawę wydawania zwłok nienarodzonych dzieci. Jak wynika z projektu, rodzice dzieci, które urodziły się martwe przed upływem 22. tygodnia ciąży, będą mogli otrzymać ich zwłoki ze szpitala. więcej >>

Ratownictwo medyczne

Sejm uchwalił ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. Od 2007 roku świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego finansować będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, a także budżet państwa. więcej >>

Specjalizacja z zakresu ratownictwa medycznego

Lekarze, którzy są zatrudnieni w systemie ratownictwa medycznego muszą do 2020 roku uzyskać specjalizację z zakresu ratownictwa medycznego. więcej >>

Wartość krwi w bankach krwi pępowinowej

Czy krew noworodka przechowywana w prywatnych bankach krwi pępowinowej jest bezużyteczna? A nadzieja rodziców na uratowanie życie dziecka w razie choroby płonna? więcej >>

Kontrola stacji dializ

W całej Polsce Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i sanepid kontrolują stacje dializ. Sprawdzają, czy personel przestrzega procedur, a przede wszystkim czasu trwania dializ.
więcej >>

Nowelizacja ustawy zdrowotnej

Nowelizacją ustawy zdrowotnej ma zająć się rząd we wrześniu. Od 2007 roku pacjenci dostaną elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, a kolejki na planowe zabiegi w szpitalach nie mają być już takie długie. więcej >>

Składanie ofert na świadczenie usług medycznych

Dyrektorzy placówek zdrowotnych już od 1 września 2006r. będą mogli składać oferty na świadczenie usług w 2007 roku.
więcej >>

Spada śmiertelność wśród dzieci

Z najnowszych danych wynika, że w Polsce umiera coraz mniej noworodków. Oznacza to, że jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce wyraźnie się poprawia. więcej >>

NFZ może przyjmować dokumenty sygnowane podpisem elektronicznym

Narodowy Fundusz Zdrowia może już przyjmować i wysyłać dokumenty sygnowane podpisem elektronicznym. więcej >>

PESEL pacjenta na recepcie

Nowy projekt rozporządzenia resortu zdrowia planuje, że od 2007 roku lekarze będą musieli wpisywać na receptach numer PESEL pacjenta. więcej >>

Rodziny zastępcze

Zdaniem urzędników Ministerstwa Pracy osierocone dzieci nie muszą trafiać do domów dziecka. We wrześniu rozpocznie się wielka kampania, która promować będzie rodzicielstwo zastępcze. Resort pracuje nad nową ustawą, która ułatwi powstawanie takich rodzin. więcej >>

Zasiłek rodzinny w Unii Europejskiej

Coraz więcej osób stara się o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą. Średnio można tam otrzymać nawet do 400 zł miesięcznie na dziecko. W krajach Unii zasiłki przyznaje się niezależnie od dochodów rodziny. Tylko w Hiszpania stosowany jest próg dochodowy. więcej >>

Niewiele czasu na modernizację

Szpitale, sanatoria, apteki i domy pomocy społecznej powinny jak najszybciej dostosować się do zaostrzonych wymogów technicznych i sanitarnych. Gdy się nie dostosują to grozi im nawet zamknięcie. więcej >>

Nowe kryteria wsparcia z pomocy społecznej

Od 1 października 2006 roku będą obowiązywały nowe kryteria wsparcia z pomocy społecznej. Te kryteria będą obowiązywały przez najbliższe trzy lata. więcej >>

Pacjenci mogą sprawdzić historię choroby

Osoby, które leczyły się od stycznia 2004 roku, mogą sprawdzić w centrali lub oddziałach NFZ, u jakiego specjalisty się leczyli i ile kosztowało leczenie. Nie dotyczy to jedynie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. więcej >>

Upały groźne dla zdrowia Polaków

Tegoroczne lato jest wyjątkowo groźne dla naszego zdrowia. Karetki wyjeżdżają bardzo często, przepełnione są izby przyjęć i oddziały intensywnej terapii. więcej >>

Brakuje krwi

W całym kraju brakuje krwi. Lekarze muszą przesuwać planowe zabiegi i operacje, bo kończą się zapasy. więcej >>

Mistrzostwa Polski Ratowników

W Kurowie koło Suchej Beskidzkiej odbyły się zawody, które były pierwszą częścią V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. 35 drużyn ratownictwa z całej Polski walczyło o tytuł najlepszej ekipy. więcej >>

Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada m.in. przechowywanie dokumentacji medycznej w szpitalach przez 20 lat, możliwość łączenia się szpitali bez ich likwidacji.

więcej >>

Ratownictwo medyczne

Rząd przyjął ustawę, która reguluje pracę ratowników. więcej >>

Zbiórka starego sprzętu medycznego

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495) mówi o tym, że aptekarze muszą odbierać od klientów zużyty sprzęt medyczny. Chodzi głównie o ciśnieniomierze, glukometry i testy płodności.
więcej >>

Czy trudno o odszkodowanie?

Z badania CBOS wynika, że Polacy uważają, że pacjenci poszkodowani na skutek błędów medycznych mają trudności z uzyskaniem odszkodowania. więcej >>

Przywileje inwalidzkie podczas realizacji recept lekarskich w aptekach

Od jakiegoś czasu urzędnicy spierają się o to, czy inwalidzi wojenni i ich bliscy mogą dostawać bezpłatnie medykamenty zarejestrowane w centralnym rejestrze Unii Europejskiej.

więcej >>

Ustawa o ratownictwie

Ustawa o ratownictwie medycznym nie trafiła jeszcze nawet na posiedzenie rządu. Ratownicy zastanawiają się już, czy w ogóle zostanie uchwalona. więcej >>

Kontrola domów pomocy społecznej

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała domy pomocy społecznej. Z raportu NIK wynika, że w domach, które opiekują się starszymi osobami jest za ciasno, brakuje łazienek. więcej >>

Polskie standardy postępowania z dziećmi z ADHD

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne powołało komisję, której zadaniem będzie opracować polskie standardy postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Ma to zapewnić lepszą opiekę i leczenie tych dzieci. więcej >>

Wspierania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

18 czerwca minął termin składania wniosków przez samorządy o udzielenie dotacji. Resort Pracy i Polityki Społecznej ma podzielić prawie 8 milionów złotych w 2006 roku pomiędzy samorządy w ramach wspierania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. więcej >>

Zawody medyczne

Specjaliści takich dziedzin jak: analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jak również lekarze, którzy mają umiejętności w węższych dziedzinach medycyny, mogą samodzielnie wykonywać czynności diagnostyki laboratoryjnej. więcej >>

Gminy pomagają niepełnosprawnym

Związek Gmin Wiejskich RP przeprowadził badania, z których wynika, że większość polskich gmin pomoże w utworzeniu na ich terenie przedsiębiorstwa, w którym będą zatrudnieni niepełnosprawni. więcej >>

Niedożywienie w chorobie i leczenie żywieniowe

Niedożywienie w chorobie to problem społeczny. Aż 55% pacjentów, którzy przyjmowani są do szpitali jest niedożywionych. W Polsce ruszyła pierwsza kampania edukacyjna „Nie daj się zjeść chorobie” na temat niedożywienia w chorobie i leczenia żywieniowego. więcej >>

Nowe karetki dla pogotowia

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymała nowy sprzęt ratujący życie – karetkę noworodkową, inkubator z respiratorem, trzy karetki reanimacyjno-wypadkowe, defibrylator transportowy. więcej >>

Pieniądze na leczenie za granicą

Wzrasta wysokość rachunków za leczenie Polaków w krajach Unii. więcej >>

Piknik medyczny IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki

W Gdańsku odbył się piknik, który przygotowała miejscowa Akademia Medyczna. Podczas pikniku, zorganizowanego w ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki, można było m.in. skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, a także dowiedzieć się o sposobach udzielania pierwszej pomocy.

więcej >>

Wyższe świadczenia rodzinne

Od września 2006 roku będą wyższe świadczenia rodzinne. więcej >>

Lek na padaczkę za darmo

W całym kraju na epilepsję choruje około 400 tys. osób. Około 20-30 procent chorych cierpi na tzw. padaczkę lekooporną, na którą nie pomagają żadne powszechnie stosowane leki. więcej >>

Nowe stawki składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej

Już od czerwca wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne.Niższa będzie składka zdrowotna. więcej >>

Nowy Minister pracy i polityki społecznej

Nowym Ministrem pracy i polityki społecznej została Anna Kalata. Zastąpiła ona Krzysztofa Michałkiewicza. więcej >>

Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

W Gdańsku odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Podczas tego zjazdu specjaliści dyskutowali na temat zagadnień związanych z leczeniem nieswoistego zapalenia jelita grubego, chorób wątroby lub trzustki u dzieci, a także prawidłowego żywienia dzieci. więcej >>

Czy jesteśmy przygotowani na ptasią grypę?

Na wypadek epidemii ptasiej grypy najlepiej przygotowane są Francja, Holandia, Niemcy i Szwecja, a najgorzej Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia i Włochy. więcej >>

Jak Polacy oceniają służbę zdrowia

Polacy niezbyt dobrze oceniają własny system ochrony zdrowia. Z badań przeprowadzonych przez instytut GfK wynika, że spośród obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej gorzej niż Polacy własną służbę zdrowia oceniają jedynie mieszkańcy Słowacji i Rosji.
więcej >>

Nowa ustawa resortu pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, aby firmy, które tworzą nowe miejsca pracy dostawały nieoprocentowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki ma sfinansować Fundusz Pracy. więcej >>

Ratownictwo medyczne

Rząd zajmie się projektem nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Projekt zakłada m.in. zmianę zasad finansowania ratownictwa medycznego oraz składu osobowego karetek pogotowia. więcej >>

Inicjacja seksualna młodzieży

Naukowcy oceniają, że młodzież rozpoczyna coraz wcześniej życie seksualne. Rozpoczyna je średnio dwa lata wcześniej niż ich rodzice. więcej >>

Najlepsze szpitale w sieci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pod koniec listopada 2006r. prawdopodobnie rozpocznie tworzenie krajowej sieci szpitali (KSS). więcej >>

Nosiciele wirusa HIV w Rosji

Rosyjskie centrum zapobiegania i leczenia AIDS apeluje, że w Rosji zarejestrowano około 341 tysięcy nosicieli wirusa HIV. więcej >>

Polsko-niemieckie badania medyczne

W Warszawie polscy i niemieccy neurobiolodzy podsumowali efekty trzyletniej współpracy. Współpraca ta miała przybliżyć nowe metody leczenia chorób układu nerwowego. więcej >>

Uczelnie medyczne w Polsce

„Rzeczpospolita” opracowała ranking szkół wyższych. W tym rankingu wśród szkół medycznych najwięcej punktów zdobyły: Akademia Medyczna w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu. więcej >>

Wydatki na leki

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia na leki przeznaczanych jest coraz więcej publicznych pieniędzy.
więcej >>

Najbardziej potrzebne szpitale

Ministerstwo Zdrowia do grudnia musi podjąć decyzje, które szpitale są w Polsce najbardziej potrzebne. Będą wśród nich również szpitale niepubliczne.

więcej >>

Płace pielęgniarek

Szpitalom zostaną zwrócone pieniądze, które wydali na obowiązkowe podwyżki dla pracowników z tzw. ustawy 203. Tak postanowił Sąd Najwyższy. więcej >>

Zasiłki dla rolniczych rodzin

Świadczeniami dla mieszkańców wsi zajmą się gminy i ośrodki pomocy społecznej. To one będą ustalały prawo do tych świadczeń.

więcej >>

Zmiany w funkcjonowaniu PFRON

Rząd dąży do zmian zasad funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Chce również wprowadzić i spopularyzować wśród pracodawców nowe formy zatrudnienia tych osób. więcej >>

Leki

Kiedy wykupujemy jakiś lek, aptekarz ma obowiązek poinformowania, czy są tańsze zamienniki wypisanych nam leków. O tym mówi ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

więcej >>

Nadwyżka w NFZ

Rzeczniczka NFZ powiedziała, że centrala NFZ ma za 2005 rok ponad 580 mln zł nadwyżki. Około 400 mln zł zostanie wykorzystana na spłatę zobowiązań wobec placówek medycznych i aptek, które pozostały Funduszowi po kasach chorych. Ponad 100 mln zł zostanie przekazane na dodatkowe finansowanie świadczeń zdrowotnych. więcej >>

Próby nowego leku przeciwko białaczce

W londyńskim szpitalu Northwick Park Hospital przebywają dwaj młodzi mężczyźni, którzy są w ciężkim stanie. Poddali się oni dobrowolnie próbom klinicznym na działanie nowego leku przeciwko białaczce. więcej >>

Renta socjalna

Sąd Najwyższy uchwalił ostatnio, że o rentę socjalną może starać się osoba już pełnoletnia. Jednak musi być całkowicie niezdolna do pracy z powodu chorób, na które zapadła w dzieciństwie.

więcej >>

Udzielanie pierwszej pomocy

Na zlecenie Polskiego Radia Instytut Badawczy Pentor przeprowadził sondaż, z którego wynika, że dwie trzecie Polaków mówi, że potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. więcej >>

„Becikowe” w formie pomocy rzeczowej?

W związku z pojawieniem się przypadków niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania pieniędzy otrzymywanych z tytułu urodzenia się dziecka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w uzasadnionych przypadkach zapomoga może być udzielona w formie rzeczowej. więcej >>

Opieka rodziców nad dzieckiem w szpitalu

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że matce zostającej w szpitalu przy łóżku chorego dziecka, zostaną zwrócone pieniądze, które wydała na nocleg. więcej >>

Pomoc dla biedniejszych gmin

Średnio gmina z tak zwanej listy 500 może liczyć na wsparcie. Ma ona formę dotacji w wysokości 20 tys. euro rocznie przez 3 lata. Chodzi o środki z Poakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich.

więcej >>

Zmiany w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

7 marca 2006 r. do Komisji Polityki Społecznej trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza on zmiany sposobu ustalania wysokości dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla celów określonych w zmienianych ustawach. więcej >>

Palenie matki w ciąży a nadwaga u dzieci

Nie chcesz, by Twoje dziecko miało nadwagę, nie pal w ciąży. więcej >>

Ratownictwo medyczne

Rząd ma zająć się nowymi przepisami o ratownictwie. W karetkach mają jeździć ratownicy zamiast lekarzy. Ratowników medycznych będzie można wzywać dzwoniąc pod numer 112. więcej >>

Refundacja leków

Ministerstwo zdrowia zapowiada, że w maju ma być gotowy nowy wykaz leków, do których będzie dopłacało państwo. więcej >>

Zakaz płacenia za leczenie w publicznym szpitalu

Sejmowa Komisja Zdrowia debatowała o zmianach w ustawie regulującej pracę szpitali. Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się aby pacjenci sami płacili za leczenie w publicznym szpitalu, gdy państwu zabraknie na to pieniędzy. więcej >>

250 mln zł. na leczenie nowotworów

W roku 2006 jest przeznaczone 250 mln zł. na edukację społeczną, doposażenie placówek onkologicznych oraz uruchomienie programów przesiewowych z zakresu chorób nowotworowych.

więcej >>

Jedna zapomoga na dziecko

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka należy się ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu. Jest to zgodne z art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). więcej >>

Narodowy Fundusz Zdrowia bez długów?

Na konferencji prasowej w Warszawie prezes Funduszu Jerzy Miller zakomunikował, że 2005 rok jest pierwszym rokiem, który Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kończy bez długów wobec świadczeniodawców i aptek. więcej >>

Projekt naprawy lecznictwa w Polsce

Przedstawiciele środowisk medycznych zwrócili się do premiera z propozycją powołania zespołu programowego do spraw reformy służby zdrowia. Zespołu, który przedstawi gotowy projekt naprawy lecznictwa w Polsce.

więcej >>

Drogie leki

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że bardzo duże wydatki nie zagrożą szpitalom, które leczą pacjentów cierpiących na rzadkie choroby.

więcej >>

Kolejne zmiany w zaliczkach alimentacyjnych

Rząd zajął się zmianami w zaliczkach alimentacyjnych. Minister pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych przewiduje rozszerzenie prawa do zaliczki alimentacyjnej dla dzieci z rodzin pełnych zrekonstruowanych. więcej >>

Wyższe „becikowe”

W środę 18.01.2005 prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zakłada, że becikowe w wysokości 1 tys. zł otrzymają, niezależnie od dochodu, wszystkie matki.

więcej >>

Zasiłki na niepełnosprawne dziecko

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Ministra pracy i polityki społecznej, aby ten wypowiedział się, czy dwumiesięczny zasiłek opiekuńczy powinien przysługiwać na dzieci niepełnosprawne mające ponad 14 lat?

więcej >>

Nowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich

Według nowych zasad będą wystawiane zwolnienia lekarskie przez lekarzy.

więcej >>

Pomoc dla niepełnosprawnych

10 stycznia odbyła się konferencja poświęcona inauguracji cyklu spotkań otwierających ogólnopolską społeczną debatę nad docelowym system wspierania osób niepełnosprawnych. Dyskutowano na niej m.in. o stworzeniu nowej ustawy wspierającej zatrudnienie niepełnosprawnych.
więcej >>

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Weszła już w życie ustawa, która mówi, że matki otrzymają wyższe dodatki z tytułu urodzenia dziecka, więcej rodzin rolniczych otrzyma teraz świadczenia rodzinne. Na nowo narodzone dziecko matki otrzymają już dwa razy wyższy dodatek niż dotychczas, wyniesie on 1000 zł.

więcej >>

Refundacja leków na rzadkie nowotwory

Minister zdrowia prof. Zbigniew Religa zapowiedział, że wszystkie niezarejestrowane leki, które są niezbędne w leczeniu rzadkich nowotworów będą refundowane przez NFZ. Również refundowane mają być leki pediatryczne.

więcej >>

Trwają negocjacje z NFZ

Trwają ciągłe negocjacje członków Porozumienia Zielonogórskiego z NFZ o wyższe stawki za leczenie w 2006 roku.

więcej >>

Wydatki na leki

Resort zdrowia dąży do tego, aby ułatwić dostęp do nowoczesnych leków. Od siedmiu lat nie są one wpisywane na listy refundacyjne.

więcej >>

Zaliczka alimentacyjna

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że trzeba odrzucić przepisy ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej prowadzące do dyskryminacji niektórych grup rodzin.

więcej >>

Działalność banków krwi pępowinowej

W Katowicach odbyła się konferencja prasowa podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Metody badawcze w zakresie nauk podstawowych w ginekologii i położnictwie - komórka macierzysta 2005". Lekarze biorący udział w tej konferencji stwierdzili, że działalność komercyjnych banków krwi pępowinowej budzi kontrowersje. więcej >>

Pieniądze od rządu dla bezdomnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło pomoc dla bezdomnych z 5 mln zł do 8 mln zł. Ośrodki pomocy są przygotowane do opieki nad wszystkimi bezdomnymi. Niestety bezdomni nie zawsze chcą skorzystać z pomocy. więcej >>

Więcej pieniędzy na wykrywanie nowotworów

Od 2006r. w budżecie ma się znaleźć 250 milionów złotych na profilaktykę raka. więcej >>

Dłuższy urlop macierzyński

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw. Kobiety, które urodzą w 2006 roku, będą miały przedłużony urlop macierzyński o dwa tygodnie. więcej >>

Praca dla niepełnosprawnych

Rynek pracy w Polsce jest ciągle zamknięty przed niepełnosprawnymi. Nadal brakuje rozwiązań, które dotyczą instytucji asystenta osoby niepełnosprawnej. Sytuacja nie ulegnie zmianie bez wypracowania modelu tzw. zatrudnienia wspomaganego.

więcej >>

Rozwój szpitali

Dyrektorzy szpitali starają się o jak najlepszy stan publicznych placówek medycznych. Stawiają na onkologię i specjalistkę, kupują sprzęt, remontują sale, wymieniają lub remontują aparaturę. więcej >>

Więcej pieniędzy na dożywianie

Rząd wysłał już do Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący dożywiania. W 2006 roku rząd chce przeznaczyć na dożywianie 500 mln zł.

więcej >>

Wsparcie dla rodziców zastępczych?

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi fakt, że od 1 września rodzic zastępczy oraz opiekun prawny niepełnosprawnego dziecka nie ma możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. więcej >>

Dożywianie dzieci w szkołach

Zadaniem własnym gminy jest dożywianie dzieci. Rząd wspiera samorządy w formie dotacji lub w formie programu rządowego. Możliwe, że działania, które dotyczą dożywiania zostaną uregulowane przepisami nowej ustawy. Jednak prawdopodobnie nadal będzie to obowiązek gminy. Nowy rząd obiecuje, że będzie pomagał gminom, a programem dożywiania obejmie ok. 1 mln dzieci i młodzieży.

więcej >>

Opieka medyczna

Weszło już w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2005 r. (Dz. U. nr 206, poz. 1724).Zgodnie z tym rozporządzeniem decyzję o tym, ile czasu pacjent może czekać bez uszczerbku na zdrowiu na leczenie szpitalne lub wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne, decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego czyli specjalista z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. więcej >>

Praca pielęgniarek i położnych na kontraktach?

Ministerstwo Zdrowia analizuje przepisy zakazujące wykonywania przez pielęgniarki i położne pracy na kontraktach.

więcej >>

Projekt ustawy becikowej

Jak wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, rodzice na każde nowo narodzone dziecko dostaną tysiąc złotych becikowego. więcej >>

Aborcja w Polsce

W 2004r. dokonano 194 legalnych aborcji. Jest to oficjalna liczba zabiegów dokonanych w szpitalach.
więcej >>

Czy szpitale skorzystały z pomocy?

Polskie szpitale i przychodnie dostaną z budżetu 1,6 mld złotych pożyczek na spłatę długów. Po pieniądze zgłosiło się najwięcej szpitali z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

więcej >>

Powstało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rada Ministrów, rozporządzeniem z 31 października 2005 r., zniosła Ministerstwo Polityki Społecznej, a utworzyła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza został Krzysztof Michałkiewicz.

więcej >>

Procedura adopcyjna

Dopóki dziecko nie zostanie zakwalifikowane do adopcji, nie może się z nim kontaktować ani osoba zgłaszająca chęć przysposobienia dziecka, ani pełnomocnicy organizacji lub licencjonowanych ośrodków adopcyjnych innych państw. więcej >>

Błąd w ustawie antynarkotykowej

Ministerstwo Zdrowia informuje, ze błąd, jaki pojawił się w jednym z przepisów ustawy antynarkotykowej, nie ma żadnego wpływu na leczenie. więcej >>

Czy opieka medyczna jest bezpłatna?

Z "Diagnozy społecznej 2005" wynika, że opieka medyczna nie jest bezpłatna. Polacy dopłacają do publicznej służby zdrowia, ponieważ wykupują dodatkowe usługi i wręczają łapówki.

więcej >>

Zasiłek pielęgnacyjny

Do zasiłku pielęgnacyjnego ma prawo osoba, której gmina finansuje pobyt w placówce z całodobowym utrzymaniem. więcej >>

Leczenie nowotworów

Naukowcy z Karolinska Institutet ze Sztokholmu dowodzą, że Polacy mają najtrudniejszy dostęp do nowoczesnych leków onkologicznych. Szwedzcy naukowcy przedstawili swój raport w Parlamencie Europejskim.

więcej >>

Nowe leki na listach refundacyjnych

Na listach leków refundacyjnych, które podpisał Minister Zdrowia znalazły się nowe leki.

więcej >>

Przeszczepianie narządów

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że większość Polaków akceptuje przeszczepianie narządów od osób zmarłych. Mniej osób jednak wyraża zgodę na pobranie własnych organów po śmierci, a tylko nieliczni wiedzą, jakie przepisy obowiązują w tej dziedzinie w Polsce.

więcej >>

Błędy na receptach

Bydgoski oddział NFZ podsumował błędy, jakie najczęściej popełniają lekarze, wypisując recepty. Są to najczęściej: nieczytelne dane, nieprawidłowe skróty, brak informacji o dawkowaniu. Apteka nie powinna takiej recepty zrealizować. Jeżeli już to zrobi, to NFZ może jej odmówić refundacji leku. Tak mówią przepisy.

więcej >>

Leczenie dzieci hormonem wzrostu

Według Narodowego Fundusz Zdrowia nie ma podstaw prawnych i faktycznych, aby zrefundować leczenie dzieci hormonem wzrostu. Rzecznik praw obywatelskich chce, aby minister zdrowia zajął stanowisko w tej sprawie. więcej >>

Pomoc dla niepełnosprawnych

Już wkrótce będzie możliwość zwiększenia o nowe środki i przeznaczyć na nowe cele fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. więcej >>

Prawo farmaceutyczne

21 września weszły w życie dwa rozporządzenia ministra zdrowia, które obniżają ceny wielu leków dla szpitali. Będą one średnio o 20 procent niższe niż tych sprzedawanych aptekom.

więcej >>

Finansowe wsparcie dla bezdomnych.

Gminy mogą się starać o finansowe wsparcie w zakresie tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. więcej >>

Minister Zdrowia chce zreformować listy leków refundowanych.

Minister Zdrowia twierdzi, że już wkrótce lekami najnowszej generacji będą leczeni Polacy cierpiący na nadciśnienie tętnicze. więcej >>

Podział pieniędzy na leczenie.

W czwartek Minister Zdrowia ogłosił, że to on zdecyduje o podziale pieniędzy Funduszu na 2006 rok. więcej >>

Świadczenia rehabilitacyjne.

Ci chorzy, którzy przejdą na świadczenie rehabilitacyjne jeszcze we wrześniu, będą mieli obliczoną jego wysokość od zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Ci, którzy będą mieli takie prawo dopiero od października, już nie będą mogli z tego skorzystać. więcej >>

Leki.

Pacjenci coraz częściej bardzo drogie leki wyrzucają do kosza. Niektóre leki dostają za bardzo małe pieniądze. więcej >>

Opieka psychiatryczna.

13 sierpnia weszła w życie nowelizacja z 1 lipca 2005 r. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 141, poz. 1183), która mówi, że za świadczenia udzielane mu przez placówkę, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie pobiera się od niego opłat. więcej >>

Podział pieniędzy na służbę zdrowia.

Na leczenie w 2006 roku Narodowy Fundusz Zdrowia ma do podziału 33 miliardy złotych. Jest to o dwa razy więcej niż w tym 2005 roku. Warmia i Mazury jako jedyne dostaną jedynie mniej pieniędzy niż obecnie. więcej >>

Zaćma.

Zaćma to zmętnienie soczewki oka. Jak informuje pismo ″Archives of Ophthalmology″ występuje ona często u pilotów linii lotniczych, ze względu na promieniowanie kosmiczne, na dużych wysokościach. więcej >>

Brakuje dawców.

W klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w kolejce na przeszczep serca czeka prawie stu chorych. Od początku roku przeprowadzono tylko osiem operacji. więcej >>

Pomoc dla szpitali.

Najwięcej szpitali, które starają sie o pomoc z budżetu jest ze Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. Tak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za udzielanie pożyczek na oddłużenie placówek. Państwo przeznaczyło na ten cel 2,2 miliarda złotych. więcej >>

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Sejm uchwalił ustawę przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a Senat zaproponował 14 poprawek. Większość tych poprawek została przyjęta. więcej >>

Tańsze leki szpitalne.

Jest szansa na oszczędności w szpitalach. Wprowadzając ceny maksymalne skorzystają pacjenci i szpitale. Ministerstwo Zdrowia ma określić maksymalne ceny dla 118 medykamentów. Powyżej tej ceny firmy farmaceutyczne nie będą mogły ich sprzedać szpitalom. więcej >>

Ustawa o zawodach lekarza i pielęgniarki podpisana.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty została już podpisana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. więcej >>